Prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija rizikos valdymas

Nustatyti ir imtis veiksmų dėl kritinių vidinių rizikos veiksnių

Pasitelkdami įtaisytuosius privatumo valdiklius, naudokite vietinius ir trečiosios šalies signalus, kad nustatytumėte ir ištirtumėte vidines grėsmes.

Vidinių grėsmių keliamų problemų sprendimas

Sužinokite, kaip „Microsoft“ CISO Bret Arsenault sprendžia su vidinėmis grėsmėmis susijusius klausimus naudodamas naują išmanųjį sprendimą.

Prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija rizikos valdymas

Naudodami prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija rizikos valdymo priemonę, „Microsoft 365“ įdiegtą sprendimą, aptikite ir identifikuokite vidines grėsmes organizacijoje bei imkitės veiksmų.

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

Komunikacijos reikalavimų atitiktis

Greitai identifikuokite įmonės elgesio kodekso pažeidimus, kurie pasitaiko įmonės ryšiuose, ir imkitės ištaisomųjų veiksmų.

Informacijos barjerai

Apribokite ryšius tarp tam tikrų vartotojų grupių, naudodami „Microsoft 365“ įdiegtus informacijos barjerus.

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Apsaugotoji kliento saugykla

Naudodami apsaugotąją kliento saugyklą sustiprinkite valdymą taikydami aiškų prieigos įgaliojimą atlikti priežiūros operacijas.

„Privileged Access Management“

Tiksliai valdykite privilegijuotųjų administratorių prieigą, kad jie galėtų atlikti konkrečias užduotis (užduotimis grįstas prieigos valdymas) naudodami „Microsoft Office 365“.

Device screen showing a list of priviledged access policies

Dabar išbandykite mūsų atitikties sprendimus

Prisiregistruokite naudoti „Microsoft 365 E5“ atitikties bandomąją versiją šiandie.

Peržiūrėkite daugiau apie „Microsoft 365“

Efektyvios vidinių grėsmių keliamų problemų sprendimo programos kūrimas

Ištekliai

Identifikuokite ir pašalinkite vidines grėsmes pasitelkdami „Insider“ rizikos valdymą

Naudokite DI ir mašininį mokymąsi vidinėms grėsmėms suvaldyti

Prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija rizikos valdymas naudojant „Microsoft 365“