ಉಚಿತಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
+ ಅಪ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು
ಉಚಿತ+
ಸಿಸ್ಟಂ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

ವಿವರಣೆ

SCAN, DECODE, CREATE, SHARE with QR BARCODE SCANNER! Barcode Scanner & QR Scanner is completely free. Change your smartphone into a powerful QR Code, Barcode, and Data Matrix scanning utility. Open the app, point the camera at the code and you’re done! By using the phone's camera, Barcode Scanner will quickly scan and recognize the information of barcode. It contains qr code, bar code, qr code generator, barcode, barcode scanner, barcode generator, qr, qrcode, qr codes, qr generator, qr code scanner, upc code, qr scanner, barcodes, mii qr codes, barcode scanners, create qr code, free barcode generator, qr code maker, code scanner, qr code app, bar code scanner, barcode tattoo, bar codes. When scanning a QR Code, if the code contains a website URL, you'll automatically be taken to the site. If the code just contains text, you'll immediately see it. For other formats such as phone numbers, email addresses, or contact info, you will be prompted to take the appropriate action. Barcode Scanner & QR Scanner now reads regular barcodes—UPC, EAN, and ISBN—and gathers information about the products you scan, allowing you to research and find places to purchase the products you love. You can DECODE text, urls, ISBN, email, contacts information, calendar events and much more with a single click using your smartphone camera, image files, online codes. After decoding you will be redirected to webpage links, books review, multimedia and calendar online informations. You can CREATE YOUR OWN QR Codes and Barcodes very fast! You can use it as qr code creator, generate qr code, free qr code generator, code qr, qrcode generator, barcode maker, bar code scanners, barcodescanner, barcode software, upc codes, 2d barcode, barcode scanner app, online barcode generator, shopkick barcodes, barcode scanner online, bar code generator, upc code lookup, qr creator. SHARE them with your friends through apps, social networks, email, text messages, save them for later use or print. Key Features: - Fast and easy SCAN QR CODES AND BARCODES from CAMERA - CREATE your own QR CODES encoding:Applications, Email Addresses, Phone Numbers, Contacts Informations, Bookmark, Clipboard - SHARE your QR CODES through: Email, SOCIAL NETWORKS (Facebook, Twitter, Flipboard, Google Plus), TEXT MESSAGES - Jump directly to WEB ADDRESSES decoded - History logs and displays of all of your past scans in a list - Touch-focus camera (requires autofocus) - Customize how Scan works in Settings

ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ

ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trafalgar Law

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು

Trafalgar Law

ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ

24-04-15

ಅಂದಾಜು ಗಾತ್ರ

11.66 MB

ವಯಸ್ಸಿನ ರೇಟಿಂಗ್

3 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ


ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯ

ನಿಮ್ಮ Microsoft ಖಾತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಈ ಅಪ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತು Windows 10 ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ.

ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ

ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಡೆವಲಪರ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಬಲಿತ ಭಾಷೆಗಳು

English (United States)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (México)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Română (România)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)


ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ

ಸೈನ್-ಇನ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಯನ್ನು Microsoft ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು