MICROSOFT САТУУ ЖОБОЛОРУ

2017-жылы февралда жаңыртылган

Microsoft-тун онлайн жана чекене Дүкөндөрүнө кош келиңиз. "Дүкөн" сизге өнүмдөрдү жана кызматтарды, анын ичинде түзмөктөрүбүздү, оюн консолдорубузду, санарип мазмун, колдонмолорубузду, оюндарыбызды, кызматтарыбызды жана башкаларды карап чыгып, көрүп, алып, сатып алып жана баалоого жана пикир калтырууга мүмкүндүк берген онлайн жана чекене жайларыбызды туюндурат. Бул Сатуу Жоболору ("Сатуу Жоболору") Microsoft Дүкөнүн, Office Дүкөнүн, Xbox Дүкөнүн, Windows Дүкөнүн жана ушул Сатуу Жоболоруна тиешелүү башка Microsoft кызматтарын (жалпысынан "Дүкөн") колдонууну камтыйт. Дүкөн аркылуу Microsoft түрдүү ресурстарга, анын ичинде түшүрүп алуу аймактарына, жумшак жабдык, куралдар жана жумшак жабдык, кызматтар жана башка сатылуучу нерселер тууралуу маалыматка (жалпысынан "Кызматтар" жана Дүкөн менен бирдикте "Дүкөн") жетки берет. Дүкөндө сунушталган өнүмдөрдүн, кызматтардын жана мазмундун көбү - Microsoft-тон башка уюмдар сунуштаган үчүнчү тараптык өнүмдөр. Дүкөндү колдонуу же Дүкөндөн өнүмдөрдү жана кызматтарды сатып алуу менен сиз ушул Сатуу Жоболоруна, Microsoft-тун Купуялык Жобосуна (ылдыйкы Купуялык жана Жеке Маалыматты Коргоо бөлүмүн караңыз) жана Дүкөндө айтылган же ушул Сатуу Жоболорунда шилтеме берилген тиешелүү жоболорго жана шарттарга, саясаттарга же баш тартууларга (жалпысынан "Дүкөн Саясаттарына") макул болуп, кабыл аласыз. Биз сизди Дүкөн Саясаттарын кылдаттык менен окуп чыгууга үндөйбүз. ДҮКӨН САЯСАТТАРЫНА МАКУЛ БОЛБОСОҢУЗ, ДҮКӨНДҮ ЖЕ КЫЗМАТТАРДЫ КОЛДОНО АЛБАЙСЫЗ.

Сиздин өлкөдө же чөлкөмдө жайгашкан Microsoft Чекене Дүкөнүбүз болсо, анын башкача же кошумча саясаттары болушу мүмкүн. Microsoft эч эскертүүсүз кайсы болбосун саясатты жаңыртып же өзгөртүшү мүмкүн.

Дүкөндү колдонууңузга байланышкан жоболор

1. Мүчө Экаунту. Эгер Дүкөн сизден экаунт ачууну талап кылса, сиз тиешелүү катталуу формасында талап кылынган учурдагы, толук жана кылдат маалымат берүү менен катталуу процессин аякташыңыз керек. Экаунт ачууга шарт катары сизден кызмат макулдашуусун же өзүнчө колдонуу жоболорун кабыл алуу талап кылынышы да мүмкүн. Сиздин Дүкөнгө жана Дүкөндөн алган мазмунга жетки алуу үчүн экаунтту колдонууңуз Microsoft экаунтун башкарган жоболордун баарына баш ийет. Көбүрөөк маалымат үчүн Microsoft Кызматтык Макулдашуусун караңыз. Экаунт маалыматыңызды жана сырсөзүңүздү конфиденциалдуу кармоо жана экаунтуңуздун алдында жүргөн иш-аракеттердин баары үчүн өзүңүз жооптуусуз.

2. Мыйзамсыз же Тыйуу салынгандай Колдонбоо. Дүкөндү жана Кызматтарды колдонууңуздун шарты катары сиз Дүкөндү ушул Сатуу Жоболорунда, Дүкөн Саясаттарында же Дүкөндү колдонууңузга тиешелүү кайсы болбосун башка жоболордо тыйуу салынган же мыйзамсыз кандай болбосун максатта колдонбойм деп бизге кепилдик бересиз. Дүкөндү кайсы болбосун Microsoft серверин же кайсы болбосун Microsoft серверине туташкан тармакт(ард)ы зыянга учуратып, иштен чыгарып, ашыкча түйшүк тарттырышы, же болбосо башка кайсы болбосун тараптын Дүкөндү колдонушуна же ыракаттанышына тоскоол болушу мүмкүн ыкмада колдонууга болбойт. Дүкөнгө, ошондой эле кайсы болбосун Microsoft серверине же Дүкөнгө туташкан башка экаунттарга, компьютер системдерине же тармактарына бузуп кирүү, сырсөзүн табуу же башка жолдор менен уруксат берилбеген жетки алганга аракет кылбашыңыз керек. Дүкөн аркылуу атайын мүмкүн кылынбаган кайсы болбосун жол менен эч кандай материалдарды же маалыматты албашыңыз же алганга аракет кылбашыңыз керек. Дүкөндү үчүнчү тараптардын укуктарын бузган жол менен, анын ичинде кишини же тарапты, анын ичинде Microsoft-ту атайылап зыянга учураткандай, колдонбошуңуз керек. Дүкөндөн алынган кандай болбосун өнүмдөрдү, маалыматты же кызматтарды пайда таап таратпашыңыз, жарыялабашыңыз, лицензиялабашыңыз же сатпашыңыз керек.

3. Сиз Microsoft-ко Берген же Дүкөндө Жарыялаган Материалдар. Сиз Microsoft-ко берген (анын ичинде пикир, баалоолор, серептер жана сунуштар) же Дүкөнгө же ага чырмалган Microsoft кызматтарына башкалар карап чыгышы үчүн жарыялаган, жүктөгөн, киргизген же жиберген материалдарга (ар бири "Тапшыруу" жана "Тапшыруулар") Microsoft ээлик доолобойт. Ошондой болсо да, сиз Тапшырууларыңызды колдонууга, өзгөртүүгө, ылайыктоого, кайра иштетүүгө, андан туунду иштерди жаратууга, которууга, түзөтүүгө, аткарууга, таратууга жана көрсөтүүгө Microsoft-ко ройалтисиз, мөөнөтсүз, кайтарып алынбаган, бүткүл дүйнөлүк, эксклюзивдүү эмес жана өткөрүп берилүүчү укук тартуулайсыз. Тапшырууңузду чектөөсүз онлайн кеңири мүмкүн кылып Дүкөндүн аймактарында жарыяласаңыз, Тапшырууңуз Дүкөндү жана/же Дүкөндө сунушталган өнүмдөрдү, кызматтарды жана мазмунду сүрөгөн материалдарда же демонстрацияларда көрүнүшү мүмкүн. Өзүңүз берген кайсы болбосун Тапшырууну аткарганга зарыл укуктардын баары сизде бар (жана болот) деп кепилдейсиз жана ал укуктарды Microsoft-ко тартуулайсыз.

Тапшырууңузду колдонууга байланыштуу эч кандай компенсация төлөнбөйт. Эч бир Тапшырууну жарыялоого же колдонууга Microsoft милдет албайт жана Microsoft каалаган Тапшырууну качан болсо өз чечими менен алып сала алат. Сиздин Тапшыруулар же башкалар Дүкөндү колдонуп жарыялаган, жүктөгөн, киргизген же тапшырган материал үчүн Microsoft жоопкерчилик албайт жана жооптуумун деп эсептебейт.

Дүкөндөгү бир колдонмону баалап же пикир калтырсаңыз, Microsoft-тон колдонмонун жарыялоочусунан мазмун камтыган имейл алышыңыз мүмкүн.

4. Үчүнчү тараптардын вебсайттарына шилтемелер. Дүкөн сизди Дүкөндөн чыгарып ийе турган үчүнчү тараптардын вебсайттарына шилтеме камтышы мүмкүн. Бул шилтеме берилген сайттарга Microsoft көз салбайт жана кайсы болбосун шилтеме берилген сайттын же шилтемеленген сайттагы кайсы болбосун шилтеменин мазмуну үчүн Microsoft жооптуу эмес. Microsoft сизге бул шилтемелерди ыңгайлуулук үчүн гана берет, жана кайсы болбосун шилтемени кошуу ал сайтты Microsoft сүрөйт деп билдирбейт. Сиздин үчүнчү тараптын вебсайтын колдонушуңуз ал үчүнчү тараптын жоболору жана шарттары тарабынан тескелет.

Өнүмдөрдү ЖАНА КЫЗМАТТАРДЫ Сизге сатууга байланышкан жоболор

5. Географиялык жеткиликтүүлүк. Өнүмдөрдүн жана кызматтардын болушу чөлкөмүңүзгө же түзмөгүңүзгө жараша айырмаланышы мүмкүн. Ага кошумча, жөнөтүү саясаттарыбызда бекитилгендей, биз өнүмдөрдү кайда жөнөтө аларыбыз боюнча чектөөлөр болушу мүмкүн. Сатып алууңузду аяктоо үчүн өзүңүз сатып алып жаткан Дүкөндүн өлкө же чөлкөмүнүн ичинен жарактуу эсеп чегерүү жана жөнөтүү дарегиңиз болушу керек.

6. Акыркы Колдонуучулар Гана. Дүкөндөн өнүмдөрдү жана кызматтарды сатып алуу үчүн акыркы колдонуучу болушуңуз керек. Алып-сатарлар сатып алууга жараксыз.

7. Экспорт Чектөөлөрү. Дүкөндөн сатып алынган өнүмдөр жана кызматтар бажы жана экспортко көзөмөл мыйзамдары жана эрежелери менен тескелиши мүмкүн. Сиз тиешелүү эл аралык жана улуттук мыйзамдар жана эрежелерди аткарууга макул болосуз.

8. Эсеп чегерүү. Microsoft-ко төлөм ыкмасын берүү менен сиз: (i) өзүңүз камсыз кылган төлөө ыкмасын колдонууга укугуңуз бар экенин жана камсыз кылган төлөм маалыматынын баары чын жана так экенин туюндурасыз; (ii) төлөө ыкмаңыз менен өзүңүз сатып алган кайсы болбосун өнүмдөр, кызматтар же жеткиликтүү мазмун үчүн акы чегерүүгө Microsoft-ко уруксат бересиз; жана (iii) бул Шарттар күчүндө болуп турганда сиз катталып кирүүгө же пайдаланууга ылганган Кызматтардын ар кандай төлөнүүчү өзгөчөлүгү үчүн Microsoft-ко акы чегерүүгө уруксат бересиз. Биз транзакцияларыңызды аяктай жана ага байланыштуу зарыл болгондо сизге кайрыла алышыбыз үчүн экаунтуңузга байланыштуу жана башка маалыматыңызды, анын ичинде кредит карттарыңыздын номурларын жана мөөнөтү өтчү убактыларын жана төлөө ыкмасы тууралуу толук маалыматты убагында жаңыртып турууга макулсуз. Сизге (a) алдын ала; (b) сатып алуу учурунда; (c) сатып аларыңыз менен; же (d) жазылуулар үчүн кайталанган мүнөздө эсеп чегеришибиз мүмкүн. Ошондой эле сизден өзүңүз жактырган ченге чейин акы алышыбыз мүмкүн жана кайталанма жазылуулар үчүн алынуучу акынын өлчөмүнүн өзгөрүшү тууралуу алдын ала жана жазылууңуздун жоболоруна ылайык билдиребиз. Бир убактын ичинде буга чейин иштетиле элек өлчөмдөр үчүн мурунку эсеп тартуу убакыт аралыктардын биринен көбү үчүн эсеп чегеришибиз мүмкүн. Ылдыйкы Автоматтык Жаңылоо бөлүмүн караңыз.

Кандай болбосун сынак мөөнөт сунушуна катышып жатсаңыз, биз башкача айтпаган болсок, жаңыдан чыккан чегерүү акылар болбошу үчүн кызматты сынак мөөнөтүнүн аягында токтотушуңуз керек. Кызматты сынак мөөнөтүнүн аягында токтотпосоңуз, анда өнүм же кызмат үчүн акы чегерип алууга бизге уруксат берген болосуз.

9. Кайталанма төлөмдөр. Сиз өнүмдөрдү, кызматтарды же мазмунду жазылуу негизинде (б.а., жума сайын, ай сайын, 3 ай сайын же жыл сайын (тиешелүү түрдө)) сатып алганда, кайталанма төлөмгө уруксат берип жатканыңызды жана ал Кызматка жазылуу сиз же Microsoft тарабынан, же болбосо анын жоболоруна ылайык башкача жол менен токтотулмайынча, сиз тандаган кайталанган убакыт аралыктарда ылганган ыкма менен Microsoft'ко төлөмдөр жасалып турарын тааныйсыз жана ага макулсуз. Кайталанма төлөмдөрдү жактыруу менен сиз Microsoft'ко мындай төлөмдөрдү же электрондук дебит, же каражат өткөрүүлөр, же атайын эсеп жазууңуздан электрондук акча чыгаруу (Автоматташтылган Эсеп-кысап жүргүзүү Палатасы же башка төлөмдөр учурунда), же атайын эсеп жазууңузга акылар (кредит карты же ошол сыяктуу төлөмдөр учурунда) (жалпысынан "Электрондук төлөмдөр") катары иштетүүгө уруксат бересиз. Жазылуу акылары жалпысынан колдонулуучу жазылуу убак аралыктан мурун чегерилет же акысы алынат. Кайсы бир төлөм төлөнбөй кайтарылса же кайсы бир кредит карты же ошол сыяктуу транзакция четке кагылса же андан баш тартылса, Microsoft же анын кызмат тейлөөчүлөрү тиешелүү мыйзамда уруксат берилген кайсы болбосун тиешелүү кайтаруу нерсесин, четке кагуу же башка акыларды алып калуу укугун сактайт.

10. Өнүмдүн жеткиликтүүлүгү жана Саны жана Буйруу чектөөлөрү. Өнүм баалары жана жеткиликтүүлүгү кайсы убакта болбосун жана эскертүүсүз өзгөрүүгө дуушар болот. Microsoft бир буйрук үчүн, бир экаунт үчүн, бир кредит карты үчүн, бир киши үчүн же бир үй чарбасы үчүн сатып алса болгон сандарга чектөө коюшу мүмкүн. Сиз буйруган өнүмдөр же кызматтар жеткиликсиз болсо, биз сизге башка өнүм сунуштаганы кайрылышыбыз мүмкүн. Башка өнүмдү сатып алууну тандабасаңыз, буйругуңузду жокко чыгарабыз.

Microsoft кайсы болбосун буйрукту качан болбосун четке кагып же андан баш тартып, сиз буйрук үчүн төлөгөн канча болбосун акчаны кайтарып бериши мүмкүн, себептер булар менен чектелбейт: сиз буйруу учурунда көрсөтүлгөн шарттарды аткарбаганыңыз, төлөмүңүздү иштетүү мүмкүн болбогону, буйрулган өнүмдөр же кызматтар мүмкүн болбогону, баанын же башканын катасы. Баа койуу же башканын каталары болсо, биз өз чечимибиз менен же (a) буйругуңузду же сатып алууңузду жокко чыгаруу же (b) эмне кылыш керектигин сурап сизге кайрылуу укугун өзүбүзгө калтырабыз. Жокко чыгаруу болгон учурда сиздин тиешелүү мазмунга жеткиңиз өчүрүлөт.

Экаунтуңузга байланышкан мазмунга жеткини кандай болбосун себеп менен өчүрүшүбүз мүмкүн. Биз ошондой эле Дүкөндү же залакасы тийиши мүмкүн болгон тараптарды коргоо иретинде түзмөгүңүздөгү оюндарды, колдонмолорду, мазмунду же кызматтарды да алып салышыбыз же өчүрүшүбүз мүмкүн. Айрым мазмун жана колдонмолор маал-маалы менен жеткиликсиз болуп, же чектелген убакытка сунушталышы мүмкүн. Жеткиликтүүлүккө аймак боюнча таасир этиши мүмкүн. Ошентип, экаунтуңузду же түзмөгүңүздү башка аймакка өзгөртсөңүз, мурда сатып алган мазмунду же колдонмолорду кайра түшүрүп ала албашыңыз же айрым мазмунду кайра агылта албашыңыз мүмкүн; мурунку аймагыңызда акысын төлөсөңүз да, мазмунду же колдонмолорду кайра сатып алышыңыз керек болушу мүмкүн. Тиешелүү мыйзамда талап кылынган чектен тышкары, сиз сатып алган эч кандай мазмунду же колдонмону кайра түшүрүү же алмаштыруу камсыз кылууга милдеттүү эмеспиз.

11. Жаңыртуулар. Тиешелүү учурларда Дүкөнгө катталган эмес болсоңуз да, Microsoft сиздин колдонмолорго жаңыртууларды автоматтык түрдө текшерип, түшүрүп алып турат. Дүкөн колдонмолоруна автоматтык жаңыртууларды алып турууну каалабасаңыз, Дүкөн же систем баптоолоруңузду өзгөртсөңүз болот. Ошентсе да, толугу менен же жарым-жартылай онлайн жайгашкан айрым Office Дүкөн колдонмолору колдонмону иштеп чыгуучу тарабынан каалаган учурда жаңыртылып, жаңыртуу үчүн сиздин уруксатты талап кылбашы мүмкүн.

12. Жумшак жабдык Лицензиялары жана Колдонуу Укуктары. Дүкөн аркылуу жеткиликтүү кылынган жумшак жабдык жана башка санарип мазмун сизге сатылбайт, лицензияланат. Түздөн-түз Дүкөндөн түшүрүп алынган колдонмолор, эгерде ал колдонмого өз алдынча лицензия жоболору берилбесе, [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0440] дарегинен алса болгон Стандарт Колдонмого Лицензия Жоболоруна (Standard Application License Terms - SALT) баш ийет. (Office Дүкөнүнөн түшүрүп алынган колдонмолор SALT менен тескелбейт жана өз алдынча лицензия жоболоруна ээ.) Дүкөн аркылуу алынган колдонмолор, оюндар жана башка санарип мазмун бул жердеги колдонуу эрежелерине баш иет: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Бул санарип буюмдар боюнча укуктарыңыз ушул Сатуу Жоболору, автордук укук мыйзамы жана жогоруда айтылган колдонуу эрежелери менен чектелерин түшүнөсүз жана моюнга аласыз. Microsoft Чекене Дүкөнүндө сатып алынган жумшак жабдык лицензиялары жумшак жабдыкты коштогон лицензиялык макулдашууга баш ийет жана сиз жумшак жабдыкты орнотуп жатканда ал лицензиялык макулдашууга макул болушуңуз талап кылынат. Жумшак жабдыкты же сатып алынган буюмду тиешелүү лицензия жоболоруна, колдонуу эрежелерине жана тиешелүү мыйзамга туура келбегендей кандай болбосун кайра өндүрүү же кайра таратуу ачык түрдө тыйылган жана катаал атуулдук жана кылмыш жазаларына алып келиши мүмкүн. Муну бузгандар мыйзамдын максималдуу чегинде териштирилет.

СУРАНЫЧ, КУТУГА САЛЫНГАН ЖУМШАК ЖАБДЫК ҮЧҮН ТИЕШЕЛҮҮ ЛИЦЕНЗИЯЛЫК МАКУЛДАШУУНУН КӨЧҮРМӨСҮН ЭЧ АКЫ ТӨЛӨБӨЙ АЛГЫҢЫЗ КЕЛСЕ, ЖУМШАК ЖАБДЫКТЫН ТАҢГАГЫН АЧАРДАН МУРДА MICROSOFT ЧЕКЕНЕ ДҮКӨНҮНӨ (ЫЛДЫЙКЫ БАЙЛАНЫШУУ БӨЛҮМҮНДӨ ЖАНА ЭСКЕРТҮҮЛӨРДӨ СҮРӨТТӨЛГӨНДӨЙ) КАЙРЫЛЫҢЫЗ.

БАШКА ЖОБОЛОР ЖАНА ШАРТТАР. Жумшак жабдык жана башка түшүрүп алса болгон өнүмдөргө кошумча, Дүкөндө сатып алса же сынап көрсө болгон башка өнүмдөр жана кызматтар да өз алдынча акыркы колдонуучу лицензиялык макулдашууларына, колдонуу эрежелерине, кызмат эрежелерине же башка жоболорго жана шарттарга баш ийиши мүмкүн. Ал өнүмдөрдү сатып алсаңыз же колдонсоңуз, сатып алуу, орнотуу же колдонуу шарты катары ал жоболорду кабыл алуу да талап кылынышы да мүмкүн.

СИЗГЕ ЫҢГАЙЛУУ БОЛУШУ ҮЧҮН MICROSOFT САТЫЛГАН ӨНҮМДҮН ЖЕ КЫЗМАТТАРДЫН БӨЛҮГҮ БОЛБОСО, ДҮКӨНДҮН ЖЕ КЫЗМАТТАРДЫН БӨЛҮГҮ КАТАРЫ ЖЕ ӨЗҮНҮН ЖУМШАК ЖАБДЫГЫНЫН ЖЕ САТЫЛУУЧУ БУЮМУНУН, КУРАЛДАРЫНЫН ЖАНА КЕРЕК-ЖАРАКТЫН ЖАНА/ЖЕ ТҮШҮРМӨЛӨРДҮН ИЧИНДЕ КЫЛЫШЫ МҮМКҮН. ТИЕШЕЛҮҮ МЫЙЗАМДА УРУКСАТ БЕРИЛГЕН ЧЕКТЕ MICROSOFT ЭЧ КАНДАЙ КУРАЛДАРДЫН ЖЕ КЕРЕК-ЖАРАКТЫН НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖЕ ТЫЯНАГЫНЫН ТАКТЫГЫ БОЮНЧА ЭЧ КАНДАЙ ӨКҮЛДҮК КЫЛУУ, КЕПИЛДИК ЖЕ ЫНАНДЫРУУЛАРДЫ ЖАСАБАЙТ.

Сураныч, Дүкөн аркылуу же жумшак жабдыкта жана сатылган буюмдарда алынган куралдар жана керек-жаракты колдонуп жатканда башкалардын интеллектуалдык мүлк укуктарын бузбаңыз.

13. Жумшак жабдык жана Мазмун Түшүрмөлөрү үчүн Кодекстер. Айрым жумшак жабдык жана мазмун сиздин сатып алууңузга байланышкан Microsoft экаунтуңузда түшүрүп алуу шилтемесин берүү аркылуу жеткирилет. Ылдыйкы абзацка ылайык биз бул сатып алуулар үчүн түшүрүп алуу шилтемесин жана тиешелүү санарип ачкычты Microsoft экаунтуңузда адатта сатып алынган күндөн тарта 3 жыл сактайбыз, бирок аларды кайсы бир убакыт бою сактоого убада бербейбиз. Түшүрүп алуу шилтемесин берүү аркылуу жеткирилген жазылуу өнүмдөрү үчүн башка мөөнөттөр жана сактоо укуктары колдонулушу мүмкүн, аларды сиз жазылып жатканда карап чыгып, макул болсоңуз болот.

Биз санарип ачкычты сактагыч програмыбызды качан болсо жокко чыгарып же өзгөртүшүбүз мүмкүн экенине сиз макулсуз. Сиз ошондой эле биз качан болсо жана кайсы болбосун себеп менен, анын ичинде, мисал үчүн, өнүмдү колдоо өмүр мерчеминин аягында (андан кийин сиз түшүрүп алуу шилтемесин же санарип ачкычты көрбөйсүз), бир же андан көп өнүм үчүн ачкычтарды сактоону колдоону токтотушубуз мүмкүн экенине макулсуз. Экаунтуңуздагы түшүрмө шилтеме же санарип ачкыч(тар)га сиз андан ары жете албагандай кылып програмыбызды жокко чыгарып же өзгөртсөк, тиешелүү Microsoft экаунту үчүн байланышуу маалыматын колдонуп сизге кеминде 90 күн мурун эскертүү беребиз.

14. Баа аныктоо. Өлкөңүздө же чөлкөмүңүздө Microsoft Чекене Дүкөнүбүз болсо, ал жерде сунушталган баалар, өнүм тандоо жана сүрөөлөр онлайн Дүкөндөгүдөн башкача болушу мүмкүн. Мыйзамда уруксат берилген ченде онлайн сунуштагы баа, өнүм же сүрөө Microsoft Чекене Дүкөнүндө да болот же аткарылат же тескерисинче болот деп Microsoft кепилдик бербейт.

Дүкөндө баа туура келишине гарантия жок. Башка чекен есатуучулар ошол эле нерселерге сунуштаган жарнамадагы баага биз тууралабайбыз.

Ошол эле өнүмдөргө алар мүмкүн боло электе алдын ала буйруу тандоосун сунушташыбыз мүмкүн. Алдын ала буйруу саясаттарыбыз тууралуу көбүрөөк биздин Алдын ала буйруу https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0440 бетибизден билсеңиз болот.

Башкача айтылбаса, сатып алууңузга колдонулушу мүмкүн болгон салыктар же акылар ("Салыктар") Дүкөндө көрсөтүлгөн бааларга кирбейт. Дүкөндө көрсөтүлгөн бааларга жеткирүү чыгымдары да кирбейт. Салыктар жана жеткирүү чыгымдары (тиешелүү болсо) сатып алууңуздун өлчөмүнө кошулуп, чыгарып кетүү бетинде көрсөтүлмөкчү. Салыктарды жана чыгымдарды төлөө үчүн сиз гана жооптуусуз.

Жайгашууңузга жараша айрым транзакциялар чет өлкөлүк валютаны оодарууну же башка өлкөдө иштетилүүнү талап кылышы мүмкүн. Кредит же дебит картын колдонгонуңузда ал кызматтар үчүн банкыңыз сизден кошумча акы алышы мүмкүн. Сураныч, банкыңыздан толук сураңыз.

15. Автоматтык Жаңылоо Бөлүмү. Өлкөңүздө, чөлкөмүңүздө, провинция/штатыңызда автоматтык түрдө жаңыртууларга уруксат берилген болсо, өнүмдөр же кызматтар бекитилген кызмат убагынын аягында автоматтык түрдө жаңыланышын тандай аласыз. Өнүмүңүздү же кызматыңызды автоматтык түрдө жаңылап турууну тандасаңыз, өнүмдү же кызматты ылдый жакта көрсөтүлгөндөй жокко чыгарууну тандаган болбосоңуз, учурдагы кызмат мезгилинин аягында өнүмдү же кызматты автоматтык түрдө жаңылап, жаңылоо мөөнөтү үчүн ошол учурда күчүндө болгон акыны алышыбыз мүмкүн. Жаңылоо үчүн акыны, ал жаңылоо күнүндө өткөрүлөбү же кийин берилеби, тандаган төлөм ыкмаңызга чегеребиз. Өнүмдөрдү же кызматтарды жаңылоо күнүнө чейин жокко чыгарсаңыз болот. Жаңылоо үчүн акы чегерилбеши үчүн жаңылоо күнүнө чейин жокко чыгарышыңыз керек.

16. Кайтаруу Саясаты. Ага жарактуу өнүмдөр үчүн тиешелүү түрдө сатып алуу же түшүрүп алуу күнүнөн баштап 14 күн ичинде кайтарууларды жана алмаштырууларды кабыл алабыз. Болгону жарактуу өнүмдү жаңы абалда жана баштапкы таңгагында башында болгон бардык тетиктери, бөлүктөрү, нускама көрсөтмөлөрү жана документтери менен чогуу кайтарыңыз. Бул Кайтаруу Саясаты сатып алууңузга колдонулушу мүмкүн болгон статут укуктарына өзгөртүү киргизбейт.

Таңгакталган жумшак жабдык жана оюндар мөөрү бузулбаган жана медиа жана өнүм ачкычтарынын баары ичинде боюнча кайтарылышы керек. Чектелген эрежеден чыгуу катары, сиз лицензиялык макулдашуу менен макул болбосоңуз, бирок эч кандай көчүрмө жасап алып же колдоно элек болсоңуз, ачылган жумшак жабдыкты жана оюн таңгактарын кайтарсаңыз болот.

Айрым нерселерди кайтарганга болбойт; мыйзамда же белгилүү бир өнүм сунушунда башкача берилбесе, өнүмдөрдүн бул түрлөрүн сатып алуулардын баары кайтарылгыс жана орду толтурулбайт.

 • санарип колдонмолор, оюндар, колдонмо ичиндеги мазмун жана жазылуулар, музыка, тасмалар, ТК шоулар жана байланышкан мазмун;
 • белек карттары жана кызмат/жазылуу карттары (мис., Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
 • жекелештирилип же өзгөчөлөштүрүлүп калган өнүмдөр;
 • Дүкөндүн сүрөө сунуштамасынын бөлүгү болбосо, атайын буйрук өнүмдөрү;
 • тушкелди жетки эси (random access memory - "RAM") өнүмдөрү;
 • аткарылып же керектелип калган кызматтар; жана
 • тазалоо нерселери же "Акыркы сатып түгөтүү" же "Кайтарууга жарабайт" сыяктуу белгиленген нерселер.

Сиз сындан өткөн кайтаруу кылганда биз баштапкы жөнөтүү жана тейлөө акыларын (эгер болсо) алып салып, калган сумманы толук кайтарабыз, аны адатта 3-5 иш күнүнүн ичинде аласыз. Кайсы болбосун кайтарып берүүлөр буйрук кандай аткарылса, ошол эле экаунтка жана ошол эле төлөм ыкмасы аркылуу аткарылат (кайтарып берүү өлчөмүндө Дүкөн кредитин тандаган болбосоңуз).

Жарактуу өнүмдөрдү кантип кайтарыш керектиги тууралуу толук маалыматты Кайтаруулар жана Ордун толтуруулар https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0440 бетибизден караңыз.

Тайванда жашасаңыз, Тайвандын Кардарды Коргоо Актысына жана анын тиешелүү ченемдерине ылайык колго кармалбаган форма жана/же онлайн кызматтар аркылуу берилген санарип мазмунга байланышкан сатып алуулардын баары, мындай мазмун же кызмат онлайн берилгенде, акыркы жана орду толтурулгус экенин эске алыңыз. Эч кандай ойлонуу мөөнөтүн же эч кандай ордун толтурууну талап кыла албайсыз.

17. Сизге төлөмдөр. Сизге төлөм карыз болсок, биз аны сизге жеткирүүгө керек болгон маалыматтын баарын бизге убагында жана кылдат камсыз кылууга макулсуз. Бул сизге төлөмдүн натыйжасында сиз туш болушуңуз мүмкүн болгон салык жана акылардын баары үчүн сиз жооптуусуз. Тиешелүү мыйзамда уруксат берилген ченде сиз кандай болбосун төлөө алуу укугуңузга башка жагдайларын баарын да аткарышыңыз керек. Төлөмдү ката боюнча алып калсаңыз, аны кайтарып же төлөмдү кайтарууну талап кыла алабыз. Биздин муну кылуу аракеттерибизге жардам берүүгө макулсуз. Буга чейинки кандай болбосун ашыкча төлөөлөрдүн бирин жөндөөсүз, эскертүүсүз сизге төлөмдү азайта алабыз.

18. Белек карттары. Microsoft Чекене Дүкөнүнөн сатып алынган белек карттары бул жердеги Чекене Белек Карт Макулдашуусуна баш ийет: https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Skype белек карттары боюнча маалымат Skype-тын Жардам бетинде: (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Башка Microsoft белек карттарынын артын кайтаруу жана колдонуу Microsoft Белек Карт Жоболору жана Шарттарына баш ийет (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Кардарлар Кызматы. Сураныч, кардарларга кызмат опциялары тууралуу маалыматты көрүүгө Сатуу жана Колдоо https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0440 бетибизге баш багыңыз.

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

20. Жоболорду өзгөртүү. Microsoft кайсы убакта болбосун жана сизге эскертүүсүз Сатуу Жоболорун өзгөртө алат. Сиз буйруп жатканда кайсы Сатуу Жоболору күчүндө болсо, алар сатып алууңузду тескеп, биздин ортобуздагы сатып алуу келишими болуп кызмат кылат. Кийинки сатып алууңуздан мурун Microsoft сизге эскертүүсүз Сатуу Жоболорун өзгөрткөн болушу мүмкүн. Сураныч, Дүкөнгө баш баккан сайын Сатуу жоболорун карап чыгып туруңуз. Сатып алуу аткарып жатканда кийин караганга Сатуу Жоболорунун көчүрмөсүн сактап коюп же басып чыгарганыңыз оң.

21. Жаш Чектөөлөрү. Дүкөндү колдонууңузга, анын ичинде сатып алууларыңызга, жаш чектөөлөрү коюлушу мүмкүн.

22. Купуялык жана Жеке маалыматты коргоо. Купуялыгыңыз биз үчүн маанилүү. Биз сизден чогулткан айрым маалыматты Дүкөндү иштетүү жана камсыз кылуу үчүн колдонобуз. Сураныч, Microsoft Купуялык Билдирүүсүн окуңуз, себеби ал биз сизден жана түзмөктөрүңүздөн чогулткан берилмелердин типтерин ("Берилмелер") жана биз сиздин Берилмелерди кандай колдонорубузду сүрөттөйт. Башкалар менен байланышууларыңызды; Microsoft-ко Дүкөн аркылуу жиберген пост же кайтарым жоопторуңузду; сиз түзмөктөрүңүздө же Дүкөн аркылуу жүктөгөн, сактаган же бөлүшкөн файлдарды, фотолорду, документтерди, аудио, санарип эмгектерди жана видеолорду ("Мазмунуңузду") Microsoft кантип колдонорун да Купуялык Билдирүүсү сүрөттөйт. Дүкөндү колдонуу менен сиз Microsoft Мазмунуңузду жана Берилмелериңизди Купуялык Билдирүүсүндө сүрөттөлгөндөй чогултуп, колдонуп жана ачышына макулдугуңузду ачык билдиресиз.

23. Өнүмдүн дисплейге чыгышы жана өңдөрү. Microsoft өнүм өңдөрүн жана элестерди так чагылдырганга аракет кылат, бирок сиз түзмөгүңүздүн экранында же монитордо көргөн өң өнүмдүн өңүнө анык туура келет деп кепилдей албайбыз.

24. Дүкөндүн Берилишиндеги Каталар. Биз маалыматты туура жарыялоо, Дүкөндү убагы менен жаңыртып туруу жана каталар табылганда оңдоп турууга бүт күчүбүздү жумшайбыз. Ошондой болсо да, Дүкөндөгү мазмундун кайсынысы болбосун кайсы убакта болбосун туура эмес же эски болушу мүмкүн. Биз Дүкөнгө, анын ичинде өнүм бааларына, мүнөздөмөлөрүнө, сунуштарга жана жеткиликтүүлүгүнө, качан болсо өзгөртүү киргизүүгө укугубузду сактап калабыз.

25. Колдонууну же Жеткини Токтотуу. Microsoft экаунтуңузду же Дүкөндү колдонууңузду качан болсо кайсы болбосун себеп менен, анын ичинде сиз бул Сатуу Жоболорун же Дүкөн Саясаттарын бузсаңыз, же болбосо Дүкөндү Microsoft иштетпей калса, бирок бул себептер менен чектелбестен, токтото алат. Дүкөндү колдонуу менен сиз (ушул жоболорго ылайык) өзүңүз жасаган буйруктардын кайсынысы үчүн болбосун же мындай токтотуунун алдында болгон акылар үчүн жооптуу болууга макулсуз. Microsoft Дүкөндү кайсы убакта болбосун, кайсы себеп менен болбосун жана сизге алдыртан эскертүүсүз өзгөртө, токтото же башка жол менен аяктай алат.

26. Кепилдиктер жана Чараларды Чектөө. СИЗ ҮЧҮН ЖЕРГИЛИКТҮҮ МЫЙЗАМДА УРУКСАТ БЕРИЛГЕН ЧЕКТЕ, MICROSOFT ЖАНА АНЫН ТАПШЫРУУЧУЛАРЫ, ТАРАТУУЧУЛАРЫ, КАЙРА САТУУЧУЛАРЫ ЖАНА МАЗМУН ТАПШЫРУУЧУЛАРЫ САТЫЛУУЧУЛУК, КАНААТТАНДЫРАРЛЫК САПАТ, КАЙСЫ БИР МАКСАТКА ТУУРА КЕЛҮҮ, КҮЖҮРМӨНДҮК АРАКЕТ, АТАЛЫШ ЖЕ ЭРЕЖЕ БУЗБОО ЖАНА БАШКАЛАР ҮЧҮН ЭЧ КАНДАЙ АЧЫК ЖЕ ТУЮНТУЛГАН КЕПИЛДИК, ГАРАНТИЯ ЖЕ ШАРТ БЕРБЕЙТ. ДҮКӨНДӨ САТЫЛГАН ЖЕ МҮМКҮН КЫЛЫНГАН ӨНҮМДӨР ЖАНА КЫЗМАТТАР, ЭГЕР БОЛСО ДА, АЛАРДЫ КОШТОГОН КАНДАЙДЫР БИР ЛИЦЕНЗИЯЛЫК МАКУЛДАШУУЛАР ЖЕ ӨНДҮРҮҮЧҮНҮН КЕПИЛДИГИ МЕНЕН КЕПИЛДЕНЕТ. КОШТОГОН ЛИЦЕНЗИЯЛЫК МАКУЛДАШУУГА ЖЕ ӨНДҮРҮҮЧҮНҮН КЕПИЛДИГИНЕ ЫЛАЙЫК БЕРИЛГЕНДЕН ТЫШКАРЫ ЖАНА СТАТУТТУК УКУКТАРЫҢЫЗГА ЖАРАША:

 • САТЫП АЛУУҢУЗ ЖАНА КОЛДОНУУҢУЗ ӨЗ ТОБОКЕЛИҢИЗГЕ;
 • ӨНҮМДӨРДҮ ЖАНА КЫЗМАТТАРДЫ БИЗ "КАНДАЙ БОЛСО, ОШОНДОЙ", "БАРДЫК КАТАЛАРЫ МЕНЕН" ЖАНА "МҮМКҮН БОЛУШУНЧА" КАМСЫЗ КЫЛАБЫЗ;
 • АЛАРДЫН САПАТЫ ЖАНА АТКАРЫЛУУЧУЛУГУНА ТОБОКЕЛДИ БОЖОМОЛДОЙБУЗ; ЖАНА
 • ЗАРЫЛ КЫЗМАТТАРДЫН ЖЕ ОҢДООНУН БААРЫНЫН ТОЛУК ЧЫГЫМЫН БОЛЖОЛДОЙБУЗ.

MICROSOFT ДҮКӨНДӨН ЖЕ КЫЗМАТТАРДАН АЛЫНГАН МААЛЫМАТТЫН ТАК ЖЕ УБАГЫНДА БОЛУШУНА КЕПИЛДИК БЕРБЕЙТ. КОМПЬЮТЕР ЖАНА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ СИСТЕМДЕРИ КАТАДАН КОРГОЛГОН ЭМЕС ЖАНА КЭЭДЕ ИШТЕБЕЙ КАЛЫШЫ МҮМКҮН ДЕП ТААНЫЙСЫЗ. ДҮКӨНГӨ ЖЕ КЫЗМАТТАРГА ЖЕТКИ ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ, ӨЗ УБАГЫНДА, КООПСУЗ ЖЕ КАТАСЫЗ БОЛОТ ЖЕ МАЗМУН ЖОГОЛБОЙТ ДЕП КЕПИЛДИК БЕРБЕЙБИЗ.

Сатуу Жоболоруна карабастан, Дүкөнгө, Кызматтарга же башка сунушталган кайсы болбосун өнүм же кызматка БАЙЛАНЫШКАН же андан келип чыккан зыяндардын ордун толтурууга кандай болбосун негизиңиз болсо, ТИЕШЕЛҮҮ МЫЙЗАМДА УРУКСАТ БЕРИЛГЕН ЧЕНДЕ сиздин бирден-бир чараңыз - Microsoft-тон же АНЫН жеткирүүчүлөрүнө, кайра сатуучуларга, таратуучуларга жана мазмун тапшыруучуларынан (1) кайсы болбосун кызматтын, жазылуунун бир айлык баасына же акысына жана дагы бир акыга (катуу жабдык, жумшак жабдык, колдоо же узартылган кепилдиктер) же (2) кызмат, жазылуу же ошол сыяктуу акы болбосо, $100,00 АКШ долларына чейин ТИКЕ толук зыяндардын ордун толтуруу.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ МЫЙЗАМЫҢЫЗ БОЮНЧА АЙРЫМ УКУКТАРЫҢЫЗ БОЛУШУ МҮМКҮН. АЛ УКУКТАР ТИЕШЕЛҮҮ БОЛСО, БУЛ КЕЛИШИМДЕГИ ЭЧ НЕРСЕ АЛАРГА ЗАЛАЛА КЕЛТИРБЕЙТ.

Жаңы Зеландияда жашаган керектөөчүлөр үчүн Жаңы Зеландия Керектөөчү Гарантиялары Актысына ылайык статуттук укуктарыңыз болушу мүмкүн жана бул Сатуу Жоболорундагы эч нерсе ал укуктарга залакасын тийгизбейт.

27. Жоопкерчиликти Чектөө. ТИЕШЕЛҮҮ МЫЙЗАМДА УРУКСАТ БЕРИЛГЕН ЧЕНДЕ СИЗ БАШКА ЭЧ КАЙСЫ, АНЫН ИЧИНДЕ КЕСЕПЕТТИК, АТАЙЫН, КЫЙЫР, КОКУСТУКТАН БОЛГОН ЖЕ КИРЕШЕ ЖОГОТУУДАН, ЗЫЯНДАРДЫН ЖЕ ЖОГОТУУЛАРДЫН ОРДУН ТОЛТУРА АЛБААРЫҢЫЗГА МАКУЛСУЗ. 26 жана 27 БӨЛҮМДӨРҮНДӨГҮ чектөөлөр жана чыгарып таштоолор сиз зыян тартсаңыз жана биз зыян болушу мүмкүн экенин билишибиз керек болгон учурларда да колдонулат. АЙРЫМ ШТАТТАР ЖАНА ПРОВИНЦИЯЛАР/аймактар КОКУСТУКТАН БОЛГОН ЖЕ КЕСЕПЕТТИК ЗЫЯНДАРДЫ ЧЫГАРЫП ТАШТООГО ЖЕ ЧЕКТӨӨГӨ УРУКСАТ БЕРБЕЙТ, ОШОНДУКТАН ҮСТҮҢКҮ ЧЕКТӨӨ ЖЕ АЛЫП САЛУУ СИЗГЕ ТИЕШЕСИ ЖОК БОЛУШУ МҮМКҮН.

Тиешелүү мыйзамда уруксат берилген максималдуу ченде бул чектөөлөр жана алып салуулар КАЙСЫ БОЛБОСУН УКУКТУК ТЕОРИЯГА ЫЛАЙЫК Дүкөнгө, Кызматтарга, бул сатуу жоболоруна же сунушталган кайсы олбосун өнүм же кызматка байланышкан, анын ичинде мазмун жоголду, кайсы болбосун вирус ЖЕ БУЗУК ЖАБДЫК Дүкөндү же Кызматтарды же ДҮКӨНДӨН АЛЫНГАН КАЙСЫ БОЛБОСУН ӨНҮМ ЖЕ КЫЗМАТТЫ колдонууңузга залакасын тийгизди; ЖАНА өткөрүүлөрдүн же транзакцияларды баштоо же аяктоо кечикти де ишке ашпай койду деген ДООЛОРДУН БААРЫНА колдонулат.

28. Бул Жоболорду түшүнүү. Бул Сатуу Жоболорунун бүт бөлүктөрү тиешелүү мыйзамда уруксат берилген максималдуу чекте колдонулат; өз юрисдикцияңызда же турган жериңизде (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып баруу жайыңызда) көбүрөөк укуктарыңыз болушу мүмкүн. Биз бул Сатуу Жоболорунун бир бөлүгүн жазылгандай аткара албайбыз деп аныкталса, биз ал жоболордун ордуна тиешелүү мыйзамга жараша аткарылгандай өлчөмдө башка окшош жоболорду алышыбыз мүмкүн, бирок Сатуу Жоболорунун башка жерлери өзгөрбөйт. Бул Сатуу Жоболору жалгыз сиз жана сиздин пайдаңыз үчүн гана; алар Microsoft-тун ордун басарларынан жана мураскорлорунан башка эч кимдин пайдасы үчүн эмес. Өнүмдөрдү же кызматтарды башка Microsoft вебсайттарынан сатып алсаңыз, башка жоболор колдонулушу мүмкүн.

29. Дайындоо. Тиешелүү мыйзамда уруксат бериген чекте бул Сатуу Жоболоруна ылайык укуктарыбызды жана милдеттенмелерибизди толук же жарым-жартылай, качан болсо сизге эскертпестен бирөөнө тапшыра, өткөрө же башкача жол менен которо алабыз. Бул Сатуу Жоболоруна ылайык кандай болбосун укуктарды дайындай же өткөрүп бере албайсыз.

30. Эскертүүлөр жана Байланышуу. Кардарларды колдоо сурамдары боюнча Дүкөндөн Сатуу жана Колдоо бетин караңыз. Талаштар үчүн бул бөлүмдөгү эскертүү жол-жобосун аткарыңыз.

31. Талаштарды чечүү үчүн Сүйлөшүүчү тарап, Мыйзам тандоо жана Жай.

a. АКШдан жана Канададан башка Түндүк же Түштүк Америка. АКШдан жана Канададан башка Түндүк же Түштүк Америкада жашасаңыз (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып барган жериңиз болсо), сиз Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. менен келишим түзүп жатасыз. Мыйзам принциптерин тандоого карабастан, бул Сатуу Жоболорунун түшүнүлүшүн жана аларды бузуу доолорун Уошиңтон Штатынын мыйзамы тескейт Башка доолордун баары (анын ичинде керектөөчүнү коргоо, адепсиз мелдеш, жана деликт доолору) биз Дүкөндү жана Кызматтарды багыттаганөлкөнүн мыйзамдарына баш ийет.

b. Орто Чыгыш же Африка. Орто Чыгышта же Африкада жашасаңыз (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып барган жериңиз болсо), сиз Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland менен келишим түзүп жатасыз. Мыйзамдардын кагылышы принциптерине карабастан, бул Сатуу Жоболорунун түшүнүлүшүн жана аларды бузуу доолорун Ирландиянын мыйзамдары тескейт. Башка доолордун баары (анын ичинде керектөөчүнү коргоо, адепсиз мелдеш жана деликт доолору) биз Дүкөндү жана Кызматтарды багыттаган өлкөнүн мыйзамдарына баш ийет. Бул Сатуу Жоболорунан же Дүкөндөн же аларга байланыштуу келип чыккан бардык талаштар үчүн Ирландия сотторунун өзгөчө юрисдикциясына жана ордуна сиз да, биз да биротоло макул болобуз.

c. Ылдый жакта өзүнчө аталган өлкөлөрдөн башка Азия же Түштүк Тынч Океан аймагы. Азияда же Түштүк Тынч Океан аймагында жашасаңыз (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып барган жериңиз болсо), сиз АКШнын Невада Штатынын мыйзамдарына ылайык негизделген Сингапурда жана Хоң Коңдо филиалдары бар, негизги иш алып барган жери 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 болгон Microsoft Regional Sales Corporation корпорациясы менен келишим түзүп жатасыз. Мыйзамдардын кагылышы принциптерине карабастан, бул Сатуу Жоболорунун түшүнүлүшүн жана аларды бузуу доолорун Уошиңтон Штатынын мыйзамы тескейт. Башка доолордун баары (анын ичинде керектөөчүнү коргоо, адепсиз мелдеш жана деликт доолору) биз Дүкөндү багыттаган өлкөнүн мыйзамдарына баш ийет. Бул Сатуу Жоболорунан же Дүкөндөн же аларга байланыштуу келип чыккан, анын ичинде кызматтардын көрсөтүлүшү, жарактуулугу же аякташы боюнча талаштардын баары Сингапур Эл аралык Арбитраж Борборунун (SIAC) Арбитраж Эрежелерине ылайык Сингапурдагы арбитраж тарабынан каралып, акырында чечилмекчи, бул эрежелер бул шартка шилтеме боюнча бириктирилет делет. Трибунал SIAC Президенти дайындай турган бир калыстан турмакчы. Арбитраждын тили англис тили болмокчу. Калыстын чечими акыркы, милдеттендирүүчү жана талашсыз болмокчу жана кайсы өлкө же чөлкөм болбосун өкүмгө негиз болушу мүмкүн.

d. Жапония. Жапонияда жашасаңыз (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып барган жериңиз болсо), сиз Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 менен келишим түзүп жатасыз. Бул Сатуу Жоболорун же алардан же Дүкөндөн же аларга байланыштуу келип чыккан маселелердин баарын Жапониянын мыйзамдары тескейт.

e. Корея Республикасы. Корея Республикасында жашасаңыз (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып барган жериңиз болсо), сиз Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 менен кешилим түзүп жатасыз. Бул Жоболорду же алардан же Дүкөндөн же аларга байланыштуу келип чыккан маселелердин баарын Корея Республикасынын мыйзамдары тескейт.

f. Тайван. Тайванда жашасаңыз (же ишкана болсоңуз, негизги иш алып барган жериңиз болсо), сиз Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan менен келишим түзүп жатасыз. Бул Сатуу Жоболорун же алардан же Дүкөндөн же аларга байланыштуу келип чыккан маселелердин баарын Тайвандын мыйзамдары тескейт.. Сураныч, Microsoft Taiwan Corporation тууралуу көбүрөөк маалыматты Компаниялар Регистринин Экономикалык Иштер Министрлигинин сайтынан караңыз. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Сиз да, биз да Тайван Тайпей Райондук Сотун Тайван мыйзамдарында уруксат берилген максималдуу ченде ушул Сатуу Жоболорунан же Дүкөндөн же аларга байланыштуу келип чыккан талаштардын баарына юрисдикцияга ээ биринчи инстанциядагы сот катары белгилейбиз.

32. Эскертүүлөр.

a. Интеллектуалдык мүлк укугун бузуу доолорун киргизүү эскертүүлөрү жана жол-жобосу. Microsoft үчүнчү тараптардын интеллектуалдык мүлк укуктарын сыйлайт. Эгер интеллектуалдык мүлк укугу, анын ичинде автордук укук, бузулду деп эскертүү жибергиңиз келсе, Укук бузуу эскертүүлөрүн жөнөтүү жол-жоболорубузду колдонуңуз (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). БУЛ ЖОЛ-ЖОБОГО ТУУРА КЕЛБЕГЕН СУРАМДАРДЫН БААРЫ ЖООП АЛБАЙТ.

Автордук укук бузулду деген эскертүүлөргө жооп берүүгө Microsoft АКШ Кодексинин 17-аталышынын 512-бөлүмүндө айтылган процесстерди колдонот. Ылайыгы келгенде, Microsoft кайра-кайра укук бузган Microsoft кызматтарынын колдонуучуларынын экаунттарын иштен чыгарып же токтотушу мүмкүн.

b. Автордук укук жана Соода белгиси Эскертүүлөрү.

Дүкөндүн жана Кызматтардын мазмунунун баары Copyright ©2016 Microsoft Corporation жана/же анын тапшыруучулары жана үчүнчү тараптык провайдерлер, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA автордук укугу менен корголгон. Бардык укуктар корголгон. Биз же тапшыруучуларыбыз жана үчүнчү тараптык провайдерлер Дүкөндөгү, Кызматтардагы жана мазмундагы аталыш, автордук жана башка интеллектуалдык мүлк укуктарына ээбиз. Microsoft жана Microsoft-тун өнүмдөрүнүн жана кызматтарынын баарынын аттары, логолору жана сүрөтчөлөрү Кошмо Штаттарда, Канадада жана/же башка өлкөлөрдө Microsoft-тун соода белгилери же катталган соода белгилери болушу мүмкүн.

Microsoft соода белгилеринин тизмеси бул жерде: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Чыныгы компаниялардын жана өнүмдөрдүн аттары өз ээлеринин соода белгилери болушу мүмкүн. Бул Сатуу Жоболорунда ачык берилбеген укуктардын баары ээленген.

33. Коопсуздук сактоосу. Мүмкүн болгон зыян, ыңгайсыздык же көздүн чыңалышына жол бербеш үчүн оюндарды же башка колдонмолорду урунуудан, өзгөчө колдонуунун натыйжасында оору же чарчоо сезсеңиз, маал-маалы менен эс алып турушуңуз керек. Ыңгайсыз сезип жатсаңыз, тыныгуу алыңыз. Ыңгайсыз сезүүгө жүрөк айлануу, чайпалгандай сезүү, баш айлануу, тегеренип калуу, баш оору, чарчоо, көздүн чыңалышы же кургашы кириши мүмкүн. Колдонмолорду урунуу сизди алаксытып, айланаңызды тозуп калышы мүмкүн. Жол азабынан, тепкичтен, жапыз шыптан, зыянга учурашы мүмкүн морт же баалуу нерселерге жолобоңуз. Колдонмолордо болушу мүмкүн жарк-журк эткен жарык же оймолор сыяктуу айрым визуалдык элестерге дуушар болгондо элдин кичине гана бөлүгүнүн оорусу кармашы мүмкүн. Мурда эч качан оору кармабаган кишилер да мындай оору кармоосуна алып келүүчү диагноздолбогон абалга туш болушу мүмкүн. Симптомдорго баш айлануу, башкача көрүү, тарамышы түйүлүү, буту-колдун тартылышы же титиреши, дезориентация, акыл-эсти жоготуу же конвульсиялар кириши мүмкүн. Бул симптомдордун кайсынысына болсо да туш болсоңуз, урунууну дароо токтотуп, догдурдан кеңеш алыңыз же оору кармоого байланышкан симптомдорго муда туш болгон болсоңуз, колдонмолорду урунардан мурда догдурдан кеңеш алыңыз. Ата-энелер балдарынын колдонмо урунушун оору кармашынын симптомдору жокпу деп байкай жүрүшү керек.