Kursus 80197A:

Produktion I i Microsoft Dynamics AX 2009

Varighed:2 Days
Udgivet:17. Februar 2010
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Japansk, Kinesisk (forenklet), Portugisisk - Brasilien, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:200
Teknologi:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Kursus
Undervisningsform:Instruktørledet (klasseværelse)
Om dette kursus
Dette kursus giver et overblik over de grundlæggende elementer og funktioner, der er nødvendige for at forstå modulet Produktion i Microsoft Dynamics AX 2009. Der er følgende nøgleelementer: den meget store interaktivitet i modulet, der trækker på oplysninger fra andre moduler, en oversigt over, hvordan styklister bruges i produktionen, ressourcer og ressourcegrupper, der bruges til at spore udstyr og ressourcer for produktionsprocessen, ruter og operationer, produktionsordrens levetid samt planlægningsfunktioner, der bruges til at planlægge produktionen af færdigvarer. Desuden er kurset indrettet til at afspejle den generelle arbejdsgang og brug af modulet i den rækkefølge, hvori den forløber. Endelig opsummerer dette kursus nogle af de vigtigste nye funktioner, der er implementeret i produktionsområdet for Microsoft Dynamics AX 2009. En stor del af disse er et resultat af den nye flerstedsfunktion, men yderligere ændringer omtales, f.eks. forbedringer af Gantt-planen, varedisponering på tværs af steder, ATP- og filterfunktioner i bestemte formularer.
Profil for målgruppe
Dette kursus er beregnet til medarbejdere hos Microsoft Dynamics AX 2009-partnere, der arbejder med og konfigurerer modulet Produktion, og alle, som ønsker certificering inden for Produktion. Målgruppen består typisk af programkonsulenter, der har til opgave at vurdere kundebehov og at rådgive kunderne om brug, konfiguration og tilpasning af programmet. Deltagerne på kurset er ofte personer, der arbejder med indkøbs-, produktions- og materialestyringsdelen i softwaren. Dette kursus kan også være til gavn for nøglebrugere af Microsoft Dynamics AX 2009, der vil have et større kendskab til denne del af softwaren.
Afslutning af kurset
Når kursisterne har gennemgået dette kursus, kan de blandt andet:
 • Arbejde med styklister i modulet Produktion.
 • Konfigurere og arbejde med kalendere, ressourcegrupper og ressourcer.
 • Konfigurere og arbejde med ruter og operationer.
 • Forstå og arbejde med produktionsordrer, levetid og produktionsstadier.
 • Udføre grov- og finplanlægning.
 • Forstå konfigurationsmulighederne for forskellige parametre.
 • Bruge rapport- og forespørgselsfunktionerne.
 • Bruge produktionsfunktionerne til at arbejde med flere steder.
KursusoversigtModul 1: Introduktion til Produktion IDette modul indeholder en overordnet introduktion til de vigtigste produktionsbegreber, der bruges i kurset Produktion I. Det indeholder grundlæggende begrebsmæssige oplysninger og en bred oversigt over de vigtigste kernebegreber, herunder: en beskrivelse af produktionsmodulets interaktivitet med andre moduler, et eksempel på en hypotetisk arbejdsgang i et enkelt firma, der viser denne interaktion, en definition af kernebegreber i produktion, f.eks. styklister, ressourcer, ressourcegrupper, operationer og ruter, en oversigt over produktionens livscyklus og endelig et resumé af, hvordan flerstedsfunktionen bruges i produktionen.Lektioner
 • Kernebegreber i Produktion
 • Opsætning og interne forbindelser
 • Oversigt over produktionsproces
 • Eksempler på flerstedsproduktion
 • Oversigt over yderligere produktionsforbedringer
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive de vigtigste begrebsmæssige byggesten i modulet Produktion
 • Forstå de grundlæggende forbindelser mellem modulet Produktion og andre moduler
 • Definere produktionsordren og nævne statusændringerne, når den passerer gennem produktionscyklussen
 • Definere de nøgleelementer, der konfigureres og bruges, når et firma arbejder med flere produktionssteder fordelt over forskellige geografiske steder
 • Beskrive tre firmaer, der bruger flere steder, hvor produktionssteder, betingelser og processer varierer
 • Give en kort beskrivelse af generelle forbedringer i produktionsmodulet, herunder filtrering og forbedrede funktionen i Gantt-planen.
Modul 2: StyklisteDette modul indeholder en omfattende oversigt over styklistens rolle som den første af de vigtigste byggesten i modulet Produktion. Da styklister bruges i produktionen til at angive ingredienser eller underordnede komponenter, der er nødvendige for at lave hver samlet del eller emne i produktionen, er de afgørende for, at produktionsprocesserne fungerer. Modulet beskriver styklister med ét niveau og indrykkede styklister samt stykliste- og varevarianter, styklisteberegninger og styklistespild og målvarianter. Modulet afsluttes med en oversigt over standardstyklisterapporterne, og hvordan de bruges.Lektioner
 • Viden om styklister
 • Styklisteversioner
 • Oversigt over oprettelsen af styklister
 • Oprettelse af styklister i formularen Stykliste
 • Oprettelse af styklister i formularen Varedetaljer
 • Stykliste- og varevarianter
 • Styklisteberegning
 • Styklistespild
 • Styklistemålinger
 • Styklisterapporter
Øvelse : Oprettelse af en stykliste uden versionØvelse : Ændring af en stykliste
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive de vigtigste typer styklister og definere styklisteniveauer.
 • Definere oprettelsen af styklisteversioner og beskrive versionskontrolmetoder for styklister.
 • Definere den overordnede proces for oprettelse af styklister fra forskellige formularer.
 • Forklare, hvordan der arbejdes med konfigurerbare styklister, herunder opsætningen af variantruter og -regler.
 • Give en overordnet forklaring af styklisteberegningsprocessen.
 • Beskrive, hvordan styklistespildtyper oprettes og bruges, og hvordan der køres en spildberegning for en stykliste.
 • Beskrive brugen af styklistemålinger, der har relation til styklistevarer.
 • Nævne og forklare brugen af standardstyklisterapporter.
Modul 3: Kalendere og ressourcerDette modul indeholder en oversigt over, hvordan kalendere og ressourcer oprettes og bruges. Kalendere og ressourcer er yderligere vigtige byggesten i modulet Produktion. De oprettes i modulet Basis i en bestemt rækkefølge, der er afspejlet i lektionernes rækkefølge. Først oprettes der arbejdstidsskabeloner, derefter kalendere, ressourcegrupper og til sidst selve ressourcerne. Modulet indeholder også et resumé af, hvordan grovplanlægningsprocenter, -effektivitet og -eksklusivitet kan anvendes på de oprettede ressourcer og ressourcegrupper, samt hvordan planlægningsparametre for kapacitetsbegrænsning kan bruges.  Lektioner
 • Arbejdstidsskabelon
 • Kalendere
 • Ressourcegrupper
 • Ressourcer
 • Grovplanlægningsprocent, -effektivitet og -eksklusivitet
 • Kapacitetsplanlægning og kapacitetsbegrænsning
Øvelse : Oprettelse af ressourcegrupperØvelse : Oprettelse af ressourcer
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Definere arbejdstidsskabeloner og beskrive, hvordan de oprettes.
 • Oprette arbejdstidskalendere.
 • Konfigurere ressourcegrupper og skelne mellem ressourcetyper.
 • Bestemme, hvornår ressourcer skal markeres som eksklusive.
 • Oprette ressourcer og tilknytte dem til ressourcegrupper.
 • Definere indstillinger for grovplanlægning, effektivitet og eksklusivitet for ressourcer og ressourcegrupper.
 • Beskrive kapacitetsbegrænsning og kapacitetsplanlægning for ressourcegrupper.
Modul 4: Operationer og ruterDette modul indeholder en trinvis oversigt over oprettelsen og arbejdet med operationer og ruter. Operationer og ruter oprettes i modulet Produktion i en bestemt rækkefølge, der er afspejlet i lektionernes rækkefølge. Modulet beskriver også brugen af og konfigureringen af omkostningsarter, en oversigt over oprettelsen af rutegruppeparametre, der gælder alle ruter i gruppen, og en beskrivelse af, hvordan du opretter ruter, der indeholder rækkefølgen af de hændelser (eller operationer), der bruges til at producere en vare. Endelig indeholder modulet en kort diskussion af, hvordan spild beregnes i produktionsmiljøet på grundlag af en defineret spildprocent, og hvordan rutenetværk anvendes.Lektioner
 • Operationer
 • Omkostningsarter
 • Kostgrupper
 • Rutegrupper
 • Ruter
 • Spild
 • Rutenetværk
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Oprette og konfigurere operationer og ruter
 • Oprette og bruge omkostningsarter og kostgrupper i produktionsruter.
 • Oprette rutegrupper og tilknytte dem til ruten.
 • Oprette og vedligeholde ruter og operationer i ruterne.
 • Beskrive, hvordan spild håndteres i produktionsruter.
 • Konfigurere rutenetværksparametrene og identificere rutenetværk i komplekse ruter.
Modul 5: Parametre, produktionsordrer og levetidDette modul indeholder en oversigt over, hvordan du konfigurerer obligatoriske produktionsparametre og kladdenavn i modulet Produktion. Disse forudsætninger styrer, hvordan produktionsordrer oprettes, forkalkuleres, planlægges og forbruges i programmet, og skal fastlægges, inden produktionsmodulet kan bruges til produktionsplanlægning. Det gennemgår også de stadier, som produktionsordren gennemgår i løbet af produktionens levetid, samt hvordan du konfigurerer forbrugstilbagemelding, og hvordan efterkalkulationer håndteres. Endelig beskriver lektionen valgfrie indstillinger, som kan bruges til avanceret styring af, hvordan produktionsordrer bogføres og håndteres.Lektioner
 • Produktionsparametre og kladdenavne
 • Produktionsordrer
 • Oversigt over produktionsprocessen
 • Produktionsstatus
 • Forkalkulation
 • Valgfrie avancerede indstillinger
Øvelse : Manuel oprettelse af en produktionsordreØvelse : Konfiguration af en produktionspulje og tildeling af en produktionsordre
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Diskutere den virkning, som produktionsparametre har på firmaet og produktionsstederne.
 • Beskrive de forskellige måde, som produktionsordre kan oprettes på.
 • Forklare de hovedaktiviteter, der forekommer i en produktionsordres levetid.
 • Forklare, hvordan produktionsordrens status bruges under arbejdet med produktionsordrer.
 • Beskrive forkalkulationsprocessen.
 • Konfigurere avancerede indstillinger, f.eks. produktionsgrupper og produktionspuljer.
Modul 6: Produktionsplanlægning og brug af underleverandørerDette modul indeholder en detaljeret oversigt over, hvordan du arbejder med produktionsplanlægning, herunder spærring af produktionsordrer og afsendelse af planlagte jobs til bestemte ressourcer. Planlægning er det tredje trin i produktionsordrens levetid, som udføres, efter at forudsætningerne er konfigureret og der er oprettet og forkalkuleret produktionsordrer. Udover en gennemgang af planlægningsniveauerne, grovplanlægning og finplanlægning omfatter modulet også en beskrivelse af produktionsordreforslag og den rolle, som modulet Varedisponering spiller i planlægningsfunktionen i produktion. Modulet slutter med en kort gennemgang af håndteringen af udliciterede produktioner ved hjælp af underleverandører.Lektioner
 • Indstillinger for planlægning
 • Grovplanlægning
 • Finplanlægning
 • Varedisponering og produktionsordreforslag
 • Spærring af produktionsordrer
 • Jobplanlægning
 • Udlicitering
Øvelse : Kørsel af grovplanlægning
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Skelne mellem forskellige planlægningsindstillinger.
 • Beskrive de vigtigste karakteristika for grovplanlægning.
 • Beskrive de vigtigste karakteristika for finplanlægning og bruge Gantt-diagrammet.
 • Beskrive, hvordan varedisponering interagerer med produktion.
 • Låse produktionsordrer.
 • Afsende planlagte job til en bestemt ressource.
 • Justere styklister i forbindelse med underleverandørarbejde.
 • Angive operationer og ruter, der skal udføres af en leverandør.
Modul 7: Styre og afslutte en produktion.Dette modul gennemgår stadierne Frigivelse, Start, Færdigmelding og Afslutning i produktionens levetid i den rækkefølge, som de udføres i: Det omfatter også de formularer, der bruges i hvert stadie, og en kort beskrivelse af produktionsforbruget ved hjælp af produktionskladderne. Stadierne Frigivelse, Start og Færdigmelding anses som en del af produktionsstyringen. Stadiet Afslutning udføres, efter at ordren er færdigmeldt. Inden ordren lukkes, udføres en endelig prisberegning, som dækker forbruget af varer, services, varevind og operationer.Lektioner
 • Kørsel af forkalkulation og planlægning først
 • Frigivelse af produktionsordrer
 • Start af produktionsordrer
 • Produktionsforbrug
 • Færdigmelding af produktionsordrer
 • Afslutning af produktionsordrer
Øvelse : Start af produktionsordrer
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Konfigurere automatiske opdateringer.
 • Definere, hvordan en produktionsordre frigives til produktionen.
 • Forklare de vigtigste overvejelser og indstillinger, der bruges til at starte produktionsordrer.
 • Bruge produktionskladderne til at registrere forbrug.
 • Beskrive stadiet Færdigmelding i produktionens levetid.
 • Beskrive hovedelementerne i produktionsstadiet Afslutning.
Modul 8: Forespørgsler og rapporterDette modul indeholder en oversigt over de forskellige typer rapporter og forespørgsler i modulet Produktion. Forespørgsler bruges til at kontrollere mulige materialemankoer, til at gennemgå status for aktuelle produktionsjobs, til at få et overblik over alle produktioner og posteringer og til at analysere og gennemgå alle ruteposteringer. Produktionsrapporter bruges til at opnå et øjebliksbillede af forbruget af stamdata, aktuelle job under afvikling og de omkostnings- og produktionsafvigelser, der påvirker produktionen.Lektioner
 • Forespørgsler til produktion
 • Standardrapporter
 • Stamdatarapporter
 • Posteringsrapporter
 • Kladde- og efterkalkulationsrapporter
 • Saldorapporter
 • Analyserapporter
 • Ruterapporter
 • Ressourcerapporter
 • Produktionspapirrapporter
 • Opdateringslograpporter
Øvelse : Produktionsrapporter (operationsrelationer)
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Nævne de typer standardforespørgsler, som kan udføres.
 • Arbejde med standardsrapporter.
 • Bruge stamdatarapporter til at analysere produktioner.
 • Bruge de tre typer posteringsrapporter.
 • Bruge kladde- og efterkalkulationsrapporter.
 • Bruge saldorapporter til at dechifrere produktionsbetingelser.
 • Bruge analyserapporter til at få vist eller udskrive produktionsoplysninger.
 • Bruge ruterapporter til at generere oplysninger om ruter og operationer i forskellige produktioner.
 • Nævne de typer rapporter, der kan genereres for ressourcerne i produktionen.
 • Bruge produktionspapirer.
 • Bruge opdateringslograpporterne til at identificere oplysninger om ordrer i hvert stadie af produktionsprocessen.
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have:
 • Fuldført grundkurserne i Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Vide, hvordan de navigerer i systemet.
 • Erfaring med at arbejde med styklister eller have gennemført et grundlæggende kursus om styklister.
Desuden kan det anbefales – men kræves ikke – at kursisterne har:
 • Taget e-samlingerne Varedisponering og Stykliste.
 • En rimelig god forståelse for funktionaliteten i Handel og logistik i Microsoft Dynamics AX 2009.
 • En grundviden om produktionsplanlægning, produktionsordreforslag og varedisponering.
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig