លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​របស់ MICROSOFT

បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017

សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ហាង​លើបណ្ដាញ​និង​ហាង​លក់រាយ​របស់ Microsoft។ "ហាង" សំដៅ​លើ​កន្លែង​នៅ​លើបណ្ដាញ​និង​កន្លែង​លក់រាយ​របស់​យើង ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បើករក បង្ហាញ ទទួល ទិញ ព្រមទាំង​ឲ្យតម្លៃ​និង​ធ្វើ​វិវេចនា​លើ​ផលិតផល​និង​សេវា រួមទាំង​ឧបករណ៍ កុងសូល​ហ្គេម ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល កម្មវិធី ហ្គេម និង​សេវា​នានា ជាដើម។ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ ("លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់") គ្របដណ្ដប់​លើ​ការប្រើប្រាស់ Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store និង សេវា​របស់ Microsoft ផ្សេងទៀត ដែល​យោង​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ (ជារួម​ហៅ​ថា "Store")។ តាមរយៈ​ហាង​នេះ Microsoft ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ការចូលប្រើ​ធនធាន​ជាច្រើន រួមទាំង​កន្លែង​ទាញយក សុហ្វវែរ ឧបករណ៍ និង​ព័ត៌មាន​អំពី​សុហ្វវែរ សេវា និង​ទំនិញ​ផ្សេងទៀត (ជារួម​ហៅ​ថា "សេវា" និង​រួមគ្នា​ជាមួយ​ហាង​ហៅ​ថា "ហាង")។ ផលិតផល សេវា និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​ក្នុង​ហាង គឺ​ជា​ផលិតផល​របស់​តតីយភាគី​ដែល​ផ្ដល់ជូន​ដោយ​អង្គភាព​ក្រៅ​ពី Microsoft។ ដោយ​ប្រើ​ហាងឬ​ក៏​ដោយ​ទិញ​ផលិតផល​និង​សេវា​ពី​ហាងអ្នក​ព្រមទទួល​និង​យល់ព្រម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះសេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​ភាពឯកជន​របស់ Microsoft (មើល​ផ្នែក​ភាពឯកជននិងការការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួនខាងក្រោម) ព្រមទាំង​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌគោលការណ៍ឬ​សេចក្ដីប្រកាស​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ដែល​មាន​ជា​ធរមាននិង​ឃើញ​មាន​នៅក្នុង​ហាងឬ​ក៏​បាន​យោង​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ (ជារួម​ហៅ​ថា"គោលការណ៍​របស់​ហាង")។ យើង​លើកទឹកចិត្ត​ឲ្យ​អ្នក​អាន​គោលការណ៍​របស់​ហាង​ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ហាង​ឬ​សេវា​នានា​ឡើយ បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​តាម​គោលការណ៍​របស់​ហាង។

បើ​យើង​មាន​ហាង​លក់រាយ Microsoft ស្ថិត​ក្នុង​ប្រទេស​ឬ​តំបន់​របស់​អ្នក វា​អាច​មាន​គោលការណ៍​ផ្សេង​ឬ​គោលការណ៍​បន្ថែម។ Microsoft អាច​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ឬ​កែ​គោលការណ៍​ទាំងឡាយ​នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង។

លក្ខខណ្ឌ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​នៅ​ហាង

1. គណនី​សមាជិក៖ បើ​ហាង​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​បើក​គណនី​មួយ អ្នក​ត្រូវតែ​បញ្ចប់​ដំណើរការ​ចុះបញ្ជី​ដោយ​ផ្ដល់​ជូន​យើង​នូវ​ព័ត៌មាន​បច្ចុប្បន្ន ពេញលេញ និង​សុក្រឹត ដែល​ទម្រង់​បែបបទ​ចុះបញ្ជី​ជា​ធរមាន​បាន​តម្រូវ។ អ្នក​ក៏​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​យល់ព្រម​ទទួល​កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវា​ឬ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ដាច់ដោយឡែក​ផងដែរ ជា​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការបើក​គណនី។ ការប្រើប្រាស់​គណនី​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ចូលប្រើ​ហាង​និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​បាន​ទទួល​ពី​ហាង​គឺ​ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងអស់​ដែល​គ្របដណ្ដប់​លើ​គណនី Microsoft។ ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​មើល កិច្ចព្រមព្រៀង​សេវា Microsoft។ អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការរក្សា​ភាពសម្ងាត់​នៃ​ព័ត៌មាន​គណនី​និង​ពាក្យសម្ងាត់​របស់​អ្នក ហើយ​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​សកម្មភាព​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ក្រោម​គណនី​របស់​អ្នក។

2. គ្មាន​ការប្រើប្រាស់​ខុស​ច្បាប់ ឬ ការប្រើប្រាស់​ដែល​បាន​ហាមប្រាម៖ ជា​លក្ខខណ្ឌ​មួយ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​នៅ​ហាង​និង​សេវា​នានា អ្នក​ធានា​ជូន​យើង​ថា អ្នក​នឹង​មិន​ប្រើ​ហាង​ក្នុង​គោលបំណង​ណា​មួយ​ដែល​ខុសច្បាប់​ឬ​ត្រូវ​បាន​ហាមប្រាម​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ គោលការណ៍​របស់​ហាង ឬ​ក៏​លក្ខខណ្ឌ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើ​របស់​អ្នក​នៅ​ហាង​ឡើយ។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ហាង​ក្នុង​លក្ខណៈ​ណា​មួយ​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ខូច បិទ​លទ្ធភាព ទម្លាក់​បន្ទុក​ជ្រុល ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​អន់​លើ​សឺវើ Microsoft ណា​មួយ ឬ​ក៏​បណ្ដាញ​ផ្សេងៗ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​សឺវើ Microsoft ណា​មួយ ឬ​បង្អាក់​រំខាន់​ការប្រើប្រាស់​និង​ការរីករាយ​របស់​ភាគី​ផ្សេងទៀត​នៅ​ហាង​ឡើយ។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប៉ុនប៉ង​ចូលប្រើ​ដោយ​គ្មាន​ការអនុញ្ញាត​នៅ​ហាង ប្រើ​គណនី​ផ្សេងទៀត ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ ឬ​បណ្ដាញ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​សឺវើ Microsoft ណា​មួយ​ឡើយ ឬ​ក៏​ប៉ុនប៉ង​ចូល​ហាង​តាមរយៈ​ការលួច ការជីករក​ពាក្យសម្ងាត់ ឬ​មធ្យោបាយ​ដទៃ​ទៀត​ឡើយ។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ទទួល​ឬ​ប៉ុនប៉ង​ទទួល​ឯកសារ​ឬ​ព័ត៌មាន​ណា​មួយ​តាមរយៈ​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ ដែល​មាន​បំណង​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​នៅ​លើ​ហាង​ឡើយ។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ប្រើ​ហាង​តាម​វិធី​ណា​មួយ​ដែល​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​របស់​តតីយភាគី​ឡើយ រួមទាំង​ការប៉ះពាល់​ដោយ​ចេតនា​លើ​បុគ្គល​ឬ​អង្គភាព​ណា​មួយ រួមទាំង Microsoft។ អ្នក​មិន​ត្រូវ​ចែកចាយ ផ្សព្វផ្សាយ ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ ឬ​ក៏​លក់​ផលិតផល ព័ត៌មាន ឬ​សេវា​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ទទួល​ពី​ហាង ក្នុង​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡើយ។

3. ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft ឬ ការប្រកាស​ក្នុង​ហាង៖ Microsoft មិន​ទាមទារ​កម្មសិទ្ធិភាព​នៃ​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft ឡើយ (រួមទាំង​មតិតប ការឲ្យតម្លៃ វិវេចនា និង​សំណើ) ឬ​ក៏​ប្រកាស ការបង្ហោះ ការបញ្ចូល ឬ​ការប្រគល់​ជូន​ហាង​ឬ​សេវា Microsoft ដែល​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ត្រួតពិនិត្យ (ជារួម​ហៅ​ថា "ការប្រគល់")។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ផ្ដល់​ជូន Microsoft នូវ​សិទ្ធិ​គ្មាន​កម្រៃ ជា​និរន្ត មិន​អាច​ដកហូត​វិញ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក មិន​ដាច់មុខ និង​អាច​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​បន្ត ក្នុង​ការ​ប្រើ កែ ត្រាប់ ផលិត​ឡើងវិញ បង្កើត​ស្នាដៃ​ក្លាយ​ពី​នោះ បកប្រែ កែ សម្ដែង ចែកចាយ និង​បង្ហាញ​នូវ​ការប្រគល់​របស់​អ្នក​នោះ រួមទាំង​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក នៅក្នុង​បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ។ បើ​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​ការប្រគល់​របស់​អ្នក​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​ហាង​មាន​នៅ​លើបណ្ដាញ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ដោយ​គ្មាន​កំហិត ការប្រគល់​របស់​អ្នក​អាច​លេចឡើង​ក្នុង​ការបង្ហាញ ឬ​ឯកសារ​ដែល​លើកកម្ពស់​ហាង និង/ឬ ផលិតផល សេវា និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​នៅក្នុង​ហាង។ អ្នក​ធានា​និង​អះអាង​ថា អ្នក​មាន​សិទ្ធិ (ហើយ​នឹង​មាន) សិទ្ធិ​ដែល​ចាំបាច់​ទាំងអស់ ដើម្បី​បង្កើត​ការប្រគល់​ទាំងឡាយ​ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន ព្រមទាំង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ទាំងនេះ​ជូន Microsoft។

គ្មាន​សំណង​ណា​មួយ​នឹង​បង់​ជូន​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រើប្រាស់​ការប្រគល់​របស់​អ្នក​នោះ​ឡើយ។ Microsoft គ្មាន​កាតព្វកិច្ច​ណា​មួយ​ក្នុង​ការ​ប្រកាស​ឬ​ប្រើ​ការប្រគល់​ណា​មួយ​ឡើយ ហើយ Microsoft អាច​លុប​ការប្រគល់​ទាំងឡាយ​នៅ​គ្រប់​ពេល តាម​ការសម្រេច​តែឯង​របស់​ខ្លួន។ Microsoft មិន​ទទួលខុសត្រូវ​អ្វី​ឡើយ ហើយ​សន្មត​ថា​គ្មាន​ការទទួលខុសត្រូវ​អ្វី​ដែរ​ចំពោះ​ការប្រគល់​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ឯកសារ​ដែល​អ្នកដទៃ​ប្រកាស បង្ហោះ បញ្ចូល ឬ​ក៏​ប្រគល់​ដោយ​ប្រើ​ហាង។

បើ​អ្នក​ឲ្យតម្លៃ ឬ​ធ្វើ​វិវេចនា​លើ​កម្មវិធី​មួយ​ក្នុង​ហាង អ្នក​អាច​ទទួល​អ៊ីមែល​ពី Microsoft ដែល​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពី​អ្នកចេញផ្សាយ​កម្មវិធី​នោះ។

4. តំណ​ទៅ​វិបសៃ​របស់​តតីយភាគី៖ ហាង​អាច​រួមបញ្ចូល​តំណ​ទៅ​វិបសៃ​របស់​តតីយភាគី ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចាកចេញ​ពី​ហាង។ វិបសៃ​ដែល​បាន​ត​ទាំងនេះ​មិន​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់ Microsoft ឡើយ ហើយ Microsoft ក៏​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នៃ​វិបសៃ​ដែល​បាន​ត​ទាំងឡាយ​នោះ ឬ​ក៏​តំណ​ណា​មួយ​ដែល​មាន​ក្នុង​វិបសៃ​ដែល​បាន​ត​នោះ​ដែរ។ Microsoft ផ្ដល់​តំណ​ទាំងនេះ​ជូន​អ្នក​តែ​ដើម្បី​ភាពងាយស្រួល​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​ការរួមបញ្ចូល​នៃ​តំណ​ទាំងឡាយ​នោះ​មិន​បង្កប់ន័យ​ថា​ជា​ការយល់ព្រម​គាំទ្រ​របស់ Microsoft ចំពោះ​វិបសៃ​នោះ​ឡើយ។ ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​លើ​វិបសៃ​របស់​តតីយភាគី​នោះ​អាច​ស្ថិត​នៅក្រោម ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ របស់​តតីយភាគី​នោះ។

លក្ខខណ្ឌ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការលក់​ផលិតផល​និង​សេវា​ជូន​អ្នក

5. ភាពមាន​តាម​តំបន់​ភូមិសាស្ត្រ៖ ផលិតផល​និង​សេវា​ដែល​មាន​អាច​ខុសគ្នា​អាស្រ័យ​លើ​តំបន់​ឬ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក។ បន្ថែម​លើ​នេះ វា​អាច​មាន​កម្រិត​ចំពោះ​កន្លែង​ដែល​យើង​អាច​ដឹកជញ្ជូន​ផលិតផល ដូច​បាន​ចែង​ក្នុង​គោលការណ៍​ដឹកជញ្ជូន​របស់​យើង។ ដើម្បី​បញ្ចប់​ការទិញ​របស់​អ្នក អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​អាសយដ្ឋាន​ផ្ញើ​វិក្កយបត្រ​និង​ដឹកជញ្ជូន​ដែល​មាន​សុពលភាព​នៅក្នុង​ប្រទេស​ឬ​តំបន់​នៃ​ហាង​ដែល​អ្នក​កំពុង​ទិញ។

6. អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ​ប៉ុណ្ណោះ៖ អ្នក​ត្រូវតែ​ជា​អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ​ក្នុង​ការ​ទិញ​ផលិតផល​និង​សេវា​នានា​ពី​ហាង។ អ្នកលក់បន្ត​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទិញ​ឡើយ។

7. ដែនកំណត់​នៃ​ការនាំចេញ៖ ផលិតផល​និង​សេវា​ដែល​បាន​ទិញ​ពី​ហាង​អាច​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់​និង​បទបញ្ជា​គយ​និង​ការគ្រប់គ្រង​ការនាំចេញ។ អ្នក​យល់ព្រម​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​និង​បញ្ញត្តិកម្ម​អន្តរជាតិ​និង​ជាតិ​ដែល​មាន​ជា​ធរមាន​ទាំងអស់។

8. ការចេញ​វិក្កយបត្រ៖ ដោយ​ផ្ដល់​ជូន Microsoft នូវ​វិធី​បង់ប្រាក់​មួយ អ្នក៖ (i) អះអាង​ថា អ្នក​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នោះ និង​ថា​ព័ត៌មាន​បង់ប្រាក់​ទាំងឡាយ​ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ឲ្យ គឺ​ពិត​និង​សុក្រឹត; (ii) ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft គិត​ថ្លៃ​ពី​អ្នក​សម្រាប់​ផលិតផល សេវា និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ដែល​មាន​និង​បាន​ទិញ ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​របស់​អ្នក; និង (iii) ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft គិត​ថ្លៃ​ពី​អ្នក ចំពោះ​លក្ខណៈពិសេស​នៅ​ក្នុង​ហាង​ដែល​ត្រូវ​បង់ថ្លៃ ហើយ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ចុះឈ្មោះជាវ​ឬ​ប្រើ។ អ្នក​យល់ព្រម​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​គណនី​របស់​អ្នក​និង​ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត​ភ្លាមៗ រួមទាំង​អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​និង​លេខ​បណ្ណ​ឥណទាន​របស់​អ្នក ព្រមទាំង​កាលបរិច្ឆេទ​ផុតកំណត់ ដូច្នេះ​យើង​អាច​បញ្ចប់​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក ហើយ​និង​ទាក់ទង​អ្នក​តាម​ត្រូវការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក។ យើង​អាច​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ឲ្យ​អ្នក (a) ជាមុន; (b) នៅពេល​ទិញ; (c) ភ្លាមៗ បន្ទាប់​ពី​ទិញ; ឬ (d) តាម​មូលដ្ឋាន​កើតឡើងវិញ​សម្រាប់​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ។ ដូចគ្នានេះ​ដែរ យើង​អាច​គិតថ្លៃ​ពី​អ្នក​ដល់ទៅ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​យល់ព្រម ហើយ​យើង​នឹង​ជូនដំណឹង​អ្នក​ជា​មុន​និង​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការចុះឈ្មោះជាវ​របស់​អ្នក​អំពី​ការកែប្រែ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​គិត​ចំពោះ​សេវា​ចុះឈ្មោះជាវ​ឡើងវិញ។ យើង​អាច​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ឲ្យ​អ្នក​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ លើស​ពី​ម្ដង​នៃ​អំឡុងពេល​ចេញ​វិក្កយបត្រ​មុន​របស់​អ្នក ចំពោះ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​មិន​ទាន់​បាន​សង​ពីមុន។ សូម​មើល​ផ្នែក ការបន្ត​ស្វ័យប្រវត្តិ ខាងក្រោម។

បើ​អ្នក​កំពុង​ចូលរួម​ក្នុង​ការផ្ដល់ជូន​សាកល្បង​ណា​មួយ អ្នក​ត្រូវតែ​បោះបង់​សេវា​នេះ​នៅ​ពេល​បញ្ចប់​អំឡុងពេល​សាកល្បង​នោះ ដើម្បី​ជៀសវាង​ការគិតថ្លៃ​ថ្មី លុះត្រាតែ​យើង​ជូនដំណឹង​អ្នក​ក្រៅ​ពីនេះ។ បើ​អ្នក​មិន​បោះបង់​សេវា​នេះ​នៅពេល​បញ្ចប់​អំឡុងពេល​សាកល្បង​ទេ អ្នក​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ​យើង​គិត​ថ្លៃ​អ្នក​តាម​វិធី​បង់ប្រាក់​របស់​អ្នក​សម្រាប់​ផលិតផល​ឬ​សេវា​នោះ។

9. ការបង់ប្រាក់​ឡើងវិញ៖ នៅពេល​អ្នក​ទិញ​ផលិតផល សេវា ឬ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​តាម​មូលដ្ឋាន​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ (ឧទា. ប្រចាំ​សប្ដាហ៍, ប្រចាំ​ខែ, រៀងរាល់ 3 ខែ ឬ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ (តាម​ករណី)) អ្នក​ទទួលស្គាល់​និង​យល់ព្រម​ថា អ្នក​កំពុង​ផ្ដល់​ការអនុញ្ញាត​ដល់​ការបង់ប្រាក់​ឡើងវិញ ហើយ​ការបង់ប្រាក់​នោះ​គួរ​ធ្វើ​ជូន Microsoft តាម​វិធី​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស នៅ​ចន្លោះពេល​គិត​ឡើងវិញ​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស រហូតដល់​ការចុះឈ្មោះជាវ​នោះ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​ដោយ​អ្នក ឬ​ដោយ Microsoft ឬ​ក៏​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​របស់​វា។ ដោយ​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ដល់​ការបង់ប្រាក់​ឡើងវិញ អ្នក​កំពុង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឲ្យ Microsoft ដំណើរការ​ការបង់ប្រាក់​ដូចនោះ​ជា​ឥណពន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ឬ​ការផ្ទេរ​ប្រាក់ ឬ​ជា​រូបិយាណត្តិ​អេឡិចត្រូនិក ពី​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់ (ក្នុង​ករណី​នៃ Automated Clearing House ឬ​ការបង់ប្រាក់​ស្រដៀង​នេះ) ឬ​ជា​ការគិតថ្លៃ​ចំពោះ​គណនី​ដែល​អ្នក​បាន​កំណត់ (ក្នុង​ករណី​ជា​បណ្ណ​ឥណទាន ឬ​ការបង់ប្រាក់​ស្រដៀង​នេះ) (ជារួម​ហៅ​ថា "ការបង់ប្រាក់​អេឡិចត្រូនិក")។ ថ្លៃសេវា​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ ជា​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ឲ្យ ឬ​បាន​គិតថ្លៃ​មុន​អំឡុងពេល​នៃ​ការចុះឈ្មោះ​ជាវ​នោះ។ បើ​ការបង់ប្រាក់​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​ប្រគល់​ត្រឡប់​មក​វិញ​ដោយ​មិន​បង់ប្រាក់ ឬ​ក៏​បើ​បណ្ណ​ឥណទាន​ណា​មួយ​ឬ​ប្រតិបត្តិការ​ស្រដៀង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ច្រានចោល​ឬ​បដិសេធ Microsoft ឬ​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ឲ្យ​ខ្លួន​សូម​រក្សា​សិទ្ធិ​ប្រមូល​របស់​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​ទាំងនោះ ការបដិសេធ ឬ​ថ្លៃសេវា​ផ្សេងទៀត ដូច​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត។

10. ភាពមាន​នៃ​ផលិតផល និង បរិមាណ ព្រមទាំង​ដែនកំណត់​នៃ​ការបញ្ជាទិញ៖ តម្លៃ​និង​ភាពមាន​នៃ​ផលិតផល​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង។ Microsoft អាច​ដាក់​កម្រិត​លើ​បរិមាណ​ដែល​អាច​ទិញ​ក្នុង​ការបញ្ជាទិញ​ម្ដងៗ ក្នុង​មួយ​គណនី ក្នុង​មួយ​បណ្ណ​ឥណទាន សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់ ឬ​សម្រាប់​មួយ​គ្រួសារ។ បើ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជា​ទិញ​មិនមាន​ទេ យើង​អាច​ទាក់ទង​អ្នក​ដើម្បី​ផ្ដល់​ជូន​អ្នក​នូវ​ផលិតផល​ជំនួស។ បើ​អ្នក​មិន​ជ្រើសរើស​ទិញ​ផលិតផល​ជំនួស​ទេ យើង​នឹង​លុបចោល​ការបញ្ជាទិញ​របស់​អ្នក។

Microsoft អាច​បដិសេធ​ឬ​ច្រានចោល​នូវ​ការបញ្ជាទិញ​ទាំងឡាយ នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​សង​ប្រាក់​អ្នក​វិញ​នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​បង់​សម្រាប់​ការបញ្ជាទិញ​នោះ ដោយសារ​តែ​មូលហេតុ​មាន​ជា​អាទិ៍ បើ​អ្នក​មិន​បាន​បំពេញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​នៅពេល​បញ្ជាទិញ បើ​ការបង់ប្រាក់​របស់​អ្នក​មិន​អាច​ដំណើរការ​បាន បើ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ដែល​បាន​បញ្ជា​ទិញ​មិនមាន ឬ​ក៏​ដោយសារ​តែ​កំហុស​តម្លៃ​ឬ​កំហុស​ផ្សេងទៀត។ ក្នុង​ករណី​មាន​កំហុស​លើ​តម្លៃ​ឬ​កំហុស​ផ្សេងទៀត យើង​សូម​រក្សាសិទ្ធិ តាម​ការសម្រេច​របស់​យើង (a) ក្នុង​ការ​លុបចោល​ការបញ្ជាទិញ​ឬ​ការទិញ​របស់​អ្នក ឬ (b) ទាក់ទង​អ្នក​ដើម្បី​ផ្ដល់​សេចក្ដីណែនាំ។ ក្នុង​ករណី​មាន​ការលុបចោល អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ចូលប្រើ​រ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​នោះ​ឡើយ។

យើង​អាច​បិទ​ការចូលប្រើ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​គណនី​របស់​អ្នក ដោយសារ​មូលហេតុ​ណា​មួយ។ យើង​ក៏​អាច​លុប​ឬ​បិទ​ហ្គេម កម្មវិធី ខ្លឹមព័ត៌មាន ឬ​សេវា​នានា​នៅលើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ផងដែរ ដើម្បី​ការពារ​ហាង ឬ​ភាគី​ដែល​អាច​ទទួល​រង​ផលប៉ះពាល់។ ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​កម្មវិធី​ខ្លះ​អាច​មិនមាន​ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ ហើយ​អាច​ផ្ដល់​ជូន​ក្នុង​អំឡុងពេល​កំណត់។ ភាពមាន​អាច​ទទួល​រង​ផល​ប៉ះពាល់​តាម​តំបន់។ ដូចនោះ បើ​អ្នក​ផ្លាស់ប្ដូរ​គណនី​ឬ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក​ទៅ​តំបន់​មួយ​ទៀត អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​អាច​ទាញយក​ម្ដងទៀត​នូវ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​កម្មវិធី ឬ​ក៏​ស្ទ្រីម​ម្ដងទៀត​នូវ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​បាន​ទិញ​ឡើយ ហើយ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ត្រូវ​ទិញ​ម្ដងទៀត​នូវ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​បាន​បង់ប្រាក់​រួច​នៅក្នុង​តំបន់​ពីមុន​របស់​អ្នក។ លើកលែង​តែ​ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​តម្រូវ​ប៉ុណ្ណោះ យើង​គ្មាន​កាតព្វកិច្ច​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​នូវ​ការទាញយក​ម្ដងទៀត ឬ​ការជំនួស​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​កម្មវិធី​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ទិញឡើយ។

11. បច្ចុប្បន្នភាព៖ បើ​អាច​ធ្វើ​បាន Microsoft នឹង​ពិនិត្យ​រក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​និង​ទាញយក​បច្ចុប្បន្នភាព​ចំពោះ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក សូម្បី​តែ​អ្នក​មិន​បាន​ចុះឈ្មោះចូល​ហាង​ក៏​ដោយ។ អ្នក​អាច​ប្ដូរ​ការកំណត់​របស់​អ្នក បើ​អ្នក​មិន​ចង់​ទទួល​បច្ចុប្បន្នភាព​ស្វ័យប្រវត្តិ​ចំពោះ​កម្មវិធី​របស់​ហាង​ទាំងនោះ​ទេ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី កម្មវិធី Office Store មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​ហូស្ទ​ទាំងស្រុង​ឬ​មួយ​ផ្នែក​លើបណ្ដាញ អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ពេល​ណា​មួយ​ដោយ​អភិវឌ្ឍនករ​កម្មវិធី ហើយ​អាច​ត្រូវការ​នូវ​ការអនុញ្ញាត​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព។

12. អាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរ និង សិទ្ធិ​នៃ​ការប្រើប្រាស់៖ សុហ្វវែរ​និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​តាមរយៈ​ហាង ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អាជ្ញាបណ្ណ​ជូន​អ្នក មិនមែន​លក់​ឲ្យ​អ្នក​ឡើយ។ កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ហាង​ស្ថិត​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​កម្មវិធី​ស្តង់ដា ("SALT") ដែល​មាន​នៅ [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0453] លុះត្រាតែ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាបណ្ណ​ផ្សេង​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​ជាមួយ​កម្មវិធី​នោះ។ (កម្មវិធី​ដែល​បាន​ទាញយក​ពី Office Store មិន​ស្ថិត​ក្រោម SALT ឡើយ ហើយ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ដាច់ដោយឡែក​ដែល​អនុវត្ត។) កម្មវិធី ហ្គេម និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល​ផ្សេងទៀត​ដែល​ទទួល​បាន​តាមរយៈ​ហាង ស្ថិត​ក្រោម​វិធាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ដែល​មាន​នៅ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143។ អ្នក​ដឹង​និង​ទទួលស្គាល់​ថា សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ទំនិញ​ឌីជីថល​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​កម្រិត​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ ច្បាប់​ស្ដីពី​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ និង​វិធាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់ ដែល​បាន​យោង​ខាងលើ។ អាជ្ញាបណ្ណ​សុហ្វវែរ​ដែល​បាន​ទិញ​នៅ​ហាង​លក់រាយ Microsoft ស្ថិត​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​សុហ្វវែរ​នោះ ហើយ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​យល់ព្រម​តាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ នៅពេល​អ្នក​ដំឡើង​សុហ្វវែរ​នោះ។ ការផលិត​ឡើងវិញ​ឬ​ការចែកចាយ​ឡើងវិញ​នូវ​សុហ្វវែរ​ឬ​ទំនិញ​ណា​មួយ​មិន​ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​អាជ្ញាបណ្ណ​ពាក់ព័ន្ធ វិធាន​នៃ​ការប្រើប្រាស់ និង​ច្បាប់​ជា​ធរមាន គឺ​ត្រូវ​បាន​ហាមប្រាម​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់ ហើយ​អាច​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការពិន័យ​ខាង​រដ្ឋប្បវេណី​និង​ព្រហ្មទណ្ឌ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ផងដែរ។ អ្នកបំពាន​អាច​ប្រឈម​នឹង​ការផ្ដន្ទាទោស​ក្រោម​វិសាលភាព​អតិបរមា​នៃ​ច្បាប់។

សូម​ទាក់ទង​ហាង​លក់រាយ MICROSOFT (ដូច​បាន​ពណ៌នា​ក្នុង​ផ្នែក សេចក្ដីជូនដំណឹង និង ការទំនាក់ទំនង ខាងក្រោម) បើ​អ្នក​ចង់​បាន​សំណៅ​ចម្លង​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ​ជា​ធរមាន​សម្រាប់​សុហ្វវែរ​ក្នុង​ប្រអប់ ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ មុនពេល​អ្នក​បើក​កញ្ចប់​សុហ្វវែរ​ណា​មួយ។

ពេលវេលា និង លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត៖ បន្ថែម​លើ​សុហ្វវែរ​និង​ផលិតផល​ដែល​អាច​ទាញយក​ផ្សេងទៀត ផលិតផល​និង​សេវា​ផ្សេងទៀត​ដែល​មាន​សម្រាប់​ការទិញ​ឬ​ការសាកល្បង​ក្នុង​ហាង អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​អ្នក​ផងដែរ ដោយ​ស្ថិត​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ​អ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយ​ដាច់ដោយឡែក លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​សេវា ឬ​ក៏​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត។ បើ​អ្នក​ទិញ​ឬ​ប្រើ​ផលិតផល​ទាំងនោះ អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​យល់ព្រម​ទទួល​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ​ផងដែរ ជា​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការទិញ ការដំឡើង ឬ​ការប្រើប្រាស់។

ដើម្បី​ភាពងាយស្រួល​របស់​អ្នក ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ហាង​ឬ​សេវា ឬ​ក៏​ក្នុង​សុហ្វវែរ​ឬ​ទំនិញ​របស់​ខ្លួន MICROSOFT អាច​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ឧបករណ៍​និង​យូធីលីធី​សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់ និង/ឬ ការទាញយក ដែល​មិនមែន​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ដែល​បាន​លក់។ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត MICROSOFT មិន​ធ្វើ​ការអះអាង ការធានា ឬ​ការរ៉ាប់រង​លើ​ភាពសុក្រឹត​នៃ​លទ្ធផល​ឬ​ទិន្នផល​ពី​ឧបករណ៍​ឬ​យូធីលីធី​ទាំងនោះ​ឡើយ។

សូម​គោរព​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​របស់​អ្នកដទៃ នៅពេល​ប្រើ​ឧបករណ៍​និង​យូធីលី​ដែល​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​តាមរយៈ​ហាង ឬ​ក៏​ក្នុង​សុហ្វវែរ​ឬ​ទំនិញ​ផ្សេងៗ។

13. កូដ​សម្រាប់​ការទាញយក​សុហ្វវែរ​និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន៖ សុហ្វវែរ​និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​អ្នក​តាមរយៈ​ការបង្កើត​តំណ​ទាញយក​ដែល​មាន​ក្នុង​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ការទិញ​របស់​អ្នក។ អាស្រ័យ​លើ​កថាខណ្ឌ​ខាងក្រោម ជា​ធម្មតា យើង​រក្សាទុក​តំណ​ទាញយក​និង​សោ​ឌីជីថល​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​សម្រាប់​ការទិញ​ទាំងនេះ​ក្នុង​គណនី Microsoft របស់​អ្នក ក្នុង​ពេល 3 ឆ្នាំ ក្រោយ​កាលបរិច្ឆេទ​ទិញ ប៉ុន្តែ​មិន​សន្យា​ថា​នឹង​រក្សាទុក​ពួកវា​ក្នុង​អំឡុងពេល​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​ឡើយ។ ចំពោះ​ផលិតផល​ចុះឈ្មោះជាវ​ដែល​បាន​ប្រគល់​តាមរយៈ​ការផ្ដល់​តំណ​ទាញយក លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេង​និង​សិទ្ធិ​រក្សាទុក​អាច​អនុវត្ត ដែល​អ្នក​នឹង​អាច​ត្រួតពិនិត្យ​និង​យល់ព្រម​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុះឈ្មោះជាវ។

អ្នក​យល់ព្រម​ថា យើង​អាច​បោះបង់​ឬ​កែ​កម្មវិធី​រក្សាទុក​សោ​ឌីជីថល​របស់​យើង​នៅ​គ្រប់​ពេល។ អ្នក​ក៏​យល់ព្រម​ផងដែរ​ថា យើង​អាច​បញ្ឈប់​ការគាំទ្រ​ការរក្សាទុក​សោ​សម្រាប់​ផលិតផល​មួយ​ឬ​ច្រើន​នៅ​ពេល​ណា​មួយ និង ដោយសារ​មូលហេតុ​ណា​មួយ មាន​ឧទាហរណ៍​ដូចជា នៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​វដ្ដ​ជីវិត​គាំទ្រ​ផលិតផល ដែល​បន្ទាប់​ពី​ពេល​នោះ អ្នក​នឹង​លែង​អាច​ចូលប្រើ​តំណ​ទាញយក​ឬ​សោ​ឌីជីថល​ទៀត​ហើយ។ បើ​យើង​បោះបង់​ឬ​កែ​កម្មវិធី​របស់​យើង នោះ​អ្នក​នឹង​លែង​អាច​ចូលប្រើ​តំណ​ទាញយក​ឬ​សោ​ឌីជីថល​ក្នុង​គណនី​របស់​អ្នក​ទៀត​ហើយ ហើយ​យើង​នឹង​ផ្ដល់​សេចក្ដីជូនដំណឹង​យ៉ាង​តិច 90 ថ្ងៃ ជូន​អ្នក ដោយ​ប្រើ​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​សម្រាប់​គណនី Microsoft ពាក់ព័ន្ធ។

14. តម្លៃ៖ បើ​យើង​មាន​ហាង​លក់រាយ Microsoft ក្នុង​ប្រទេស​ឬ​តំបន់​របស់​អ្នក នោះ​តម្លៃ ការជ្រើសរើស​ផលិតផល និង​ការលក់​ផ្ដល់ជូន​ពិសេស​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​ទីនោះ​អាច​ខុស​ពី​តម្លៃ​នៅ​ហាង​លើបណ្ដាញ។ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត Microsoft មិន​ធានា​ថា តម្លៃ ផលិតផល ឬ​ការលក់​ផ្ដល់ជូន​ពិសេស​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន​លើបណ្ដាញ នឹង​មាន​ឬ​ផ្ដល់​ឲ្យ​នៅ​ហាង​លក់រាយ Microsoft ឡើយ ឬ​ក៏​បញ្ច្រាស់​មក​វិញ។

ហាង​មិនមាន​ការធានា​នូវ​ភាពត្រូវគ្នា​នៃ​តម្លៃ​ឡើយ។ យើង​នឹង​មិន​ផ្គូផ្គង​តម្លៃ​ដែល​បាន​ឃោសនា​ដែល​អ្នកលក់រាយ​ផ្សងទៀត​ផ្ដល់ជូន​សម្រាប់​របស់​ដូចគ្នា​ឡើយ។

យើង​អាច​ផ្ដល់​ជម្រើស​មួយ​ដើម្បី​បញ្ជា​ទិញ​ជាមុន​នូវ​ផលិតផល​ខ្លះ មុន​កាលបរិច្ឆេទ​មាន​ពួកវា។ ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​គោលការណ៍​បញ្ជា​ទិញ​ជាមុន​របស់​យើង សូម​មើល ទំព័រ​បញ្ជា​ទិញ​ជាមុន https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0453 របស់​យើង។

លុះត្រាតែ​បាន​បញ្ជាក់​ផ្សេង​ពី​នេះ តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ហាង​មិន​រួមបញ្ចូល​ពន្ធ​ឬ​ការគិតថ្លៃ​ផ្សេងៗ ("ពន្ធ") ដែល​អាច​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការទិញ​របស់​អ្នក​ឡើយ។ តម្លៃ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ហាង​ក៏​មិន​បាន​បញ្ចូល​នូវ​សោហ៊ុយ​ដឹកជញ្ជូន​ផងដែរ។ ពន្ធ​និង​សោហ៊ុយ​ដឹកជញ្ជូន (បើ​មាន) នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​លើ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​ការទិញ​របស់​អ្នក ហើយ​នឹង​បង្ហាញ​លើ​ទំព័រ​ចុះឈ្មោះចេញ។ អ្នក​ត្រូវ​ទទួល​ខុសត្រូវ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​ការបង់​ពន្ធ​និង​សោហ៊ុយ​ទាំងនោះ។

អាស្រ័យ​លើ​ទីកន្លែង​របស់​អ្នក ប្រតិបត្តិការ​ខ្លះ​អាច​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការបំលែង​រូបិយបណ្ណ​បរទេស ឬ​ក៏​ដំណើរការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ផ្សេង។ ធនាគារ​របស់​អ្នក​អាច​គិតថ្លៃ​អ្នក​បន្ថែម​សម្រាប់​សេវា​ទាំងនោះ នៅពេល​អ្នក​ប្រើ​បណ្ណ​ឥណទាន​ឬ​ឥណពន្ធ។ សូម​ទាក់ទង​ធនាគារ​របស់​អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត។

15. ការជ្រើសរើស​ការបន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ៖ ឲ្យ​តែ​ការបន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​នៅក្នុង​ប្រទេស តំបន់ ខេត្ត/ដែនដី ឬ​រដ្ឋ​របស់​អ្នក អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​បន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​នានា នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​អំឡុងពេល​ដែល​បាន​កំណត់។ បើ​អ្នក​ជ្រើសរើស​បន្ត​ផលិតផល​ឬ​សេវា​របស់​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ យើង​អាច​បន្ត​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នូវ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​នានា​នៅ​ចុងបញ្ចប់​នៃ​អំឡុងពេល​សេវា​បច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំង​គិត​ថ្លៃ​អ្នក​ក្នុង​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​អំឡុងពេល​នៃ​ការបន្ត​នោះ លុះត្រាតែ​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស​បោះបង់​ផលិតផល​ឬ​សេវា​នោះ ដូច​បាន​ពណ៌នា​ខាងក្រោម។ យើង​នឹង​ចេញ​វិក្កយបត្រ​ដោយ​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​ដែល​អ្នក​បាន​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​ការបន្ត​សេវា​នោះ មិនថា​វា​ស្ថិត​នៅលើ​ឯកសារ​ហើយ​នៅ​កាលបរិច្ឆេទ​បន្ត​នោះ ឬ​ក៏​ផ្ដល់​ឲ្យ​នៅពេល​ក្រោយ​ឡើយ។ អ្នក​ត្រូវ​បោះបង់​ផលិតផល​ឬ​សេវា មុន​កាលបរិច្ឆេទ​បន្ត។ អ្នក​ត្រូវតែ​បោះបង់​មុន​កាលបរិច្ឆេទ​បន្ត ដើម្បី​ជៀសវាង​ការចេញ​វិក្កយបត្រ​ចំពោះ​ការបន្ត​នោះ។

16. គោលការណ៍​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ៖ យើង​នឹង​ទទួល​ការប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​និង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ផលិតផល​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ពេល 14 ថ្ងៃ ចាប់​ពី​កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការទិញ​ឬ​ទាញយក តាម​ករណី​ជាក់ស្ដែង។ សូម​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​នូវ​ផលិតផល​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដូច​ថ្មី ហើយ​ដាក់​ក្នុង​កញ្ចប់​ដើម​របស់​វា អម​ជាមួយ​នឹង​គ្រឿង​ផ្សេងៗ សមាសភាព សៀវភៅ​ណែនាំ និង​ឯកសារ​ទាំងអស់ ដែល​មាន​ដំបូង។ គោលការណ៍​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​នេះ​មិន​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​ស្រប​ច្បាប់​ណា​មួយ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការទិញ​របស់​អ្នក​ឡើយ។

សុហ្វវែរ​និង​ហ្គេម​ដែល​បាន​វេចខ្ចប់​ត្រូវតែ​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​ជាមួយ​នឹង​តែម​បិទ​មិន​ទាន់​ហែក ហើយ​ត្រូវតែ​រួមបញ្ចូល​មេឌៀ​ទាំងអស់​និង​សោ​ផលិតផល​ផងដែរ។ ក្នុង​ករណី​លើកលែង​មាន​កម្រិត​ខ្លះ កញ្ចប់​សុហ្វវែរ​និង​ហ្គេម​ដែល​បាន​បើក​អាច​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​ក្នុង​អំឡុងពេល​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​តាម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ ប៉ុន្តែ​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​អ្នក​មិន​បាន​ធ្វើ​ការចម្លង​ឬ​ប្រើ​សំណៅ​ចម្លង​ណា​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។

របស់​ខ្លះ​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ​សម្រាប់​ការប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​ឡើយ។ លុះត្រាតែ​ច្បាប់​បាន​ចែង ឬ​ក៏​ផ្ដល់​ឲ្យ​តាមរយៈ​ការផ្ដល់ជូន​ពី​ផលិតផល​ជាក់លាក់​ណា​មួយ បើ​ពុំនោះ ការទិញ​ទាំងអស់​នៃ​ប្រភេទ​ផលិតផល​ទាំងនេះ​គឺ​ចុងក្រោយ​និង​មិន​សង​ប្រាក់​វិញ​ឡើយ៖

កម្មវិធី​ឌីជីថល, ហ្គេម, ខ្លឹមព័ត៌មាន​និង​ការចុះឈ្មោះ​ក្នុង​កម្មវិធី, តន្ដ្រី, កុន, កម្មវិធី TV និង ខ្លឹមព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធ;

បណ្ណ​អំណោយ និង បណ្ណ​សេវា/ការចុះឈ្មោះជាវ (ឧទា. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

ផលិតផល​ដែល​ត្រូវ​បាន​តម្រូវ​តាម​បុគ្គល​ឬ​ប្ដូរ​តាមបំណង;

ផលិតផល​ដែល​បញ្ជា​ទិញ​ពិសេស បើ​មិនមែន​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការផ្ដល់ជូន​ពិសេស​របស់​ហាង;

ផលិតផល​មេម៉ូរី​ដំណើរការ​ចៃដន្យ ("RAM");

សេវា​ដែល​បាន​ប្រតិបត្តិ​ឬ​ប្រើប្រាស់​ហើយ; និង

របស់​លាង​ឃ្លាំង​ឬ​របស់​ដែល​បាន​សម្គាល់​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​ដូចជា "ការលក់​ចុងក្រោយ" ឬ "មិន​អាច​ប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ"។

នៅពេល​អ្នក​ធ្វើ​ការប្រគល់​ត្រឡប់​វិញ​ដោយ​ទទួល​សិទ្ធិ យើង​នឹង​សង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ពេញលេញ ដក​នឹង​ការគិតថ្លៃ​ដើមដំបូង​សម្រាប់​ការដឹកជញ្ជូន​និង​ការទុកដាក់ (បើ​មាន) ហើយ​ជា​ទូទៅ អ្នក​នឹង​ទទួល​សំណង​ប្រាក់​របស់​អ្នក​មក​វិញ​ក្នុង​ពេល​ប្រហែល 3-5 ថ្ងៃ​ធ្វើការ។ សំណង​ប្រាក់​មក​វិញ​នឹង​ប្រគល់​ជូន​គណនី​តែមួយ​និង​ប្រើ​វិធី​បង់ប្រាក់​តែមួយ​ដូច​ដែល​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការបញ្ជាទិញ (លុះត្រាតែ​អ្នក​ជ្រើសរើស​ឥណទាន​ហាង​ក្នុង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៃ​សំណង​ប្រាក់​មក​វិញ​នោះ)។

ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពេញលេញ​អំពី​របៀប​ប្រគល់​ផលិតផល​ដែល​ទទួល​សិទ្ធិ​ត្រឡប់​ទៅ​វិញ សូម​មើល ទំព័រ​ប្រគល់​ត្រឡប់​មក​វិញ និង សំណង​ប្រាក់​វិញ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0453 របស់​យើង។

បើ​អ្នក​រស់នៅ​តៃវ៉ាន់ សូម​កត់សម្គាល់​ថា យោង​តាម​ច្បាប់​ការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់​នៅ​តៃវ៉ាន់​និង​បញ្ញត្តិកម្ម​ពាក់ព័ន្ធ ការទិញ​ទាំងអស់​ដែល​មាន​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឌីជីថល​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ទម្រង់​អរូបី និង/ឬ សេវា​លើបណ្ដាញ គឺ​ចុងក្រោយ ហើយ​មិន​អាច​ទទួល​សំណង​ប្រាក់​វិញ​ឡើយ នៅពេល​ខ្លឹមព័ត៌មាន​ឬ​សេវា​នោះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់ជូន​លើបណ្ដាញ។ អ្នក​មិន​ទទួល​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ទាមទារ​អំឡុងពេល​សម្ងប់​ចិត្ត​ឬ​សំណង​ប្រាក់​មក​វិញ​ឡើយ។

17. ការបង់ប្រាក់​ជូន​អ្នក៖បើ​យើង​ជំពាក់​ប្រាក់​អ្នក នោះ​អ្នក​យល់ព្រម​ផ្ដល់​ឲ្យ​យើង​ឲ្យ​ទាន់​ពេលវេលា​និង​យ៉ាង​សុក្រឹត​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ដែល​យើង​ត្រូវការ​ដើម្បី​អាច​បង់ប្រាក់​នោះ​ជូន​អ្នក។ អ្នក​ត្រូវ​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ប្រាក់ពន្ធ​និង​ការគិតថ្លៃ​ទាំងឡាយ​ដែល​អ្នក​អាច​បង់ ដោយសារ​ការបង់ប្រាក់​ជូន​អ្នក​នេះ។ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត អ្នក​ក៏​ត្រូវ​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ដែល​យើង​ដាក់​លើ​សិទ្ធិ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​ការបង់ប្រាក់​ទាំងឡាយ​ផងដែរ។ បើ​អ្នក​ទទួល​ការបង់ប្រាក់​មួយ​ដោយសារ​កំហុស យើង​អាច​ទាមទារ​ឬ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​សង់​ប្រាក់​នោះ​ត្រឡប់​មក​វិញ។ អ្នក​យល់ព្រម​សហការ​ជាមួយ​យើង ដើម្បី​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ។ យើង​ក៏​អាច​កាត់បន្ថយ​ការបង់ប្រាក់​ជូន​អ្នក​ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​ផងដែរ ដើម្បី​លៃតម្រូវ​ការបង់ប្រាក់​លើស​កាល​ពីមុន។

18. បណ្ណ​អំណោយ៖ បណ្ណ​អំណោយ​ដែល​បាន​ទិញ​ក្នុង​ហាង​លក់រាយ Microsoft ស្ថិត​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​បណ្ណ​អំណោយ​ពី​ហាង​លក់រាយ ដែល​ស្ថិត​នៅ https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards។

ព័ត៌មាន​អំពី​បណ្ណ​អំណោយ Skype អាច​រក​បាន​លើ​ទំព័រ​ជំនួយ​របស់ Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one)។

ការលោះ​និង​ការប្រើ​បណ្ណ​អំណោយ Microsoft ផ្សេងទៀត ស្ថិត​ក្រោម​ពេលវេលា​និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​បណ្ណ​អំណោយ​របស់ Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62)។

19. សេវា​អតិថិជន៖ សូម​មើល ទំព័រ​ការលក់ និង ការគាំទ្រ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0453 ដើម្បី​ទទួល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​សេវា​អតិថិជន។

លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ

20. ការផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខខណ្ឌ៖ Microsoft អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​គ្មាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ជូន​អ្នក។ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ដែល​អនុវត្ត​នៅពេល​អ្នក​បញ្ជា​ទិញ​នឹង​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការទិញ​របស់​អ្នក ហើយ​ប្រើប្រាស់​ជា​កិច្ចសន្យា​ទិញ​រវាង​ពួកយើង។ មុនពេល​អ្នក​ទិញ​លើកក្រោយ Microsoft អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់ ដោយ​គ្មាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ជូន​អ្នក។ សូម​ពិនិត្យ​មើល លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់ រៀងរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ចូល​ក្នុង​ហាង។ យើង​ឲ្យ​យោបល់​អ្នក​រក្សាទុក​ឬ​បោះពុម្ព​សំណៅ​ចម្លង​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​នេះ​សម្រាប់​ការយោង​នា​ពេល​អនាគត នៅពេល​អ្នក​ធ្វើ​ការទិញ។

21. ដែនកំណត់​អាយុ៖ ដែនកំណត់​អាយុ​អាច​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​នៅ​ហាង រួមទាំង​ការទិញ។

22. ឯកជនភាព និង ការការពារ​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន៖ ភាពឯកជន​របស់​អ្នក​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ចំពោះ​យើង។ យើង​ប្រើ​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​យើង​ប្រមូល​ពី​អ្នក​ដើម្បី​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​និង​បើក​ហាង។ សូម​អាន​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​ភាពឯកជន Microsoft ដោយសារ​វា​ពណ៌នា​នូវ​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ដែល​យើង​ប្រមូល​ពី​អ្នក​និង​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ("ទិន្នន័យ") ព្រមទាំង​របៀប​ដែល​យើង​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក។ សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​ភាពឯកជន​ក៏​ពណ៌នា​ផងដែរ​ថាតើ Microsoft ប្រើ​ការទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ដូចម្ដេច​ជាមួយ​អ្នកដទៃ; ការប្រកាស​ឬ​មតិតប​ដែល​អ្នក​បាន​ប្រគល់​ជូន Microsoft តាមរយៈ​ហាង; ព្រមទាំង​ឯកសារ រូបថត ឯកសារ អូឌីយ៉ូ ស្នាដៃ​ឌីជីថល និង​វីដេអូ​ដែល​អ្នក​បញ្ជូន រក្សាទុក ឬ​ចែករំលែក​លើ​ឧបករណ៍​របស់​អ្នក ឬ​តាមរយៈ​ហាង ("ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក")។ តាមរយៈ​ការប្រើ​ហាង អ្នក​យល់ព្រម​យ៉ាង​ជាក់ច្បាស់​ឲ្យ Microsoft ប្រមូល ប្រើ ព្រមទាំង​បញ្ចេញ​ខ្លឹមព័ត៌មាន​របស់​អ្នក និង​ទិន្នន័យ​នានា ដូច​បាន​ពណ៌នា​ក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​អំពី​ភាពឯកជន។

23. ផលិតផល​បង្ហាញ​និង​ពណ៌៖ Microsoft ព្យាយាម​បង្ហាញ​ពណ៌​ផលិតផល​និង​រូប​ឲ្យ​បាន​សុក្រឹត ប៉ុន្តែ​យើង​មិន​អាច​ធានា​ថា ពណ៌​ដែល​អ្នក​ឃើញ​លើ​អេក្រង់​ឧបករណ៍​ឬ​ម៉ូនីទ័រ​របស់​អ្នក​នឹង​ដូចគ្នា​បេះបិទ​នឹង​ពណ៌​របស់​ផលិតផល​ជាក់ស្ដែង​ឡើយ។

24. កំហុស​ក្នុង​ការបង្ហាញ​របស់​ហាង៖ យើង​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មាន​សុក្រឹត ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ហាង​ជា​ប្រចាំ និង​កែ​កំហុស​នានា នៅពេល​រកឃើញ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ខ្លឹមព័ត៌មាន​ទាំងឡាយ​ក្នុង​ហាង​អាច​ខុស​ឬ​ហួស​សម័យ នៅពេល​ណា​មួយ។ យើង​សូម​រក្សាសិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការផ្លាស់ប្ដូរ​ចំពោះ​ហាង​នៅ​គ្រប់​ពេល រួមទាំង​តម្លៃ​ផលិតផល លក្ខណៈពិសេស​បច្ចេកទេស ការផ្ដល់ជូន និង​ភាពមាន។

25. ការបញ្ចប់​ការប្រើប្រាស់ ឬ ការចូលប្រើ៖ Microsoft អាច​បញ្ចប់​គណនី​របស់​អ្នក ឬ​ក៏​ការប្រើប្រាស់​ហាង នៅ​គ្រប់ពេល​ដោយ​មាន​មូលហេតុ​ណា​មួយ មាន​ជា​អាទិ៍ បើ​អ្នក​បាន​បំពាន​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​ឬ​គោលការណ៍​របស់​ហាង ឬ​ក៏​បើ​ហាង​លែង​ធ្វើ​ប្រតិបត្តការ​ដោយ Microsoft ទៀត។ ដោយ​ប្រើ​ហាង អ្នក​យល់ព្រម​ទទួលខុសត្រូវ (ស្រប​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ) ចំពោះ​ការបញ្ជាទិញ​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​ធ្វើ ឬ​គិត​ថ្លៃ​អ្នក មុនពេល​បញ្ចប់​នោះ។ Microsoft អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ បញ្ឈប់ ឬ​ក៏​ព្យួរ​ហាង​នៅ​គ្រប់​ពេល ដោយ​មាន​មូលហេតុ​ណា​មួយ និង​ដោយ​គ្មាន​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ជាមុន​ជូន​អ្នក។

26. ការធានា​និង​ដែនកំណត់​នៃ​ការកែខៃ៖ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក​បាន​អនុញ្ញាត MICROSOFT និង​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ឲ្យ​ខ្លួន អ្នកចែកចាយ អ្នកលក់បន្ត និង​អ្នកផ្ដល់​ខ្លឹមព័ត៌មាន មិន​ធ្វើ​ការធានា ការរ៉ាប់រង ឬ​លក្ខខណ្ឌ​ជាក់ច្បាស់​ឬ​បង្កប់ន័យ​អ្វី​ឡើយ រួមទាំង​ភាពជាទំនិញ គុណភាព​ដែល​អាច​បំពេញ​ចិត្ត ភាពសមស្រប​ក្នុង​គោលបំណង​ជាក់លាក់ កិច្ចខំប្រឹងប្រែង​លើ​ទឹកដៃ សិទ្ធិទទួល ឬ​ភាពគ្មាន​ការរំលោភបំពាន។ ផលិតផល​ឬ​សេវា​ដែល​បាន​លក់ ឬ​មាន ក្នុង​ហាង ត្រូវ​បាន​ធានា​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ​ទាំងឡាយ​ឬ​ការធានា​របស់​ឧស្សាហករ​ដែល​អម​មក​ជាមួយ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​នោះ​ប៉ុណ្ណោះ បើ​មាន​ករណី​នេះ​កើតឡើង។ លើកលែង​តែ​ករណី​ដូច​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូន​ក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​អាជ្ញាបណ្ណ​អម​មក​ជាមួយ ឬ ការធានា​របស់​ឧស្សាហក និង អាស្រ័យ​លើ​សិទ្ធិ​ស្របច្បាប់​របស់​អ្នក៖

ការទិញ​និង​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​គឺ​ជា​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក;

យើង​ផ្ដល់​ផលិតផល​និង​សេវា "ដូច​ដែល​មាន" "ជាមួយ​កំហុស​ទាំងអស់" និង "តាម​ដែល​មាន";

អ្នក​ព្រមទទួល​យក​ហានិភ័យ​ទាំងស្រុង​ចំពោះ​គុណភាព​និង​ប្រសិទ្ធផល​របស់​ពួកវា; និង

អ្នក​ព្រម​ចំណាយ​សោហ៊ុយ​ទាំងស្រុង​លើ​សេវា​ឬ​ការជួសជុល​ដែល​ចាំបាច់​ទាំងអស់។

MICROSOFT មិន​ធានា​នូវ​ភាពសុក្រឹត​ឬ​ភាពទាន់ពេលវេលា​នៃ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​ពី​ហាង​ឬ​សេវា​នានា​ឡើយ។ អ្នក​ទទួលស្គាល់​ថាកុំព្យូទ័រ​និង​ប្រព័ន្ធ​ទូរគមនាគមន៍​មិនមែន​មិនដែល​គ្មាន​កំហុស​ឡើយហើយ​ម្ដងម្កាល​អាច​មាន​ការខូច។យើង​មិន​ធានា​ថាការចូល​ហាង​ឬ​សេវា​នានា​នឹង​គ្មាន​ការអាក់ខានមាន​ភាពទាន់​ពេលវេលាឬ​គ្មាន​កំហុសឬក៏​ថា​គ្មាន​ការបាត់បង់​ខ្លឹមព័ត៌មាន​នឹង​មិន​កើតឡើង​ឡើយ។

ថ្វី​បើ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​ក៏​ដោយបើ​អ្នក​មាន​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ការទាមទារ​ការខូចខាត​ដែល​កើតឡើង​ពី​ឬ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ហាងសេវាឬ​ក៏​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូនក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាតការកែខៃ​ដាច់មុខ​ជូន​អ្នក​គឺ​ត្រូវ​ទាមទារ​ពី Microsoft ឬ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​ឲ្យ​ខ្លួនអ្នកលក់រាយអ្នកចែកចាយនិង​អ្នកផ្ដល់​ខ្លឹមព័ត៌មាននូវ​ការខូចខាត​សរុប​ដោយ​ផ្ទាល់​ដល់​ទៅ (1) តម្លៃ​ឬ​ថ្លៃសេវា​សម្រាប់​មួយ​ខែ​នៃ​សេវា​ណា​មួយការចុះឈ្មោះជាវឬ​ថ្លៃសេវា​ស្រដៀងគ្នា (មិន​រួមបញ្ចូល​តម្លៃ​ទិញ​សម្រាប់​ហាដវែរសុហ្វវែរការគាំទ្រឬ​ការពន្យារ​ការធានា) ឬ (2) US $100.00 បើ​គ្មាន​សេវាការចុះឈ្មោះឬ​ថ្លៃសេវា​ស្រដៀង​នេះ។

អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​មួយ​ចំនួន​ក្រោម​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​របស់​អ្នក។ គ្មាន​អ្វី​នៅក្នុង​កិច្ចសន្យា​នេះ​មាន​បំណង​នាំ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​ទាំងនោះ​ឡើយ បើ​ពួកវា​អនុវត្ត។

សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​រស់នៅ​ប្រទេស​នូវែលសេឡង់អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់​ក្រោម​ច្បាប់​ធានា​អ្នកប្រើប្រាស់​នៅ​នូវែលសេឡង់ហើយ​គ្មាន​អ្វី​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះមាន​បំណង​នាំ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សិទ្ធិ​ទាំងនោះ​ឡើយ។

27. ដែនកំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ៖ ក្រោម​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត អ្នក​យល់ព្រម​ថា អ្នក​មិន​អាច​ទាមទារ​ចំពោះ​ការខូចខាត​ឬ​ការបាត់បត់​ដទៃ​ផ្សេងទៀត​ឡើយ រួមទាំង​ការខូចខាត​ជា​ផលវិបាក ជា​ពិសេស ដោយ​ប្រយោល ជា​ជំងឺចិត្ត​បន្ទាប់បន្សំ ឬ​ជា​ទណ្ឌកម្ម ឬ​ក៏​ការបាត់បង់​ប្រាក់ចំណេញ។ ដែនកំណត់​និង​ការដកចេញ​ក្នុង​ប្រការ 26 និង 27 នឹង​អនុវត្ត សូម្បី​អ្នក​មាន​ការខូចខាត ហើយ​សូម្បី​តែ​យើង​បាន​ដឹង​ឬ​គួរ​បាន​ដឹង​អំពី​លទ្ធភាព​នៃ​ការខូចខាត​ទាំងនោះ​ក៏​ដោយ។ រដ្ឋ​ឬ​ខេត្ត/ដែនដី​ខ្លះ​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការដកចេញ​ឬ​ដែនកំណត់​ចំពោះ​ជំងឺចិត្ត​បន្ទាប់បន្សំ​ឬ​ការខូចខាត​ជា​ផលវិបាក​ឡើយ ដូច្នេះ​ដែនកំណត់​ឬ​ការដកចេញ​ខាងលើ​នោះ​អាច​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក។

ក្រោម​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត ដែនកំណត់​និង​ការដកចេញ​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បណ្ដឹង​ទាំងអស់ ក្រោម​ទ្រឹស្ដី​ច្បាប់​ទាំងឡាយ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង ហាង សេវា​នានា លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ ឬ​ក៏​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ផ្ដល់ជូន រួមទាំង​ការបាត់បង់​ខ្លឹមព័ត៌មាន មេរោគ​ទាំងឡាយ ឬ​សុហ្វវែរ​ព្យាបាទ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​ការប្រើប្រាស់​របស់​អ្នក​នៅ​ហាង​ឬ​សេវា​នានា ឬ​ក៏​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ទទួល​ពី​ហាង; ព្រមទាំង​ការពន្យារពេល​ឬ​ការខកខាន​ក្នុង​ការ​ចាប់ផ្ដើម​ឬ​ការបញ្ចប់​ការបញ្ជូន​ឬ​ប្រតិបត្តិការ។

28. ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ៖ផ្នែក​ទាំងអស់​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ អនុវត្ត​ក្រោម​វិសាលភាព​អតិបរមា​ដែល​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​អនុញ្ញាត។ អ្នក​អាច​មាន​សិទ្ធិ​ច្រើន​ជាងនេះ​ក្នុង​ដែនដី​ដែល​អ្នក​រស់នៅ (ឬ​ក៏​បើ​ជា​អាជីវកម្ម គឺ​កន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក)។ បើ​វា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ថា យើង​មិន​អាច​អនុវត្ត​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​ដូច​ដែល​បាន​សរសេរ​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ទេ យើង​អាច​ជំនួស​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនោះ​ដោយ​លក្ខខណ្ឌ​ស្រដៀង​នោះ ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន ក្រោម​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ ប៉ុន្តែ​ផ្នែក​ដែល​នៅសល់​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​នឹង​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​ឡើយ។ លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​គឺ​ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​របស់​អ្នក​និង​យើង។ លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​មិនមែន​ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​របស់​បុគ្គល​ផ្សេងទៀត​ឡើយ លើកលែង​តែ​អ្នកស្នង​និង​អ្នកទទួល​ការចាត់តាំង​ពី Microsoft។ លក្ខខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត​អាច​អនុវត្ត បើ​អ្នក​ទិញ​ផលិតផល​ឬ​សេវា​ពី​វិបសៃ Microsoft ផ្សេងទៀត។

29. ការចាត់តាំង៖ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​ជា​ធរមាន​បាន​អនុញ្ញាត យើង​អាច​ចាត់តាំង ផ្ទេរ ឬ​ក៏​ចោល​សិទ្ធិ​និង​កាតព្វកិច្ច​របស់​យើង ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ ទាំងស្រុង​ឬ​មួយ​ផ្នែក នៅ​ពេល​ណា​មួយ ដោយ​គ្មាន​ការជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក។ អ្នក​មិន​អាច​ចាត់តាំង​ឬ​ផ្ទេរ​សិទ្ធិ​ណា​មួយ​ក្រោម​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​ឡើយ។

30. សេចក្ដីជូនដំណឹងនិងការទំនាក់ទំនង៖ចំពោះ​សំណួរ​អំពី​ការគាំទ្រ​អតិថិជន សូម​មើល​ទំព័រ ការលក់ និង ការគាំទ្រ នៅ​ក្នុង​ហាង។ ចំពោះ​វិវាទ​នានា សូម​ធ្វើ​តាម​នីតិវិធី​ជូនដំណឹង​ក្នុង​ផ្នែក​នេះ។

31. អង្គភាព​ចុះកិច្ចសន្យាជម្រើស​ច្បាប់និង​ទីកន្លែង​សម្រាប់​ការដោះស្រាយ​វិវាទ៖

a. អាមេរិក​ខាងជើងឬខាងត្បូងនៅ​ក្រៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិកនិងកាណាដា៖បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ) អាមេរិក​ខាងជើង ឬ ខាងត្បូង នៅក្រៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង កាណាដា អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.។ ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីងតោន​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ បណ្ដឹង​ចំពោះ​ការបំពាន​វា ដោយ​មិន​គិត​ពី​ជម្រើស​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ប្រទេសដែល​យើង​ចាត់ការ​ហាង​និង​សេវា គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។

b. មជ្ឈឹមបូព៌ាឬអាហ្វ្រិក៖បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ) មជ្ឈឹមបូព៌ា ឬ អាហ្វ្រិក អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland។ ច្បាប់​អៀរឡង់​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​និង​បណ្ដឹង​លើ​ការបំពាន​នានា ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​ដែល​យើង​ចាត់ការ​ហាង​និង​សេវា គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។ អ្នក​និង​យើង​យល់ព្រម​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​ចំពោះ​យុត្តាធិការ​ដាច់មុខ និង​ទីកន្លែង​នៅក្នុង​តុលាការ​អៀរឡង់ ចំពោះ​វិវាទ​ទាំងអស់​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ ឬ​ហាង។

c. អាស៊ីឬប៉ាស៊ីហ្វិក​ខាងត្បូងលើកលែង​ប្រទេស​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​ខាងក្រោម៖បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ) អាស៊ី (លើកលែង​ចិន ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ឬ តៃវ៉ាន់) អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Regional Sales Corporation ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​មហាជន​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​ណេវ៉ាដា ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក និង​មាន​សាខា​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី និង ហុងកុង ដែល​មាន​កន្លែង​អាជីវកម្ម​ចម្បង​របស់​ខ្លួន​នៅ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968។ ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីងតោន​គ្របដណ្ដប់​លើ​ការបកស្រាយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​និង​បណ្ដឹង​លើ​ការបំពាន​ទាំងនោះ ដោយ​មិន​គិត​ពី​ទំនាស់​នៃ​គោលការណ៍​ច្បាប់។ ច្បាប់​របស់​ប្រទេស​ដែល​យើង​ចាត់ការ​ហាង​និង​សេវា គ្របដណ្ដប់​លើ​បណ្ដឹង​ផ្សេងទៀត​ទាំងអស់ (រួមទាំង​ការការពារ​អ្នកប្រើប្រាស់ ការប្រកួតប្រជែង​មិន​ស្មោះត្រង់ និង​កំហុស​រដ្ឋប្បវេណី)។ វិវាទ​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ ឬ​ហាង រួមទាំង​សំណួរ​នានា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​អត្ថិភាព សុពលភាព ឬ​ការបញ្ចប់​របស់​ពួកវា នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ ហើយ​ដោះស្រាយ​ចុងក្រោយ​ដោយ​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី ស្រប​តាម​វិធាន​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​អន្តរជាតិ​របស់​សិង្ហបុរី (SIAC) ដែល​វិធាន​នោះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​រួមបញ្ចូល​ក្នុង​ខបញ្ញត្តិ​នេះ តាមរយៈ​ការយោង​នេះ។ សាលាក្ដី​នឹង​មាន​មជ្ឈត្តករ​ម្នាក់​ដែល​ទទួល​ការចាត់តាំង​ដោយ​ប្រធាន​នៃ SIAC។ ភាសា​នៃ​មជ្ឈត្តវិនិច្ឆយ​នឹង​ប្រើ​ភាសា​អង់គ្លេស។ សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​មជ្ឈត្តករ​នឹង​ជា​សេចក្ដី​សម្រេច​ស្ថាពរ ចង​កាតព្វកិច្ច និង​មិន​អាច​តវ៉ា​បាន ហើយ​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​សម្រាប់​ការវិនិច្ឆយ​នៅក្នុង​ប្រទេស ឬ​តំបន់​នានា។

d. ជប៉ុន៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ) ប្រទេស​ជប៉ុន អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075។ ច្បាប់​នៃ​ប្រទេស​ជប៉ុន​គ្របដណ្ដប់​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​និង​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ក៏​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពួកវា ឬ​ហាង។

e. សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ៖បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ) សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150។ ច្បាប់​នៃ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​គ្របដណ្ដប់​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​និង​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ក៏​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពួកវា ឬ​ហាង។

f. តៃវ៉ាន់៖ បើ​អ្នក​រស់នៅ​ក្នុង (ឬ​បើ​ជា​អាជីវកម្ម ទីកន្លែង​គោល​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ស្ថិតនៅ) តៃវ៉ាន់ អ្នក​កំពុង​ចុះ​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan។ ច្បាប់​របស់​តៃវ៉ាន់​គ្របដណ្ដប់​លើ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​និង​បញ្ហា​ទាំងឡាយ​ដែល​កើតឡើង​ពី ឬ​ក៏​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពួកវា ឬ​ហាង។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ច្រើនទៀត​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង Microsoft Taiwan Corporation សូម​មើល​វិបសៃ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ដោយ​ក្រសួង​កិច្ចការ​សេដ្ឋកិច្ច R.O.C. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp)។ អ្នក​និង​យើង​ជ្រើសរើស​ដោយ​មិន​អាច​បដិសេធ​បាន​នូវ​តុលាការ​ស្រុក​តៃប៉ិ (Taipei District Court) របស់​តៃវ៉ាន់ ជា​តុលាការ​នៃ​បណ្ដឹង​ដំបូង ដែល​មាន​យុត្តាធិការ​លើ​វិវាទ​ទាំងឡាយ​ដែល​កើត​ឡើង ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ ឬ​ហាង ក្រោម​វិសាលភាព​ដែល​ច្បាប់​តៃវ៉ាន់​បាន​អនុញ្ញាត។

32. សេចក្ដីជូនដំណឹង.

a. សេចក្ដីជូនដំណឹង​និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការបង្កើត​បណ្ដឹង​អំពី​ការបំពាន​លើ​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា៖Microsoft គោរព​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​របស់​តតីយភាគី។ បើ​អ្នក​ចង់​ផ្ញើ​ការជូនដំណឹង​ពី​ការបំពាន​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា រួមទាំង​បណ្ដឹង​ពី​ការបំពាន​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ សូម​ប្រើ​នីតិវិធី​របស់​យើង​សម្រាប់​ការប្រគល់ សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ការបំពាន (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx)។ សំណួរ​ទាំងអស់​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​នីតិវិធី​នេះ នឹង​មិន​ទទួល​ការឆ្លើយតប​ឡើយ។

Microsoft ប្រើ​ដំណើរការ​ដែល​បាន​ចែង​ក្នុង​មាតិកា 17, ក្រម​សហរដ្ឋ​អាមេរិក, ប្រការ 512 ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ពី​ការបំពាន​សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ។ ក្នុង​ស្ថានភាព​សមស្រប Microsoft ក៏​អាច​បិទ​ឬ​បញ្ចប់​គណនី​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់​សេវា Microsoft ដែល​អាច​ជា​អ្នកបំពាន​ម្ដង​ហើយ​ម្ដងទៀត​ផងដែរ។

b. សេចក្ដីជូនដំណឹង​អំពី​សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធនិងពាណិជ្ជសញ្ញា៖

ខ្លឹមព័ត៌មាន​ទាំងអស់​របស់​ហាង​និង​សេវា​នានា​ត្រូវ​បាន​រក្សាសិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ ©2016 ដោយ Microsoft Corporation និង/ឬ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​របស់​ខ្លួន ព្រមទាំង​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ជា​តតីយភាគី, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA។ រក្សាសិទ្ធិ​គ្រប់យ៉ាង។ យើង​ឬ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​របស់​យើង​ព្រមទាំង​អ្នកផ្ដល់​សេវា​ជា​តតីយភាគី​គឺ​ជា​ម្ចាស់​សិទ្ធិ សិទ្ធិ​អ្នកនិពន្ធ និង​កម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​ផ្សេងទៀត ក្នុង​ហាង សេវា​នានា និង​ខ្លឹមព័ត៌មាន។ Microsoft និង​ឈ្មោះ ឡូហ្គោ និង​អាយខុន​របស់​ផលិតផល​និង​សេវា Microsoft ទាំងអស់ អាច​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬ​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​របស់ Microsoft នៅក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាណាដា និង/ឬ​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត។

បញ្ជី​នៃ​ពាណិជ្ជសញ្ញា Microsoft អាច​រកឃើញ​នៅ៖ https://www.microsoft.com/trademarks។ ឈ្មោះ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន និង​ផលិតផល​ជាក់ស្ដែង អាច​ជា​ពាណិជ្ជសញ្ញា​របស់​ម្ចាស់​រៀងៗខ្លួន​របស់​ពួកគេ។ សិទ្ធិ​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មិន​បាន​ផ្ដល់​ឲ្យ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការលក់​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​រក្សា។

33. ការព្រមាន​ពី​សុវត្ថិភាព៖ដើម្បី​ជៀសវាង​លទ្ធភាព​បង្ក​របួស អផាសុក ឬ​ឈឺ​ភ្នែក អ្នក​គួរ​សម្រាក​តាម​ពេល​ពី​ការលេង​ហ្គេម​ឬ​ប្រើ​កម្មវិធី​ផ្សេងទៀត ជាពិសេស បើ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ឈឺ​ឬ​អស់កម្លាំង​ដោយសារ​ការប្រើប្រាស់។ បើ​អ្នក​ជួបប្រទះ​អផាសុក សូម​សម្រាក​បន្តិច។ អផាសុក​អាច​រួមបញ្ចូល​នូវ​អារម្មណ៍​ចង់​ក្អួត ធីងធោង វិលមុខ វង្វេង ឈឺក្បាល អស់​កម្លាំង ឈឺ​ភ្នែក ឬ​ស្ងួតភ្នែក។ ការប្រើ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​អាច​បង្វែង​អ្នក​និង​រាំងស្ទះ​បរិយាកាស​ជុំវិញ​អ្នក។ សូម​ជៀសវាង​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​ការ​ធ្វើដំណើរ ឡើង​ជណ្ដើរ ពិដាន​ទាប បែកបាក់ ឬ​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​របស់​មាន​តម្លៃ​ផ្សេងទៀត​ខូចខាត។ មនុស្ស​ភាគតិច​បំផុត​អាច​ជួប​ប្រទះ​ជំងឺ​ស្កន្ទ នៅពេល​មើល​រូប​មួយ​ចំនួន ដូចជា​ពន្លឺ​ភ្លាស ឬ​លំនាំ​ដែល​អាច​កើតមាន​ក្នុង​កម្មវិធី។ សូម្បី​មនុស្ស​ដែល​គ្មាន​ប្រវត្តិ​មាន​ជំងឺ​ស្កន្ទ​ក៏​ដោយ ក៏​អាច​មាន​ស្ថានភាព​ដែល​អាច​បង្ក​ជំងឺ​ស្កន្ទ​ទាំងនេះ​ផងដែរ ទោះ​មិន​ធ្លាប់​ធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆយ​ឃើញ​ពីមុន​ក៏​ដោយ។ រោគសញ្ញា​ទាំងនោះ​អាច​រួមបញ្ចូល​ការឈឺក្បាល​តិចៗ ស្រវាំង​ភ្នែក កន្ត្រាក់ ញាក់​ញ័រ​ដៃជើង វង្វេង​ស្មារតី ភាន់ច្រឡំ បាត់បង់​ស្មារតី ឬ​ការប្រកាច់។ សូម​បញ្ឈប់​ការប្រើប្រាស់​ភ្លាមៗ ហើយ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត បើ​អ្នក​មាន​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ ឬ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​វេជ្ជបណ្ឌិត មុនពេល​ប្រើ​កម្មវិធី​នានា បើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​រោគសញ្ញា​ដែល​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​ជំងឺ​ស្កន្ទ។ ឪពុកម្ដាយ​គួរ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រើប្រាស់​របស់​កូន​ពួកគេ​លើ​កម្មវិធី​នានា ថា​មាន​សញ្ញា​ណា​មួយ​នៃ​រោគសញ្ញា​ទាំងនោះ​ទេ។