Sveikata ir sauga

Naudojimo reikalavimai


Norint tinkamai ir patogiai žiūrėti hologramas su „HoloLens“, tarpvyzdinis atstumas (atstumas tarp jūsų vyzdžių) turi būti 51–74. Į šį diapazoną patenka daugelis suaugusiųjų ir ne jaunesnių nei 13 metų vaikų. „HoloLens“ neskirta naudoti jaunesniems nei 13 metų vaikams. Norint matyti stereoskopinį trimatį turinį, reikalingas geras abiakis regėjimas. „HoloLens“ galima nešioti ant daugelio akinių ir su kontaktiniais lęšiais. Jeigu turite abiakio regėjimo sutrikimą, pvz., strabizmą (akies nukrypimas, konvergentinis arba divergentinis žvairumas), gali būti, kad negalėsite patogiai žiūrėti trimačių vaizdų. Nedidelė dalis žmonių turi įgimtą abiakio regėjimo sutrikimą, apie kurį gali nežinoti, kol nepabando žiūrėti trimačių vaizdų. Jei nematote ryškiai ir patogiai trimačio vaizdo efekto, pasitarkite su gydytoju.

Sauga ir komfortas


Šiuo simboliu šiame prietaiso vadove žymimi su sveikata susiję pranešimai

ĮSPĖJIMAS


Netinkamai nustačius, naudojant ir prižiūrint „HoloLens“, gali padidėti rimto sužeidimo, mirties, nuosavybės sugadinimo arba gaminio ar susijusių priedų sugadinimo rizika. Jeigu kam nors skolinate „HoloLens“, įsitikinkite, kad skolinantysis supranta sveikatos ir saugos informaciją šiame vadove ir atlikite kalibravimo procedūrą.

Įspėjimas. Naudokite saugioje aplinkoje


„HoloLens“ naudojimas gali atitraukti dėmesį ir bus sudėtinga stebėti aplinką. Hologramos gali atrodyti toli, tačiau užstoti arti esančius tikrus objektus.
Naudokite tik saugoje vietoje, tinkamoje tokiai veiklai. Nesiartinkit prie kliūčių, laiptų, žemų lubų, dūžtančių arba vertingų daiktų, kuriuos galite sugadinti, ir pan. Nenaudokite „HoloLens“, kai saugai užtikrinti reikalingas visas matymo laukas ir dėmesys, pvz., vairuodami automobilį arba dirbdami potencialiai pavojingus darbus.

Perspėjimas. Diskomfortas


Naudodami „HoloLens“, galite patirti diskomfortą. Kelis pirmuosius kartus naudokite „HoloLens“ trumpai ir būtinai darykite pertraukas. Jei patiriate diskomfortą, sustokite ir pailsėkite, kol pasijusite geriau. Diskomfortas gali pasireikšti laikinu pykinimu, supimo liga, galvos svaigimu, orientacijos sutrikimu, galvos skausmu, nuovargiu, akių įtempimu arba akių sausėjimu. Daugiau informacijos žr. hololens.com/support/comfort.

Perspėjimas. Patogus mišriosios realybės naudojimas


Kai kurie žmonės gali justi diskomfortą, pvz., pykinimą, supimo ligą, galvos svaigimą, orientacijos sutrikimą, galvos skausmą, nuovargį, akių įtempimą arba akių sausėjimą, naudodami mišriosios arba virtualiosios realybės įrenginį, ypač reguliuodami jį naudoti. Paprastai, supimo liga ir susiję simptomai pasireiškia, kai nesutampa tai, ką matote, ir tai, ką suvokia jūsų kūnas. Jei esate linkę į supimo ligą kitose situacijose, bijote aukščio, kenčiate nuo migreninių galvos skausmų, turite vidinės ausies sutrikimą arba kitų sveikatos sutrikimų, diskomforto rizika gali būti padidinta.
Tam tikrose situacijose diskomforto rizika gali padidėti.
Pavyzdžiui:
 • Naujam naudotojui, regėjimo sistemai prisitaikant, simptomai gali silpnėti.
 • Ekranas nekalibruotas arba įrenginys netinkamai uždėtas ant galvos. Įsitikinkite, kad „HoloLens“ tinkamai sukalibruotas ir tinkamai sulygiuotas, naudojant kalibravimo programą.
 • Tam tikro tipo turinys, ypač žaidimai arba filmai, kuriuos žiūrint atrodo, kad judate erdvėje arba iš aukštai žiūrite žemyn, arba judančių objektų stebėjimo sąveikos.
 • „HoloLens“ naudojimas ilgą laiką be pertraukų.
 • „HoloLens“ naudojimas visiškai tamsioje aplinkoje, kurioje nematote užuominų periferiniu regėjimu.
Pirmąjį seansą darykite trumpą. Pradėkite lėtai, apsidairykite aplink, kad pajustumėte, kaip sąveikauja virtualieji objektai ir išorinis pasaulis. Daugeliui žmonių diskomfortas turėtų susilpnėti įgyjant daugiau praktikos per kelis pirmuosius seansus.
Periodiškai darykite pertraukas, sustokite ir pailsėkite, jeigu patiriate diskomfortą. Pertraukų dažnumas ir trukmė priklauso nuo individualių naudotojų ir „HoloLens“ naudojimo būdo.
Jei patiriate diskomfortą, nebenaudokite „HoloLens“ ir pailsėkite, kol pasijusite geriau. Greitai atgauti orientaciją gali padėti ramus sėdėjimas gerai apšviestoje aplinkoje. Jei jaučiatės praradę orientaciją, venkite pusiausvyros, koordinacijos ar panašių įgūdžių reikalaujančių veiklų, kol atsigausite. Įsitikinkite, kad ekranas tinkamai sukalibruotas. Atkreipkite dėmesį į žiūrimo turinio tipą ir kitus situacijos, kurioje pajutote diskomfortą, aspektus, kad galėtumėte prisitaikyti arba palengvinti situaciją kitą kartą. Žmonės prisitaiko skirtingu greičiu. Darykite dažnesnes arba ilgesnes pertraukas.

Jei simptomai yra stiprūs arba išlieka, kreipkitės į gydytoją. Nėra žinių, kad trimačių vaizdų arba mišriosios realybės žiūrėjimas kenktų regėjimo vystymuisi arba sukeltų abiakio regėjimo sutrikimus. Jei nematote trimačio efekto ryškiai ir patogiai, pasitarkite su akių gydytoju, nes galite turėti nediagnozuotą abiakio regėjimo sutrikimą.

Įspėjimas. Būkite fiziškai pasirengę naudoti, kaip numatyta


Įsitikinkite, kad jūsų pusiausvyros ir fiziniai gebėjimai pakankami judesiams atlikti naudojant „HoloLens“. Periodiškai darykite pertraukas ir nustokite naudoti bei pailsėkite, jei pavargote, pajutote skausmą arba patiriate kokį nors diskomfortą.

Įspėjimas. Klausos apsauga


Nustatykite pakankamą garsumą, kad aiškiai girdėtumėte ramioje aplinkoje, ir ne garsiau.
 • Nedidinkite garsumo pradėję klausytis. Bėgant laikui ausys gali prisitaikyti ir stiprus garsas atrodys normalus, tačiau stiprus garsas vis tiek gali pažeisti jūsų klausą.
 • Nedidinkite garsumo, kad nustelbtumėte išorės triukšmą. Išorės triukšmas ir ausinių garsas gali pažeisti klausą. Sandarios arba triukšmą slopinančios ausinės gali sumažinti išorės triukšmą, todėl nereikės didinti garsumo.
 • Jeigu negirdite kalbančiojo šalia normaliu garsumu, sumažinkite garsumą. Normalaus garsumo kalbą nustelbiantis garsas gali pažeisti klausą. Net su sandariomis arba triukšmą slopinančiomis ausinėmis turėtumėte girdėti šalia kalbantį žmogų.

Įspėjimas. Sutrumpinkite klausymosi garsiai laiką


Kuo daugiau laiko praleisite klausydamiesi garsiai, tuo didesnė rizika pažeisti klausą. Kuo stipresnis garsas, tuo greičiau pažeidžiama klausa.
 • Klausydamiesi muzikos didžiausiu įrenginiu garsumu su ausinėmis, galite ilgam pažeisti klausą per 15 minučių.
 • Klausą gali pažeisti net silpnesnis garsas, jei klausysitės daug valandų.
 • Susideda visas garsas, kuris veikia jus visą dieną. Jei veikia ir kitas stiprus garsas, klausą galima pažeisti klausantis ir trumpiau.
 • Norėdami saugiai naudoti įrenginį be laiko apribojimo, nustatykite pakankamai mažą garsumą, kad galėtumėte palaikyti pokalbį su šalia esančiai žmonėmis.

Įspėjimas. Žinokite klausos praradimo simptomus


Nustokite naudoti šį prietaisą ir pasitikrinkite klausą, jeigu:
 • Praradote klausą.
 • Girdite skambėjimą ausyse.
 • Savo kalbėjimą girdite prislopintą.
 • Garsas atrodo prislopintas arba vienodas.
Reguliariai tikrinkitės klausą pas audiologą.

Įspėjimas. Nebandykite remontuoti


Įspėjimas. Nebandykite ardyti, atidaryti, atlikti smulkų remontą arba modifikuoti gaminį, priedus arba maitinimo bloką.


Priešingu atveju kyla elektros smūgio arba kito pavojaus rizika.

Įspėjimas. Kintamosios srovės adapterio sauga


Neužtikrinus toliau nurodytų atsargumo priemonių, elektros smūgis gali stipriai ar mirtinai susižeisti, gali kilti gaisras ar sugesti prietaisas. Norėdami pasirinkti įrenginiu tinkamą maitinimo šaltinį:
 • Naudokite tik kartu su prietaisu pateiktą arba iš įgaliotojo „Microsoft“ pardavėjo įsigytą maitinimo šaltinį ir kintamosios srovės maitinimo laidą.
 • Nenaudokite nestandartinių maitinimo šaltinių, pvz., generatorių ar inverterių, net jeigu įtampa ir dažnis atrodo tinkami. Junkite tik į standartinį kintamosios srovės tinklo kištukinį lizdą.
 • Neapkraukite per daug kištukinio lizdo, ilgintuvo ar kitų elektros lizdų. Įsitikinkite, kad jie pritaikyti išlaikyti prietaiso ir visų kitų prietaisų toje grandinėje naudojamą bendrą srovę (amperais [A]) (nurodyta ant maitinimo bloko).
 • Jeigu prietaise laikomas suvyniojamas kintamosios srovės ilgintuvas, prieš įjungdami kintamosios srovės adapterį į maitinimo lizdą, išvyniokite visą ilgintuvą.
Jeigu yra nuo prietaiso atjungiamas kintamosios srovės ilgintuvas ir maitinimas užtikrinamas naudojant universalų adapterį, prieš įjungdami kintamosios srovės adapterį į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad ilgintuvo konfigūracija atitinka maitinimo lizdą ir ilgintuvas gerai prijungtas prie adapterio.

Perspėjimas. Kablio ir laido sauga


Sutvarkykite visus kabelius ir laidus taip, kad judėdami žmonės ir naminiai gyvūnėliai nekliūtų už jų ar netyčia neištrauktų. Neleiskite vaikams žaisti su kabeliais ir laidais. Dėvėdami prietaisą, elkitės atsargiai, kad neištrauktumėte maitinimo laido.
Kad nepažeistumėte maitinimo laidų ir maitinimo bloko:
 • Apsaugokite maitinimo laidus nuo mindžiojimo.
 • Apsaugokite laidus nuo suspaudimo arba stipraus lenkimo, ypač kai jie įjungti į maitinimo tinklo lizdą, maitinimo bloką ir prietaisą.
 • Netampykite, nemazgykite, stipriai nelenkite ir kitaip negadinkite maitinimo laidų.
 • Nelaikykite laidų prie šilumos šaltinių.
 • Saugokite maitinimo laidus nuo vaikų ir naminių gyvūnėlių. Neleiskite jiems kandžioti ir kramtyti laidų.
 • Atjungdami maitinimo laidus, traukite už kištuko, o ne už laido.
 • Jeigu maitinimo laidas arba maitinimo blokas kokiu nors būdu pažeidžiami, nedelsdami nustokite juos naudoti.
 • Atjunkite prietaisą perkūnijų metu ir kai ilgą laiką nenaudojate.

Įspėjimas. Baterijos sauga


Šiame prietaise yra įmontuota baterija, kuri netinkamai naudojama gali sprogti. Nekaitinkite, neardykite, nepradurkite, negadinkite ir nedeginkite gaminio. Nepalikite prietaiso po tiesioginiais saulės spinduliais ilgą laiką, nes gali ištirpti arba sugesti baterija. Naudotojas negali pakeisti baterijos šiame prietaise, ją turėtų keisti tik „Microsoft“ arba „Microsoft“ įgaliotasis techninės priežiūros teikėjas. Daugiau informacijos žr. www.hololens.com/support.

Įspėjimas. Naudojimas prie vandens


Siekdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, nenaudokite šio prietaiso prie vandens ir neleiskite sulyti ar sudrėkti. Nebandykite džiovinti prietaiso plaukų džiovintuvu ar mikrobangų krosnelėje.

Įspėjimas: vykdykite instrukcijas, kad išvengtumėte problemų dėl trikdžių


Išjunkite „HoloLens“ vietose, kuriose kabo tai padaryti nurodančios instrukcijos. Lėktuve išjunkite prietaisą, kai taip liepia lėktuvo oro linijų darbuotojai arba prieš įdėdami belaidį prietaisą į bagažą.

Įspėjimas. Potencialiai sprogios aplinkos


Potencialiai sprogios aplinkos vietos dažnai, bet ne visuomet, yra pažymimos, gali būti degalų pildymo vietos, pvz., apatiniai laivų deniai, degalų ar cheminių medžiagų perpylimo įrenginiai arba vietos, kuriose ore sklando cheminės medžiagos ar dalelės, pvz., javų dulkės ar metalo dalelės. Būdami tokioje vietoje, išjunkite „HoloLens“ ir neatjunkite ar neprijunkite baterijos kroviklių, kintamosios srovės adapterių ar kitų priedų. Tokiose vietose įsižiebusios kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą.

Įspėjimas. Asmeniniai medicininiai prietaisai


Elektroninės įrangos skleidžiami radijo dažniai gali neigiamai paveikti kitų elektroninių įrenginių veikimą ir sukelti jų triktis. Nors prietaisas sukurtas, patikrintas ir pagamintas laikantis radijo dažnių emisiją reguliuojančių taisyklių, pvz., JAV ir Kanadoje, belaidžiai siųstuvai ir elektros grandinės prietaise gali sukelti kitų elektroninių prietaisų trikdžius. Todėl imkitės šių atsargumo priemonių: Širdies stimuliatoriai: Sveikatos pramonės gamintojų asociacija rekomenduoja išlaikyti minimalų 15 cm (6 colių) atstumą tarp belaidžio prietaiso ir širdies stimuliatoriaus, siekiant išvengti galimų trikdžių su širdies stimuliatoriumi.
Asmenys su širdies stimuliatoriais:
 • Turėtų visuomet laikyti prietaisą didesniu nei 15 cm (6 colių) atstumu nuo širdies stimuliatoriaus, kai belaidis prietaisas įjungtas.
 • Jeigu turite priežastį įtarti, kad prietaisas sukelia trikdžius, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Perspėjimas. Įspėjimai dėl karščio


Naudojant įprastai prietaisas gali įkaisti. Įrenginys atitinka naudotojui priimtinos paviršiaus temperatūros ribas, kurios apibrėžtos tarptautiniame standarte „Informacinių technologijų įrangos sauga“ (IEC 60950-1). Norint sumažinti su karščiu susijusias problemas, laikykitės šių rekomendacijų:
 • Užtikrinkite pakankamą oro cirkuliaciją po prietaisu ir aplink jį.
 • Elkitės atsargiai, jei naudojate prietaisą prie pagalvės, antklodės, kepurės ar kitos prie prietaiso prigludusios minkštos medžiagos, galinčios užstoti oro srautą, dėl kurio trūkumo prietaisas gali perkaisti.
 • Jeigu prietaisas nemaloniai įkaista, nusiimkite jį ir padarykite pertrauką.

Įspėjimas. Jautrumo šviesai priepuoliai


Labai nedidelė dalis žmonių matydami tam tikrus vaizdus, įskaitant blykstes ar vaizdo žaidimuose naudojamus raštus, gali patirti priepuolį. Netgi priepuolių nepatyrę ar epilepsija nesergantys žmonės gali patirti nediagnozuotą būseną, kuri gali sukelti šiuos „jautrumo šviesai priepuolius“ žiūrint vaizdo žaidimus.
Tokių priepuolių simptomai gali būti labai įvairūs, įskaitant galvos svaigimą, pasikeitusį matymą, akių ar veido tikus, rankų ar kojų trukčiojimą ar drebėjimą, orientacijos praradimą, sumišimą ar trumpalaikį sąmonės netekimą. Be to priepuolio metu galima prarasti sąmonę arba atsirasti konvulsijos, dėl kurių, pargriuvus ar atsitrenkus į šalia esančius daiktus, galima susižeisti.
Pastebėję kurį nors iš šių simptomų, nedelsdami nustokite naudoti ir pasitarkite su gydytoju. Tėvai turėtų stebėti vaikus arba paklausti jų, ar nejaučia anksčiau išvardytų simptomų – vaikai ir paaugliai tokius priepuolius patiria dažniau nei suaugusieji. Jautrumo šviesai epilepsijos priepuolių riziką galima sumažinti laikantis šių atsargumo priemonių:
 • Naudokite „HoloLens“ gerai apšviestoje patalpoje.
 • Nenaudokite „HoloLens“ būdami mieguisti arba pavargę.
Jeigu jūs arba jūsų giminės esate patyrę tokį priepuolį ar sergate epilepsija, prieš naudodami „HoloLens“ pasitarkite su gydytoju.

Įspėjimas. Pavojus užspringti


Šiame prietaise gali būti smulkių dalių, kuriomis kyla pavojus užspringti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Saugokite smulkias dalis nuo vaikų.

Perspėjimas. Odos dirginimas


Šis prietaisas pagamintas iš dažnai dėvimuose vartojimo elektroniniuose prietaisuose naudojamų medžiagų. Tačiau kai kuriems žmonėms šios medžiagos, dėl alergijos ir jautrumo joms, gali dirginti odą.
Norėdami sumažinti odos dirginimo riziką:
 • Jei sudrėksta, sausai nuvalykite prietaisą audiniu.
 • Stenkitės nenaudoti losjonų ar kitų gaminių galvos odos srityse, prie kurių liečiasi „HoloLens“.
 • Nedėvėkite ant pažeistos odos.
 • Sureguliuokite galvos juostą tik kad patogiai priglustų – nesuveržkite galvos juostos per stipriai.
Jeigu pastebėjote odos sudirginimą, nebenaudokite „HoloLens“. Jei simptomai yra stiprūs arba išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimas. Įvertinkite akių apsaugos poreikį esamoje aplinkoje


„HoloLens“ nėra skirtas naudoti kaip akių apsauga nuo stiprių smūgių (Z87.1+), nuolaužų, cheminių medžiagų, UV šviesos ir pan. Patikrinus „HoloLens“ buvo nustatyta, kad prietaisas atitinka ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ir EN 166 standartų pagrindinius apsaugos nuo poveikio reikalavimus.