ಉಚಿತಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
+ ಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಉಚಿತ+
ಸಿಸ್ಟಂ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿವರಣೆ

Languages supported in-game English: fully supported French: subtitles only Life is Strange is a five part episodic game that sets out to revolutionise story based choice and consequence games by allowing the player to rewind time and affect the past, present and future. You are Max, a photography senior who saves her old friend Chloe by discovering she can rewind time. The pair soon find themselves exposed to the darker side of Arcadia Bay as they uncover the disturbing truth behind the sudden disappearance of a fellow student. Meanwhile, Max begins to have premonitions as she struggles to understand the implications of her power. She must quickly learn that changing the past can sometimes to lead to a devastating future. Features - A beautifully written modern adventure game - Rewind time to change the course of events - Multiple endings depending on the choices you make - Striking, hand-painted visuals - Distinct, licensed indie soundtrack

ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Square Enix

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು

DONTNOD ENTERTAINMENT

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ

30-01-15

ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಟಿಂಗ್

16 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ


ಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿಗಳು

ದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಉಚಿತ ರಿಂದ ₹೩೮೦.೦೦

ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ Xbox One ಕನ್ಸೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿತರಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಸೈನ್-ಇನ್ ಈ ಆಟವನ್ನು Microsoft ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು