ಉಚಿತಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
+ ಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಉಚಿತ+
ಸಿಸ್ಟಂ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿವರಣೆ

Welcome to one of the most diverse and competitive but unifying sports in the world - street basketball. 3on3 FreeStyle features fast-paced real-time basketball match against live opponents. It is you with friends versus three of them!  You can play with your friends via online or at home. It is time for you to create your own style with turns you into a street basketball legend. Features: 3 vs 3 Multiplayer Mode 1 vs 1 Multiplayer Mode

ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

JOYCITY Corp.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು

JOYCITY Corp.

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ

29-08-18

ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಟಿಂಗ್

12 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ


ಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿಗಳು

ದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ₹೩೫೨.೦೦ ರಿಂದ ₹೪,೯೯೫.೦೦

ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ Xbox One ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿತರಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾಹಿತಿ

3on3 FreeStyle ಬೆಂಬಲ


ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಸೈನ್-ಇನ್ ಈ ಆಟವನ್ನು Microsoft ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು