ລາຄາເດີມແມ່ນ USD$84.99, ລາຄາປັດຈຸບັນ USD$42.49
50% ລົດລາຄາ • ຍັງ​ເຫຼືອ 10 ມື້
+ສະເໜີໃຫ້ການຊື້ໃນແອັບ

ຈຳຕ້ອງມີການອະນຸມັດຈາກຜູ້ຄຸ້ມຄອງສຳລັບການຕິດຕັ້ງ. OS ຢ່າງຕ່ຳທີ່ຕ້ອງການ: ອັບເດດ Windows 10 ເດືອນພຶດສະພາ 2019.ເບິ່ງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລະ​ບົບ

 
ປຽບທຽບສະບັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ
USD$44.49 ຕອນນີ້
USD$22.24 +
USD$84.99 ຕອນນີ້
USD$42.49 +
USD$239.99 +