Paskelbta:
Įsigalioja: 2016 m. rugsėjo 15 d.
„Microsoft“ paslaugų sutartis
Jūsų privatumasJūsų privatumas1_YourPrivacy
Suvestinė

1. Jūsų privatumas. Mums rūpi jūsų privatumas. Skaitykite straipsnį „Microsoft“ privatumo nuostatos (Privatumo nuostatos), nes jose aprašyti iš jūsų ir jūsų įrenginių renkamų duomenų tipai (Duomenys) ir tai, kaip jūsų Duomenys naudojami. Privatumo nuostatose taip pat nurodyta, kaip „Microsoft“ naudoja jūsų turinį, kuris yra jūsų bendravimo su kitais asmenimis duomenys, skelbimai ar atsiliepimai, kuriuos pateikiate „Microsoft“ naudodami Paslaugas, ir failai, nuotraukos, dokumentai, garso įrašai, skaitmeninio formato darbai ir vaizdo įrašai, kuriuos siunčiate, saugote ar bendrinate naudodami Paslaugas (Jūsų turinys). Naudodami šias Paslaugas arba sutikdami su šiomis Sąlygomis sutinkate, kad „Microsoft“ rinktų, naudotų ir atskleistų Jūsų Turinį bei Duomenis, kaip aprašyta Privatumo nuostatose.

Visas tekstas
Jūsų turinysJūsų turinys2_yourContent
Suvestinė

2. Jūsų turinys. Naudojant daugelį mūsų Paslaugų galima įrašyti ar bendrinti Savo turinį ar gauti medžiagos iš kitų. Neturime pretenzijų į Jūsų turinio nuosavybę. Jūsų Turinys ir toliau priklauso jums, esate už jį atsakingas.

 • a. Bendrindami Savo turinį su kitais žmonėmis, sutinkate, kad asmenys, su kuriais bendrinote Savo turinį, gali nemokamai visame pasaulyje naudoti, įrašyti, dauginti, perduoti, rodyti (o „HealthVault“ panaikinti) Jūsų turinį. Jei tokios galimybės kitiems suteikti nenorite, nebendrinkite Savo turinio naudodamiesi Paslaugomis. Teigiate ir garantuojate, kad šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu turite (ir turėsite) visas būtinąsias Savo turinio teises, kuris yra nusiųstas, saugomas ar bendrintas naudojant Paslaugas, o Jūsų turinio rinkimas, naudojimas ir išsaugojimas naudojant Paslaugas nepažeis jokio įstatymo ar kitų asmenų teisių. Primygtinai patariame reguliariai kurti atsargines Savo turinio kopijas. „Microsoft“ neatsako už Jūsų turinį ar medžiagą, kurią nusiunčia, saugo ar bendrina kiti vartotojai naudodami Paslaugas.
 • b. Suteikiate „Microsoft“ pasaulinę ir nemokamą intelektinės nuosavybės licenciją naudoti Jūsų turinį, pvz., jį kopijuoti, išsaugoti, perduoti, keisti formatą, platinti naudojant ryšio priemones ir rodyti tiek, kiek to reikia Paslaugoms teikti Jums ir kitiems asmenims (gali būti įtrauktas Jūsų turinio dydžio, formos ar formato keitimas, kad būtų galima geriau jį saugoti ar rodyti), kad būtų galima apsaugoti Jus ir Paslaugas, taip pat tobulinti „Microsoft“ produktus ir paslaugas. Publikavus Savo turinį Paslaugos srityse, kuriose jis viešai pasiekiamas internetu ar be apribojimų, Jūsų turinys gali būti panaudotas demonstruojant Paslaugas ar jų reklaminėje medžiagoje. Tam tikros Paslaugos remiamos iš reklamos lėšų. „Microsoft“ reklamos personalizavimo valdymo priemonės nurodytos „Microsoft“ abonementų valdymo svetainės puslapyje Sauga ir privatumas. Siekdami pritaikyti reklamą nenaudojame informacijos, kurią pateikiate el. laiškuose, pokalbių ar vaizdo skambučių metu, balso paštu, savo dokumentuose, nuotraukose ar kituose asmeniniuose failuose. Mūsų reklamos strategijos išsamiai išdėstytos privatumo nuostatose.
Visas tekstas
Elgesio taisyklėsElgesio taisyklės3_codeOfConduct
Suvestinė

3. Elgesio taisyklės

 • a. Turinys, medžiaga ar veiksmai, kuriais pažeidžiamos šios Sąlygos, draudžiami. Sutikdami su šiomis Sąlygomis įsipareigojate atsižvelgti į šias taisykles:
  • i. Nesiimkite neteisėtos veiklos.
  • ii. Nesiimkite jokios veiklos, kuria išnaudojami vaikai, kuri kenkia vaikams ar dėl kurios kyla grėsmė vaikams.
  • iii. Nesiųskite pašto šiukšlių. Pašto šiukšlės yra nepageidaujami ar neprašyti el. laiškai, kontaktų užklausos, teksto žinutės ar tiesioginiai pranešimai.
  • iv. Viešai nerodykite ir nenaudokite Paslaugų siekdami bendrinti netinkamą Turinį ar kitą medžiagą (įskaitant nuogų asmenų, zoofilijos, pornografijos, žiaurumų ar kriminalinės veiklos medžiagą).
  • v. Nedalyvaukite netikroje ar klaidinančioje veikloje (pvz., neprašykite iš kitų pinigų apgaulės būdu ar apsimesdami kitu asmeniu, nenaudokite Paslaugų siekdami padidinti įrašo leidimo skaitiklius, paveikti reitingus, įvertinimus ar komentarus).
  • vi. Neapeikite jokių apribojimų pasiekti Paslaugas savo noru.
  • vii. Nedalyvaukite veikloje, kenkiančioje Jums, Paslaugoms ar kitiems (pvz., virusų siuntimas, persekiojimas, teroristinio turinio skelbimas, neapykantą kurstančios kalbos ar skatinimas imtis smurto prieš kitus).
  • viii. Nepažeiskite kitų asmenų teisių (pvz., neleistinas autoriaus teisių saugomos muzikos ar kitos medžiagos bendrinimas, „Bing“ žemėlapių ar nuotraukų perpardavimas ar kitoks platinimas).
  • ix. Nedalyvaukite veikloje, kuria pažeidžiamas kitų asmenų privatumas.
  • x. Nepadėkite kitiems pažeisti šias taisykles.
 • b. Įgyvendinimas. Pasiliekame teisę atmesti Jūsų turinį, jeigu jis viršija Paslaugos sąlygose numatytas saugojimo ar failo dydžio ribas. Be to, pažeidus bet kuriuos ankstesniame 3(a) skyriuje nurodytus įsipareigojimus ar kitaip materialiai pažeidus šias Sąlygas, galime imtis prieš Jus veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) Paslaugų teikimo sustabdymą ar Jūsų „Microsoft“ arba „Skype“ abonemento uždarymą iškart, susidarius pakankamam pagrindui, ar bendravimo blokavimą (pvz., el. laiškų ar tiesioginių pranešimų) naudojant Paslaugas. Taip pat pasiliekame teisę bet kada pašalinti ar blokuoti Jūsų turinį Paslaugose, jeigu jis mūsų nuomone gali pažeisti taikytiną teisę ar šias Sąlygas. Tirdama įtariamus šių Sąlygų pažeidimus, „Microsoft“ pasilieka teisę peržiūrėti Jūsų turinį, kad galėtų išspręsti kilusią problemą. Tačiau nestebime Paslaugų ir nebandome to daryti.
 • c. Prašymas naudotis „Xbox“ paslaugomis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip šios elgesio taisyklės taikomos „Xbox Live“, „Games for Windows Live“ ir „Microsoft Studios“ žaidimams, programoms, paslaugoms ir „Microsoft“ teikiamam turiniui, spustelėkite čia.
Visas tekstas
Paslaugų ir palaikymo naudojimasPaslaugų ir palaikymo naudojimas4_usingTheServicesSupport
Suvestinė

4. Paslaugų ir palaikymo naudojimas

 • a. „Microsoft“ ar „Skype“ abonementas. Daugeliui Paslaugų pasiekti būtinas „Microsoft“ abonementas. Naudojant „Microsoft“ abonementą galima prisijungti prie produktų, žiniatinklio svetainių ir „Microsoft“ bei kai kurių „Microsoft“ partnerių teikiamų paslaugų. Prieigai prie „Skype“, naudojant tam tikras platformas, galima naudoti „Skype“ arba „Microsoft“ abonementą.
  • i. Abonemento kūrimas. Prisiregistravus internetu galima sukurti „Microsoft“ arba „Skype“ abonementą. Prisiregistruodami prie savo „Microsoft“ ar „Skype“ abonemento sutinkate nenaudoti neteisingos, netikslios ar klaidinančios informacijos. Tam tikrais atvejais „Microsoft“ abonementą Jums gali priskirti trečiosios šalies atstovas, pvz., interneto paslaugų teikėjas. Jeigu „Microsoft“ abonementą gavote iš trečiosios šalies atstovo, trečiosios šalies atstovas gali turėti papildomų Jūsų abonemento teisių, pvz., galimybę pasiekti ar panaikinti Jūsų „Microsoft“ abonementą. Peržiūrėkite papildomas trečiosios šalies atstovo sąlygas, nes „Microsoft“ nėra už jas atsakinga. Jeigu kuriate „Microsoft“ abonementą juridinio asmens vardu, pvz., įmonės ar darbdavio vardu, pareiškiate, kad turite teisinius įgaliojimus to juridinio asmens vardu sutikti su šiomis Sąlygomis. Negalima perleisti savo „Microsoft“ ar „Skype“ abonemento kitam vartotojui ar juridiniam asmeniui. Siekiant apsaugoti abonementą, abonemento informacija ir slaptažodis turi būti konfidencialūs. Atsakote už visą veiklą, atliekamą naudojant Jūsų „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą.
  • ii. Abonemento naudojimas. „Microsoft“ abonementas bus aktyvus tik jį naudojant. Tai reiškia, kad būtina prisijungti bent kartą per penkerius metus, kad „Microsoft“ abonementas ir susijusios Paslaugos būtų aktyvios, nebent mokamų Paslaugų dalies pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Jeigu neprisijungsite per šį laikotarpį, manysime, kad „Microsoft“ abonementas yra neaktyvus ir uždarysime jį. „Microsoft“ abonemento uždarymo pasekmės nurodytos 4(a)(iv)(2) skyriuje. Būtina prisijungti prie savo „Outlook.com“ pašto dėžutės ir savo „OneDrive“ (atskirai) bent kartą per metus, kitu atveju uždarysime Jūsų „Outlook.com“ pašto dėžutę ir „OneDrive“. Būtina prisijungti prie „Xbox“ paslaugų (apibrėžtų 13 skyriaus 1 dalies i punkte) bent kartą per penkerius metus, kad žaidėjo slapyvardis išliktų susietas su „Microsoft“ abonementu. Jeigu pagrįstai įtarsime, kad Jūsų „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą apgaulingai naudoja trečiosios šalies atstovai (pvz., dėl įsilaužimo į abonementą), „Microsoft“ gali laikinai sustabdyti abonementą, kol susigrąžinsite nuosavybę. Atsižvelgdami į žalos pobūdį mums gali reikėti užblokuoti prieigą prie kai kurio arba viso Jūsų turinio. Jeigu nepavyksta pasiekti „Microsoft“ abonemento, apsilankykite toliau nurodytoje žiniatinklio svetainėje (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656). Jeigu norite tvarkyti „Skype“ abonementą, būtina prisijungti svetainėje www.skype.com.
  • iii. Vaikai ir abonementai. Prisiregistruodami pripažįstate, kad sulaukėte pilnametystės amžiaus gyvenamoje šalyje arba turite tinkamą tėvų ar teisėtų globėjų sutikimą sutikti su šiomis Sąlygomis. Jeigu nežinote, ar esate sulaukęs gyvenamojoje šalyje nustatyto pilnametystės amžiaus arba nesuprantate šio skyriaus, prieš kurdami „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą paprašykite savo tėvų arba teisėtų globėjų pagalbos. Jeigu esate vienas iš nepilnamečio tėvų ar teisėtų globėjų, kuriantis „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą, sutinkate su šiomis Sąlygomis nepilnamečio vardu ir atsakote už nepilnamečio priežiūrą naudojant „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą arba Paslaugas, įskaitant pirkimą naudojant atidarytą nepilnamečio abonementą ar vėliau sukurtąjį.
  • iv. Abonemento uždarymas.
   • 1. Be visų teisių, kurių turite atsisakyti, kaip nurodyta tolesniame skyriuje „Pinigų grąžinimo strategijos“ (9(g) skyrius), galima atsisakyti konkrečių Paslaugų arba uždaryti „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą bet kada ir dėl bet kokios priežasties. Norėdami uždaryti „Microsoft“ abonementą, apsilankykite http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kai paprašysite uždaryti „Microsoft“ abonementą, jį pristabdysime 60 dienų, jeigu kartais apsigalvotumėte. Praėjus 60 dienų laikotarpiui, „Microsoft“ abonementas bus uždarytas. Išsamų paaiškinimą, kas nutinka uždarius „Microsoft“ abonementą, žr. tolesniame skyriuje 4(a)(iv)(2). Jei per 60 dienų laikotarpį vėl prisiregistruojama, „Microsoft“ abonementas bus suaktyvintas iš naujo. Norėdami atšaukti „Skype“ abonementą, pateikite palaikymo užklausą svetainėje http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618280.
   • 2. Atšaukus Paslaugas ar uždarius „Microsoft“ arba „Skype“ abonementą (nesvarbu, ar tai atliksite jūs, ar mes), nutinka keli dalykai. Iš pradžių iškart neteksite teisės naudoti Paslaugas, o Jums suteikta licencija naudotis programine įranga, susijusia su Paslaugomis, nebegalios. Tada panaikinsime duomenis ar turinį, susijusį su Jūsų „Microsoft“ ar „Skype“ abonementu arba kitaip panaikinsime jų susiejimą su Jumis ir „Microsoft“ ar „Skype“ abonementu (nebent turėsime jį išsaugoti atsižvelgdami į įstatymus). Todėl nebegalėsite gauti prieigos prie jokių Paslaugų (ar Savo turinio, kurį išsaugojote naudodami Paslaugas), jei prieigai prie jos būtinas „Microsoft“ abonementas. Būtinas reguliarių atsarginių kopijų kūrimo planas. Galite netekti prieigos prie gautos medžiagos ar produktų.
 • b. Darbo arba mokymo įstaigos abonementai. Prie kai kurių „Microsoft“ paslaugų galite prisijungti naudodami darbo arba mokymo įstaigos el. pašto adresą. Taip darydami sutinkate, kad domeno, susieto su jūsų el. pašto adresu, savininkas gali kontroliuoti ir administruoti jūsų abonementą bei pasiekti ir apdoroti jūsų duomenis, įskaitant jūsų susirašinėjimo bei pranešimų ir failų turinį. Be to, sutinkate, kad jums naudojantis paslaugomis bus taikomos sutartys, kurias „Microsoft“ sudarė su jumis arba jūsų organizacija, o šios sąlygos taikomos nebus. Jei savo darbo ar mokymo įstaigos el. pašto adresą naudojate Paslaugoms, kurioms taikomos šios Sąlygos, pasiekti, galite būti paraginti atnaujinti el. pašto adresą, susietą su „Microsoft“ abonementu, kad ir toliau galėtumėte naudotis tokiomis Paslaugomis.
 • c. Papildoma įranga / duomenų planai. Norint naudotis daugeliu Paslaugų, būtinas interneto ryšys ir (arba) duomenų / mobiliojo ryšio planas. Taip pat gali reikėti papildomos įrangos, pvz., ausinių, kameros ar mikrofono. Atsakote už visus ryšius, planus ir (arba) įrangą, kurios reikia Paslaugoms naudoti, taip pat ryšių, planų ir įrangos teikėjo (-ų) mokesčių mokėjimą. Šiuos mokesčius turite sumokėti papildomai, neskaitant už Paslaugų teikimą mokamų mokesčių, tokių mokesčių neatlyginsime. Papildomų Jums taikomų mokesčių teiraukitės teikėjo (-ų).
 • d. Pranešimai apie paslaugą. Jeigu prireiktų informuoti apie naudojamą Paslaugą, Paslaugos pranešimus ir informaciją, kurią turėsime pateikti atsižvelgdami į įstatymus, siųsime su Jūsų „Microsoft“ abonementu susietu el. pašto adresu arba, jei naudojami „Skype“ pranešimai, siųsime juos į „Skype“ abonementą. Jeigu mums davėte savo telefono numerį, kuris būtų naudojamas tvarkant „Microsoft“ ar „Skype“ abonementą, galime išsiųsti Paslaugos pranešimus SMS (teksto žinute), įskaitant prašymus patvirtinti savo tapatybę prieš registruodami jūsų mobiliojo telefono numerį. Gaunant pranešimus teksto pranešimu gali būti taikomi duomenų ar pranešimų siuntimo mokesčiai. Nurodytą el. pašto adresą rekomenduojame stebėti ir išlaikyti. Jei elektroniniu būdu pranešimų gauti nesutinkate, turite nustoti naudoti Paslaugas.
 • e. Palaikymas. Paslaugų klientų palaikymas teikiamas svetainėje http://support.microsoft.com. Taip pat galima siųsti pranešimą „Microsoft“ atsižvelgiant į šių Sąlygų skyriuje Pranešimai nurodytas procedūras. Jei gyvenate Europoje ir nepavyksta išspręsti problemų naudojantis klientų pagalbos kanalais, galite apsilankyti ES internetinėje ginčų sprendimo platformoje adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT. „Microsoft“ kontaktinis el. pašto adresas, kurį reikia pateikti, yra MSODR@microsoft.com. Įsidėmėkite, kad šis el. pašto adresas skirtas naudoti tik ES internetinėje ginčų sprendimo platformoje; juo negalima rašyti norint kreiptis dėl bendrojo pobūdžio pagalbos ar klausimų.
Visas tekstas
Trečiųjų šalių programų ir paslaugų naudojimasTrečiųjų šalių programų ir paslaugų naudojimas5_usingThird-PartyAppsAndServices
Suvestinė

5. Trečiųjų šalių programų ir paslaugų naudojimas. Naudojant mūsų Paslaugas gali būti suteikta prieiga (ar galimybė įsigyti) prie trečiųjų šalių (įmonių ar asmenų, nepriklausančių „Microsoft“) produktų, paslaugų, žiniatinklio svetainių, saitų, turinio, medžiagos, žaidimų ar programų (Trečiųjų šalių programos ir paslaugos). Naudojant daugelį mūsų Paslaugų padedame rasti Trečiųjų šalių programas ir paslaugas ir suprantate, kad nukreipiate mūsų Paslaugas, kad galėtumėte gauti Trečiųjų šalių programas ir paslaugas. Naudojant Trečiųjų šalių programas ir paslaugas gali būti leidžiama išsaugoti Savo turinį ar Duomenis pas Trečiųjų šalių programų ir paslaugų leidėją, teikėją ar operatorių. Prieš diegiant ar pradedant naudoti Trečiųjų šalių programas ir paslaugas gali būti pateikiama privatumo strategija ar reikalaujama sutikti su papildomomis sąlygomis. Papildomas programų, įsigyjamų „Office“ parduotuvėje „Xbox“ parduotuvėje ar „Windows“ parduotuvėje, sąlygas žr. 13(b) skyriuje. Prieš įsigydami ar naudodami Trečiųjų šalių programas ir paslaugas, peržiūrėkite visas papildomas sąlygas ir privatumo strategijas. Papildomos sąlygos šių Sąlygų nekeičia. „Microsoft“ kaip dalies Trečiųjų šalių programų ar paslaugų nesuteikia Jums jokios intelektinės nuosavybės licencijos. Sutinkate prisiimti visą riziką ir atsakomybę už šių Trečiųjų šalių programų ir paslaugų naudojimą, o „Microsoft“ neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti jas naudojant. „Microsoft“ neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių teikiamą informaciją.

Visas tekstas
Paslaugos pasiekiamumasPaslaugos pasiekiamumas6_serviceAvailability
Suvestinė

6. Paslaugos pasiekiamumas

 • a. Paslaugos, Trečiosios šalies programos ir paslaugos, medžiaga arba produktai, siūlomi su Paslaugomis, kartais gali būti nepasiekiami, siūlomi ribotai ar kisti atsižvelgiant į buvimo vietą ar turimą įrenginį. Pakeitus vietą, susietą su „Microsoft“ abonementu, gali reikėti iš naujo gauti medžiagą ar programas, kurios buvo pasiekiamos ir už kurias sumokėjote ankstesnėje vietoje.
 • b. Siekiame, kad Paslaugos nuolat ir sklandžiai veiktų, tačiau visų internetinių paslaugų veikimas kartais sutrikdomas arba laikinai nutrūksta. Sutrikus Paslaugos veikimui gali nepavykti gauti Savo turinio. Rekomenduojame reguliariai kurti Savo turinio, saugomo naudojantis Paslaugomis ar Trečiųjų šalių programomis ir paslaugomis, atsargines kopijas.
Visas tekstas
Paslaugų ir programinės įrangos naujinimai ir šių Sąlygų pakeitimaiPaslaugų ir programinės įrangos naujinimai ir šių Sąlygų pakeitimai7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Suvestinė

7. Paslaugų ir programinės įrangos naujinimai ir šių Sąlygų pakeitimai

 • a. Apie planuojamus šių Sąlygų keitimusi Jums bus pranešama. Galime pakeisti šias Sąlygas, jeigu tai būtina dėl i) taikytinos teisės, įskaitant tokios teisės pakeitimą, bet tuo neapsiribojant; ii) siekio vykdyti rekomendaciją ir (arba) įsakymą, pateiktą taikytinos teisės numatyta tvarka; iii) Paslaugų tobulinimo; iv) techninių priežasčių; v) veikimo reikalavimų; vi) sąlygų keitimo siekiant naudos vartotojui. Apie numatytus keitimus pranešime per vartotojo sąsają, el. laišku arba kitomis teisėtomis priemonėmis, kai jie dar nebus pritaikyti. Turėsite galimybę atsisakyti Paslaugų ne vėliau kaip likus 30 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jeigu naudositės Paslaugomis po pakeitimų įsigaliojimo, tai reikš, kad sutinkate su naujomis sąlygomis. Jei su naujomis sąlygomis nesutinkate, turite nustoti naudotis Paslaugomis ir uždaryti savo „Microsoft“ ir (arba) „Skype“ abonementą pagal 4(a)(iv) skyriuje pateiktus nurodymus. Šią aplinkybę tiesiogiai nurodysime ir pranešdami apie ketinamus atlikti šių Sąlygų pakeitimus.
 • b. Siekdami atnaujinti ir patobulinti Paslaugas bei išplėsti jų galimybes, galime automatiškai patikrinti jūsų programinės įrangos versiją, kad galėtume jūsų neapmokestindami teikti jums Paslaugas ir atsiųsti programinės įrangos naujinimų ar konfigūracijos pakeitimus. Taip pat gali prireikti atnaujinti programinę įrangą, kad galėtumėte toliau naudoti Paslaugas. Tokiems naujinimams taikomis šios Sąlygos, papildomos ar kitos sąlygos, reglamentuojančios naujinimų naudojimą (tokiu atveju taikomos tos kitos sąlygos). Jeigu nesutinkate su papildomomis ar kitomis naujinimams taikomomis sąlygomis, galite negauti tų naujinimų arba gali nebūti suteikta teisė juos naudoti. „Microsoft“ nėra įsipareigojusi teikti kokių nors naujinimų ir negarantuoja, kad bus palaikoma sistemos, kuriai skirtos programinės įrangos licenciją įsigijote, versija.
 • c. Nuolat stengiamės tobulinti teikiamas Paslaugas ir galime pakeisti Paslaugas, panaikinti funkcijas ar nustoti teikti prieigą prie Trečiosios šalies programų ir paslaugų bet kuriuo metu, įskaitant atvejus (bet jais neapsiribojant), kai mūsų sutartys su trečiosiomis šalimis nebeleidžia mums naudoti jų medžiagos, kai teikti paslaugą tampa nebeįmanoma, kai sukuriama naujesnių technologijų, kai klientų atsiliepimai nurodo, kad paslaugą būtina keisti. Iš anksto informuosime, jeigu dėl Paslaugų pakeitimų negalėsite pasiekti Savo turinio. Jei Paslaugos mokamos, taip pat iš anksto pranešime apie kitus esminius su Paslaugomis susijusius pakeitimus. Neprivalome leisti kartotinai atsisiųsti arba kartotinai teikti jokios medžiagos, Skaitmeninių prekių (apibrėžtų 13 skyriaus k punkte) ar anksčiau įsigytų programų, nebent to reikalautų galiojantys įstatymai. Jei be priežasties atšauksime mokamą Paslaugą, grąžinsime Jums sumą, proporcingą sumokėtai sumai už Paslaugas, kuriomis iki atšaukimo nepasinaudojote.
 • d. Skaitmeninio teisių valdymo (DRM) programinė įranga gali automatiškai prisijungti prie internetinio teisių serverio, atsisiųsti DRM naujinimų ir juos įdiegti, kad galėtumėte naudoti medžiagą, apsaugotą skaitmeniniu teisių valdymo (DRM) nuostatos, pvz., muzikos failus, žaidimus, filmus ir t. t.
Visas tekstas
Programinės įrangos licencijaPrograminės įrangos licencija8_softwareLicense
Suvestinė

8. Programinės įrangos licencija. Visai programinei įrangai, kurią pateikiame Jums kaip Paslaugų dalį, taikomos šios Sąlygos, nebent sąlygos nustatytos atskira „Microsoft“ licencijos sutartimi (pvz., jeigu naudojate „Microsoft“ programą, kuri įtraukta į „Windows“ sistemą ir yra jos dalis, programinei įrangai taikomos „Windows“operacinės sistemos „Microsoft“ programinės įrangos licencijos sąlygos), išskyrus tolesniame 13 skyriaus b dalies i punkte nurodytus atvejus, skirtus programoms, kurias galima įsigyti „Office“ parduotuvėje, „Windows“ parduotuvėje ar „Xbox“ parduotuvėje.

 • a. Sutikus su šiomis Sąlygomis, kaip Paslaugų naudojimo dalį suteikiame teisę visame pasaulyje viename įrenginyje įdiegti ir naudoti vieną programinės įrangos kopiją, ją vienu metu gali naudoti tik vienas asmuo. Į programinę įrangą ar žiniatinklio svetainę, kuri yra Paslaugų dalis, gali būti įtrauktas trečiosios šalies kodas. Su šia programine įranga ar žiniatinklio svetaine susieti arba su jomis gaunami trečiųjų šalių scenarijai arba kodai yra licencijuojami ne „Microsoft“, o trečiųjų šalių, kurioms tie kodai priklauso. Pastabos apie trečiųjų šalių kodus (jei tokių yra) įtraukiamos tik informacijos gavimo tikslais.
 • b. Programinė įranga yra licencijuojama, o ne parduodama, todėl „Microsoft“ pasilieka visas teises į programinę įrangą, kurių pagal šias Sąlygas „Microsoft“ tiesiogiai nesuteikia. Ši licencija nesuteikia Jums jokių teisių, Jums draudžiama imtis toliau nurodytų veiksmų, nebent tai aiškiai leidžia daryti taikomi įstatymai.
  • i. Apeiti programinės įrangos ar Paslaugų technologines apsaugos priemones.
  • ii. Išskaidyti, dekompiliuoti, iššifruoti, programuoti, imituoti, išnaudoti, perdaryti programinę įrangą ar kitus aspektus, įtrauktus į Paslaugas ar pasiekiamus naudojant Paslaugas, išskyrus atvejį, kai tai aiškiai leidžiama pagal taikomus autoriaus teisių įstatymus.
  • iii. Naudoti atskirus programinės įrangos komponentus ar Paslaugas skirtinguose įrenginiuose.
  • iv. Publikuoti, kopijuoti, išnuomoti, suteikti išperkamosios nuomos pagrindais, parduoti, eksportuoti, importuoti, platinti ar skolinti programinę įrangą ar Paslaugas, nebent „Microsoft“ aiškiai leidžia tai daryti.
  • v. Perleisti programinę įrangą, programinės įrangos licencijas, Paslaugų prieigos arba naudojimo teises.
  • vi. Naudoti Paslaugas kokiu nors neteisėtu būdu, jei taip būtų trikdomas kurio nors kito asmens paslaugų naudojimas arba siekiama gauti prieigą prie paslaugos, duomenų, abonemento ar tinklo.
  • vii. Įgalinti prieigą prie Paslaugų ar modifikuoti įgaliotąjį „Microsoft“ įrenginį (pvz., „Xbox One“, „Xbox 360“, „Microsoft Surface“ ir t. t.) naudojant neįgaliotas trečiųjų šalių programas.
Visas tekstas
Mokėjimo sąlygosMokėjimo sąlygos9_paymentTerms
Suvestinė

9. Mokėjimo sąlygos. Įsigyjant Paslaugą Jūsų pirkiniui taikomos šios mokėjimo sąlygos, Jūs su jomis sutinkate.

 • a. Mokesčiai. Jei su kuriuo nors Paslaugos elementu yra susietas mokestis, sutinkate mokėti tą mokestį. Į nurodytą Paslaugų kainą įtraukti visi taikomi mokesčiai, nebent būtų nurodyta kitaip. Tik Jūs esate atsakingi už šių ir kitų mokesčių mokėjimą. Mokesčiai skaičiuojami atsižvelgiant į Jūsų buvimo vietą „Microsoft“ abonemento registravimo metu, nebent būtų nurodyta kitaip. Jums pranešę, kad laiku negavome iš jūsų viso mokesčio, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti Paslaugas, jei nedelsdami nesumokėsite visos reikiamos sumos. Jei dėl nemokėjimo Paslaugų teikimas bus laikinai sustabdytas arba atšauktas, galite netekti prieigos prie abonemento ir turinio bei galimybės jais naudotis. Prisijungiant prie interneto per įmonės ar kitą privatų tinklą, kai slepiama buvimo vieta, gali būti taikomi mokesčiai, kurie skiriasi nuo Jūsų buvimo vietoje rodomų mokesčių. Kai kurių operacijų atveju gali reikėti konvertuoti užsienio valiutą arba operaciją atlikti kitoje šalyje; tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos. Jūsų bankas gali taikyti papildomus mokesčius už paslaugas, kai naudojate debeto ar kredito kortelę. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į banką.
 • b. Jūsų atsiskaitymo paskyra. Kad galėtumėte sumokėti Paslaugos naudojimo mokesčius, prisiregistruodami prie Paslaugos būsite paprašyti nurodyti mokėjimo būdą. Pateiktą atsiskaitymo informaciją ir nurodytą mokėjimo būdą galima pasiekti bei pakeisti „Microsoft“ abonementų valdymo žiniatinklio svetainėje, o „Skype“ atsiskaitymo sąskaitą prisijungus prie savo abonemento svetainėje www.skype.com. Be to, sutinkate leisti „Microsoft“ naudoti visą atnaujintą su pasirinktu mokėjimo būdu susijusią sąskaitos informaciją, pateikiamą išdavusio banko arba nurodomą atitinkamame mokėjimo tinkle. Sutinkate nedelsdami atnaujinti sąskaitos ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir mokėjimo būdo informaciją, kad galėtume įvykdyti jūsų operaciją ir susisiekti su jumis iškilus klausimų dėl jūsų operacijos. Jei nurodysite nebenaudoti mokėjimo būdo ir, paprašyti per pakankamą laikotarpį nurodyti kitą mokėjimo būdą, to nepadarysite, laikysime tai pakankamu pagrindu laikinai sustabdyti arba atšaukti mokamos Paslaugos teikimą. Kol negalėsime pagrįstai veikti atsižvelgdami į pakeistą atsiskaitymo paskyros informaciją, jūsų atsiskaitymo paskyros pakeitimai neturės įtakos mokesčiams, taikomiems Jūsų atsiskaitymo paskyrai.
 • c. Atsiskaitymas. Nurodydami „Microsoft“ mokėjimo būdą i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; ii) suteikiate „Microsoft“ teisę imti iš Jūsų mokestį už Paslaugų ar prieinamo turinio naudojimą taikant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; iii) suteikiate „Microsoft“ teisę imti iš Jūsų mokestį už bet kurią mokamą Paslaugų funkciją, jei šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu nutarsite prisiregistruoti, kad ją gautumėte, arba nutarsite ją naudoti. Kaip nurodyta, galime imti iš Jūsų mokestį a) iš anksto; b) perkant; c) iškart nusipirkus arba d) kelis kartus, jei Paslaugos yra prenumeruojamos. Be to, iš Jūsų kaip mokestį galime imti ne didesnę sumą už Jūsų patvirtintąją ir turime iš anksto pranešti apie bet kokius mokėjimo už kartotinių prenumeruojamų Paslaugų pasikeitimus, o kainos pasikeitimo atveju suteiksime galimybę atšaukti savo Paslaugas prieš kainai pasikeičiant. Vienu metu galime paprašyti sumokėti daugiau nei už vieną ankstesnį atsiskaitymo laikotarpį, imdami anksčiau netaikytas sumas.
 • d. Pasikartojantys mokėjimai. Įsigydami Paslaugas prenumeratos pagrindu (pvz., kas mėnesį, kas 3 mėnesius ar kas metus (jeigu taikoma)), patvirtinate ir sutinkate, kad įgaliojate atlikti pasikartojančias mokėjimo operacijas, bus mokama bendrovei „Microsoft“, taikant Jūsų pasirinktą ir patvirtintą mokėjimo būdą, pasikartojančiais intervalais, kol Paslaugos prenumeratą nutrauksite Jūs arba „Microsoft“. Įgaliodami vykdyti pasikartojančias mokėjimo operacijas įgaliojate „Microsoft“ apdoroti tokį mokėjimą kaip elektroninį nuskaitymą, lėšų pervedimą ar elektroninius čekius iš skirtosios Jūsų sąskaitos (atliekant „Automated Clearing House“ ar panašias mokėjimo operacijas) arba kaip mokesčius, taikomus skirtajai Jūsų sąskaitai (mokant kredito kortele ar pan.) (bendrai mokėjimo operacijos vadinamos elektroniniu mokėjimu). Prenumeratos mokesčiai paprastai taikomi ar nuskaičiuojami prieš taikomą prenumeratos laikotarpį. Jeigu mokėjimas grįžta neįvykdytas, atmetamas ar paneigiamas mokėjimas kredito kortele arba panaši operacija, „Microsoft“ ar jos paslaugų teikėjai pasilieka teisę rinkti taikomo grąžinamo elemento, atmetimo ar nepakankamų lėšų mokestį ir apdoroti tokį mokėjimą kaip elektroninį mokėjimą.
 • e. Automatinis atnaujinimas. Jei jūsų šalyje leidžiama vykdyti automatinį naujinimą, galite įsigyti Paslaugas, kurios automatiškai bus atnaujintos pasibaigus jų nustatytam galiojimo laikui. Prieš atnaujinant Paslaugą jus apie tai informuosime el. laišku, o apie kainos pasikeitimą pranešime vadovaudamiesi 9 skyriaus k dalyje pateiktomis sąlygomis. Priminę jums, kad pasirinkote, jog Paslaugos būtų automatiškai naujinamos, mes galime automatiškai pasibaigus jų galiojimo laikui atnaujinti Paslaugas ir apmokestinti jus nurodydami tuo metu galiojančią kainą už atnaujinimo laikotarpį, nebent pasirinkote atšaukti Paslaugas, kaip aprašyta toliau. Taip pat priminsime, kad atsiskaitymas už Paslaugų naujinimą bus vykdomas taikant pasirinktą mokėjimo būdą, nesvarbu, kada jis buvo pateiktas – atnaujinimo dieną ar vėliau. Taip pat pateiksime instrukcijas, kaip atšaukti Paslaugas. Nenorėdami mokėti už atnaujinimą, Paslaugas turite atšaukti iki atnaujinimo datos.
 • f. Internetinės ataskaitos ir klaidos. „Microsoft“ pateiks internetinę atsiskaitymo ataskaitą „Microsoft“ abonemento valdymo žiniatinklio svetainėje, čia galėsite ją peržiūrėti ir išspausdinti. Naudojant „Skype“ abonementą prieigą prie internetinės ataskaitos galima gauti prisijungus prie savo abonemento svetainėje www.skype.com. Tai vienintelė mūsų pateikiama mokėjimo ataskaita. Gali būti išduota ir sąskaita faktūra su PVM; tai priklauso nuo Paslaugos ir šalies. Jei sąskaitoje padarysime klaidą, Jums pranešus (arba mums ją pastebėjus) nedelsdami ją ištaisysime ir išnagrinėsime mokestį. Prašome jūsų apie įsivėlusią sąskaitoje klaidą pranešti per 120 dienų nuo jos atsiradimo pirmą kartą, nes mums per tokį laikotarpį lengviau yra pašalinti problemą.
 • g. Pinigų grąžinimo strategija. Bus taikomas keturiolikos (14) dienų atšaukimo laikotarpis (Pirkimo nutraukimo laikotarpis) nuo įsigijimo dienos (nesvarbu, ar priežastis buvo). Jeigu atšaukimo metu Paslauga buvo iš dalies suteikta, bus grąžinta proporcinga suma. Pirkimo nutraukimo laikotarpis baigiasi visiškai suteikus Jums Paslaugą, pinigai už pirkinį negali būti grąžinami. Įsigiję iš mūsų skaitmeninio turinio, neteksite teisės atšaukti pirkimą nuo tada, kai pradėsite jį atsisiųsti. Visi pirkimo procesai yra galutiniai ir juos atliekant išleisti pinigai negrąžinami, nebent pagal įstatymus arba konkrečiame Paslaugų pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Išskyrus „Skype“ paslaugas, informacija apie Paslaugos atšaukimą ir pinigų grąžinimo užklausos pateikimą naudojant mūsų Atsisakymo formą, jeigu Jums taikomas pinigų grąžinimas, pateikta „Microsoft“ abonemento valdymo žiniatinklio svetainėje. Jei naudojate „Skype“, užpildykite atsisakymo formą atsižvelgdami į čia pateiktą informaciją. Jeigu manote, kad „Microsoft“ per klaidą pritaikė mokesčius, kreipkitės į „Microsoft“ ir ištirsime mokestį. Grąžinę lėšas nebūsime įsipareigoję grąžinti tokią pačią ar panašią sumą ateityje. Ši pinigų grąžinimo strategija nedaro įtakos teisėms, suteikiamoms pagal taikytiną teisę. Jei reikia daugiau informacijos apie pinigų grąžinimą, apsilankykite žinyno temoje.
 • h. Paslaugų nutraukimas. Turite vėl peržiūrėti pasiūlyme pateiktą Paslaugų aprašą, nes i) Jūsų pinigai atšaukimo atveju gali būti negrąžinti; ii) galite būti įpareigoti sumokėti atšaukimo mokesčius; iii) galite būti įpareigoti sumokėti visus Jūsų atsiskaitymo paskyrai taikomus mokesčius už paslaugas iki atšaukimo datos; iv) atšaukę paslaugas galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento ir galimybės juo naudotis. Jei Paslaugas atšauksite, jos bus nebeteikiamos pasibaigus dabartiniam Paslaugų teikimo laikotarpiui, o jei abonementas apmokestinamas periodiškai, – pasibaigus laikotarpiui, kai atšaukėte.
 • i. Bandomojo laikotarpio pasiūlymai. Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos bandomąsias Paslaugas būtina atšaukti, kad nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Jei neatšauksite bandomosios (-ųjų) Paslaugos (-ų) iki bandomojo laikotarpio pabaigos, galime taikyti mokestį už Paslaugą (-as) atsižvelgdami į prieš bandomojo laikotarpio pabaigą Jums nurodytą kainą.
 • j. Reklaminiai pasiūlymai. Kartais „Microsoft“ gali teikti Paslaugas bandomąjį laikotarpį, tuo metu „Microsoft“ netaikys mokesčio už Paslaugas. „Microsoft“ pasilieka teisę taikyti mokestį už tokias Paslaugas (įprastu tarifu), jeigu „Microsoft“ nustato (pagrįstai), kad nesilaikote pasiūlymo sąlygų.
 • k. Kainos pakeitimai. Jei Paslaugos pasiūlymui priskirtas fiksuotas laikotarpis ir kaina, šiuo laikotarpiu galios nustatytoji kaina. Jei Paslaugas norite gauti ir toliau, turite priimti kokį nors naują pasiūlymą ir sutikti mokėti nurodytą kainą. Jei Paslaugos teikiamos periodiškai (pvz., kas mėnesį), laikotarpis nenurodytas, ir tai nėra bandomasis pasiūlymas, Paslaugų kainą galime pakeisti ne daugiau kaip 5 procentais per metus ir tik pranešę apie tai likus ne mažiau kaip 30 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Prieš pasikeičiant kainai Paslaugas galėsite atšaukti. Pranešdami apie kainos pakeitimą informuosime, kad neatšaukus Paslaugų pradės galioti nauja kaina.
 • l. Mokėjimai Jums. Jei turime Jums sumokėti, turite laiku ir tiksliai pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad Jums sumokėtume. Visus mokesčius, kurie gali būti taikomi atliekant šį jums skirtą mokėjimą, turite sumokėti Jūs. Taip pat turite laikytis visų kitų sąlygų, kurias taikome teikdami teisę į mokėjimą. Jei mokėjimą gausite per klaidą, galime atšaukti mokėjimą arba reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Sutinkate su mumis bendradarbiauti ir padėti mums tai padaryti. Taip pat galime be įspėjimo sumažinti Jūsų mokėtiną sumą, apskaičiuodami ją pagal ankstesnę permoką.
 • m. Pavėluotas mokėjimas. Jeigu vėluojama sumokėti, turite atlyginti visas pagrįstas išlaidas, kurias patiriame rinkdami visas nesumokėtas sumas, įskaitant mokesčius advokatams ir kitus įstatymų ir nuostatų numatytus teisinius mokesčius bei išlaidas. Jei mums atsiuntus priminimą sumokėti per atitinkamą laikotarpį – su grasinimu laikinai sustabdyti ir (arba) nutraukti Paslaugų teikimą – laiku nesumokėsite visos sumos, galime laikinai sustabdyti arba atšaukti Paslaugų teikimą. Jei per atitinkamą priminime nurodytą laikotarpį reikiamą sumą sumokėsite, laikino sustabdymo arba atšaukimo pavyks išvengti. Jei trūkstama suma yra nedidelė, gali būti vykdoma kitokia procedūra. Trūkstamos sumos, sudarančios mažiau nei 2 procentus bendrosios sąskaitos faktūros vertės, visada bus laikomos nedidelėmis. Jei dėl nemokėjimo Paslaugų teikimas bus laikinai sustabdytas arba atšauktas, galite netekti prieigos prie „Microsoft“ abonemento.
 • n. Dovanų kortelės. Įsigyjant ir naudojant dovanų korteles (išskyrus „Skype“ dovanų korteles) taikomos „Microsoft“ dovanų kortelių sąlygos. Informaciją apie „Skype“ dovanų korteles žr. „Skype“ žinyno puslapyje.
Visas tekstas
Sutarties juridinis asmuo, įstatymų ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimasSutarties juridinis asmuo, įstatymų ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimas10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Suvestinė

10. Sutarties juridinis asmuo, įstatymų ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimas.

 • a. „Skype“ paslaugos. Naudojant nemokamą klientams skirtą „Skype“ programinę įrangą ir Paslaugas, dėl kurių sudarote sutartį, ir visos nuorodos į „Microsoft“ šiose Sąlygose nurodo Skype Software S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, o mokamos, klientams skirtos „Skype“ Paslaugos, dėl kurių sudarote sutartį, ir visos nuorodos į „Microsoft“ šiose Sąlygose nurodo Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Šioms Sąlygoms bus taikoma ir jos bus aiškinamos pagal Liuksemburgo įstatymus. Privalomiems įstatymams dėl vartotojų teisių ši nuostata įtakos neturi.
 • b. Visos kitos Paslaugos. Jeigu gyvenate (arba, jeigu esate juridinis asmuo, pagrindinė jūsų būstinė yra) Europoje ir naudojate nemokamas Paslaugas (pvz., „Bing“ ir MSN), sudarote sutartį su „Microsoft Corporation“, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, JAV (vieningasis verslo identifikatorius 600 413 485). Pretenzijas, susijusias su nemokamomis Paslaugomis, reglamentuoja JAV Vašingtono valstijos įstatymai, nepažeisdami privalomųjų įstatymų, taikomų šalyje, kuriai skirtos jūsų Paslaugos ir kurioje gyvenate. Jeigu sumokėjote už dalies Paslaugų naudojimą (pvz., „Outlook.com“ be reklaminių skelbimų ar „Office“ Paslaugų dalį), sudarėte sutartį su „Microsoft Ireland Operations Limited“, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Airija (užregistruota bendrovių registravimo biure Airijoje numeriu 256796, PVM registracijos numeris IE 8256796 U, registruotas adresas 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Airija). Visos kitos pretenzijos, susijusios su mokamomis Paslaugomis, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje teikiame Paslaugas ir kurioje gyvenate, įstatymus. Jūs ir „Microsoft“ galite pasirinkti gyvenamąją šalį, kurioje būtų teikiamos Paslaugos ir pagal kurios jurisdikciją būtų sprendžiami visi dėl šių Sąlygų kylantys arba su ja ar jomis susiję ginčai, arba galite pasirinkti atsakingąjį Airijos teismą.
Visas tekstas
GarantijosGarantijos12_Warranties
Suvestinė

11. Garantijos. Jeigu esate vartotojas, įstatymai jums teikia tam tikrų teisių. Šios teisės apima „Microsoft“ įsipareigojimą rūpestingai teikti Paslaugas. Jokios šių nuostatų sąlygos neriboja ir nepašalina mūsų atsakomybės dėl „Microsoft“ sąlygų nesilaikymo. IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI YRA PASLĖPTŲ DEFEKTŲ DĖL PIKTAVALIŠKUMO AR DEFEKTŲ, DĖL KURIŲ TAPO NEĮMANOMA TEIKTI PASLAUGŲ, IŠSKYRUS „SKYPE“ MOKAMAS PASLAUGAS, TEIKIAME PASLAUGAS TOKIAS, KOKIOS YRA, SU VISOMIS KLAIDOMIS IR TADA, KAI JOS YRA PASIEKIAMOS. NEGARANTUOJAME, KAD TARNYBOS INFORMACIJĄ TEIKS TIKSLIAI IR LAIKU. PRIPAŽĮSTATE, KAD KOMPIUTERIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMŲ TRIKTYS, TAIP PAT KARTKARTĖMIS PASITAIKANČIOS PRASTOVOS YRA GALIMOS. NEGALIME GARANTUOTI, KAD PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS SKLANDŽIAI, LAIKU, SAUGIAI ARBA BE TRIKČIŲ. MES IR SU MUMIS SUSIJUSIOS ĮMONĖS, PARDAVĖJAI, PLATINTOJAI IR TIEKĖJAI JOKIŲ SUTARTIES GARANTIJŲ NESUTEIKIA IR SĄLYGŲ NEPATEIKIA. SUTEIKIAMOS VISOS PRIVALOMOS ĮSTATYMU NUMATYTOS GARANTIJOS, BET JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ NESUTEIKIAME. KIEK MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, ATMETAME VISAS NUMANOMAS PRIVALOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI, GERO VEIKIMO IR NEPAŽEIDŽIAMUMO GARANTIJAS.

Visas tekstas
Atsakomybės ribojimasAtsakomybės ribojimas13_limitationOfLiability
Suvestinė

12. Atsakomybės ribojimas.

 • a. „Microsoft“ neatsako už jokį Jūsų turinį, medžiagą ar trečiųjų šalių medžiagą, įskaitant saitus su trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėmis, ir vartotojų vykdomą veiklą. Tokio turinio ir veiklos „Microsoft“ neturi aiškinti ir jie nėra laikomi išreiškiančiais „Microsoft“ nuomonę.
 • b. „Microsoft“ atsako tik tada, jei pažeidžiami esminiai Sutarties įsipareigojimai.
 • c. „Microsoft“, netiesioginiai jos agentai ir (arba) teisiniai atstovai neatsako už jokią netiesioginę žalą, įskaitant finansinius nuostolius, pvz., pelno praradimą, nebent „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų veikla būtų laikoma bent dideliu neatsargumu arba tyčiniu nerūpestingumu.
 • d. Jokiai įstatymų galią turinčiai objektyviai „Microsoft“ atsakomybei, įskaitant įstatymų galią turinčią atsakomybę už garantijos nesilaikymą, bet ja neapsiribojant, atsakomybės ribojimas įtakos neturi. Tas pats pasakytina apie „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų atsakomybę, kai dėl apgaulės arba neatsargumo netenkama gyvybės arba patiriamas kūno sužalojimas.
 • e. „Microsoft“ neprisiima atsakomybės dėl nesugebėjimo įgyvendinti ar delsimo įgyvendinti įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, jeigu nesugebėjimas ar delsimas įgyvendinti įvyko dėl aplinkybių, kurių nekontroliavo „Microsoft“ (pvz., nesutarimai dėl darbo sąlygų, stichinės nelaimės, karo ar teroristų veikla, piktavališkas sugadinimas, nelaimingi atsitikimai ar būtinybė laikytis taikomų įstatymų ar valstybinių institucijų nurodymų). „Microsoft“ stengsis sumažinti tokių įvykių poveikį ir vykdyti įsipareigojimus, kuriems įtaka nedaroma.
Visas tekstas
Konkrečios Paslaugos SąlygosKonkrečios Paslaugos Sąlygos14_service-SpecificTerms
Suvestinė

13. Konkrečios Paslaugos Sąlygos. Prieš 13 skyrių ir po jo nurodytos sąlygos taikomos visoms Paslaugoms. Šiame skyriuje nurodytos konkrečios paslaugos sąlygos, papildančios bendrąsias sąlygas.

Visas tekstas
„Xbox Live“ ir „Microsoft Studios“ žaidimai ir programos„Xbox Live“ ir „Microsoft Studios“ žaidimai ir programos14a_XboxLive
Suvestinė
 • a. „Xbox Live“ ir „Microsoft Studios“ žaidimai ir programos.
  • i. Naudojimas tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. „Xbox Live“, „Games for Windows Live“ ir „Microsoft Studios“ žaidimus, programas, paslaugas ir „Microsoft“ teikiamą turinį (bendrai vadinamą „Xbox“ Paslaugomis“) galima naudoti tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais.
  • ii. Ribotos abonemento informacijos bendrinimas. Kaip „Xbox“ Paslaugų teikimo dalį, informaciją, susijusią su žaidėjo slapyvardžiu, žaidimu, Jūsų viešinamu turiniu ir veikla naudojant bet kurią „Xbox“ Paslaugą, galime naudoti ir teikti (a) kitoms „Xbox“ Paslaugoms ir (b) trečiųjų šalių žaidimams, kurie naudoja „Xbox“ Paslaugas. Jei naudodami ne „Microsoft“ paslaugos abonementą nusprendžiate susieti savo „Microsoft“ „Xbox“ paslaugų abonementą (pvz., trečiųjų šalių programų ir paslaugų ne „Microsoft“ žaidimų leidėju), sutinkate, kad: a) „Microsoft“ gali bendrinti ribotą abonemento informaciją (įskaitant neribotą žaidėjo slapyvardžio, žaidėjo rezultatų, žaidimo rezultatų, žaidimo istorijos informaciją ir draugų sąrašus) su ne „Microsoft“ šalimi, kaip nurodyta „Microsoft“ privatumo nuostatose; b) jeigu leidžia jūsų „Xbox“ privatumo parametrai, ne „Microsoft“ šalis gali gauti prieigą prie Jūsų žaidimo ryšių turinio, kai prisiregistruojate prie savo abonemento naudodami ne „Microsoft“ šalį. Taip pat, jeigu leidžia „Xbox“ privatumo parametrai, „Microsoft“ gali publikuoti jūsų vardą, žaidėjo slapyvardį, žaidėjo paveikslėlį, moto, pseudoportretą ir žaistus žaidimus asmenims, įtrauktiems į Jūsų „Xbox“ draugų sąrašą.
  • iii. Jūsų turinys. Tam, kad padėtumėte plėsti „Xbox“ paslaugų bendruomenę, suteikiate „Microsoft“, susijusioms įmonėms ir sublicencijuotoms įmonėms nemokamą pasaulinę teisę naudoti, modifikuoti, atgaminti, platinti ir rodyti visų „Xbox“ paslaugų turinį ar Jūsų vardą, žaidėjo slapyvardį, šūkį ar pseudoportretą visą ar jų dalį bet kokiomis priemonėmis ar procesais ant bet kurių medžiagų.
  • iv. Žaidimų vadovai. Kai kuriuose žaidimuose gali būti naudojami žaidimų vadovai ir prižiūrėtojai. Žaidimų vadovai ir prižiūrėtojai nėra įgaliotieji „Microsoft“ atstovai. Jų nuomonė nebūtinai atspindi „Microsoft“ nuomonę.
  • v. Vaikai ir „Xbox“. Jeigu esate vaikas, naudojantis „Xbox Live“, jūsų tėvai ar globėjai gali valdyti daugelį abonemento aspektų ir gauti ataskaitas apie „Xbox Live“ naudojimą.
  • vi. Žaidimo valiuta ir virtualiosios prekės. Paslaugos gali būti susijusios su virtualiąja žaidime naudojama valiuta (pvz., auksu, monetomis ar taškais), kurios galima įsigyti iš „Microsoft“ naudojant tikras pinigines priemones, jei savo gyvenamojoje šalyje pagal įstatymus esate laikomas suaugusiu. Paslaugos taip pat gali būti susijusios su virtualiaisiais skaitmeniniais elementais arba prekėmis, kurių galima įsigyti iš „Microsoft“, naudojant tikras pinigines priemones arba žaidimo valiutą. „Microsoft“ arba bet kuri kita šalis jokiomis sąlygomis neįsipareigoja keisti žaidimo valiutos ir virtualiųjų prekių į tikras pinigines priemones, prekes arba kitus piniginę vertę turinčius elementus. Suteikiama tik ribota, asmeninė, atšaukiama, neperduodama, nesublicencijuojama licencija, pagal kurią galima naudoti tik Paslaugoje naudojamą žaidimo valiutą ir virtualiąsias prekes; neturite nuosavybės teisės arba jokios kitos teisės į šią žaidimo valiutą arba virtualiąsias prekes, kurios yra įtrauktos į Paslaugas arba gaunamos jas naudojant, taip pat į bet kokius kitus priedus, susijusius su Paslaugų naudojimu arba įtrauktus į Paslaugas. Kartais „Microsoft“ gali pakeisti savo pasiūlymus, susijusius su žaidimų valiuta ar virtualiosiomis prekėmis.
  • vii. Programinės įrangos atnaujinimai. Jei naudojate bet kokį įrenginį, kuris gali prisijungti prie „Xbox“ paslaugų, galime automatiškai patikrinti „Xbox“ konsolės arba „Xbox“ programos programinės įrangos versiją ir atsiųsti „Xbox“ konsolės arba „Xbox“ programos programinės įrangos naujinimų ar konfigūracijos pakeitimų, įskaitant tuos naujinimus, kurie sustabdo Jūsų prieigą prie „Xbox“ paslaugų, neleidžia žaisti neteisėtų „Xbox“ žaidimų ar naudoti neteisėtų „Xbox“ programų ir naudoti neteisėtą aparatinę įrangą su „Xbox“ konsole.
  • viii. Žaidėjo slapyvardžio galiojimo pasibaigimas. Būtina prisijungti prie „Xbox“ paslaugų bent kartą per penkerius metus, priešingu atveju prarasite prieigą prie žaidėjo slapyvardžio, susieto su jūsų abonementu, ir tą žaidėjo slapyvardį galės pradėti naudoti kiti.
Visas tekstas
ParduotuvėParduotuvė14b_Store
Suvestinė
 • b. Parduotuvė. Žodis „Parduotuvė“ nurodo Paslaugą, kurią naudojant galima naršyti, atsisiųsti, įsigyti, įvertinti ir peržiūrėti programas (terminas „programa“ apima žaidimus) ir kitą skaitmeninį turinį. Šios Sąlygos reglamentuoja „Office“ parduotuvės, „Windows“ parduotuvės ir „Xbox“ parduotuvės naudojimą. „Office“ parduotuvė reiškia „Office“ produktų ir programų, skirtų „Office“, „SharePoint“, „Exchange“, „Access“ ir „Project“ (2013 ir vėlesnėms versijoms), parduotuvę. „Windows“ parduotuvė reiškia „Windows“ įrenginiams, pvz., telefonams, kompiuteriams ar planšetiniams kompiuteriams, skirtą parduotuvę arba kitą patirtį, susijusią su „Windows“ parduotuve. „Xbox“ parduotuvė reiškia „Xbox ONE“ ir „Xbox 360“ konsolėms skirtą parduotuvę arba kitą patirtį, susijusią su „Xbox“ parduotuve.
  • i. Licencijos sąlygos. Nustatysime kiekvienos programos, pasiekiamos tam tikroje Parduotuvėje, leidėją. Šios Sutarties pabaigoje pateiktos Standartinės programos licencijos sąlygos (SALT) yra jūsų ir programos leidėjo sudaryta sutartis, kuria nusakomos licencijos sąlygos, taikomos naudojant programą, atsisiųstą iš „Windows“ parduotuvės ar „Xbox“ parduotuvės, nebent programai būtų taikomos kitos licencijos sąlygos. Šios sutarties 5 skyriuje išdėstytos Sąlygos taikomos trečiųjų šalių programoms ir paslaugoms, įsigytoms Parduotuvėje.
  • ii. Naujinimai. „Microsoft“ automatiškai tikrins ir atsiųs programų naujinimus, net jeigu neprisijungėte prie atitinkamos Parduotuvės. Jeigu nepageidaujate gauti Parduotuvės programų automatinių naujinimų, galite pakeisti Parduotuvės ar sistemos parametrus. Tam tikras „Office“ parduotuvės programas, kurios visiškai ar iš dalies veikia tinkle, programos kūrėjas gali bet kada atnaujinti, jos gali nereikalauti jūsų sutikimo naujinti.
  • iii. Vertinimai ir apžvalgos. Jei pateikiate Parduotuvės programos vertinimą ar apžvalgą, galite gauti el. laišką iš „Microsoft“ su turiniu iš programos leidėjo. Visus tokius el. laiškus siunčia „Microsoft“. Nebendriname jūsų el. pašto adreso su programų, kurias įsigijote Parduotuvėje, leidėjais.
  • iv. Saugos įspėjimas. Siekiant išvengti sužalojimo, diskomforto ar akių nuovargio, reikėtų periodiškai daryti pertraukėles naudojant žaidimus ar kitas programas, ypač jeigu dėl naudojimo jaučiate skausmą ar nuovargį. Jei pajutote diskomfortą, pailsėkite. Diskomfortas apima tokias būsenas kaip pykinimas, jūrligė, galvos svaigulys, orientacijos sutrikimas, galvos skausmas, nuovargis, akių nuovargis arba išsausėjimas. Programų naudojimas gali išblaškyti jūsų dėmesį ir trukdyti suvokti aplinką. Kelyje venkite kliūčių, laiptų, žemų lubų, aplink save dūžtančių ar vertingų daiktų, kurie gali būti sugadinti. Labai nedidelei daliai žmonių žiūrint į mirgančias šviesas ar programose naudojamas struktūras gali pasireikšti priepuoliai. Net žmonėms, kurie anksčiau nėra patyrę priepuolių, gali pasireikšti būsena, galinti tapti priepuolio priežastimi. Galimi požymiai yra galvos svaigimas, sutrikęs regėjimas, traukuliai, galūnių drebėjimas, orientacijos sutrikimas, sumišimas, sąmonės netekimas ar konvulsijos. Jei pastebėjote tokių požymių, nedelsdami nustokite naudoti programą ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu anksčiau patyrėte priepuolių, kreipkitės į gydytoją prieš naudodami programas. Tėvai turi stebėti programas naudojančius vaikus, kad pastebėtų simptomų požymius.
Visas tekstas
„Microsoft“ šeima„Microsoft“ šeima14c_MicrosoftFamily
Suvestinė
 • c. „Microsoft“ šeimos funkcijos. Tėvai ir vaikai gali naudoti „Microsoft“ šeimos funkcijas, norėdami kartu nuspręsti, koks elgesys, žiniatinklio svetainės, programos, žaidimai, fizinės vietos ir išlaidos priimtinos ir leidžiamos šeimoje. Tėvai gali sukurti šeimą svetainėje https://account.microsoft.com/family (arba vykdydami „Windows“ įrenginio ar „Xbox“ konsolės pateiktus nurodymus) ir pakviesdami prisijungti vaikus ar kitus tėvus. Šeimos nariams pasiekiama daug funkcijų, todėl sutikdami kurti šeimą ar prie jos prisijungti įdėmiai peržiūrėkite pateiktą informaciją. Kurdami šeimą ar prie jos prisijungdami pareiškiate, kad naudosite šeimą pagal jos paskirtį ir neatliksite neleidžiamų veiksmų siekdami neteisėtai gauti prieigą prie kito asmens informacijos.
Visas tekstas
Grupės žinutėsGrupės žinutės14d_GroupMessaging
Suvestinė
 • d. Grupės žinutės. Įvairios „Microsoft“ paslaugos suteikia galimybę siųsti žinutes kitiems naudojantis balso paštu arba SMS ir (arba) leidžia „Microsoft“ ir su „Microsoft“ susijusioms įmonėms siųsti žinutes jums ir vienam ar daugiau vartotojų jūsų vardu. KAI NURODOTE „MICROSOFT“ IR SU „MICROSOFT“ SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS SIŲSTI TOKIAS ŽINUTES JUMS ARBA KITIEMS, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD JŪS IR VISI ASMENYS, KURIEMS NURODĖTE MUMS SIŲSTI ŽINUTES, SUTINKA GAUTI TOKIAS ŽINUTES IR VISAS KITAS SUSIJUSIAS ADMINISTRACINES TEKSTO ŽINUTES IŠ „MICROSOFT“ IR SU „MICROSOFT“ SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ. Administracinės teksto žinutės yra periodiniai operaciniai pranešimai iš tam tikrų „Microsoft“ paslaugų, įskaitant pasveikinimo pranešimus ar instrukcijas, kaip atsisakyti žinučių, tačiau tuo neapsiribojant. Jūs arba grupė narių, nebenorinčių gauti tokių žinučių, gali bet kada atsisakyti gauti žinutes iš „Microsoft“ arba su „Microsoft“ susijusių įmonių vykdydami pateiktus nurodymus. Jei nebenorite gauti tokių žinučių ar dalyvauti grupėje, sutinkate atsisakyti vadovaudamiesi atitinkamos programos ar paslaugos teikiamomis instrukcijomis. Jei tikrai žinote, kad grupės narys nebenori gauti tokių žinučių ar dalyvauti grupėje, sutinkate pašalinti jį iš grupės. Taip pat pareiškiate ir garantuojate, kad jūs ir visi asmenys, kuriems nurodėte mums siųsti žinutes, žino, kad kiekvienas grupės narys yra atsakingas už mokesčių, kuriuos taiko jo mobiliojo ryšio operatorius, įskaitant visus tarptautinius žinučių siuntimo mokesčiu, kurie gali būti taikomi, jei žinutės siunčiamos iš JAV numerių, susimokėjimą.
Visas tekstas
„Skype“ ir „GroupMe“„Skype“ ir „GroupMe“14e_Skype
Suvestinė
 • e. „Skype“ ir „GroupMe“.
  • i. Nėra prieigos prie avarinių tarnybų. Tarp tradicinių telefono paslaugų ir „Skype“ yra svarbių skirtumų. „Skype“ neprivalo siūlyti prieigos prie avarinių tarnybų pagal taikomas vietos ir (arba) šalies nuostatas, taisykles ar įstatymus. „Skype“ programinė įranga ir produktai neskirti palaikyti ar skambinti ieškant pagalbos į ligonines, teisėtvarkos institucijas, medicininės priežiūros įstaigas ar kitas tarnybas, sujungiančias naudotoją su avarinių tarnybų darbuotojais ar viešojo saugumo skambučių centrais (Avarinės tarnybos). „Skype“ gali palaikyti skambučius avarinėms tarnyboms tik nedaugelyje šalių, naudojant tik tam tikrų versijų programinę įrangą ir platformas. Pasiekiamumo informaciją ir šios funkcijos konfigūravimo nurodymus žr. http://www.skype.com/go/emergency. Jeigu pagalbos skambutis sujungiamas, būtina pateikti fizinės buvimo vietos informaciją, kad avarinės tarnybos darbuotojai galėtų jums padėti. „Skype“ negarantuoja, kad Jūsų pagalbos skambutis bus sujungtas. Sutinkate, kad: (i) turite patys įsigyti įprasto belaidžio (mobiliojo) arba fiksuoto telefoninio ryšio paslaugą, kad būtų siūloma prieiga prie avarinių tarnybų, o (ii) „Skype“ nėra pagrindinių telefono paslaugų pakaitalas. Daugiau apie skambinimą numeriu 112, specialiu pagalbos numeriu ES, žr. www.skype.com/go/emergency.
  • ii. „Skype“ mokamų produktų pakeitimai. Jeigu norėtume atlikti Jums nuostolingų „Skype“ mokamų produktų pakeitimų, pranešime apie juos bent prieš trisdešimt dienų ir informuosime apie teisę nutraukti susijusio produkto naudojimą prieš atliekant jo pakeitimus. Jei nenorite nutraukti produkto naudojimo prieš įsigaliojant pakeitimams, sutinkate su tais pakeitimais. Aiškiai informuosime apie šį faktą susisiekdami su Jumis.
  • iii. API arba transliacijos. Jeigu norite naudoti „Skype“ kartu su transliacija, privalote laikytis transliavimo paslaugos sąlygų, pateiktų svetainėje http://www.skype.com/go/legal.broadcast. Jeigu norite „Skype“ naudoti kokios nors programos sąsają (API) arba padaryti ją pasiekiamą per „Skype“, būtina sutikti su taikomomis licencijavimo nuostatomis svetainėje www.skype.com/go/legal.
  • iv. Tinkamo naudojimo strategijos. „Skype“ gali būti taikomos tinkamo naudojimo strategijos. Peržiūrėkite šias strategijas, kurios skirtos apsaugoti nuo apgavysčių, piktnaudžiavimo ir gali riboti skambučių ar pranešimų tipą, trukmę ar apimtį. Šios strategijos įtrauktos į šias Sąlygas su nuoroda. Strategijas žr. http://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Susiejimas žemėlapyje. „Skype“ yra funkcijų, suteikiančių galimybę pateikti informaciją priskyrimo tarnybai arba pažymėti save žemėlapyje. Naudodami šias funkcijas sutinkate su šiomis Sąlygomis ir „Google Maps“ sąlygomis, pateiktomis http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Naudojimas asmeniniais arba nekomerciniais tikslais. „Skype“ skirta naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Leidžiama naudoti savo „Skype“ abonementą darbe darbo ryšiams palaikyti.
  • vii. „Skype Number“ / „Skype To Go“. Jeigu „Skype“ suteikia Jums „Skype“ ar „Skype To Go“ numerį, sutinkate, kad numeris Jums nepriklauso arba neturite teisės pasilikti šį numerį visiems laikams. Tam tikrose šalyse numerį gali suteikti „Skype“ partneris, o ne „Skype“ bendrovės atstovas, gali reikėti sudaryti su partneriu atskirą sutartį.
  • viii. „Skype Manager“. „Skype Manager“ administratoriaus abonementas yra Jūsų sukurtas ir valdomas „Skype“ abonementas, Jūs esate atskiras „Skype Manager“ grupės administratorius, o ne verslo subjektas. Asmeniniai „Skype“ abonementai gali būti susieti su „Skype Manager“ grupe (Susietasis abonementas). Galima priskirti papildomų savojo „Skype Manager“ subjekto administratorių, jeigu šie sutinka su šiomis Sąlygomis. Jeigu priskiriate „Skype“ numerius Susietam abonementui, atsakote už tai, kad Susieto abonemento vartotojai atitiktų reikalavimus, susijusius su gyvenamąja ar buvimo vieta. Pasirinkus atsieti nuo „Skype Manager“ grupės Susietą abonementą, jokių priskirtų prenumeratų, nepanaudotų „Skype“ kreditų ar „Skype“ numerių naudoti nebegalėsite ir nebegalėsite pasiekti savo turinio ar informacijos, susietos su atsietu „Skype“ abonementu. Sutinkate apdoroti asmeninę Susieto abonemento vartotojų informaciją atsižvelgdami į visus taikomus asmenų duomenų apsaugos įstatymus.
  • ix. „Skype“ mokesčiai ir lėšų grąžinimas. Mokesčius, mokamus už skambučius, kurių neapima prenumerata, sudaro sujungimo mokestis (vienkartinis už skambutį) ir pokalbio minutės tarifas, kaip nurodyta www.skype.com/go/allrates. Skambučių mokesčiai išskaičiuojami iš „Skype“ kreditų likučio. „Skype“ gali keisti tarifą už skambučius į telefonus ir skambučius brangiau apmokestinamais numeriais, kurie nėra prenumeratos dalis. Jeigu pakeitimai yra reikšmingi ir Jums nenaudingi (pvz., jei padidinamas tarifas), informuosime Jus el. paštu ar kitu tinkamu būdu bent trisdešimt (30) dienų prieš įsigaliojant tarifo pakeitimams. Praėjus trisdešimčiai (30) dienų skambučiams bus taikomas naujas tarifas. Dabartinį tarifą žr. www.skype.com/go/allrates. Jeigu nesutinkate su nauju tarifu, neskambinkite. Skambučio minutės dešimtainės dalys ir mokesčio cento dešimtainės dalys apvalinamos į artimiausią didesnį sveikąjį skaičių. Į visas „Skype“ mokamų produktų kainas įtraukti taikomi mokesčiai, įskaitant PVM, nebent nurodyta kitaip. PVM skaičiuojamas pagal pateiktą sąskaitos siuntimo adresą. Atsisakote teisės susigrąžinti PVM iš „Skype“, jeigu bendrovės mokesčių rinkimo įstaigoms mokama PVM suma dėl kokios nors priežasties būtų mažesnė, negu iš Jūsų surinkta PVM suma. „Skype“ mokami produktai nepasiekiami naudotojams, esantiems Šventajame Atono kalne, Kanarų salose, Prancūzijos užjūrio teritorijose, Alandų salose, Normandijos salose, Jeligolando saloje, Biusingeno / Besingeno teritorijoje, Seutoje, Meliljoje, Livinjuje, Campione d'Italia ir Lugano ežero Italijos teritoriniuose vandenyse. Jeigu pasinaudojote „Skype“ mokamu produktu, Jūsų pirkimo atšaukimo laikotarpis yra pasibaigęs, o pirkimo negalima atšaukti ar susigrąžinti už jį sumokėtų lėšų. „Skype“ kreditų sąnaudos, „Skype“ numerio priskyrimas ar prenumeratos sumų naudojimas „Skype“ mokamam produktui visiškai pristatyti ir (arba) naudoti. Sutinkate, kad „Skype“ numeriai gali būti priskirti prieš pasibaigiant pirkimo nutraukimo laikotarpiui, o juos priskyrus lėšos už juos negrąžinamos. Pagal šias Sąlygas, pasibaigus pirkimo nutraukimo laikotarpiui, lėšos grąžinamos tik už nenaudojamas „Skype“ prenumeratas arba tas, kurių galiojimo laikas nėra pasibaigęs. Pirkimo nutraukimo laikotarpis ir lėšų grąžinimas netaikomi „Skype“ mokamiems produktams, kurie (i) buvo įsigyti per trečiųjų šalių partnerį; (ii) už juos sumokėta grynaisiais naudojant trečiųjų šalių mokėjimo metodus (pvz., mokėjimą grynaisiais); (iii) netiesiogiai įsigyti internetu iš „Skype“ (pvz., kuponai ar iš anksto apmokėtos kortelės); (iv) priskirti Jūsų abonementui trečiųjų šalių.
  • x. „Skype“ kreditai. „Skype“ negarantuoja, kad galėsite panaudoti savo „Skype“ kreditų likutį įsigydami visus „Skype“ mokamus produktus. Jeigu nenaudosite savo „Skype“ kreditų 180 dienų, „Skype“ nustatys neaktyvią Jūsų „Skype“ kreditų būseną. Vėl suaktyvinti „Skype“ kreditus galima pasinaudojant saitu http://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Pažymint atitinkamą langelį, kai perkami „Skype“ kreditai, galima įgalinti automatinio papildymo funkciją. Įgalinus šią funkciją, „Skype“ kreditų likutis bus papildomas ta pačia suma naudojant pasirinktą apmokėjimo būdą kiekvieną kartą, kai „Skype“ abonemento likutis taps mažesnis už „Skype“ nustatytą ribą. Jeigu įsigydami prenumeratą mokėjote ne kredito kortele, naudodami „PayPal“ ar „Moneybookers“ („Skrill“) ir įgalinote automatinio papildymo funkciją, „Skype“ kreditų likutis bus papildytas suma, kuri būtina įsigyjant kitą prenumeratą. Automatinio papildymo funkciją galima bet kada išjungti pakeitus „Skype“ abonemento parametrus.
  • xi. Tarptautiniai mokesčiai už žinutes. „GroupMe“ šiuo metu kiekvienai sukurtai grupei naudoja JAV numerius. Visos „GroupMe“ išsiųstos ar iš jos gautos teksto žinutės laikomos tarptautinėmis teksto žinutėmis, išsiųstomis į Jungtines Valstijas ar iš jų gautomis. Kokie tarptautiniai tarifai taikomi, sužinosite iš savo ryšio operatoriaus.
Visas tekstas
„Bing“ ir MSN„Bing“ ir MSN14f_BingandMSN
Suvestinė
 • f. „Bing“ ir MSN.
  • i. „Bing“ ir MSN medžiaga. „Bing“ ir MSN straipsnius, tekstus, nuotraukas, žemėlapius, vaizdo įrašus, vaizdo leistuvus ir trečiųjų šalių medžiagą galima naudoti tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Kitoks šios medžiagos naudojimas, pvz., atsisiuntimas, kopijavimas ar pakartotinis platinimas, leidžiamas tik konkrečiai sutikus „Microsoft“ ar kitiems teisių savininkams arba tuo atveju, jeigu tai leidžia taikomi autoriaus teisių įstatymai. „Microsoft“ ar kiti teisių savininkai pasilieka visas medžiagos teises, kurios nėra suteiktos „Microsoft“ pagal licencijavimo sutartį.
  • ii. „Bing“ žemėlapiai. Valstybinės institucijos be atskiro mūsų rašytinio sutikimo negali naudoti Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Meksikos, Naujosios Zelandijos, Australijos ar Japonijos vaizdų iš paukščio skrydžio.
  • iii. „Bing Places“. Kai savo Duomenis ar Turinį pateikiate „Bing Places“, suteikiate „Microsoft“ visame pasaulyje galiojančią, nemokamą intelektinės nuosavybės licenciją naudotis, atgaminti, įrašyti, keisti, agreguoti, reklamuoti, perduoti, rodyti ir platinti juos kaip paslaugos dalį bei sublicencijuoti tokias teises trečiosioms šalims.
Visas tekstas
„Cortana“„Cortana“14g_Cortana
Suvestinė
 • g. Cortana. „Cortana“ yra „Microsoft“ asmeninio asistento paslauga. „Cortana“ teikia informaciją tik planavimo tikslais, todėl peržiūrėdami tokią informaciją ir ja pasitikėdami turėtumėte vadovautis savo nuožiūra. „Microsoft“ negarantuoja „Cortana“ daromų išvadų ir personalizuotų patirčių tikslumo, išsamumo, patikimumo, prieinamumo ar savalaikiškumo. „Microsoft“ nėra atsakinga tais atvejais, jei „Cortana“ ryšių valdymo funkcija neleidžia peržiūrėti ar išsiųsti pranešimo arba vėlina šiuos veiksmus.
Visas tekstas
„Outlook.com“„Outlook.com“14h_Outlook_com
Suvestinė
 • h. „Outlook.com.“ „Outlook.com“ („@msn“, „@hotmail“ ar „@live“) el. pašto adresas, kurį naudojant kuriamas „Microsoft“ abonementas, bus unikali tol, kol bus aktyvi Jūsų „Outlook.com“ pašto dėžutė ar „Microsoft“ abonementas. Jeigu „Outlook.com“ pašto dėžutė ar „Microsoft“ abonementas uždaromas Jūsų ar „Microsoft“ pagal šias Sąlygas, el. pašto adresas ar vartotojo vardas gali būti pašalinamas iš mūsų sistemos ir priskirtas kitam vartotojui.
Visas tekstas
„Office“ pagrįstos paslaugos„Office“ pagrįstos paslaugos14i_officeBasedServices
Suvestinė
 • i. „Office“ pagrįstos paslaugos. „Office“ klientams skirtos paslaugos, programos ar produktai (įskaitant „Sway“ ir „OneNote“) skirti naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, nebent atskira sutartimi su „Microsoft“ Jums suteiktos komercinio naudojimo teisės.
Visas tekstas
„Microsoft Health“ paslaugos„Microsoft Health“ paslaugos14j_MicrosoftHealthServices
Suvestinė
 • j. „Microsoft Health“ paslaugos.
  • i. „HealthVault.“ „HealthVault“ skirta saugoti su asmenine sveikata susijusią informaciją ir informaciją apie kitus žmones (pvz., šeimos narius) jiems sutikus. „HealthVault“ abonementai nėra skirti sveikatos apsaugos specialistams ar kitiems komerciniams ar neasmeniniams tikslams. Abonemento informacija gali būti ne visada teisinga ar nauja, todėl sveikatos priežiūros specialistai gali ją per žiūrėti tik kaip informaciją. Naudojant „HealthVault“ paslaugą, įrašai nėra skirti sveikatos apsaugos specialistams ar gydytojams atvejų tyrimo tikslais. Pavyzdžiui, „HealthVault“ įrašai nėra skirti įrašyti rinkinius, kuriuos nurodo JAV taisyklės. Jeigu sveikatos apsaugos specialistas nusprendžia įtraukti į savo įrašus „HealthVault“ duomenis, būtina išsaugoti kopiją savoje sistemoje. Jeigu abonemente yra bendras saugotojas (nes pakvietėte vienas kitą), pripažįstate, kad bendras saugotojas turi visas to įrašo valdymo teises ir gali atšaukti Jūsų prieigą prie įrašo, tvarkyti kitų žmonių prieigą prie įrašo ir peržiūrėti įrašo duomenis, įskaitant įrašo naudojimo būdą ir laiką. „Microsoft“ nepalaiko ne „Microsoft“ kredencialų (pvz., „Facebook“ ir „OpenID“), todėl „HealthVault“ klientų aptarnavimo tarnyba negalės padėti prisijungimo naudojant kitus kredencialus klausimais. Jeigu pamesite prisijungimo kredencialus arba bus uždarytas abonementas, kuriame gavote kredencialus, negalėsite atkurti išsaugotų duomenų. Rekomenduojame naudoti daugiau negu vieną prisijungimo prie „HealthVault“ abonemento kredencialą, kad užtikrintumėte nuolatinę prieigą. „Microsoft“ nepalaiko, nevaldo ir nėra atsakinga už ne „Microsoft“ kredencialų, kuriuos galite naudoti, veikimą, palaikymą ar saugą.
  • ii. „Microsoft Health“ ir „Microsoft Band“. Programa „Microsoft Health“ ir apyrankė „Microsoft Band“ nėra medicinos įranga. Jos skirtos naudoti tik fizinės parengties ir sveikatingumo tikslais. Jos nėra skirtos ligai ar kitai būklei diagnozuoti ar ligai gydyti, jos simptomams sušvelninti ar nuo jos apsisaugoti. Prieš pradėdami ar keisdami bet kurią veiklą ar miego programą naudodami „Microsoft Health“, pasitarkite su gydytoju. „Microsoft“ neatsako už jokius jūsų sprendimus, priimtus remiantis iš „Microsoft“ gauta informacija.
Visas tekstas
Skaitmeninės prekėsSkaitmeninės prekės14k_DigitalGoods
Suvestinė
 • k. Skaitmeninės prekės. „Microsoft Groove“, programoje „Microsoft“ filmai ir TV programos, parduotuvėje ir visose kitose susijusiose būsimose paslaugose „Microsoft“ gali leisti jums įsigyti, klausyti, peržiūrėti, leisti arba skaityti (jei taip gali nutikti) muzikos įrašus, vaizdus, vaizdo įrašus, tekstus, knygas, žaidimus ar kitą medžiagą (Skaitmenines prekes), kurias galima įsigyti skaitmeniniu formatu. Skaitmeninės prekės skirtos naudoti asmeniniais, nekomerciniais pramoginiais tikslais. Sutinkate pakartotinai neplatinti, netransliuoti, viešai neatlikti ir nerodyti jų viešoje vietoje bei neperkelti jokių Skaitmeninių prekių kopijų. Skaitmeninės prekės gali priklausyti „Microsoft“ arba trečiosioms šalims. Jūs visais atvejais suprantate ir pripažįstate, kad jūsų teises į Skaitmenines prekes riboja šios Sąlygos, autoriaus teisių įstatymai ir naudojimo taisyklės, esančios http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Sutinkate nebandyti modifikuoti iš kurios nors Paslaugos įsigytų Skaitmeninių prekių dėl jokių priežasčių, įskaitant siekį pakeisti Skaitmeninių prekių nuosavybę ar šaltinį. „Microsoft“ arba Skaitmeninių prekių savininkai kartais gali pašalinti Skaitmenines prekes iš Paslaugų be išankstinio pranešimo.
Visas tekstas
„OneDrive“„OneDrive“14l_OneDrive
Suvestinė
 • l. „OneDrive“.
  • i. Saugyklos skyrimas. Jei turite turinio, saugomo „OneDrive“ paskyroje, daugiau, nei vietos jam suteikiama pagal „OneDrive“ nemokamos ar mokamos prenumeratos paslaugos sąlygas, ir nereaguojate į „Microsoft“ pranešimą dėl paskyros pataisymo pašalinant turinio perteklių arba perėjimo prie kito prenumeratos plano, kuris suteikia daugiau vietos saugykloje, mes pasiliekame teisę uždaryti jūsų paskyrą ir panaikinti arba užblokuoti prieigą prie jūsų turinio „OneDrive“.
  • ii. Paslaugos efektyvumas. Kartais galite pastebėti turinio nusiuntimo į „OneDrive“ ar sinchronizavimo su ja delsa, tai priklauso nuo tokių faktorių kaip jūsų naudojama įranga, interneto ryšys ir „Microsoft“ pastangos išlaikyti savo paslaugų našumą ir vientisumą.
  • iii. Pranešimas apie galiojimo pasibaigimą. Prieš uždarydami jūsų „OneDrive“ paskyrą dėl neveiklos pagal 4 skyriaus a dalies ii punkto sąlygas mažiausiai prieš mėnesį apie tai jus informuosime. Jei už „OneDrive“ prenumeratą mokate, mes neuždarysime jūsų paskyros dėl neveiklos tuo laikotarpiu, už kurį sumokėjote už naudojimąsi „OneDrive“.
  • iv. „OneDrive“ paslaugų pakeitimai. Iš anksto (mažiausiai likus 30 d.) informuosime, jeigu dėl nemokamų ar mokamų „OneDrive“ paslaugų pakeitimų negalėsite pasiekti savo turinio „OneDrive“.
  • v. Mokamos prenumeratos. Jei padidinsime jūsų „OneDrive“ duomenų saugyklos apribojimus arba atšauksime „OneDrive“ paslaugą, jūs galėsite atšaukti savo mokamą „OneDrive“ prenumeratą, o mes grąžinsime proporcingą už tokią prenumeratą sumokėtą sumą. Apie tokį pakeitimą mes pranešime mažiausiai prieš 30 d., o jūs turėsite atšaukti per pranešime nurodytą laiką.
Visas tekstas
Kita informacijaKita informacija16_17_18_miscellaneous
Suvestinė

14. Kita informacija. Šis skyrius ir 1, 9 (išlaidų, patiriamų iki šių Sąlygų galiojimo pabaigos, dalis), 10, 11, 12 skyriai, taip pat tie, kurie pagal juose išdėstytas sąlygas tebėra taikomi pasibaigus galiojimo laikotarpiui, lieka galioti po bet kokio šių Sąlygų nutraukimo arba atšaukimo. Galime bet kada iš anksto nepranešę visiškai arba iš dalies priskirti, perleisti arba kitaip valdyti šiomis Sąlygomis suteikiamas teises ir pagal jas prisiimtus įsipareigojimus, jei toks priskyrimas, perkėlimas ar valdymas nedaro Jums žalos. Negalite perleisti, perduoti ar atsisakyti šių Sąlygų ar bet kokių teisių naudotis Paslaugomis. Tai jūsų ir „Microsoft“ sudaryta Paslaugų naudojimą apibrėžianti vientisa sutartis. Ji pakeičia visas ankstesnes jūsų ir „Microsoft“ sutartis dėl naudojimosi Paslaugomis. Visos šių Sąlygų dalys taikomos tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Teismui arba arbitrui pripažinus, kad kuri nors šių Sąlygų dalis negali įsigalioti tokia, kokia yra parašyta, tos sąlygos bus pakeistos panašiomis sąlygomis tiek, kiek to reikės, kad jos būtų laikomos galiojančiomis pagal atitinkamą įstatymą, bet likusioji šių Sąlygų dalis nepakis. Šios Sąlygos skirtos tik mūsų ir jūsų naudai. Jos neteikia naudos jokiems kitiems asmenims, išskyrus „Microsoft“ teisių perėmėjus ir įgaliotinius. Skyriaus antraštės pateiktos tik kaip nuorodos.

15. Eksporto įstatymai. Turite laikytis visų vietos ir tarptautinių eksporto įstatymų ir taisyklių, kurios taikomos programinei įrangai ir (arba) Paslaugoms ir kurios apima paskirties vietų, galutinių vartotojų ir galutinio naudojimo apribojimus. Daugiau informacijos apie geografinius ir eksporto apribojimus žr. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=141397 ir http://www.microsoft.com/exporting.

16. Nepageidaujami pasiūlymai. „Microsoft“ nesvarsto ir nepriima nepageidaujamų pasiūlymų ar idėjų, įskaitant idėjas apie naujus produktus, technologijas, reklamavimą, produktų pavadinimus, atsiliepimus apie produktus ir produktų patobulinimus („Nepageidaujami atsiliepimai“), bet tuo neapsiribojant. Jeigu siųsite „Microsoft“ nepageidaujamus atsiliepimus naudodami Paslaugas ar kitais būdais, patvirtinate ir sutinkate, kad „Microsoft“ neprisiima jokių konfidencialumo įsipareigojimų dėl nepageidaujamų atsiliepimų.

Visas tekstas
PASTABOSPASTABOSNOTICES
Suvestinė

Pastabos ir procedūra, kaip pateikti pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. „Microsoft“ gerbia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises. Jei turite pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės, įskaitant autorių teises, pažeidimų, praneškite apie tai „Microsoft“ paskirtam agentui. Išsamią ir kontaktinę informaciją žr. Pranešimai apie autoriaus teisių pažeidimus ir pretenzijų teikimo tvarka.

Atsakydama į pranešimus apie autoriaus teisių pažeidimą, „Microsoft“ laikosi JAV kodekso 17 dalies 512 straipsnyje nurodytų procesų. Tam tikromis aplinkybėmis „Microsoft“ gali išjungti „Microsoft“ paslaugų vartotojų, kurie teises galėjo pažeisti pakartotinai, abonementą arba nutraukti jų veikimą.

Pranešimai ir veiksmai, susiję su intelektinės nuosavybės klausimais reklamuojant. Peržiūrėkite mūsų intelektinės nuosavybės nuorodas Intelektinės nuosavybės nuorodas, susijusias su intelektinės nuosavybės klausimais reklamos tinkluose.

Pastabos dėl autoriaus teisių ir prekių ženklų. Paslaugų teisės pagal 2016 m. suteiktas autoriaus teises priklauso „Microsoft “ (adresas – One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A.) ir (arba) jos tiekėjams. Visos teisės ginamos. „Microsoft“ ir visų „Microsoft“ produktų, programinės įrangos bei paslaugų pavadinimai, logotipai ir piktogramos gali būti „Microsoft“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos šiose Sąlygose tiesiogiai nesuteiktos teisės išsaugomos. Tam tikra kai kuriuose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojama programinė įranga yra iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ kūriniais. Autoriaus teisės priklauso Thomas G. Lane, © 1991–1996 m. Visos teisės ginamos. Tam tikruose „Microsoft“ žiniatinklio svetainės serveriuose naudojamos „gnuplot“ programinės įrangos teisės pagal 1986–1993 m. suteiktas autoriaus teises priklauso Thomas Williams, Colin Kelley. Visos teisės ginamos.

Medicininės pastabos. „Microsoft“ neteikia medicinos ar kitų sveikatos priežiūros sričių patarimų, diagnozių ar gydymo. Kilus klausimų dėl medicininės būklės, dietos ar fizinės parengties programų, kreipkitės į savo gydytoją ar kitą kvalifikuota sveikatos priežiūros srities specialistą. Visada atsižvelkite į medicinos specialistų patarimus ir neatidėliokite kreipimosi į specialistus dėl informacijos, kurią gavote naudodami Paslaugas.

Vertybinių popierių kursas ir indeksavimo duomenys (įskaitant indeksavimo vertes) © 2013 m. „Morningstar, Inc.“ Visos teisės ginamos. Čia esanti informacija: (1) yra „Morningstar“ ir (arba) jos turinio teikėjų nuosavybė; (2) jos negalima kopijuoti ar platinti; (3) neteikiama garantija, kad ji yra tiksli, išsami ar laiku pateikta. „Morningstar“ ar jos turinio teikėjai neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, patirtų naudojant šią informaciją. Didelis efektyvumas praeityje negarantuoja puikių rezultatų ateityje.

Negalite naudoti jokių „Dow Jones IndexesSM“, indeksavimo duomenų arba „Dow Jones“ žymų, siekdami išduoti, sukurti, paremti, parduoti, pristatyti rinkai arba reklamuoti kokius nors finansinius dokumentus arba investicijų produktus (pvz., išvestinius, struktūrinius produktus, investicijų fondus, prekybos užsienio valiuta fondus, investicijų portfelius ir kt., kai dokumento arba investicijų produkto kaina, grąžinimas ir (arba) veikimas yra pagrįstas, susijęs arba ketinamas sieti su kokiais nors indeksais arba kokių nors indeksų atstovu), nebent gautumėte rašytinį „Dow Jones“ sutikimą.

Finansinės pastabos. Pagal Jungtinių Amerikos Valstijų federalinį vertybinių popierių įstatymą arba kitų jurisdikcijų vertybinių popierių įstatymus „Microsoft“ nėra brokeris, makleris arba registruotasis investicijų patarėjas ir nepataria asmenims dėl investavimo, vertybinių popierių ir kitų finansinių produktų bei paslaugų pirkimo ir pardavimo. Nė vienas šių Paslaugų komponentas nėra pasiūlymas arba prašymas pirkti ar parduoti kokius nors vertybinius popierius. Nei „Microsoft“, nei jos akcijų išrašų arba indeksavimo duomenų licencijų davėjai neskatina ir nerekomenduoja naudoti jokių konkrečių finansinių produktų arba paslaugų. Joks Paslaugų komponentas neturi būti laikomas profesionalų patarimu, įskaitant su investicijomis arba mokesčiais susijusius patarimus, bet jais neapsiribojant.

Pastaba dėl vaizdo standartų H.264/AVC, MPEG-4 ir vaizdo įrašų standarto VC-1. Programinė įranga gali būti pateikiama su H.264/AVC, MPEG-4 ir (arba) VC-1 kodeko technologija, kurią licencijuoja MPEG LA, L.L.C. Ši technologija – tai vaizdo įrašų informacijos duomenų glaudinimo formatas. MPEG LA, L.L.C. būtina toliau pateikta pastaba.

ŠIS PRODUKTAS YRA LICENCIJUOTAS PAGAL H.264/AVC, MPEG-4 IR VC-1 PATENTŲ PAKETŲ LICENCIJAS ASMENINIAMS IR NEKOMERCINIAMS VARTOTOJO TIKSLAMS, KAI SIEKIAMA (A) UŽŠIFRUOTI VAIZDO ĮRAŠUS PAGAL ŠIUOS STANDARTUS („VAIZDO STANDARTAI“) IR (ARBA) (B) IŠŠIFRUOTI H.264/AVC, MPEG-4 IR VC-1 VAIZDO ĮRAŠUS, UŽŠIFRUOTUS VARTOTOJO ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS IR (ARBA) ĮSIGYTUS IŠ LICENCIJĄ PATEIKTI TOKIUS VAIZDO ĮRAŠUS TURINČIO TEIKĖJO. NĖ VIENA IŠ ŠIŲ LICENCIJŲ NETAIKOMA JOKIAM KITAM PRODUKTUI, NESVARBU, AR TOKS PRODUKTAS YRA PATEIKTAS SU BENT VIENA ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOPIJA. LICENCIJA NAUDOTI KOKIU NORS KITU TIKSLU NESUTEIKIAMA IR NENUMATOMA. DAUGIAU INFORMACIJOS GALITE GAUTI IŠ „MPEG LA, L.L.C“. ŽR. „MPEG LA“ ŽINIATINKLIO SVETAINĘ.

Paaiškinimas: šis pranešimas neriboja ir netrukdo pagal šią Sutartį teikiamos programinės įrangos naudoti verslo tikslais, tiesiogiai susijusiais su tuo verslu, išskyrus i) programinės įrangos platinimą trečiosioms šalims arba ii) medžiagos kūrimą pasitelkus su vaizdo įrašų standartais suderinamas technologijas, siekiant pakartotinai platinti turinį trečiosioms šalims.

Visas tekstas
STANDARTINĖS PROGRAMOS LICENCIJOS SĄLYGOSSTANDARTINĖS PROGRAMOS LICENCIJOS SĄLYGOSSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Suvestinė

STANDARTINĖS PROGRAMOS LICENCIJOS SĄLYGOS

„WINDOWS“ PARDUOTUVĖ IR „XBOX“ PARDUOTUVĖ

Šios licencijos sąlygos apibrėžtos Jūsų ir programos leidėjo sutartyje. Perskaitykite jas. Jos taikomos programinei įrangai, kurią atsisiunčiate iš „Windows“ parduotuvės ar „Xbox“ parduotuvės, įskaitant visus programų naujinimus ir papildymus, nebent programa pateikiama su atskiromis sąlygomis, tokiu atveju taikomos tos sąlygos.

JEI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS NESUTINKATE, JOKIŲ TEISIŲ ATSISIŲSTI PROGRAMĄ ARBA JĄ NAUDOTI NETURITE IR TO DARYTI NEGALITE.

Programos leidėjas – tai juridinis asmuo, suteikiantis Jums programos licenciją, kaip nurodyta „Windows“ parduotuvėje ar „Xbox“ parduotuvėje.

Jei sutinkate su šiomis licencijos sąlygomis ir jų laikotės, turite toliau išvardytas teises.

 • 1. DIEGIMO IR NAUDOJIMO TEISĖS. Iš „Windows“ parduotuvės atsisiųstų programų atveju: a) galima diegti ir naudoti programas „Windows“ įrenginyje arba įrenginiuose, susietuose su „Microsoft“ abonementu, kurį naudojate gaudami prieigą prie „Windows“ parduotuvės; b) įrenginių, kuriuose galima naudoti programą, skaičiaus apribojimas rodomas parduotuvėje arba, atsisiuntus tam tikras programas naudojant „Xbox“ žaidimų kompiuterį, naudojimo taisyklėse. Jeigu atsisiunčiate programų iš „Xbox“ parduotuvės, galite jas diegti ir naudoti „Xbox“ konsolėse, kaip aprašyta mūsų naudojimo taisyklėse. „Microsoft“ pasilieka teisę bet kada modifikuoti savo naudojimo taisykles.
 • 2. INTERNETU TEIKIAMOS PASLAUGOS
  • a. Sutikimas dėl internetu arba belaidžiu ryšiu teikiamų paslaugų. Jeigu programa prisijungia prie kompiuterio sistemų naudodama interneto ryšį, kuris gali būti teikiamas belaidžiu tinklu, programos naudojimas laikomas Jūsų sutikimu dėl standartinės informacijos apie įrenginį (įskaitant (bet neapsiribojant) techninę informaciją apie Jūsų įrenginį, sistemą ir taikomąją programinę įrangą bei išorinius įrenginius) siuntimo, jei paslaugos teikiamos internetu ar belaidžiu ryšiu. Jei pateikiamos kitos paslaugų, kurios pasiekiamos naudojant programą, naudojimo sąlygos, jos taip pat taikomos.
  • b. Netinkamas internetu teikiamų paslaugų naudojimas. Jums neleidžiama naudotis internetu teikiama paslauga jokiu būdu, galinčiu numatytai kenkti arba trukdyti kitiems asmenims naudotis paslauga arba belaidžiu tinklu. Negalite naudoti paslaugos bandydami kokiomis nors priemonėmis neteisėtai prisijungti prie bet kokios paslaugos, duomenų, abonemento ar tinklo.
 • 3. LICENCIJOS APIMTIS. Programa yra licencijuota, o ne parduota. Ši sutartis suteikia Jums tik tam tikras teises naudotis programa. Jei „Microsoft“ panaikina galimybę naudoti programas Jūsų įrenginiuose pagal Jūsų sutartį su „Microsoft“, visos susijusios licencinės teisės anuliuojamos. Programos leidėjas pasilieka visas kitas teises. Jei taikomi įstatymai nesuteikia Jums daugiau teisių nepaisant šio apribojimo, galite naudoti programą tik taip, kaip aiškiai leidžiama šioje sutartyje. Tai darydami turite laikytis visų techninių programos apribojimų, leidžiančių ją naudoti tik tam tikrais būdais. Jums neleidžiama atlikti toliau išvardytų veiksmų.
  • a. Apeiti kokius nors techninius programos apribojimus.
  • b. Perdaryti, dekompiliuoti arba išskaidyti programą, nebent, nepaisant šio apribojimo, tai būtų leidžiama pagal taikytinus kompiuterių programų įstatymus.
  • c. Daryti daugiau programos kopijų, nei nurodyta šioje sutartyje ar leista atitinkamuose įstatymuose, nepaisant šio apribojimo.
  • d. Skelbti ar kitaip pateikti programą kitiems kopijuoti.
  • e. Nuomoti, suteikti naudoti išperkamosios nuomos sąlygomis ar skolinti programą.
  • f. Perleisti programą ar šią sutartį trečiajai šaliai.
 • 4. DOKUMENTACIJA. Jei su programa pateikiama dokumentacija, ją kopijuoti ir naudoti galite tik asmeniniais informaciniais tikslais.
 • 5. TECHNOLOGIJŲ IR EKSPORTO APRIBOJIMAI. Programai gali būti taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų ar tarptautinės technologijų kontrolės ar eksporto įstatymai ir taisyklės. Turite laikytis savo šalyje ir tarptautiniu mastu galiojančių eksporto įstatymų bei taisyklių, taikomų programoje naudojamoms ar jos palaikomoms technologijoms. Šie įstatymai apima apribojimus, susijusius su paskirties vieta, galutiniu vartotoju ir galutiniu naudojimu. Informacijos apie patentuotus „Microsoft“ produktus žr. „Microsoft“ eksportavimo žiniatinklio svetainėje.
 • 6. PALAIKYMO PASLAUGOS. Kreipkitės į programos leidėją ir sužinokite, ar siūlomos palaikymo paslaugos. „Microsoft“, Jūsų aparatinės įrangos gamintojas ir belaidžio tinklo operatorius (jei vienas iš jų yra programos leidėjas) neatsako už programos palaikymo paslaugų teikimą.
 • 7. VIENTISA SUTARTIS. Ši sutartis, taikomos privatumo strategijos, visos papildomos sąlygos, pridėtos prie programos, ir papildomų programų ir naujinimų naudojimo sąlygos yra visa licencijos sutartis tarp Jūsų ir programos leidėjo.
 • 8. TAIKYTINA TEISĖ.
  • a. Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje. Jei įsigijote programą Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Kanadoje, ši sutartis aiškinama, pretenzijos dėl jos pažeidimo ir visos kitos pretenzijos (įskaitant pretenzijas dėl vartotojų apsaugos, nesąžiningos konkurencijos ir civilinės teisės pažeidimo) nagrinėjamos vadovaujantis valstijos, kurioje gyvenate, įstatymais, neatsižvelgiant į skirtingų įstatymų principų nesutapimą.
  • b. Ne Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Kanadoje. Jei programą įsigijote bet kokioje kitoje šalyje, taikomi tos šalies įstatymai.
 • 9. TEISINIS POVEIKIS. Šioje sutartyje aprašytos tam tikros teisės. Pagal savo valstijos ar šalies įstatymus galite turėti ir kitų teisių. Ši sutartis nekeičia Jūsų teisių, suteikiamų pagal Jūsų valstijos ar šalies įstatymus, jei Jūsų valstijos ar šalies įstatymuose neleidžiama to daryti.
 • 10. GARANTIJOS NEBUVIMAS. Programa licencijuota tokia, kokia ji yra, su visomis klaidomis ir tada, kai yra pasiekiama. Programos leidėjas savo, „Microsoft“ (jei „Microsoft“ nėra programos leidėja), belaidžio tinklo operatoriaus, kurio tinkle programa teikiama, ir kiekvienos iš su mumis susijusių įmonių, pardavėjų, atstovų bei tiekėjų (Apsaugotosios šalys) vardu neteikia jokių papildomų sutartinių programos ar su ja susijusių garantijų ar sąlygų. Suteikiamos visos privalomos įstatymuose numatytos garantijos, bet jokių kitų garantijų nesuteikiame. Apsaugotosios šalys atmeta visas numanomas garantijas, įskaitant garantijas dėl tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui, saugos, patogumo ir pažeidimo nebuvimo.
 • 11. TEISIŲ GYNIMO PRIEMONIŲ IR NUOSTOLIŲ APRIBOJIMAS
  • a. Programos leidėjas neatsako už jokį vartotojo turinį, medžiagą ar trečiųjų šalių medžiagą, įskaitant saitus su trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėmis, ir vartotojų vykdomą veiklą. Tokio turinio ir veiklos programos leidėjas neturi aiškinti, jie nėra laikomi išreiškiančiais programos leidėjo nuomonę.
  • b. Programos leidėjas atsako tik tada, jei pažeidžiamos esminės licencijos sąlygos.
  • c. Programos leidėjas, netiesioginiai jo agentai ir (arba) teisiniai atstovai neatsako už jokią nenumatytą žalą, nebūdingą žalą ir (arba) finansinius nuostolius, patirtus dėl kokios nors netiesioginės žalos, įskaitant pelno praradimą, nebent programos leidėjas, netiesioginių jo agentų ir (arba) teisinių atstovų veikla būtų laikoma bent sąmoningu nerūpestingumu ar tyčine veikla.
  • d. Jokiai įstatymų galią turinčiai objektyviai programos leidėjo atsakomybei, įskaitant atsakomybės už produktą akte numatytą atsakomybę, taip pat įstatymų galią turinčią atsakomybę už garantijos nesilaikymą, bet ja neapsiribojant, atsakomybės ribojimas įtakos neturi. Tas pats pasakytina ir apie programos leidėjo, netiesioginių jo agentų ir (arba) teisinių atstovų atsakomybę, kai dėl apgaulės arba neatsargumo netenkama gyvybės arba patiriamas kūno sužalojimas.
  • e. Pagal šias programos licencijos sąlygas ir (arba) naudojantis programa ar paslaugomis, pasiekiamomis programoje, gali būti pareikštos tik įstatymų galią turinčios ir teisinės pretenzijos, nurodytos šio 11 skyriaus i–iv poskyriuose.
Visas tekstas
Įtrauktos paslaugosĮtrauktos paslaugosserviceslist
Suvestinė

„Microsoft“ paslaugų sutartis taikoma toliau išvardytiems produktams, programoms ir paslaugoms, tačiau jie gali būti nepasiekiami jūsų rinkoje.

 • „Account.microsoft.com“
 • „Advertising.microsoft.com“
 • „Arrow Launcher“
 • „Bing“
 • „Bing Apps“
 • „Bing Bots“
 • „Bing Desktop“
 • „Bing in the Classroom“
 • „Bing Input“
 • „Bing Navigation“
 • „Bing Reader“
 • „Bing Toolbar“
 • „Bing Torque“
 • „Bing Translator“
 • „Bing Webmaster“
 • „Bing Wikipedia Browser“
 • „Bing.com“
 • „Bing“ atlygis
 • „Bing“ ieškos programa
 • „Bing“ žemėlapiai
 • „Bing“ žodynas
 • „Bingplaces.com“
 • „Choice.microsoft.com“
 • „Citizen Next“
 • „Conditional Action Programmer“
 • „Cortana“
 • „Cortana skills by Microsoft“
 • „Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge“
 • „Dev Center App“
 • „Device Health App“
 • „Dictate“
 • „Docs.com“
 • „education.minecraft.net“
 • „forzamotorsport.net“
 • „Groove“
 • „Groove Music Pass“
 • „GroupMe“
 • „HealthVault“
 • „Intelektualioji ieška“
 • „LineBack“
 • „Maps App“
 • „Microsoft Add-Ins for Skype“
 • „Microsoft Bots“
 • „Microsoft Health“
 • „Microsoft Office 365“ palaikymo ir atkūrimo pagalbinė priemonė
 • „Microsoft Pay“
 • „Microsoft Translator“
 • „Microsoft Wallpaper“
 • „Microsoft XiaoIce“
 • „Microsoft“ abonementas
 • „Microsoft“ filmai ir TV programos
 • „Microsoft“ šeima
 • „MSN Dial Up“
 • „MSN Explorer“
 • „MSN finansai“
 • „MSN kelionės“
 • „MSN maistas ir gėrimai“
 • „MSN naujienos“
 • „MSN orai“
 • „MSN Premium“
 • „MSN sportas“
 • „MSN sveikata“
 • „MSN.com“
 • „Next Lock Screen“
 • „Office 365 Consumer“
 • „Office 365 Home“
 • „Office 365 Personal“
 • „Office 365 University“
 • „Office Online“
 • „Office Sway“
 • „Office.com“
 • „Office“ parduotuvė
 • „OneDrive.com“
 • „OneDrive“
 • „OneNote.com“
 • „Outlook.com“
 • „Paint 3D“
 • „parduotuvė“
 • „Picturesque Lock Screen“
 • „Pix Lock“
 • „Pocket Skills“
 • „Presentation Translator“
 • „Remix 3D“
 • „Ruuh“
 • „Seeing AI“
 • „Send“
 • „Skype in the Classroom“
 • „Skype Manager“
 • „Skype Qik“
 • „Skype.com“
 • „Skype“
 • „Skype“ darbo pokalbiai
 • „Spreadsheet Keyboard“
 • „Sway.com“
 • „to-do.microsoft.com“
 • „Tossup“
 • „Translator“
 • „Translator for Microsoft Edge“
 • „Translator Live“
 • „UrWeather“
 • „Video Breakdown“
 • „Visio Online“
 • „Windows Live Mail“
 • „Windows Live Writer“
 • „Windows“ filmų montažinė
 • „Windows“ fotogalerija
 • „Windows“ parduotuvė
 • „Xbox Game Pass“
 • „Xbox Live Gold“
 • „Xbox Live“
 • „Xbox Music“
 • „Xbox Store“
 • „Xbox“ ir „Windows“ žaidimai, programos bei svetainės, publikuojami „Microsoft“
 • „Xbox“ vaizdo įrašai
Visas tekstas
2016 m. liepos 15 d.0