Vartotojų ir grupių valdymas

Efektyviai valdykite vartotojų tapatybes ir grupes naudodami „Azure Active Directory“ („Azure AD“).

Vartotojų ir grupių valdymas. Kas tai?

Vartotojų ir grupių valdymas yra tapatybių ir prieigos valdymo pagrindas. Pagrindinis vartotojų ir grupių valdymas apima tapatybių sukūrimą ir atnaujinimą bei išteklių, kuriuos gali pasiekti kiekvieno vartotojo tapatybė, taisyklių nustatymą. Jis taip pat apima vartotojų rinkinių priskyrimą grupėms, kad būtų galima efektyviai valdyti.

Vartotojų ir grupių valdymas naudojant „Azure AD“

Susipažinkite su „Azure AD“ vartotojų valdymo ir grupių funkcijomis pasitelkdami šį septynių dalių „Microsoft Learn“ modulį.

Vartotojų ir grupių valdymas naudojant „Azure AD“

„Azure AD“ suteikia vartotojų valdymo paslaugas IT administratoriams, įskaitant licencijų priskyrimą, teisių įgaliojimą ir prieigos prie programų priskyrimą.

Svarbiausios vartotojų ir grupių valdymo užduotys

Sužinokite apie ryšį tarp vartotojų tapatybės valdymo užduočių, pvz., grupių, licencijų, įdiegtų organizacijos programų ir administratoriaus vaidmenų.

Licencijavimas grupės pagrindu

Priskirkite „Microsoft“ paslaugų licencijavimą grupės lygiu, kad valdytumėte dideliu mastu ir vykdytumėte automatizavimui grįstus organizacijos pakeitimus.

Programų valdymas ir prieiga prie išteklių

Naudodami grupes efektyviau valdykite prieigą prie debesų technologijos pagrindu veikiančių programų, vietinių programų ir išteklių, pvz., „SharePoint“ svetainių narystės.

Dinaminių grupių priskyrimas

Automatizuokite prieigos atitiktį naudodami tinkintas taisykles, kurios nustato grupės narystę pagal vartotojų ypatybes, pvz., darbo funkcijas.

Išsamiai susipažinkite su „Azure AD“ vartotojų valdymu

Papildomi ištekliai

Vadovai apie funkcijų naudojimą

Žr. nuoseklius nurodymus, kaip įtraukti, atnaujinti ir pašalinti vartotojų tapatybes iš „Azure AD“.

Mokomoji medžiaga

Sužinokite, kaip automatiškai įtraukti vartotojus į grupes pagal jų tapatybės ypatybes.

Greitojo pasirengimo darbui vadovai

Pradėkite priskirti licencijas vartotojams ir grupėms.

„Azure AD“ yra jūsų tapatybės valdymo plokštuma debesyje. Valdykite vartotojų ir grupių prieigą prie programinės įrangos kaip paslaugos (SaaS) programų, pasirinktinių ir vietinių programų.