Kursus 80195A:

Stykliste i Microsoft Dynamics AX 2009

Varighed:2 Days
Udgivet:17. Februar 2010
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Japansk, Kinesisk (forenklet), Portugisisk - Brasilien, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:200
Teknologi:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Kursus
Undervisningsform:Instruktørledet (klasseværelse)
Om dette kursus
På dette todages instruktørstyrede kursus lærer kursisterne om styklister og erhverver færdigheder i at arbejde med styklister i et ikke-produktionsmiljø.
Profil for målgruppe
Kurset henvender sig til partnere, kunder og Microsoft-teammedlemmer med moderat til indgående kendskab til styklistefunktionerne i et handels- og logistikmiljø.
Afslutning af kurset
Når kursisterne har gennemgået dette kursus, kan de:
 • Beskrive styklistebegreber, -formularer og -funktioner i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Skitsere standardprocesser til oprettelse af styklister
 • Forstå brugen af styklister/ruter i produktionsmiljøer med flere steder.
 • Oprette og redigere enkle styklister
 • Forklare styklisteversioners begreber, formål og processer
 • Beskrive og oprette antalsafhængige styklister
 • Forklare formålet med og anvendelsen af styklister og varevarianter
 • Skitsere styklistens beregningsstruktur, herunder opsætning og behandling
 • Konfigurere efterkalkulationsversioner
 • Oprette salgsordrer fra konfigurerbare styklister
 • Definere og beskrive spildkonstant og variabelt spild i styklisten
 • Forklare og definere målvarianter i styklisten
 • Skitsere formål for og fremgangsmåde ved færdigmelding af styklister
 • Beskrive styklistestandardrapporter i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Ændre og kontrollere styklister
 • Sortere styklistelinjer
KursusoversigtModul 1: Oversigt over styklister
Dette modul indeholder en oversigt over styklistefunktionerne i Microsoft Dynamics AX 2009. Dette dækker generelle begreber, styklistefunktioner og elementer, forskellige anvendte formularer og standardprocessen til oprettelse af styklister.
Lektioner
 • Generel oversigt
 • Styklistebegreber
 • Styklister/ruter i et miljø med flere steder
 • Styklistefunktioner i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Styklisteniveauer
 • Styklistelinjer
 • Styklistelinjetype og dens anvendelse
 • Oversigt over styklisteformularer
 • Formularen Vare
 • Formularen Stykliste
 • Formularen Styklistelinje
 • Formularen Styklistedesigner
 • Oprettelsesproces for styklister
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • beskrive Stykliste i Microsoft Dynamics AX 2009
 • forklare begreberne i styklister i Microsoft Dynamics AX 2009
 • beskrive de forskellige styklistetyper
 • beskrive standardprocessen til oprettelse af styklister.
Modul 2: Oprettelse af enkle styklister
I dette modul beskrives, hvordan du kan oprette enkle styklister via formularen Stykliste, og hvordan du kan bruge Styklistedesigner til at oprette og redigere enkle styklister.
Lektioner
 • Oprettelse af styklister i formularen Stykliste
 • Oprettelse og redigering af styklister i Styklistedesigner
 • Brug af Styklistedesigner fra formularen Stykliste
 • Redigering af styklister ved hjælp af Styklistedesigner
 • Sletning af styklistekomponentlinjer i Styklistedesigner
Øvelse : Oprettelse af en stykliste uden versionØvelse : Oprettelse af en stykliste i Styklistedesigner
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • oprette enkle styklister via formularen Stykliste
 • oprette og redigere styklister ved hjælp af Styklistedesigner.
Modul 3: Oprettelse af styklister med versioner
Dette modul indeholder en forklaring af begrebet versionskontrol og en beskrivelse af, hvordan styklister oprettes med versioner. Desuden dækker det aktivering, kopiering og ændring af styklisteversioner samt oprettelse af antalsafhængige styklister og brug af andre versionsrelaterede funktioner.
Lektioner
 • Oversigt over styklisteversioner
 • Versionskontrolmetoder
 • Versionskontrol ved hjælp af dato og antal
 • Versionskontrol ved hjælp af sted
 • Deaktivering af styklisteversioner
 • Stykliste-/ruteversion tildelt til flere varer ud fra sted
 • Oprettelse af styklister ved hjælp af formularen Vare
 • Aktivering af flere styklisteversioner
 • Aktivering af styklisteversioner og validering af linjer
 • Kopiering af styklisteversioner
 • Kopiering af styklister
 • Ændring af styklisteversioner
 • Oprettelse af styklister med en version fra formularen Stykliste
 • Oprettelse af styklister med versioner i Styklistedesigner
 • Oversigt over funktioner i Styklistedesigner
 • Antalsafhængige styklister
 • Arbejde med gyldighedsdatoer og understyklister på komponentlinjer
 • Styklistelinjers gyldighedsdatoer
 • Brug af gyldighedsdatoer
 • Understyklister for indgående varer
Øvelse : Oprettelse af en stykliste med en version fra formularen VareØvelse : Oprettelse af en stykliste med en version i formularen StyklisteØvelse : Oprettelse af en stykliste med en version i Styklistedesigner
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • beskrive begrebet og formålet med styklisteversioner
 • oprette styklister fra formularen Vare
 • beskrive, hvordan styklisteversioner aktiveres
 • beskrive, hvordan styklisteversioner kopieres og ændres
 • beskrive, hvordan formularen Stykliste bruges til at tilknytte og oprette styklisteversioner
 • oprette og redigere styklister ved hjælp af Styklistedesigner
 • beskrive og oprette antalsafhængige styklister
 • forklare gyldighedsdatoer og understyklister på styklistekomponentlinjer.
Modul 4: Arbejde med stykliste- og varevarianter
I dette modul forklares formålet med, anvendelsen og opsætningen af styklistevarianter og varevarianter. Desuden omtales variantgrupper, variantruter og variantregler.
Lektioner
 • Styklistevarianter
 • Variantgrupper
 • Variantrute
 • Variantregel
 • Varevariant
 • Forudsætninger for varevarianter
Øvelse : Oprettelse og brug af variantgrupperØvelse : Oprettelse af variantruterØvelse : Oprettelse af variantreglerØvelse : Tilføjelse af varevarianter
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • beskrive formålet med og fordelene ved styklister og varevarianter
 • beskrive formålet med, brugen af og opsætningen af variantgrupper, -ruter og -regler.
 • beskrive, konfigurere og bruge varevarianter.
Modul 5: Arbejde med styklistekalkulationer
I dette modul forklares den styklistevariantstruktur, der bruges i Microsoft Dynamics AX 2009, samt brug og opsætning af kostgrupper, avancesæt, beregningsgrupper og efterkalkulationsversioner. Desuden omtales udførelse og visning af styklistekalkulationer, herunder kost- og salgsprisberegninger. Endelig behandles undtagelser til styklistekalkulationer.
Lektioner
 • Styklistekalkulationens struktur
 • Opdeling af omkostninger
 • Kostgrupper, avancesæt og beregningsgrupper
 • Kostgrupper
 • Avancesæt
 • Beregningsgrupper for opdeling af omkostninger
 • Opsætning af efterkalkulationsversion
 • Brug af efterkalkulationsversion
 • Vedligeholdelse af omkostningsdata
 • Formularen Varepris
 • Formularen Styklistekalkulation
 • Funktionen Oversigt
 • Formularen Styklistekalkulation komplet
 • Kost- og salgsprisberegninger
 • Adgang til formularen Kost- og salgsprisberegninger
 • Formularen Styklistekalkulation åbnet fra formularen Vare
 • Formularen Styklistekalkulation åbnet fra mappen Periodisk
 • Udfoldningstilstand og stykliste, Stop udfoldning
 • Indstillinger for udfoldningstilstand
 • Udfoldningstilstand
Øvelse : Oprettelse af en kostgruppe med avancesætØvelse : Oprettelse af en beregningsgruppeØvelse : Udførelse af styklistekalkulationer og sammenligning af resultater
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • forklare styklistekalkulationsstrukturen
 • beskrive og konfigurere kostgrupper, avancesæt og beregningsgrupper
 • opsætte og vise efterkalkulationsversioner - kalkulationer af planlagte omkostninger og styklister med funktionerne Oversigt og Komplet.
 • forklare formularen Styklistekalkulation
 • udføre og evaluere kost- og salgsprisberegninger
 • Forklare Styklistekalkulation, Udfoldningstilstand og Stop udfoldning.
Modul 6: Salgsordrer og styklister
I dette modul beskrives oprettelse af en salgsordre med en konfigurerbar stykliste, visning, udfoldelse og beregning af styklisten ud fra en salgsordre samt overførsel af beregnede priser og beregnet antal til en salgsordre.
Lektioner
 • Oprettelse af styklister og salgsordrer
 • Visning af styklister i en salgsordre
 • Visning af styklister ved hjælp af formularen Består af – træ
 • Fanen Designer
 • Fanen Opsætning
 • Ændring af styklistekomponenter fra salgsordren
 • Udfoldning af en stykliste fra en salgsordre
 • Beregning af styklister fra en salgsordre
 • Overførsel af styklistekalkulationspriser og -antal
 • Overførsel af antal
Øvelse : Brug af konfigurerbare styklister i salgsordrenØvelse : Styklistekalkulation fra en salgsordre
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • oprette en salgsordre ved hjælp af en konfigurerbar stykliste
 • få vist styklistestrukturen fra en salgsordre
 • udfolde en stykliste fra en salgsordre
 • beregne en stykliste fra en salgsordre.
Modul 7: Spild og målvarianter
I dette modul beskrives brugen og opsætningen af spildkonstanter og variabelt spild samt styklistekalkulationer, der anvender spild. Modulet dækker også brug og opsætning af målvarianter, herunder forbrugsberegning, oprunding, målvariantdimensioner, omregningsfaktorer og styklistekalkulationer ved hjælp af målvarianter.
Lektioner
 • Styklistespild
 • Angivelse af spild
 • Spildangivelse i styklisten
 • Spild og beregning
 • Styklistemåling
 • Opsætning af målvariant
 • Oprunding
 • Målvariantindstillinger
 • Omregningsfaktorer for målvarianter
Øvelse : Tilføjelse af styklistespild og udførelse af beregningerØvelse : Angivelse og beregning af styklistemålinger
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • beskrive og angive spildparametre:
  • konstant og variabelt spild i styklisten
  • styklistekalkulationer ved hjælp af spild
 • forklare og angive målvarianter:
  • Forbrugsberegning
  • Oprunding
  • Målvariantdimensioner
  • Omregningsfaktorer
 • Udføre styklistekalkulationer ved hjælp af målvarianter.
Modul 8: Færdigmelding af en stykliste
I dette modul beskrives formålet med at færdigmelde en stykliste og metoderne til at få adgang til færdigmeldingsprocessen i Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Færdigmelding af en stykliste
 • Formularen Maks. færdigmelding
 • Understyklister
 • Færdigmeldingsproces
 • Færdigmelding fra mappen Periodisk
 • Færdigmelding fra formularen Vare
 • Færdigmelding fra styklistekladden
Øvelse : Færdigmelding af en stykliste
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • forklare formålet med at færdigmelde en stykliste ved hjælp af formularen Maks. færdigmelding
 • få adgang til færdigmeldingsrapporten fra følgende områder:
  • Mappen Periodisk
  • Formularen Vare
  • Styklistekladde.
Modul 9: Rapporter og andre styklistefunktioner
I dette modul beskrives styklistestandardrapporter i Microsoft Dynamics AX 2009 og andre styklistefunktioner, herunder ændring og kontrol af styklister samt sortering af styklistelinjer.
Lektioner
 • Styklistestandardrapporter
 • Linjerapport
 • Rapporten Indgår-i
 • Forespørgslen Indgår-i fra formularen Vare
 • Forespørgslen Indgår-i fra formularen Styklistelinje
 • Styklistekalkulationsrapport
 • Andre styklistefunktioner
 • Ændring af styklister
 • Kontrol af styklister
 • Sortering af styklistelinjer
Øvelse : Ændring af en styklisteØvelse : Kørsel af manuel styklistekontrolØvelse : Angivelse og kørsel af en automatisk styklistekontrol
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • beskrive standardrapporter i Microsoft Dynamics AX 2009:
  • Linjer
  • Indgår-i
  • Styklistekalkulationer
 • beskrive andre styklistefunktioner:
  • ændre og kontrollere styklister
  • Sortering af styklistelinjer.
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have:
 • Introduktion til Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Handel og logistik I og II i Microsoft Dynamics AX 2009.
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig