Kursus 80194A:

Anlægsaktiver i Microsoft Dynamics AX 2009

Varighed:2 Days
Udgivet:23. December 2009
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Japansk, Kinesisk (forenklet), Portugisisk - Brasilien, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:200
Teknologi:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Kursus
Undervisningsform:Instruktørledet (klasseværelse)
Om dette kursusDette kursus ledes af en instruktør, og i løbet af de to dage bliver kursisterne fortrolige med at bruge funktionerne i Anlægsaktiver i Microsoft Dynamics AX 2009. Kurset omhandler de forskellige krav til opsætning af Anlægsaktiver, posteringer, rapporter og forespørgsler.
Profil for målgruppeKurset henvender sig til de medlemmer af implementeringsteamet, som enten administrerer eller bruger modulerne Anlægsaktiver eller Finans i Microsoft Dynamics AX 2009. Målgruppen omfatter typisk personer, der har til opgave at vurdere en kundes forretningsmæssige behov og rådgive vedkommende om anvendelse, konfiguration og tilpasning af programmet. Derudover vil personer, som er ansvarlige for at undervise i eller supportere Microsoft Dynamics AX 2009, have glæde af dette kursus.
Afslutning af kurset
Når kursisterne har gennemgået dette kursus, kan de:
 • Konfigurere systemet for Anlægsaktiver, herunder Parametre og Nummerserier
 • Angive de nødvendige komponenter til Anlægsaktiver, herunder men ikke begrænset til Værdimodeller, Anlægsaktivgrupper, Afskrivningsmodeller, Afskrivningsprofiler og Afskrivningsprincipper
 • Oprette og vedligeholde registreringer i Anlægsaktiver
 • Oprette og opdatere posteringer i Anlægsaktiver, herunder anskaffelser, afskrivning, kassation og værdireguleringer
 • Lave forespørgsler og rapporter vedrørende transaktioner i Anlægsaktiver
KursusoversigtModul 1: IntroduktionI dette modul beskrives de grundlæggende begreber og komponenter i Anlægsaktiver. Desuden beskrives integrationen mellem Anlægsaktiver og modulerne Finans, Debitor, Kreditor og Lagerstyring.Lektioner
 • Oversigt over Anlægsaktiver
 • Nødvendige funktioner til bogføring af anlægsaktiver
 • Struktur og integration med andre moduler
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Give en oversigt over Anlægsaktiver
 • Gennemgå de funktioner, der er obligatoriske for Anlægsaktiver
 • Gennemgå integrationen mellem Anlægsaktiver og modulerne Finans, Debitor, Kreditor, Projektregnskab, Projektregnskab og Lagerstyring
Modul 2: KonfigurationsprocedurerI dette modul beskrives det, hvordan systemet og modulet Anlægsaktiver konfigureres. Desuden beskrives visse landespecifikke krav til opsætning.Lektioner
 • Systemopsætning til Anlægsaktiver
 • Opsætning af modulet Anlægsaktiver – Afskrivningsprofiler, Kalendere for anlægsaktiver og Afskrivningsmodeller
 • Opsætning af modulet Anlægsaktiver – Værdimodeller, Anlægsaktivgrupper, Kassation og Posteringsprofiler
 • Opsætning af modulet Anlægsaktiver – Parametre
 • Grænse for kapitalisering – Anlægsaktiver
 • Parametre – Feltgruppen Indkøbsordrer
 • Årsagskoder i Anlægsaktiver
 • Afskrivningsmetoder
 • Afskrivningsprincipper
 • Oversigt over Afskrivningsmodeller
 • Udvidede funktioner – Hensættelsestyper og Straksafskrivning
 • Masseopdatering af afskrivningsprincipper for en afskrivningsmodel
 • Lande- og områdespecifikke funktioner
Øvelse : Angivelse af kladdenavne
 • Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med opsætningen af kladdenavne for kladderne, der anvendes inden for Anlægsaktiver.
Øvelse : Oprettelse af finanskonti
 • Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med oprettelsen af de nødvendige finanskonti til oprettelsen og posteringen af transaktioner inden for Anlægsaktiver.
Øvelse : Oprettelse af en nummerserie
 • Denne øvelse gennemgår opsætningen af de nødvendige nummerserier inden for modulet Anlægsaktiver.
Øvelse : Oprettelse af en afskrivningsprofil
 • En afskrivningsprofil konfigureres i et øvelsesmiljø.
Øvelse : Opsætning af værdimodeller
 • Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med oprettelsen af værdimodeller.
Øvelse : Opsætning af en anlægsaktivgruppe
 • Anlægsaktivgrupper er en vigtig del af opsætningen for anlægsaktiver. Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med oprettelsen af disse grupper.
Øvelse : Opsætning af en posteringsprofil
 • En posteringsprofil konfigureres i et øvelsesmiljø.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Gennemgå systemopsætningen for Anlægsaktiver
 • Gennemgå den nødvendige basisopsætning af modulet Anlægsaktiver
 • Gennemgå komponenterne Værdimodeller, Anlægsaktivgrupper, Kassation og Posteringsprofil i opsætningen af Anlægsaktiver
 • Gennemgå angivelsen af parametre i opsætningen af Anlægsaktiver
 • Forklare brugen af kapitaliseringsgrænser
 • Gennemgå parametrene for Anlægsaktiver i forbindelse med feltgruppen Indkøbsordrer
 • Beskrive, oprette og redigere Årsagskoder inden for Anlægsaktiver
 • Gennemgå afskrivningsmetoder
 • Gennemgå afskrivningsprincipper
 • Gennemgå afskrivningsmodeller
 • Præsentere krav til opsætning af udvidede funktioner inden for Anlægsaktiver
 • Gennemgå masseopdatering af afskrivningsprincipper for en afskrivningsmodel
 • Præsentere lande- og områdespecifikke funktioner i Anlægsaktiver
Modul 3: Konfigurere AnlægsaktiverI dette modul beskrives det, hvordan firmaets anlægsaktiver oprettes og konfigureres i programmet. Desuden beskrives udlån af aktiver, tildeling af stregkoder til anlægsaktiver og budgettering for aktiver. Integration med Projektmodulet vil også blive gennemgået.Lektioner
 • Formularen Anlægsaktiver
 • Opsætning af aktiver i Anlægsaktivmodulet
 • Forespørgsler i formularen Anlægsaktiver
 • Forespørgsler i formularen Afskrivningsmodeller
 • Udlån af anlægsaktiver
 • Tildeling af stregkoder til anlægsaktiver
 • Budgettering af anlægsaktiver
 • Projektmodulets integration med Anlægsaktiver
Øvelse : Oprettelse af et anlægsaktiv
 • Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med oprettelsen og konfigureringen af anlægsaktiver.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Gennemgå felter og funktioner i tabellen Anlægsaktiver
 • Skelne mellem økonomiske oplysninger og oplysninger af anden art om aktiver
 • Oprette et anlægsaktiv
 • Beskrive brugen af forespørgsler i tabellen Anlægsaktiver
 • Gennemgå de tilgængelige forespørgsler i formularen Afskrivningsmodeller
 • Gennemgå udlån af anlægsaktiver
 • Gennemgå tildelingen af stregkoder til anlægsaktiver
 • Gennemgå funktionerne til anlægsaktivbudgetter
 • Tilknytte og styre anlægsaktiver i projektformularen
 • Gennemgå detaljerede oplysninger om anlægsaktiver, der er knyttet til et projekt eller et underprojekt
Modul 4: AktivposteringerI dette modul beskrives brugen og registreringen af forskellige posteringstyper for anlægsaktiver. Modulet omhandler anskaffelse, afskrivning, værdiregulering og kassation. Modulet gennemgår også oprettelsen og anskaffelsen af anlægsaktiver ved brug af Indkøbsordrer inden for Debitor-området. Modulet gennemgår opdatering af aktivtransaktioner, herunder tilbageførsel af transaktioner, opdatering af genanskaffelsesomkostninger og forsikringsværdier, kopiering af anlægsaktiver og ændring af grupper samt tilføjelse af anlægsaktiver.Lektioner
 • Typiske posteringstyper for anlægsaktiver
 • Registrering af aktivposteringer – anskaffelser
 • Oprettelse og anskaffelse af anlægsaktiver fra Indkøbsordrer i Kreditor
 • Registrering af aktivposteringer – afskrivning
 • Registrering af aktivposteringer – værdireguleringer
 • Registrering af aktivposteringer – kassation
 • Andre aktivposteringer
 • Tilbageførsler af posteringer - anlægsaktiver
 • Opdatering af genanskaffelsespris og forsikringsværdi
 • Kopiering af anlægsaktiver og ændring af anlægsaktivgrupper
 • Tilføjelser til anlægsaktiver
Øvelse : Anskaffelse af et aktiv vha. anlægsaktivkladden
 • Denne øvelse til gøre kursisterne fortrolige med, hvordan man anskaffer et anlægsaktiv ved at anvende kladden til Anlægsaktiver.
Øvelse : Anskaffelse af et aktiv vha. kladden Lager til Anlægsaktiver
 • Virksomheder opbygger ofte deres aktiver ud fra lagervarer. I denne øvelse får du mulighed for at øve dig i at oprette og bogføre den nødvendige kladde.
Øvelse : Afskrivning på et aktiv vha. et forslag
 • For at øge effektiviteten giver Microsoft Dynamics AX 2009 forslag til funktioner i aktivkladderne, som gør det nemmere at træffe beslutninger og valg om, hvilke aktivtransaktioner, der skal bogføres. Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med anvendelsen af disse forslag.
Øvelse : Kassation af et aktiv vha. anlægsaktivkladden
 • Virksomheder vil ofte sælge eller kassere anlægsaktiver, især hen mod afslutningen af aktivernes levetid. Denne øvelse gør kursisterne fortrolige med kassation af aktiver.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Bruge posteringstyper for anlægsaktiver
 • Bruge kladder til manuel indtastning af anlægsaktivposter
 • Oprette anlægsaktiver i Kreditor
 • Styre oprettelsen af posteringer for anskaffelsen af anlægsaktiver fra Kreditor
 • Begrænse brugergruppetilladelser til at postere anskaffelser af anlægsaktiver i Kreditor
 • Oprette en anlægsaktivpost direkte fra Kreditor under postering af en følgeseddel eller faktura for en indkøbsordre
 • Beskrive, hvornår kontotyperne Fixed asset receipt og Fixed asset issue benyttes
 • Oprette kontiene for Fixed asset receipt og Fixed asset issue
 • Bruge forslag til indtastning af anlægsaktivposter
 • Diskutere værdireguleringer af anlægsaktiver
 • Diskutere kassation af anlægsaktiver
 • Diskutere andre typer aktivposteringer
 • Beskrive, hvor der udføres tilbageførsler af posteringer af anlægsaktiver
 • Udføre tilbageførsler af posteringer af anlægsaktiver
 • Beskrive, hvordan faktorerne for genanskaffelsespris og forsikringsværdi for aktivgruppen bruges til at opdatere beløbene for et aktivs genanskaffelsespris og forsikringsværdi
 • Foretage opdateringer af et aktivs genanskaffelsespris og forsikringsværdi
 • Kopiere et anlægsaktiv
 • Ændre en anlægsaktivgruppe
 • Bogføre en tilføjelse til et anlægsaktiv
Modul 5: Forespørgsler og rapporterI dette kapitel beskrives oprettelse og visning af de forespørgsler og rapporter, der er til rådighed i modulet Anlægsaktiver.Lektioner
 • Forespørgsler
 • Rapporter
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Gennemgå dataforespørgsler i Anlægsaktiver
 • Gennemgå de rapporter, der er tilgængelige i Anlægsaktiver
Kursister, som deltager i dette kursus, skal have gennemført følgende kurser eller have tilsvarende erfaring med at arbejde med Microsoft Dynamics AX 2009:
 • Introduktion til Microsoft Dynamics AX 2009
 • Økonomi I i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Økonomi II i Microsoft Dynamics AX 2009
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig