Kursus 80157A:

Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 2009

Varighed:2 Days
Udgivet:5. August 2009
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:200
Teknologi:Microsoft Dynamics NAV 2009
Type:Instruktørledet kursus
Undervisningsform:Klasseundervisning
Om dette kursus
Dette halvandendageskursus, Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 2009, giver kursisterne værktøjerne til at implementere og vedligeholde opsætningsdata på tværs af programmer, efter at systemkomponenterne er installeret. Der fokuseres på det programorienterede arbejde, der skal udføres i forbindelse med opsætning og vedligeholdelse af virksomhedsregler, data og brugere.
I første kapitel beskrives, hvordan du kan bruge RIM Toolkit (Rapid Implementation Methodology) til at udføre en halvautomatisk implementering af stort set alle konfigurationsdata og derefter overflytte stamdata fra et ældre system. I de øvrige kapitler beskrives og vises, hvordan du kan oprette opsætning på tværs af programmer, f.eks. bogføringsgrupper, dimensioner, brugerlogon og dokumentgodkendelsessystemet.
Kurset Programopsætning dækker ikke opsætningsarbejde, der er specifikt for et modul. f.eks. Logistikopsætning. En sådan lodret opsætning dækkes i kurserne til de respektive moduler.
Profil for målgruppe
Dette kursus er beregnet til Microsoft Dynamics NAV-partnere og administratorer/superbrugere med ansvar for implementering og vedligeholdelse af programopsætningsdata i Microsoft Dynamics NAV-installationer.
Afslutning af kurset
Når kurset er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Igangsætte en ny Microsoft Dynamics NAV-virksomhed med RIM toolkit
 • Konfigurere nummerserier for hele virksomheden.
 • Oprette finanskladdetyper og -navne.
 • Konfigurere bogføringsgrupper og genkende, hvordan bogføringsgrupper styrer bogføringstransaktioner.
 • Konfigurere forskellige aspekter af dimensioner.
 • Administrere brugerrettigheder, herunder logon og rettigheder, og konfigurere rolledefinerede profiler
 • Konfigurere dokumentgodkendelsessystemet.
KursusoversigtModul 1: Opsætning af et regnskab med RIM Toolkit
I dette modul får de personer, der har ansvar for programopsætningen, f.eks. implementeringskonsulenter eller kundemedarbejdere, værktøjerne til at konfigurere et nyt regnskab vha. RIM Toolkit og oprette nye poster, som er baseret på RIM-dataskabeloner.
Lektioner
 • Manuel opsætning i forhold til RIM-opsætning
 • Oversigt over RIM Toolkit
 • Brug af RIM Toolkit
 • Demonstration: Opret et konfigurationsspørgeskema
 • Demonstration: Start et nyt regnskab baseret på konfigurationsspørgeskemaet
 • Brug af dataskabeloner
 • Overflytning af data
Øvelse : Opret et konfigurationsspørgeskemaØvelse : Indlæs og anvend et konfigurationsspørgeskemaØvelse : Opret en ny skabelon til kontaktpersondataØvelse : Opret og udlæs filen til overflytning af kreditordataØvelse : Fuldfør overflytning af kreditordata
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Forklare afhængighederne mellem RIM-opsætning og manuel opsætning
 • Introducere de forskellige komponenter og processer i RIM Toolkit
 • Forklare og demonstrere alle opgaver i en RIM-proces
 • Oprette et konfigurationsspørgeskema
 • Starte et regnskab med et konfigurationsspørgeskema
 • Oprette dataskabeloner
 • Overflytte debitordata
Modul 2: Opsætning af nummerserierI dette modul forklares formålet med nummerserier samt måden, hvorpå de konfigureres manuelt, f.eks. hvordan nummerserierelationer defineres, så der kan bruges flere nummerserier i en enkelt nummerserie.Lektioner
 • Nummerserier
Øvelse : Opret en nummerserie
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Forklare formålet med en nummerserie, der anvendes i hele regnskabet
 • Konfigurere nummerserier
 • Oprette nummerserierelationer
Modul 3: Opsætning af kladdetyper og -navne
Dette modul indeholder en oversigt over kladdetyper og kladdenavne som udgangspunkt for en forklaring af formål og opbygning. Dette modul forklarer også, hvordan en kladdetype konfigureres, og det demonstreres, hvordan der kan oprettes to kladdenavne på grundlag af én kladdetype.
Lektioner
 • Kladdetyper, -navne og -linjer
 • Oprettelse af kladdetyper og -navne
Øvelse : Opret et kladdenavn
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Forklare formålet med kladdetyper og -navne og organisationen af disse.
 • Oprette finanskladdetyper og -navne.
Modul 4: Opsætning af bogføringsgrupper
I dette modul beskrives og konfigureres de tre bogføringsgruppetyper, og derefter vises det, hvordan en bogføringsgruppestruktur fungerer i forbindelsen med bogføringen af en salgsfaktura.
Lektioner
 • Specifikke bogføringsgrupper
 • Generelle bogføringsgrupper
 • Bogføringsopsætning
 • Momsbogføringsgrupper
 • Momsbogføringsopsætning
 • Supplerende momsbogføringsopsætning
 • Fremgangsmåde: Fastlæg bogføringsgrupper
 • Demonstration: Bogfør og gennemse en salgstransaktion
Øvelse : Opsætning af en varebogføringsgruppeØvelse : Opret en momsbogføringsgruppeØvelse : Kopier en bogføringsopsætningslinjeØvelse : Opret en momsbogføringsgruppeØvelse : Kopier en momsbogføringsopsætning
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Forklare og konfigurere specifikke bogføringsgrupper
 • Forklare og konfigurere generelle bogføringsgrupper
 • Oprette en bogføringsopsætning
 • Oprette en varebogføringsopsætning
 • Forklare og konfigurere momsbogføringsgrupper
 • Oprette en momsbogføringsopsætning
 • Gennemse supplerende momsbogføringsopsætning
 • Gennemse bogføringsopsætninger, der er baseret på kontoplanen
 • Demonstrere, hvordan bogføringsgrupper styrer en salgstransaktion
Modul 5: Opsætning af dimensionerI dette modul lektion defineres og konfigureres alle aspekter af dimensioner, herunder dimensionsværdier, dimensionskombinationer, standarddimensioner og standarddimensionsprioritet.Lektioner
 • Dimensioner og dimensionsværdier
 • Dimensionstyper
 • Dimensionskombinationer
 • Standarddimensioner
 • Prioritering af standarddimensioner
 • Demonstration: Arbejde med prioritering af standarddimensioner
Øvelse : Konfigurer en dimension med dimensionsværdierØvelse : Konfigurer en dimensionskombinationØvelse : Tildel en standarddimension til en enkelt kontoØvelse : Tildel standarddimensioner til flere kontiØvelse : Tildel standarddimensioner af leverandørkontotype
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Forklare og konfigurere dimensioner og dimensionsværdier
 • Forklare de forskellige dimensionstyper: Global, Genvej og Budget
 • Forklare og demonstrere, hvordan dimensionskombinationer konfigureres
 • Forklare og demonstrere de tre standarddimensionsniveauer, herunder enkelt, flere og kontotype
 • Forklare formålet med prioritering af standarddimensioner
 • Demonstrere brugen af prioritering af standarddimensioner i finanskladder
Modul 6: Administration af brugerrettigheder og profilerI dette modul beskrives koncepter som logon, roller og rettigheder, som er afgørende i forbindelse med administrationen af brugerrettigheder i Microsoft Dynamics NAV. I modulet demonstreres centrale administratoropgaver, og det anbefales, hvordan data kan sikres mest effektivt i systemet med logon for både den rolledefinerede klient og Classic-klienten. I dette modul forklares det desuden, hvordan brugere kan konfigureres og tildeles profiler til brug i den rolledefinerede klient.Lektioner
 • Godkendelse
 • Oversigt over sikkerhedsopsætning
 • Sikkerhedsopsætning for rolledefineret klient
 • Opsætning af brugerprofil for den rolledefinerede klient
 • Demonstration: Opret en ny rolle
 • Demonstration: Anvend SQL Server-sikkerhedsfiltre
 • Sikkerhedsopsætning for Classic-klient
 • Brugerspecifik opsætning
 • Active Directory-sikkerhed
Øvelse : Opret et Windows-logon, og tildel rollerØvelse : Tildel en profil
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Forklare, hvordan godkendelse virker i Microsoft Dynamics NAV
 • Forklare begreberne superbrugerne, roller og rettigheder
 • Administrere sikkerhed for brugere af den rolledefinerede klient
 • Oprette, tildele og arbejde med brugerprofiler for den rolledefinerede klient
 • Oprette en ny rolle og give rettigheder til rollen
 • Anvende sikkerhedsfiltre i Microsoft Dynamics NAV med Microsoft SQL Server
 • Administrere sikkerhed for brugere af Classic-klienten
 • Udføre brugerspecifik konfiguration
 • Bruge Active Directory sammen med Microsoft Dynamics NAV
Modul 7: Opsætning og administration af dokumentgodkendelse
Dette modul fungerer som en introduktion til opsætning og administration af dokumentgodkendelsessystemet. Dette afsnit omhandler den generelle opsætning af godkendelsesbrugere og dokumenter til godkendelse, herunder beløbsgrænser. Desuden beskrives det, hvordan e-mail-notifikationssystemet, der er forbundet med godkendelsessystemet, tilpasses.
Lektioner
 • Opsætning af dokumentgodkendelser
 • Demonstration: Konfigurer brugerlogon for dokumentgodkendelser
 • Demonstration: Konfigurer godkendelsesbrugere i et hierarki
 • Opsætning af notifikationssystemet
 • Afsendelse af forfaldsnotifikationer
 • Uddelegering til erstatningsgodkendere
Øvelse : Konfigurer dokumentgodkendelser
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:

 • Konfigurere dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner
 • Konfigurere godkendelsesskabeloner
 • Konfigurere brugerlogon til brug med dokumentgodkendelser
 • Konfigurere godkendelsesbrugere i et hierarki
 • Konfigurere notifikationssystemet til godkendelser
 • Håndtere forfaldsnotifikationer
 • Vedligeholde erstatningsgodkendere
Supplerende læsestof
Dette kursus hjælper dig med at forberede følgende Microsoft Certified Professional-eksamen:  
 • NAV 2009 Grundlæggende Opsætning og Finans
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have:

 • Bestået kursus 80159: Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Kendskab til grundlæggende regnskabsprincipper og ERP-brugerroller
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig