„Azure AD“ domenų tarnybos

Naudodami „Azure Active Directory“ („Azure AD“) domenų tarnybas perkelkite senstelėjusias programas iš vietinio į valdomą domeną be poreikio valdyti aplinką debesyje.

Apsaugokite savo organizaciją naudodami sklandžiai veikiantį tapatybės sprendimą

Kas yra „Azure AD“ domenų tarnybos?

Naudokite valdomas domenų tarnybas, pvz., domenų prijungimo, grupės strategijos, LDAP ir „Kerberos“ autentifikavimą, be poreikio diegti, valdyti ir taisyti domenų valdiklius debesyje.

„Azure AD“ domenų tarnybos integruojamos su „Azure AD“

Leiskite vartotojams prisijungti prie tarnybų ir programų, prijungtų prie valdomo domeno, naudojant esamus „Azure AD“ kredencialus. Apsaugokite prieigą ir perkelkite vietinius išteklius į „Azure“ su esamomis grupėmis ir vartotojų paskyromis.

Jūsų domeno valdiklis kaip paslauga

Vykdykite senstelėjusias programas debesyje, kai modernaus autentifikavimo metodai nepalaikomi, ir perkelkite šias programas į valdomą domeną be poreikio diegti, valdyti ar atnaujinti domeno valdiklius debesyje.

Valdomų domenų tarnybų naudojimas „Azure“ sistemoje

Naudodami „Azure AD“ domenų tarnybas prijunkite „Azure“ virtualiąsias mašinas prie domeno nediegdami domeno valdiklių. Prisijunkite prie virtualiųjų mašinų ir pasiekite išteklius naudodami „Azure AD“ kredencialus.

Perkelkite vietines programas į „Azure“

Perkelkite senstelėjusias, nuo katalogo priklausančias programas, veikiančias vietinėje sistemoje, į „Azure“, nesijaudindami dėl tapatybių poreikių.

Įdiekite per kelias minutes naudodamiesi korporacijos lygio našumu

Greitai įgalinkite „Azure AD“ domenų tarnybas savo „Azure AD“ nuomotojui, pasirinkite našumo lygį ir naudokitės korporacijos lygio funkcijomis, tokiomis kaip išteklių miškai ir kasdienis atsarginių kopijų kūrimas.

Gaukite korporacijos aprėptį ir SLA

Išnaudokite korporacijos lygio aprėptį ir patikimumą. „Azure AD“ domenų tarnybos yra lengvai pasiekiama tarnyba, laikoma visuotinai platinamuose duomenų centruose.

Išsamiai susipažinkite su „Azure AD“ domenų tarnybomis

Papildomi „Azure AD“ domenų tarnybų ištekliai

Vadovai apie funkcijų naudojimą

Nuoseklios instrukcijos apie „Azure AD“ domenų tarnybų konfigūravimą.

Mokomoji medžiaga

Sužinokite, kaip diegti „Azure AD“ domenų tarnybas.

Kodų pavyzdžiai

Raskite kodo pavyzdžių, kad pagreitintumėte diegimą.

Tapatybės tarnybų palyginimas

Sužinokite skirtumus tarp savarankiškai valdomų „Active Directory“ domenų tarnybų, „Azure AD“ ir valdomų „Azure AD“ domenų tarnybų.

Apsaugokite savo organizaciją naudodami sklandžiai veikiantį tapatybės sprendimą

Valdomas domenas sukonfigūruojamas taip, kad būtų galima atlikti vienpusį sinchronizavimą iš „Azure AD“, kad būtų galima pasiekti centrinį vartotojų, grupių ir kredencialų rinkinį. Sinchronizavus, išteklius galima kurti tiesiogiai valdomame domene, bet jie nebus sinchronizuojami su „Azure AD“. Tada programos, tarnybos ir virtualiosios mašinos „Azure“ sistemoje, kurios jungiasi prie valdomo domeno, gali naudoti įprastas „Azure AD“ domenų tarnybos funkcijas. Hibridinėje aplinkoje su vietine AD aplinka „Azure AD Connect“ sinchronizuoja tapatybių informaciją su „Azure AD“, kuri tuomet sinchronizuojama su valdomu domenu.