Cursus 80205A:

Stuklijst in Microsoft Dynamics AX 2009

Duur:2 Days
Gepubliceerd op:17 Februari 2010
Taal of talen:Nederlands, Chinees (vereenvoudigd), Deens, Duits, Engels, Frans, Japans, Portugees - Brazilië, Russisch, Spaans
Bestemd voor:Information Workers
Niveau:200
Technologie:Microsoft Dynamics AX 2009
Type:Cursus
Onderwijsmethode:Door docent gegeven (klassikaal)
Over deze cursus
In deze tweedaagse cursus onder leiding van een docent leren cursisten in een niet-productieomgeving wat stuklijsten zijn en hoe zij daarmee kunnen werken.
Studentenprofiel
Deze cursus is bestemd voor partners, klanten en teamleden van Microsoft met een gemiddelde tot uitgebreide kennis van de stuklijstfunctionaliteit in een Handel- en logistiekomgeving.
Aan het eind van de cursus
Aan het einde van de cursus kunnen of hebben de cursisten het volgende:
 
 • Concepten, formulieren en functionaliteit beschrijven van Stuklijsten in Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Het standaardproces voor het maken van stuklijsten omschrijven.
 • Inzicht in het gebruik van stuklijsten/routes in een omgeving met meerdere productielocaties.
 • Eenvoudige stuklijsten maken en bewerken.
 • Concepten, doelen en processen voor stuklijstversies toelichten.
 • Hoeveelheidsafhankelijke stuklijsten beschrijven en maken.
 • Het doel en gebruik van stuklijst- en artikelconfiguraties beschrijven.
 • Een overzicht geven van de stuklijstberekeningsstructuur met inbegrip van instellingen en verwerking.
 • Kostprijsberekeningsversies instellen.
 • Verkooporders maken op basis van configureerbare stuklijsten.
 • Constante en variabele uitval op de stuklijst instellen en beschrijven.
 • Afmetingsconfiguratie op de stuklijst toelichten en instellen.
 • Het doel en het proces omschrijven van het gereedmelden van een stuklijst.
 • Standaardstuklijstrapporten in Microsoft Dynamics AX 2009 beschrijven.
 • Stuklijsten wijzigen en controleren.
 • Stuklijstregels sorteren.
Inhoud van de cursusModule 1: Overzicht van stuklijsten
In deze module vindt u een overzicht van de functionaliteit van stuklijsten in Microsoft Dynamics AX 2009. Hier worden algemene concepten, diverse functies en elementen van stuklijsten, diverse formulieren en het standaardproces voor het maken van stuklijsten besproken.
Lessen
 • Algemeen overzicht
 • Concepten van stuklijsten
 • Stuklijsten/routes in een omgeving met meerdere locaties
 • Stuklijstfuncties in Microsoft Dynamics AX 2009
 • Stuklijstniveaus
 • Stuklijstregels
 • Stuklijstregeltype en gebruik
 • Overzicht van stuklijstformulieren
 • Formulier Artikel
 • Formulier Stuklijst
 • Formulier Stuklijstregel
 • Formulier Stuklijstontwikkelaar
 • Proces voor het maken van stuklijsten
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Een beschrijving geven van stuklijsten in Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Het concept van stuklijsten in Microsoft Dynamics AX 2009 toelichten.
 • Een beschrijving geven van de verschillende stuklijstformulieren.
 • Een beschrijving geven van het standaardproces voor het maken van stuklijsten.
Module 2: Eenvoudige stuklijsten maken
In deze module worden beschreven hoe eenvoudige stuklijsten worden gemaakt met het formulier Stuklijst en hoe eenvoudige stuklijsten worden gemaakt en bewerkt met de Stuklijstontwikkelaar.
Lessen
 • Stuklijsten maken met het formulier Stuklijst
 • Stuklijsten in de Stuklijstontwikkelaar maken en bewerken
 • De Stuklijstontwikkelaar gebruiken vanuit het formulier Stuklijst
 • Stuklijsten bewerken met de Stuklijstontwikkelaar
 • Regels met stuklijstonderdelen verwijderen in de Stuklijstontwikkelaar
Lab : Een stuklijst maken zonder een versieLab : Een stuklijst maken in de Stuklijstontwikkelaar
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Eenvoudige stuklijsten maken met het formulier Stuklijst.
 • Stuklijsten maken en bewerken in de Stuklijstontwikkelaar.
Module 3: Stuklijsten maken met versies
In deze module wordt het concept van versiebeheer besproken en wordt beschreven hoe stuklijsten met versies worden gemaakt. Verder komt aan de orde hoe stuklijstversies worden geactiveerd, gekopieerd en gewijzigd, hoe hoeveelheidsafhankelijke stuklijsten worden gemaakt en worden andere functies beschreven die met versies samenhangen.
Lessen
 • Overzicht van stuklijstversies
 • Methoden voor versiebeheer
 • Versiebeheer met datum en hoeveelheid
 • Versiebeheer met locaties
 • Stuklijstversies deactiveren
 • Stuklijst-/routeversies die op basis van locatie aan meerdere artikelen zijn toegewezen
 • Stuklijsten maken met het formulier Artikel
 • Meerdere stuklijstversies activeren
 • Stuklijstversies activeren en regels valideren
 • Stuklijstversies kopiëren
 • Stuklijsten kopiëren
 • Stuklijstversies wijzigen
 • Stuklijsten met een versie maken vanuit het formulier Stuklijst
 • Stuklijsten met versies maken in de Stuklijstontwikkelaar
 • Overzicht van de functionaliteit van de Stuklijstontwikkelaar
 • Hoeveelheidsafhankelijke stuklijsten
 • Werken met geldigheidsperioden en substuklijsten in stuklijstcomponentregels
 • Geldigheidsperioden voor stuklijstregels
 • Geldigheidsperioden gebruiken
 • Substuklijsten op componentregels
Lab : Een stuklijst met een versie maken vanuit het formulier ArtikelLab : Een stuklijst met een versie maken in het formulier StuklijstLab : Een stuklijst met een versie maken in de Stuklijstontwikkelaar
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Het concept en het doel van stuklijstversies beschrijven.
 • Stuklijsten maken vanuit het formulier Artikel.
 • Beschrijven hoe stuklijstversies worden geactiveerd.
 • Beschrijven hoe stuklijstversies worden gekopieerd en gewijzigd.
 • Beschrijven hoe het formulier Stuklijst wordt gebruikt om stuklijstversies toe te wijzen en te maken.
 • Stuklijsten maken en bewerken in de Stuklijstontwikkelaar.
 • Een hoeveelheidsafhankelijke stuklijst beschrijven en maken.
 • Geldigheidsperioden en substuklijsten in stuklijstcomponentregels toelichten.
Module 4: Werken met stuklijst- en artikelconfiguraties
In deze module wordt behandeld wat het doel, het gebruik en de instellingen zijn voor stuklijst- en artikelconfiguraties. Verder komen configuratiegroepen, -routes en -regels aan de orde.
Lessen
 • Stuklijstconfiguraties
 • Configuratiegroepen
 • Configuratieroute
 • Configuratieregel
 • Artikelconfiguratie
 • Vereisten voor artikelconfiguraties
Lab : Configuratiegroepen maken en gebruikenLab : Configuratieroutes makenLab : Configuratieregels makenLab : Artikelconfiguraties toevoegen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Het doel en de voordelen van stuklijst- en artikelconfiguraties beschrijven.
 • Het doel, het gebruik en de instellingen beschrijven van configuratiegroepen, -routes en -regels.
 • Artikelconfiguraties beschrijven, instellen en gebruiken.
Module 5: Werken met stuklijstberekeningen
Deze module bevat informatie over het uitvoeren van stuklijstberekeningen in Microsoft Dynamics AX 2009. Daarnaast komt aan de orde hoe u kostengroepen, winstinstellingen, berekeningsgroepen en kostprijsberekeningsversies gebruikt en instelt. Ook wordt het uitvoeren en weergeven van stuklijstberekeningen, met inbegrip van het berekenen van kost- en verkoopprijzen, besproken. Tot slot worden uitsluitingen voor stuklijstberekeningen behandeld.
Lessen
 • Berekeningsstructuur voor stuklijsten
 • Kostenanalyse
 • Kostengroepen, winstinstellingen en berekeningsgroepen
 • Kostengroepen
 • Winstinstellingen
 • Berekeningsgroepen voor kostenanalyses
 • Kostprijsberekeningsversies instellen
 • Gebruik van kostprijsberekeningsversie
 • Kostengegevens onderhouden
 • Formulier Artikelprijs
 • Formulier Stuklijstberekening
 • Functie Overzicht
 • Formulier Stuklijstberekening voltooien
 • Berekeningen voor kost- en verkoopprijs
 • Formulier voor berekening kost- en verkoopprijs openen
 • Formulier Stuklijstberekening geopend vanuit formulier Artikel
 • Formulier Stuklijstberekening geopend vanuit de map Periodiek
 • Explosiemodus en Explosie stuklijst stoppen
 • Opties Explosiemodus
 • Explosiemodus
Lab : Kostengroep maken met winstinstellingenLab : Een berekeningsgroep makenLab : Stuklijstberekeningen uitvoeren en resultaten vergelijken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • De berekeningsstructuur voor stuklijsten beschrijven.
 • Kostengroepen, winstinstellingen en berekeningsgroepen beschrijven en instellen.
 • Kostprijsberekeningsversies instellen en weergeven, geplande kosten en stuklijstberekeningen uitvoeren met de functies Overzicht en Volledig.
 • Een toelichting geven bij het formulier Stuklijstberekening.
 • Berekeningen voor kosten en verkoopprijzen uitvoeren en controleren.
 • Explosiemodus en Explosie stoppen in stuklijstberekening toelichten.
Module 6: Verkooporders en stuklijsten
In deze module worden beschreven hoe een verkooporder wordt gemaakt op basis van een configureerbare stuklijst, hoe de stuklijst wordt weergegeven, geëxplodeerd en berekend op basis van de verkooporder en hoe berekeningsprijzen en hoeveelheden naar een verkooporder worden overgeboekt.
Lessen
 • Configureerbare stuklijsten en verkooporders
 • Stuklijsten voor een verkooporder weergeven
 • Stuklijsten bekijken met het formulier Samengesteld uit - structuur
 • Tabblad Ontwerper
 • Tabblad Instellen
 • Stuklijstonderdelen wijzigen vanuit verkooporder
 • Een stuklijst vanuit een verkooporder exploderen
 • Stuklijsten berekenen op basis van een verkooporder
 • Prijzen en hoeveelheden van stuklijstberekeningen overboeken
 • Hoeveelheden overboeken
Lab : Configureerbare stuklijsten gebruiken in de verkooporderLab : Stuklijstberekening op basis van een verkooporder
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Een verkooporder maken op basis van een configureerbare stuklijst.
 • De stuklijststructuur van een verkooporder weergeven.
 • Een stuklijst vanuit een verkooporder exploderen.
 • Een stuklijst berekenen op basis van een verkooporder.
Module 7: Uitval en afmetingen
In deze module worden het gebruik en de instellingen van constante en variabele uitval beschreven en worden stuklijstberekeningen beschreven die werken met uitval. Ook komt aan de orde hoe u afmetingsconfiguraties gebruikt en instelt met inbegrip van het berekenen van het verbruik, afronden, dimensies van afmetingvarianten, conversiefactoren en stuklijstberekeningen met afmetingen.
Lessen
 • Uitval in stuklijsten
 • Uitval bepalen
 • Uitval instellen op de stuklijst
 • Uitval en berekening
 • Afmetingen in stuklijsten
 • Afmetingsconfiguratie instellen
 • Afronding
 • Afmetingen instellen
 • Conversiefactoren voor afmetingen
Lab : Uitval toevoegen aan stuklijst en berekeningen uitvoerenLab : Afmetingen voor een stuklijst instellen en berekenen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Uitvalparameters beschrijven en instellen:
  • Constante en variabele uitval op de stuklijst
  • Stuklijstberekeningen met uitval
 • Afmetingsconfiguraties toelichten en instellen:
  • Verbruiksberekening
  • Afronding
  • Dimensies van afmetingvarianten
  • Conversiefactoren
 • Stuklijstberekeningen met afmetingen uitvoeren
Module 8: Stuklijst gereedmelden
In deze module wordt beschreven wat het doel is van het gereedmelden van een stuklijst en worden de methoden aangegeven voor het openen van het gereedmeldingsproces in Microsoft Dynamics AX 2009.
Lessen
 • Stuklijst gereedmelden
 • Formulier Maximale gereedmelding
 • Substuklijsten
 • Proces Gereedmelden
 • Gereedmelden vanuit de map Periodiek
 • Gereedmelden vanuit het formulier Artikel
 • Gereedmelden vanuit het stuklijstjournaal
Lab : Stuklijst gereedmelden
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Het doel aangeven van het gereedmelden van een stuklijst met het formulier Maximale gereedmelding.
 • Het proces voor gereedmelden openen vanuit de volgende onderdelen:
  • Map Periodiek.
  • Formulier Artikel.
  • Stuklijstjournaal.
Module 9: Rapporten en overige stuklijstfunctionaliteit
In deze module worden de standaardstuklijstrapporten in Microsoft Dynamics AX 2009 en aanvullende stuklijstfuncties besproken zoals het wijzigen en controleren van stuklijsten en het sorteren van stuklijstregels.
Lessen
 • Standaardstuklijstrapporten
 • Rapport Regels
 • Rapport Gebruikslocatie
 • Query Gebruikslocatie vanuit het formulier Artikel
 • Query Gebruikslocatie vanuit het formulier Stuklijstregel
 • Rapport Stuklijstberekening
 • Overige stuklijstfuncties
 • Stuklijsten wijzigen
 • Stuklijsten controleren
 • Stuklijstregels sorteren
Lab : Een stuklijst wijzigenLab : Een stuklijst handmatig controlerenLab : Automatische stuklijstcontrole instellen en uitvoeren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 
 • Standaardstuklijstrapporten in Microsoft Dynamics AX 2009 beschrijven:
  • Regels.
  • Gebruikslocatie.
  • Stuklijstberekeningen.
 • Overige stuklijstfuncties beschrijven:
  • Stuklijsten wijzigen en controleren.
  • Stuklijstregels sorteren.
Extra leesstofAls voorbereiding op de cursus kan het volgende materiaal worden geraadpleegd:
Cursisten die aan deze cursus beginnen, moeten over de volgende kennis beschikken:
 
 • Inleiding bij Microsoft Dynamics AX 2009
 • Handel en logistiek I & II in Microsoft Dynamics AX 2009
Vragen? Leg contact met medestudenten in de nieuwsgroepen van MCP voor advies over trainingshulpmiddelen en studiepaden.

Bezoek de Microsoft Learning communitypagina voor meer informatie over andere forums die door medestudenten worden aanbevolen en over aanstaande Live Meetings.


Zoek Microsoft Learning Partners bij u in de buurt

Training bij u in de buurt zoeken

Locatie:

Bijvoorbeeld: Rotterdam, ZH of Parijs, Frankrijk