Office

Microsoft® Office Language Accessory Pack – Кыргызча

Тилди өзгөрт:
Microsoft Office Language Accessory Pack – Кыргызча версиясы орнотулуп жаткан тилге жараша кошумча дисплей, жардам же орфографияны текшерүү куралдарын кошуп берет.

Өтүмдүү жүктөмөлөр

Loading your results, please wait...

Акысыз PC жаңыртуулар

  • Коопсуздук тыгынчыктар
  • Программа жабдуунун жаңыртуулары
  • Жаңыртуу пакеттери
  • Катуу жабдуу тейлегичтери