Kursus 80198A:

Produktion II i Microsoft Dynamics AX 2009

Varighed:2 Days
Udgivet:17. Februar 2010
Sprog:Dansk, Engelsk, Fransk, Hollandsk, Japansk, Kinesisk (forenklet), Portugisisk - Brasilien, Russisk, Spansk, Tysk
Målgruppe(r):Information Workers
Niveau:200
Teknologi:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Kursus
Undervisningsform:Instruktørledet (klasseværelse)
Om dette kursus
Dette kursus dækker de mere avancerede funktioner i modulet Produktion i Microsoft Dynamics AX 2009. Det indeholder flere detaljer og bygger videre på materialet i kurset Produktion I i Microsoft Dynamics AX 2009. For at skabe et fælles udgangspunkt starter kurset med en overordnet gennemgang af nøgleelementerne fra Produktion I, f.eks. kernebegreber anvendt i produktionsprocesser, planlægning, den generelle arbejdsgang i firmaer med ét eller flere driftssteder osv. Herefter præsenterer kurset en mere detaljeret gennemgang af bestemte nøglefunktioner, f.eks. brugen af lagerdimensioner, hvordan underleverandører bruges til at udlicitere indkøb, produktion eller operationer, oplysninger om avancerede produktionsplanlægningsfunktioner, håndteringen og styringen af spild i fremstillingsprocessen, en oversigt over produktionsstrategier, (herunder brugen af værktøjerne Enterprise Portal og Product Builder, som giver kunder mulighed for at vælge og konfigurere deres egne produkter), og endelig en oversigt over, hvordan modulet Produktion implementeres i Microsoft Dynamics AX 2009.
Profil for målgruppe
Dette kursus er beregnet til medarbejdere hos Microsoft Dynamics AX 2009-partnere, der arbejder med og konfigurerer modulet Produktion, og alle, som ønsker certificering inden for Produktion. Målgruppen består typisk af programkonsulenter, der har til opgave at vurdere kundebehov og at rådgive kunderne om brug, konfiguration og tilpasning af programmet. Deltagerne på kurset er ofte personer, der arbejder med indkøbs-, produktions- og materialestyringsdelen i softwaren. Dette kursus kan også være til gavn for nøglebrugere af Microsoft Dynamics AX 2009, der vil have et større kendskab til denne del af softwaren.
Afslutning af kurset
Når kursisterne har gennemgået dette kursus, kan de forstå:
 • Brugen af lager- og især lagringsdimensioner i produktionsmiljøet, herunder de dimensioner, der understøtter flerstedsfunktionen.
 • Hvordan de arbejder med underleverandører, herunder opsætning af styklistelinjer, indkøbsordrer, produktionsordrer og operationer, der skal gælde for leverandører.
 • Nogle af de avancerede planlægningsfunktioner, der kan bruges til at gøre produktionen mere effektiv i produktionsprocessen.
 • Interaktionen mellem produktionsprocesser og bogføringen af produktionsbeløb i Finans.
 • Forskellige typer produktionsmiljøer og nogle af de værktøjer, som kan bruges til at understøtte dem.
 • En oversigt over strategier til implementering af Microsoft Dynamics AX 2009.
KursusoversigtModul 1: Gennemgang af Produktion IDenne lektion gennemgår hovedbegreberne i kurset Produktion I, herunder styklister, ruter, operationer, levetid og flerstedsfunktion.Lektioner
 • Gennemgang af flerstedsbrug
 • Grundlæggende begreber i Produktion
 • Styklister
 • Kalendere og ressourcer
 • Operationer og ruter
 • Levetid, parametre og produktionsordrer
 • Planlægning
 • Varedisponering og produktionsordreforslag
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive, hvordan flerstedsfunktionen interagerer med modulet Produktion.
 • Forklare definitionen og konfigurationen af kernebegreber i produktionen, herunder styklister, kalendere, ressourcer, operationer og ruter.
 • Give en oversigt over produktionslevetiden, parametre og produktionsordrer.
 • Definere og beskrive brugen af grov- og finplanlægning.
 • Forklare, hvordan varedisponering og modulet Produktion interagerer.
Modul 2: Lagerdimensioner i produktionerDenne lektion beskriver den generelle konfiguration og brug af lagerdimensioner i produktion. Den dækker især lagerdimensioner, der bruges i produktion til at definere lagersteder, paller, batcher, serienumre og sted.Lektioner
 • Varedimensioner
 • Lagringsdimensioner
 • Dimensionsgrupper og dimensioner
 • Tildeling af batch- og serienumre
 • Produktionsordrereservationer
 • Afmærkning
 • Sporing af batch- og serienumre
 • Lagerdimensioner og flerstedsfunktionen
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Definere vare- og lagerdimensioner.
 • Beskrive brugen af serie- eller batchnumre til at spore og kontrollere forarbejdede varer.
 • Bruge lagerreservationer i produktionen.
 • Forstå afmærkning af lager.
 • Beskrive lagersporingsfunktioner.
 • Bruge lagerdimensioner, når der arbejder med flere driftssteder.
Modul 3: UnderleverandørarbejdeDenne lektion beskriver konfigurationen af og arbejdet med styklistelinjer, indkøbsordrer, produktionsordrer og operationer, når der bruges underleverandører i produktionsprocessen.Lektioner
 • Styklistelinjetyper
 • Indkøbsordrer
 • Produktionsordrer
 • Operationer
Øvelse : Oprettelse af ressourcegruppe med ressourcer af typen LeverandørØvelse : Indkøb af varer til stykliste fra underleverandørØvelse : Brug af en underleverandør til at producere en vare på styklisten
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive arbejdet med styklistetypens leverandør under anvendelse af underleverandører.
 • Oprette indkøbsordrer til en leverandør, når der ikke er tilstrækkelig disponibel lagerbeholdning.
 • Oprette en produktionsordre for en leverandør.
 • Oprette ressourcer og grupper for leverandøren.
Modul 4: Avanceret produktionsplanlægningDenne lektion indeholder detaljerede oplysninger om de avancerede, valgfrie produktionsplanlægningsindstillinger, herunder egenskaber, effektiviteter, opgavegrupper og rutegrupper.Lektioner
 • Produktionsgrupper
 • Produktionspuljer
 • Egenskaber
 • Opgavegrupper
 • Rutegrupper
 • Prioritetsplanlægning
 • Opdeling af en produktionsordre
Øvelse : Angivelse af egenskaber på varer og ressourcerØvelse : Oprettelse af opgavegrupperØvelse : Konfiguration af en produktionspulje og tildeling af en produktionsordre
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Konfigurere produktionsgrupper for at oprette relationer mellem produktionsordrer og finanskonti.
 • Beskrive, hvordan produktionspuljer skal bruges til at overvåge produktionsordrer i specifikke kategorier.
 • Konfigurere egenskaber for at guide produktionsordrer til at køre på særlige tidspunkter og under bestemte forhold, på arbejdstidsskabelonen.
 • Tilknytning af egenskaber til ressourcer.
 • Konfigurere opgavegrupper for at planlægge produktion med alternative ressourcer.
 • Oprette rutegrupper og knytte dem til operationer på ruten.
 • Bruge de forskellige planlægningsmetoder og skelne mellem grov- og finplanlægning.
 • Opdele en produktionsordre.
Modul 5: SpildDenne lektion beskriver håndteringen af indstillinger for konstant og variabelt spild, som kan placeres på styklisten, ressourcer og ruter.Lektioner
 • Styklistespild
 • Ressourcespild
 • Rutespild
 • Efterkalkulation af spild
Øvelse : Tilføjelse af styklistespild og udførelse af beregningerØvelse : Angivelse af spildprocenter for en rute
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Angive spildprocenter for styklister.
 • Angive spildprocenter for ressourcer.
 • Angive spildprocenter for hver operation i produktionsruterne.
 • Beskrive efterkalkulationen af spild.
Modul 6: Finans og ProduktionDenne lektion indeholder en oversigt over de forskellige indstillinger, der kan bruges til at bestemme, hvordan vareomkostninger bogføres i Finans.Lektioner
 • Gennemgang af produktionsordrens levetid
 • Finansindstillinger
 • Produktionskladder
 • Posteringsprofil i produktionsgrupper
 • Oversigt over produktionsomkostninger
 • Afslutning af produktionsordrer
Øvelse : Afslutning af en produktionsordre
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive trinene i produktionens levetid.
 • Beskrive finansindstillingerne for produktionsordrer og definere standardindstillingerne for Finans i produktionsparametre.
 • Bruge produktionskladder til at rapportere forbrug til Finans.
 • Tildele finansindstillinger for produktionsgrupper.
 • Analysere faktiske og anslåede omkostninger for produktionsordrer og aktuelle produktionsaktiviteter.
Modul 7: ProduktionsstrategierDenne lektion indeholder en overordnet begrebsmæssig oversigt over flere produktionsstrategier, herunder en kort beskrivelse af, hvordan Enterprise Portal og Product Builder kan anvendes.Lektioner
 • Konfiguration til ordre
 • Fremstilling til ordre
 • Samling til ordre
 • Fremstilling til lager
 • Gentaget produktion
 • Jobbutik
 • Fremstilling til kontrakt
 • Konstruktion til ordre
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive de forskellige produktionsstrategier, herunder Konfiguration til ordre, Fremstilling til ordre, Samling til ordre, Fremstilling til lager, Gentaget produktion, jobbutikker, Fremstilling til kontrakt og Konstruktion til ordre.
 • Beskrive, hvordan Enterprise Portal og Production Builder kan bruges.
Modul 8: Implementering af ProduktionDenne lektion er en oversigt over, hvordan modulet Produktion implementeres. Den sætter implementeringen i sammenhæng og gennemgår blandt andet den fortløbende opsætning af styklister, ressourcer, ruter, operationer og flerstedsfunktion.Lektioner
 • Opsætning og interne forbindelser
 • Checkliste for implementering af Produktion
 • Opsætning af produktionsparametre
 • Ændring af datatyper
 • Opsætning af vare- og styklistetabeller
 • Opsætning af ressourcer
 • Opsætning af operationer og ruter
 • Flere steder
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:
 • Beskrive de interne forbindelser mellem modulet Produktion og andre moduler.
 • Beskrive hovedelementerne på checklisten for implementering af produktionen.
 • Angive produktionsparametre.
 • Ændre de datatyper, der bruges i Produktion.
 • Angive varegrupper, varer og styklister.
 • Oprette arbejdstidsskabeloner, kalendere, ressourcegrupper og ressourcer.
 • Konfigurere operationer og ruter.
 • Beskrive processen for aktivering af flerstedsfunktionen.
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have:
 • Fuldført grundkurserne i Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Vide, hvordan de navigerer i systemet.
 • Erfaring med at arbejde med styklister eller have gennemført et grundlæggende kursus om styklister.
 • Have fuldført ILT-kurset Produktion I.
Desuden kan det anbefales – men kræves ikke – at kursisterne har:
 • Taget kurserne Produktion I og II, Varedisponering og Stykliste.
 • En rimelig god forståelse for funktionaliteten i Handel og logistik i Microsoft Dynamics AX 2009.
 • En grundviden om produktionsplanlægning, produktionsordreforslag og varedisponering.
Har du spørgsmål? Kom i kontakt med ligestillede i MCP-nyhedsgrupperne, og få råd om undervisningsressourcer, og hvilken vej du skal gå for at blive certificeret.

Gå ind på Microsoft Learning-gruppesiden for at finde ud af mere om andre foraer med ligestillede og kommende Live Meetings.


Find a Microsoft Learning Partner near you

Find undervisning i nærheden af dig

Placering:

F.eks.: Seattle i staten Washington eller Paris i Frankrig