Windows

  ຊຸດໂປຣແກຣມພາສາຂອງ Windows Vista

  ປ່ຽນພາສາ:
  ຊຸດໂປຣແກຣມພາສາ (LIP) ຂອງ Windows Vista ຈັດຫາໂປຣແກຣມເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ທີ່ດັດແປງແລ້ວເຄິ່ງຫຼາຍ ສຳລັບພື້ນທີ່ໃຊ້ງານສ່ວນຫຼາຍຂອງ Windows Vista
  • ລຸ້ນ:

   1.0

   ຊື່ໄຟລ໌:

   LIP_lo-LA.mlc

   ວັນທີ່ໄດ້ອອກໃຊ້:

   06/05/2009

   ຂະໜາດໄຟລ໌:

   2.5 MB

    ຊຸດໂປຣແກຣມພາສາຂອງ Windows Vista (LIP) ສຳລັບ Windows Vista ຈັດຫາລຸ້ນທີ່ແປແລ້ວເຄິ່ງຫຼາຍຂອງພື້ນທີ່ໃຊ້ງານສ່ວນຫຼາຍຂອງ Windows. ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງ LIP, ຂໍ້ຄວາມໃນຕົວຊ່ວຍວິເສດ, ກ່ອງຂໍ້ຄວາມ, ລາຍການ, ຫົວຂໍ້ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ, ແລະລາຍການອື່ນໆໃນໜ້າໂປຣແກຣມເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ ຈະຖືກສະແດງໃນແບບໂປຣແກຣມພາສາ LIP . ຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກແປ ຈະຢູ່ໃນພາສາພື້ນຖານຂອງ Windows Vista. ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານຊື່ໂປຣແກຣມ Windows Vista ລຸ້ນພາສາແອັດສະປາຍ, ແລະຖືກຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມພາສາ Catalan LIP, ບາງຂໍ້ຄວາມ ຈະຄົງເກັບເປັນພາສາແອັດສະປາຍຢູ່. ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໂປຣແກຣມພາສາ LIP, ດັ່ງນັ້ນແຕ່ລະຜູ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ສາມາດສະແດງໜ້າໂປຣແກຣມເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ໃນພາສາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຊ້.
  • ລະບົບການດຳເນີນງານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້:

   Windows Vista

    • Microsoft Windows Vista
    • ໂປຣແກຣມເຊື່ອມໂຍງຜູ້ໃຊ້ມີພາສາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້(s): ພາສາອັງກິດ, ແອັດສະປາຍ, ຝຣັງ, ລັດເຊຍ, ເຊີເບຍ (Latin), ໂຄຕິນ, ນໍເວ (Bokmål)
    • 4.63 Mb ຂອງເນື້ອທີ່ຫວ່າງສຳລັບໂອນເອົາ
    • 15 Mb ຂອງເນື້ອທີ່ຫວ່າງສຳລັບຕັ້ງຄ່າ

    ເສັ້ນທາງເຊື່ອມທີ່ສະໜັບສະໜູນ: LIPs ພຽງແຕ່ເຮັດວຽກດ້ວຍ Windows Vista ລຸ້ນ 32-ບິດ ແລະບໍ່ສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງໃນ Windows ລຸ້ນກ່ອນ ຫຼືໃນ Windows Vista ລຸ້ນ 64-ບິດ.
    1. ໃຫ້ກົດປຸ່ມ ໂອນເອົາ ໃນໜ້ານີ້ເພື່ອເລີ່ມໂອນເອົາ, ຫຼືເລືອກພາສາອື່ນຈາກລາຍການທີ່ເລື່ອນລົງລຸ່ມ ແລະ ກົດ ໄປ.
    2. ໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
     • ເພື່ອເລີ່ມການຕິດຕັ້ງທັນທີ່ທັນໄດ, ໃຫ້ກົດ ເປີດ ຫຼື ເອີ້ນໃຊ້ໂປຣແກຣມນີ້ຈາກບ່ອນຕັ້ງປະຈຸບັນຂອງໂປຣແກຣມ.
     • ເພື່ອສຳເນົາການໂອນໄປຫາຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄວ້ເພື່ອຕິດຕັ້ງໃນເທື່ອໜ້າ, ໃຫ້ກົດ ບັນທຶກ ຫຼື ບັນທຶກໂປຣແກຣມນີ້ໄປຫາດິສ.

  ການດາວໂຫຼດອັນທີ່ນິຍົມ

  Loading your results, please wait...

  ອັບ​ເດດ PC ຟຣີ

  • ​ແຜ່ນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ
  • ອັບ​ເດດ​ຊອບ​ແວ
  • ຊຸດ​ແພັກ​ເກັດ​ບໍລິການ
  • ດຣາຍ​ເວີ​ຮາດ​ແວ