Kursus 80158A:

Business Intelligence til it-medarbejdere i Microsoft Dynamics NAV 2009

Varighed:1 Days
Udgivet:19. August 2009
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:200
Teknologi:Microsoft Dynamics NAV 2009
Type:Instruktørledet kursus
Undervisningsform:Klasseundervisning
Om dette kursus
Dette endageskursus, Business Intelligence til it-medarbejdere i Microsoft Dynamics NAV 2009, giver kursisterne oplysningerne og værktøjerne til at få effektiv adgang til deres forretningsdata uden kompliceret opsætning og forberedelse. Derfor fokuserer dette kursus på funktioner til intern rapportering og analyse ud over muligheden for at dele data uden for Microsoft Dynamics NAV-miljøet, enten via XBRL–et sprog, som bruges til at kode økonomiske data–eller ved at udlæse data til Microsoft Office Excel 2007. Dette kursus indeholder også en introduktion til Business Analytics.
Profil for målgruppe
Kurset henvender sig til de økonomiske analytikere hos Microsoft Dynamics NAV-kunder og -partnere, som har ansvaret for at oprette Business Intelligence-løsninger til Microsoft Dynamics NAV-installationer.
Afslutning af kurset
Når kurset er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Forklare Business Intelligence-begreber.
 • Filtrere og få adgang til analysesider i kontoplanen.
 • Konfigurere kontoskemaer.
 • Forklare den terminologi, der er knyttet til XBRL.
 • Indlæse og opdatere taksonomier.
 • Vedhæfte, opdatere og anvende linkbaser til taksonomier.
 • Angive XBRL-linjedefinitioner.
 • Udlæse XBRL-linjer.
 • Angive dimensioner i kladder og bilag.
 • Få vist bogførte dimensionsoplysninger.
 • Konfigurere analyser.
 • Generere og udskrive dimensionsanalyserapporter.
 • Beskrive Business Analytics og relateret terminologi.
 • Beskrive datalageret og elementerne i datalageret.
 • Konfigurere en Business Analytics-database og -kube.
 • Konfigurere og planlægge konfiguratoren.
 • Oprette virtuelle kuber og tilknytte eksisterende dimensioner til en kube.
 • Udlæse analyser til Office Excel 2007 og beskrive elementerne i den udlæste fil.
 • Arbejde med de analysedata, der er indlæst i Office Excel 2007.
 • Oprette forbindelse fra en Microsoft Dynamics NAV-database til Office Excel 2007.
KursusoversigtModul 1: Oversigt og finansrapporteringDette modul giver et overblik over Business Intelligence og beskriver, hvordan du kan oprette rapporter ud fra kontoplanen – lige fra hvilke data der skal medtages, til design af layoutet.Lektioner
 • Business Intelligence
 • Analyse af kontoplanen
 • Kontoskemaer
Øvelse : Opret et detaljeret kontoskema
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Forklare Business Intelligence-begreber.
 • Filtrere og få adgang til analysesider i kontoplanen.
 • Konfigurere kontoskemaer.
Modul 2: XBRL
Dette modul indeholder definitioner af XBRL-terminologi og giver derefter en redegørelse for den nødvendige opsætning og behandling for at kunne implementere data i XBRL, bl.a. ved at indlæse taksonomier, vedhæfte linkbaser, angive linjedefinitioner og udlæse XBRL-linjer.
Lektioner
 • XBRL-terminologi
 • XBRL-specifikationer og taksonomier
 • Arbejde med linkbaser
 • Angivelse af XBRL-linjedefinitioner
 • Udlæsning af XBRL-linjer
Øvelse : Børsrapport med XBRL
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Forklare den terminologi, der er knyttet til XBRL.
 • Indlæse og opdatere taksonomier.
 • Vedhæfte, opdatere og anvende linkbaser til taksonomier.
 • Angive XBRL-linjedefinitioner.
 • Udlæse XBRL-linjer.
Modul 3: Finansanalyse
I dette modul beskrives de forskellige dimensionstyper i Microsoft Dynamics NAV, og det beskrives, hvordan du kan analysere data vha. dimensioner, og hvordan du opretter en rapport på basis af dimensioner.
Lektioner
 • Angivelse af dimensioner i kladder og bilag
 • Visning af bogførte dimensionsoplysninger
 • Analyse af finansielle oplysninger vha. dimensioner
 • Dimensionsbaserede rapporter
 • Udlæsning af XBRL-linjer
Øvelse : Opret en analyseØvelse : Kombiner en analyse og et kontoskema
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Angive dimensioner i kladder og bilag.
 • Få vist bogførte dimensionsoplysninger.
 • Konfigurere analyser.
 • Generere og udskrive dimensionsanalyserapporter.
Modul 4: Business AnalyticsDette modul er designet til at give it-medarbejdere direkte adgang til grundlæggende analyse- og rapporteringsfunktioner. Der præsenteres begreber, der har med software til søgning og sortering af data at gøre, bl.a. Microsoft SQL Server Analysis Services, og der oprettes datakuber.Lektioner
 • Oversigt over Business Analytics
 • Terminologi i forbindelse med Business Analytics
 • Datalager
 • Definition af en konfiguration
 • Opsætning og planlægning af konfiguratoren
 • Andre opgaver i Business Analytics
Øvelse : Opret en ny BA-database og kube
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Beskrive Business Analytics og relateret terminologi.
 • Beskrive datalageret og elementerne i datalageret.
 • Konfigurere en Business Analytics-database og -kube.
 • Konfigurere og planlægge konfiguratoren.
 • Oprette virtuelle kuber og tilknytte eksisterende dimensioner til en kube.
Modul 5: Analyse af Microsoft Dynamics NAV-data i Microsoft Office Excel 2007
I dette modul beskrives det, hvordan du kan udlæse og arbejde med analyser i Microsoft Office Excel 2007.
Lektioner
 • Udlæsning af analyser til Excel 2007
 • Arbejde med data i Excel 2007
 • Tilknytning af Excel 2007 til en Microsoft Dynamics NAV-database
Øvelse : Udlæsning af en analyse til Excel 2007Øvelse : Gennemsyn af udlæste analyser side om side
Når modulet er afsluttet, vil kursusdeltagerne være i stand til at:
 • Udlæse analyser til Office Excel 2007 og beskrive elementerne i den udlæste fil.
 • Arbejde med de analysedata, der er indlæst i Office Excel 2007.
 • Oprette forbindelse fra en Microsoft Dynamics NAV-database til Office Excel 2007.
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have:
 • Bestået kursus 80159: Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Generelt kendskab til grundlæggende ERP-brugerroller
 • Grundlæggende kendskab til økonomisk analysebehov
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig