MICROSOFT PARDAVIMO SĄLYGOS

Parduotuvė, Europos ekonominė erdvė

Atnaujinta 2017 m. vasario mėn

Sveiki atvykę į „Microsoft“ internetines arba mažmeninės prekybos parduotuves, kurias valdo įmonė „Microsoft Ireland Operations Limited“ (bendrai – „Microsoft“, „Mes“, „Mums“, „Mūsų“), įsikūrusi adresu One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Žodis „Parduotuvė“ nurodo mūsų internetinės ir mažmeninės prekybos vietas, kuriose galite naršyti, peržiūrėti, įsigyti, įvertinti ir peržiūrėti prekes ir paslaugas, pavyzdžiui, įrenginius, žaidimų konsoles, skaitmeninį turinį, programas, žaidimus ir kt. Šios pardavimo sąlygos („Pardavimo sąlygos“) taikomos naudojant „Microsoft“ parduotuvę, „Office“ parduotuvę, „Xbox“ parduotuvę, „Windows“ parduotuvę ir kitas „Microsoft“ paslaugas, kurias teikiant minimos šios Pardavimo sąlygos (bendrai vadinamos „Parduotuvė“). Parduotuvėje „Microsoft“ teikia prieigą prie įvairių išteklių, įskaitant atsisiuntimo sritis, programinę įrangą, įrankius ir informaciją apie programinę įrangą, paslaugas ir kitas prekes (bendrai – „Paslaugos“, o kartu su parduotuve – „Parduotuvė“).

Žodžius „produktas“ arba „produktai“ vartojame kalbėdami apie Parduotuvėje siūlomas prekes. Daugumą parduotuvėje siūlomų produktų siūlo ne „Microsoft“, o kitos įmonės.

Naudodami Parduotuvę arba įsigydami iš Parduotuvės produktus ir paslaugas sutinkate su šiomis Pardavimo sąlygomis, „Microsoft“ privatumo nuostatomis (žr. toliau pateiktą skyrių „Asmeninės informacijos privatumas ir apsauga“) ir Parduotuvėje taikomomis arba šiose Pardavimo sąlygose nurodomomis sąlygomis, strategijomis arba apribojimais (bendrai – „Parduotuvės strategijos“). Raginame atidžiai perskaityti Parduotuvės strategijas. JEI NESUTINKATE SU PARDUOTUVĖS STRATEGIJOMIS, NEGALITE NAUDOTIS PARDUOTUVE ARBA JOJE TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS.

Jei jūsų šalyje ar regione yra įsteigta „Microsoft“ mažmeninės prekybos parduotuvė, joje gali būti taikomos kitos strategijos arba gali būti papildomų strategijų. „Microsoft“ bet kuriuo metu be įspėjimo gali atnaujinti arba pakeisti bet kurias strategijas.

Naudojant Parduotuvę taikomos sąlygos

1. Nario abonementas. Jeigu norint naudotis Parduotuve arba Paslauga reikia susikurti abonementą, turite įvykdyti registracijos procesą, pateikdami mums naujausią, visą ir tikslią informaciją, kai to reikalaujama atitinkamos registracijos formoje. Be to, kaip abonemento atidarymo sąlyga gali būti pateiktas reikalavimas sutikti su paslaugų sutarties arba atskiromis naudojimo sąlygomis. Naudodami savo abonementą prieigai prie Parduotuvės ir iš Parduotuvės įsigyto turinio turite laikytis visų „Microsoft“ abonementui taikomų sąlygų. Daugiau informacijos ieškokite „Microsoft“ paslaugų sutartyje. Atsakomybę už abonemento informacijos ir slaptažodžio konfidencialumo užtikrinimą bei visą abonemento veiklą prisiimate jūs.

2. Jokio neteisėto arba draudžiamo naudojimo. Viena iš Parduotuvės ir Paslaugų naudojimo sąlygų – garantuoti, kad Parduotuvės nenaudosite jokiais neteisėtais arba šių Parduotuvės sąlygų, Parduotuvės strategijų arba bet kurių kitų naudojant Parduotuvę taikomų sąlygų draudžiamais tikslais. Negalite naudoti Parduotuvės jokiu būdu, kuriuo galima sugadinti, išjungti, perkrauti kurį nors „Microsoft“ serverį ar tinklą (-us), sujungtą (-tus) su bet kuriuo „Microsoft“ serveriu, ar jam (jiems) pakenkti, ar trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis Parduotuve. Negalite bandyti gauti neleistinos prieigos prie Parduotuvės, kitų abonementų, kompiuterių sistemų ar tinklų, sujungtų su bet kuriuo „Microsoft“ serveriu ar Parduotuve, įsibraudami į kito kompiuterio sistemą, gaudami slaptažodį ar kokiais nors kitais būdais. Negalite gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios nėra specialiai pasiekiamos per Parduotuvę. Parduotuvės negalima naudoti taip, kad būtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, įskaitant sąmoningą kenkimą asmeniui arba subjektui, įskaitant „Microsoft“. Komerciniais tikslais negalima platinti, publikuoti, licencijuoti arba parduoti jokių iš Parduotuvės gautų produktų, informacijos arba paslaugų.

3. Medžiaga, kurią teikiate „Microsoft“ arba skelbiate Parduotuvėje. „Microsoft“ nereiškia pretenzijų į medžiagos, kurią pateikiate įmonei „Microsoft“ (įskaitant atsiliepimus, įvertinimus ir pasiūlymus) arba publikuojate, nusiunčiate, įdedate ar pateikiate Parduotuvėje ar susijusiose „Microsoft“ paslaugose kitiems peržiūrėti (kiekvienas atskirai – „Pateikimas“, visi bendrai – „Pateikimai“), nuosavybę. Tačiau suteikiate teisę „Microsoft“ naudoti, keisti, pritaikyti, perdirbti, platinti ir rodyti jūsų Pateikimą (pavyzdžiui, reklaminiais tikslais), įskaitant jūsų vardą, visame pasaulyje. Publikavus savo Pateikimą Parduotuvės srityse, kuriose jis plačiai be apribojimų pasiekiamas internetu, jūsų Pateikimas gali būti panaudotas demonstruojant Parduotuvę ar jos reklaminėje medžiagoje. Jūs garantuojate ir teigiate, kad turite (ir turėsite) visas reikiamas teises, kad galėtumėte atlikti bet kokį Pateikimą ir suteikti šias teises „Microsoft“ visame pasaulyje ir visą šių teisių galiojimo laikotarpį.

Naudojant Pateikimą nebus mokama jokia kompensacija. „Microsoft“ nėra niekaip įsipareigojusi publikuoti ar naudoti jokio Pateikimo ir „Microsoft“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra pašalinti bet kurį Pateikimą. „Microsoft“ nėra atsakinga už jūsų Pateikimus ar naudojant Parduotuvę kitų skelbiamą, siunčiamą, pateikiamą medžiagą.

Jei įvertinate Parduotuvės programą arba pateikiate jos apžvalgą, galite gauti el. laišką iš „Microsoft“, kuriame pateikiamas turinys iš programos leidėjo.

4. Saitai su trečiųjų šalių svetainėmis. Parduotuvėje gali būti pateikta saitų su trečiųjų šalių svetainėmis, kuriais naudodamiesi galite išeiti iš Parduotuvės. Susietųjų svetainių „Microsoft“ nekontroliuoja ir neatsako už jokį susietųjų svetainių turinį arba jose esančius saitus. Šiuos saitus „Microsoft“ teikia tik dėl patogumo ir jokio saito įtraukimas nereiškia, kad „Microsoft“ pritaria svetainės turiniui. Naudojant trečiųjų šalių svetainę gali būti taikomos trečiųjų šalių pateiktos sąlygos.

Su produktų IR PASLAUGŲ pardavimu susijusios sąlygos

5. Pasiekiamumas pagal geografinį regioną. Produktų pasiekiamumas gali skirtis, priklausomai nuo regiono arba prietaiso. Be to, gali būti apribojimų, susijusių su tuo, kur galime siųsti prekes ar teikti paslaugas arba skaitmeninį turinį. Kad galėtumėte pirkti, šalyje arba regione, kuriame yra Parduotuvė, kurioje perkate, jums gali reikėti turėti galiojantį sąskaitų siuntimo ir pristatymo adresą.

6. Tik galutiniai vartotojai. Kad galėtumėte pirkti produktus iš Parduotuvės, turite būti galutinis vartotojas. Pardavėjams pirkti draudžiama.

7. Eksporto apribojimai. Iš Parduotuvės įsigytiems produktams gali būti taikomi muito mokesčiai ir eksporto reguliavimo įstatymai bei taisyklės. Jūs sutinkate laikytis visų taikomų tarptautinių ir vietos įstatymų bei taisyklių.

8. Atsiskaitymas. Nurodydami „Microsoft“ mokėjimo būdą: (i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; (ii) suteikiate „Microsoft“ teisę imti iš jūsų mokestį už bet kurių produktų, paslaugų ar prieinamo turinio naudojimą taikant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; (iii) suteikiate „Microsoft“ teisę imti iš jūsų mokestį už bet kurią mokamą Parduotuvės funkciją, kurią nutarsite užsakyti ar naudoti. Sutinkate nedelsdami atnaujinti sąskaitos ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerį bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume įvykdyti jūsų operaciją ir susisiekti su jumis iškilus klausimų dėl jūsų operacijos. Galime apmokestinti jus (a) iš anksto; (b) atliekant pirkimą; (c) iškart po pirkimo arba (d) kelis kartus prenumeratų atveju. Be to, jus apmokestinti mes galime ne didesne kaip jūsų patvirtinta suma, ir turime iš anksto pranešti apie bet kokius mokėjimo už kartotines prenumeratas sumos pasikeitimus. Vienu metu galime paprašyti sumokėti daugiau nei už vieną ankstesnį atsiskaitymo laikotarpį, imdami anksčiau netaikytas sumas. Žr. toliau pateikiamą skyrių „Automatinis atnaujinimas“.

Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos paslaugą turite atšaukti, kad nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Jei iki bandomojo laikotarpio pabaigos paslaugos neatšauksite, leisite mums reikalauti iš jūsų sumokėti už produktą ar paslaugą jūsų pasirinktu apmokėjimo būdu.

9. Kartotiniai mokėjimai. Kai prekes, paslaugas arba skaitmeninį turinį įsigyjate prenumeruodami (pvz., kas savaitę, kas mėnesį, kas 3 mėnesius arba vieną kartą per metus (pasirinktinai)), pripažįstate ir sutinkate, kad leisite iš jūsų imti kartotinius mokėjimus ir kad šie mokėjimai bus atliekami bendrovei „Microsoft“ jūsų pasirinktu būdu ir jūsų pasirinktais pasikartojančiais intervalais, kol jūs arba „Microsoft“ nenutrauksite prenumeratos. Leisdami pasikartojančius mokėjimus leidžiate „Microsoft“ apdoroti tokius mokėjimus kaip elektroninius debetus, lėšų perdavimus arba elektroninius šablonus iš savo priskirtos sąskaitos (tuo atveju, jeigu naudojama automatizuota atsiskaitymo sistema arba panašūs mokėjimo būdai) arba kaip jūsų priskirtai sąskaitai taikomus mokesčius (tuo atveju, jeigu naudojama kredito kortelė arba panašūs mokėjimo būdai) (bendrai – „Elektroniniai mokėjimai“). Dažniausiai už prenumeratą išrašomos sąskaitos arba mokama iš anksto už pasirinktą prenumeratos laikotarpį. Jeigu kuris nors paskirtas mokestis nesumokamas arba jeigu atmetama kuri nors kredito kortelės arba panaši operacija, bendrovė „Microsoft“ arba jos paslaugų teikėjai pasilieka teisę taikyti bet kokį prekės grąžinimo, atmetimo arba nepakankamo sąskaitos likučio mokestį ir apdoroti tokį mokėjimą kaip elektroninį mokėjimą.

10. Galimybė įsigyti, kiekis ir užsakymo apribojimai. Kainos bei prekių, paslaugų ir skaitmeninio turinio pasiekiamumas Parduotuvėje bet kada ir apie tai nepranešus gali būti keičiami. „Microsoft“ gali apriboti kiekį, galimą įsigyti pateikus vieną užsakymą, vienam abonementui, su viena kredito kortele, vienam asmeniui arba vienuose namuose. Jeigu užsakytų prekių, paslaugų arba skaitmeninio turinio šiuo metu pasiūlyti negalime arba daugiau pasiūlyti nebegalėsime, galime su jumis susisiekti ir pasiūlyti kitą produktą. Jei pirkti kitą pasiūlytą produktą atsisakysite, užsakymą atšauksime.

Dėl teisėtų priežasčių, įskaitant jūsų nesugebėjimą įvykdyti pateikiant užsakymą nurodytų sąlygų, galimybės įvykdyti mokėjimą nebuvimą, galimybės gauti užsakytus produktus, skaitmeninį turinį arba paslaugas nebuvimą arba kai pastebima akivaizdi kainos klaida arba kitos klaidos, „Microsoft“ gali bet kada atsisakyti vykdyti arba atmesti bet kurį užsakymą ir grąžinti visus už užsakymą sumokėtus pinigus. Jeigu pastebima tokia kainos klaida ar kitos klaidos, mes pasiliekame teisę arba (a) atšaukti jūsų užsakymą arba pirkimą, arba (b) susisiekti su jumis ir pasiūlyti jums kitų galimybių. Atšaukus užsakymą bus panaikinta prieiga prie bet kokio susijusio turinio.

Mes taip pat galime pašalinti arba išjungti žaidimų, programų, turinio arba paslaugų kopijas įrenginyje, kad apsaugotume jus, Parduotuvę arba visas kitas šalis, kurioms tai gali būti aktualu. Kai kuris turinys ir kai kurios programos kartais gali būti nepasiekiami arba gali būti pasiūloma jais naudotis ribotą laiką. Pasiekiamumas gali priklausyti nuo regiono. Taigi jeigu savo abonementą arba įrenginį perkelsite į kitą regioną, gali būti, kad nebegalėsite iš naujo atsisiųsti turinio arba programų arba iš naujo transliuoti anksčiau įsigyto turinio. Tokiu atveju jums gali reikėti iš naujo nusipirkti turinį arba programas, už kuriuos sumokėjote ankstesniame regione. Mes neprivalome leisti kartotinai atsisiųsti arba kartotinai teikti jokio anksčiau jūsų nusipirkto turinio arba programų, nebent to reikalautų galiojantys įstatymai.

11. Naujinimai. Jeigu bus galima, „Microsoft“ automatiškai tikrins ir atsiųs programų naujinimus, net jeigu neprisijungėte prie Parduotuvės. Jeigu nepageidaujate gauti Parduotuvės programų automatinių naujinimų, galite pakeisti parametrus. Tam tikras „Office“ parduotuvės programas, kurios visiškai ar iš dalies veikia tinkle, programos kūrėjas gali bet kada atnaujinti. Jūsų sutikimo naujinti gali nereikėti. Kai kurios kitos programos gali būti nepasiekiamos, kol sutiksite atlikti naujinimą.

12. Programinės įrangos licencijos ir naudojimo teisės. Jums suteikiama licencija naudotis programine įranga ir kitu skaitmeniniu turiniu, kurį galite pasiekti Parduotuvėse, jis jums neparduodamas. Tiesiai iš Parduotuvės atsisiųstoms programoms taikomos Standartinės programos licencijos sąlygos (SALT), kurias galima rasti [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0427], nebent programoje pateikiamos kitos licencijos sąlygos (iš „Office“ parduotuvės atsisiųstoms programoms SALT negalioja, joms taikomos atskiros licencijos sąlygos). „Microsoft“ mažmeninės prekybos parduotuvėje įsigytoms programinės įrangos licencijoms taikoma kartu su programine įranga pateikiama licencijos sutartis ir, kai nuspręsite įsigyti, atsisiųsti ir (arba) įdiegti programinę įrangą, jums reikės sutikti su licencijos sutartimi. Be to, programinei įrangai ir kitam skaitmeniniam turiniui, kurį galima įsigyti Parduotuvėje, taikomos naudojimo taisyklės, kurias galima rasti adresu http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Bet koks atitinkamoms licencijos sąlygoms, naudojimo taisyklėms ir galiojantiems įstatymams prieštaraujantis programinės įrangos arba prekių perdarymas arba kartotinis platinimas yra aiškiai draudžiamas ir už jį gali būti taikomos griežtos civilinės arba baudžiamosios nuobaudos. Pažeidėjams gali būti pateikti patys griežčiausi įstatymuose numatyti kaltinimai.

JEI PRIEŠ ATIDARYDAMI BET KURIĄ PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKUOTĘ NORITE GAUTI NEMOKAMĄ SUPAKUOTAI PROGRAMINEI ĮRANGAI TAIKYTINOS LICENCIJOS SUTARTIES KOPIJĄ, KREIPKITĖS Į „MICROSOFT“ MAŽMENINĖS PREKYBOS PARDUOTUVĘ (KAIP NURODYTA TOLIAU PATEIKTAME SKYRIUJE „PRANEŠIMAI IR BENDRAVIMAS“).

KITOS SĄLYGOS. Be programinės įrangos ir kitų galimų atsisiųsti produktų, Parduotuvėje gali būti siūloma ir kitų produktų bei paslaugų, kuriems taikomos atskiros galutinio vartotojo licencijos sutartys, naudojimo, aptarnavimo arba kitos sąlygos. Jei norėsite pirkti, atsisiųsti arba naudoti tuos produktus, gali būti reikalaujama sutikti ir su tomis pirkimo, atsisiuntimo, diegimo arba naudojimo sąlygomis.

KAD JUMS BŪTŲ PATOGIAU, PARDUOTUVĖJE ARBA PER PASLAUGAS, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA PREKES „MICROSOFT“ GALI PASIŪLYTI NAUDOTI IR (ARBA) ATSISIŲSTI ĮRANKIUS IR PRIEMONES, KURIE NĖRA LAIKOMI PARDUODAMO PRODUKTO ARBA PASLAUGŲ DALIMI. „MICROSOFT“ NIEKAIP PAPILDOMAI NEUŽTIKRINA, KAD REZULTATAI AR IŠVESTIS, GAUTA NAUDOJANT BET KOKIUS TOKIUS ĮRANKIUS IR PRIEMONES, BUS TIKSLI IR TOKIA, KOKIA NURODYTA PRODUKTŲ GARANTIJŲ SKYRIUJE.

Naudodami Parduotuvėje, per programinę įrangą arba prekes siūlomus įrankius ir priemones, gerbkite kitų subjektų intelektinės nuosavybės teises.

13. Kodai, skirti programinei įrangai ir turiniui atsisiųsti. Tam tikra programinė įranga ir turinys yra atsisiunčiami paspaudus atsisiuntimo saitą „Microsoft“ abonemente, susietame su jūsų pirkimu. Kaip nurodyta tolesnėje pastraipoje, šių pirkinių atsisiuntimo saitas ir skaitmeninis raktas „Microsoft“ abonemente paprastai saugomi trejus (3) metus nuo pirkimo datos, bet nepažadame, kad jie bus saugomi bet kokį tam tikrą laikotarpį. Prenumeratos produktams, kurie pateikiami nurodant saitą, gali būti taikomos kitos sąlygos ir saugojimo teisės, kurias užsiprenumeruodami galėsite peržiūrėti ir su kuriomis turėsite sutikti.

Jūs sutinkate, kad mes galime bet kada atšaukti arba pakeisti skaitmeninių raktų saugojimo programą. Taip pat sutinkate, kad bet kada ir dėl bet kokios priežasties, įskaitant, pvz., produkto palaikymo ciklo pabaigą, mes galime nustoti saugoti vieno arba kelių produktų raktus ir tada atsisiuntimo saito arba skaitmeninio rakto pasiekti nebegalėsite. Jei atšauksime arba pakeisime programą ir jūs per savo abonementą nebegalėsite pasiekti atsisiuntimo saito arba skaitmeninio (-ių) rakto (-ų), apie tai jus įspėsime ne vėliau kaip prieš 90 dienų susisiekę pasinaudodami atitinkamo „Microsoft“ abonemento kontaktine informacija.

14. Įkainiai Jei jūsų šalyje ar regione yra „Microsoft“ mažmeninės prekybos parduotuvė, ten siūlomos kainos, produktų pasirinkimas ir reklamos gali skirtis nuo to, kas siūloma internetinėje Parduotuvėje. „Microsoft“ negarantuoja, kad internete siūloma kaina, produktas ar nuolaida taip pat bus pateikiama arba taikoma „Microsoft“ mažmeninės prekybos parduotuvėje ar atvirkščiai.

Parduotuvėje nesuteikiama kainos atitikties garantija. Mūsų siūloma kaina gali nesutapti su kitų pardavėjų už tas pačias prekes taikoma kaina.

Mes galime suteikti galimybę iš anksto užsisakyti kai kuriuos produktus prieš tai, kai jais bus pradėta prekiauti. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų išankstinio užsakymo strategijas, žr. mūsų puslapį Išankstiniai užsakymai https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0427.

Nebent būtų nurodyta kitaip, į Parduotuvėje pateikiamas kainas įtraukti mokesčiai („Mokesčiai“), kurie gali būti taikomi perkant. Į Parduotuvėje nurodytą kainą neįtrauktos pristatymo išlaidos. Mokesčiai ir pristatymo išlaidos (kaip taikoma) bus pridėtos prie pirkimo sumos ir nurodytos pirkimo užbaigimo puslapyje prieš užbaigiant užsakymą. Tik jūs esate atsakingi už šių mokesčių ir išlaidų apmokėjimą.

Kai kurių operacijų atveju gali reikėti konvertuoti užsienio valiutą arba operaciją atlikti kitoje šalyje; tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos. Jūsų bankas gali taikyti papildomus mokesčius už paslaugas, kai naudojate kredito ar debeto kortelę. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į banką.

15. Automatinio atnaujinimo pasirinkimas. Jei jūsų šalyje, regione, apskrityje arba rajone leidžiama vykdyti automatinį naujinimą, galite pasirinkti, kad produktai arba paslaugos automatiškai atsinaujintų pasibaigus nustatytam galiojimo laikotarpiu. Prieš bet kuriam produktui ar paslaugai atsinaujinant naujam laikotarpiui, mes priminsime jums apie tai atsiųsdami el. laišką. Priminę jums, kad pasirinkote, jog produktas ar paslauga būtų automatiškai naujinami, mes galime automatiškai atnaujinti produktą ar paslaugą pasibaigus dabartiniam paslaugų teikimo laikotarpiui ir apmokestinti jus nurodydami tuo metu galiojančią kainą už atnaujinimo laikotarpį, nebent pasirinkote atšaukti produktą ar paslaugą, kaip aprašyta toliau. Taip pat priminsime, kad atsiskaitymas už naujinimą bus vykdomas pasirinktu mokėjimo būdu, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pateiktas atnaujinimo dieną ar vėliau. Taip pat pateiksime instrukcijas, kaip atšaukti produktus ar paslaugas. Nenorėdami mokėti už atnaujinimą, atšaukti turite iki atnaujinimo datos.

16. Grąžinimo strategija. Ši grąžinimo strategija taikoma kartu su bet kokiomis teisinėmis garantijomis arba bet kokiomis kitomis grąžinimo teisėmis, kurios gali būti numatytos įstatymų (žr. tolesniame skyriuje „Produktų garantijos“). Pagal mūsų grąžinimo kriterijus įsigiję tinkamą produktą per trisdešimt (30) kalendorinių dienų galite nutraukti pirkimo sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus trisdešimčiai (30) kalendorinių dienų nuo pristatymo.

Jei jūsų šalyje ar regione galiojantys įstatymai numato ilgesnį atsisakymo laikotarpį, jis ir yra laikomas galiojančiu.

Norėdami pasinaudoti atsisakymo teise, apie savo sprendimą turite pranešti nepasibaigus atsisakymo laikotarpiui. Norėdami pranešti apie savo sprendimą ir pradėti grąžinimo procesą, kreipkitės į mus įėję į puslapį Pardavimas ir pagalba https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0427. Taip pat galite naudoti šią atsisakymo formą, https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x427 tačiau tai nėra privaloma.

Jeigu pasinaudosite savo teise pasitraukti iš sutarties, mes grąžinsime už produktus ir jų pristatymą sumokėtą sumą (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl jūsų pasirinkto pristatymo būdo, jeigu pasirinkote ne mūsų siūlomą pigiausią standartinio pristatymo būdą). Grąžinimas paprastai turi būti įvykdytas pirminiu mokėjimo būdu. Atitinkamus produktus turite grąžinti nepagrįstai nedelsdami (ne vėliau negu per 14 dienų nuo tos dienos, kai pateikėte grąžinimo užklausą) ir savo sąskaita.

Kaip viena iš grąžinimo sąlygų ir tiek, kiek leidžia įstatymai, taikomi toliau išvardyti reikalavimai. Visus produktus reikia grąžinti tinkamos būklės (pvz., jie negali būti nusidėvėję arba sugadinti, jie turi būti tokios būklės, kad galėtume juos kartotinai parduoti). Visa supakuota programinė įranga ir vaizdo žaidimai turi būti grąžinti nepažeidus pakuotės.

Atsisakymo teisės galiojimo laikotarpį galime pratęsti per šventes arba kitus laikotarpius. Jei tam tikram produktui Parduotuvėje paskelbtas ilgesnis grąžinimo laikotarpis, paskelbtas laikotarpis ir laikomas galiojančiu.

Prie visų grąžinamų produktų turi būti pridėtas pradinis gavimo kvitas arba dovanos kvitas, pradinė dokumentacija, instrukcijų vadovai, registracija, dalys ir komponentai (įskaitant kabelius, valdiklius ir priedus) bei gamintojo pakuotė. Kaip numato galiojantys įstatymai, nepridėjus šių elementų gali būti neįvykdytas arba uždelstas pinigų grąžinimas arba pakeitimas, jei jis neatitiks grąžinimo kriterijų.

Kai kurių prekių grąžinti negalima. Nebent tam tikro produkto pasiūlyme būtų nurodyta kitaip, visi šio tipo produktų pirkimai yra galutiniai ir pinigai už juos negrąžinami ir jūs neturite teisės atsisakyti šių pirkimų:

skaitmeninės programos, žaidimai, programų turinys ir prenumeratos, muzika, filmai, TV serialai ir laidos ir panašus turinys;

paslaugų / prenumeratų kortelės (pvz., „Skype“, „Xbox Live“, „Groove Music Pass“);

panaudotos skaitmeninės dovanų kortelės;

asmeniniams poreikiams pritaikyti arba tinkinti produktai; ir

suteiktos arba panaudotos paslaugos.

Visą informaciją apie tai, kaip grąžinti galimus grąžinti produktus rasite mūsų puslapyje Prekių grąžinimas ir pinigų grąžinimas https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0427.

17. Mokėjimas jums. Jei mes turime jums sumokėti, jūs turite laiku ir tiksliai pateikti visą informaciją, kurios mums reikia, kad jums sumokėtume. Išskyrus mokėjimą (-us), atliktą (-us) laikantis pirmiau esančio skyriaus „Grąžinimo strategija“ nuostatų, jūs esate atsakingi už visus mokesčius, kurie gali būti taikomi dėl šio jums atlikto mokėjimo. Taip pat turite laikytis visų kitų sąlygų, kurias taikome teikdami teisę į mokėjimą. Jei mokėjimą gausite per klaidą, mes galime atšaukti mokėjimą arba reikalauti grąžinti sumokėtą sumą. Jūs sutinkate su mumis bendradarbiauti mums siekiant tai padaryti. Mes taip pat galime be įspėjimo sumažinti jūsų mokėtiną sumą, apskaičiuodami ją pagal ankstesnę permoką.

18. Dovanų kortelės. „Microsoft“ mažmeninės prekybos parduotuvėje įsigytoms dovanų kortelėms galioja mažmeninės prekybos dovanų kortelių sutartis, pateikiama adresu

https://www.microsoft.com/en-us/store/b/gift-cards.

Įsigyjant ir naudojant kitas „Microsoft“ dovanų korteles taikomos „Microsoft“ dovanų kortelių sąlygos (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Klientų aptarnavimas. Norėdami gauti asmenų, į kuriuos turėtumėte kreiptis norėdami pateikti su klientų aptarnavimu susijusias užklausas, kontaktinius duomenis, žr. Parduotuvės pardavimo ir pagalbos puslapyje. Jei gyvenate Europoje ir nepavyksta išspręsti problemų naudojantis klientų pagalbos kanalais, galite apsilankyti ES internetinėje ginčų sprendimo platformoje adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. „Microsoft“ kontaktinis el. pašto adresas, kurį reikia pateikti, yra MSODR@microsoft.com. Įsidėmėkite, kad šis el. pašto adresas skirtas naudoti tik ES internetinėje ginčų sprendimo platformoje; juo negalima rašyti norint kreiptis dėl bendrojo pobūdžio pagalbos ar klausimų.

20. Perdirbimas. Išsamios informacijos apie jūsų jurisdikcijoje galiojančią „Microsoft“ strategiją, susijusią su nereikalingos elektrinės ir elektroninės įrangos grąžinimu, ieškokite skyriuje „Perdirbimas“ . https://www.microsoft.com/lt-lt/store/b/recycling

BENDROSIOS SĄLYGOS

21. Sąlygų keitimas. „Microsoft“ bet kuriuo metu gali pakeisti Pardavimo sąlygas ir jums apie tai nepranešti. Jūsų įsigijimo sandoriui bus taikomos užsakymo pateikimo metu (arba, jeigu atsisiunčiamos nemokamos programos ir žaidimai, tos programos ar žaidimo įdiegimo metu) galiojančios pardavimo sąlygos, kurios atstos mūsų sandorio sutartį. Iki kito sandorio „Microsoft“ be įspėjimo gali būti pakeitusi Pardavimo sąlygas. Kaskart apsilankę Parduotuvėje perskaitykite Pardavimo sąlygas. Pardavimo sąlygų kopiją rekomenduojame įrašyti arba išspausdinti, kad galėtumėte ją peržiūrėti vėliau ką nors įsigydami.

22. Įgaliotasis naudojimas; amžiaus apribojimai. Patvirtinate, kad turite teisę pateikti užsakymą ir atlikti bet kokius kitus teisinius veiksmus, kuriuos turite atlikti pagal šias Pardavimo sąlygas. Naudojant Parduotuvę, taip pat ką nors įsigyjant, jums gali būti taikomi amžiaus apribojimai.

23. Asmeninės informacijos privatumas ir apsauga. Mums rūpi jūsų privatumas. Siekdami užtikrinti Parduotuvės veikimą ir aprūpinimą, naudojame tam tikrą iš jūsų surinktą informaciją. Skaitykite straipsnį „Microsoft“ privatumo nuostatos https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, kuriame aprašyti iš jūsų ir jūsų įrenginių renkamų duomenų tipai („Duomenys“) ir tai, kaip jūsų Duomenys naudojami. Privatumo nuostatose taip pat nurodyta, kaip „Microsoft“ naudoja jūsų bendravimo su kitais asmenimis duomenis, aprašomi skelbimai ar atsiliepimai, kuriuos pateikiate „Microsoft“ naudodami Parduotuvę, ir failai, nuotraukos, dokumentai, garso įrašai, skaitmeninio formato darbai ir vaizdo įrašai, kuriuos siunčiate, saugote ar bendrinate naudodami Parduotuvę („Jūsų turinys“).

24. Produkto pateikimas ir spalvos. „Microsoft“ stengiasi pateikti tikslias produkto spalvas ir vaizdus, bet mes negalime garantuoti, kad spalva, kurią matote savo įrenginio ekrane arba monitoriuje, visiškai atitinka produkto spalvą.

25. KlaidosParduotuvės pateiktyje. Stengiamės publikuoti teisingą informaciją, reguliariai naujinti Parduotuvę, ir ištaisyti aptiktas klaidas. Tačiau kuriuo nors konkrečiu momentu kuri nors Parduotuvės turinio dalis gali būti klaidinga arba neatnaujinta. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Parduotuvę, pvz., produktų kainas, specifikacijas, pasiūlymus ir asortimentą.

26. Naudojimo arba prieigos nutraukimas. Dėl bet kokios teisėtos priežasties, pvz., jums pažeidus šias Pardavimo sąlygas ar Parduotuvės strategijas arba jeigu „Microsoft“ Parduotuvės nebevaldo, „Microsoft“ gali bet kada nutraukti jūsų abonemento galiojimą arba atimti teisę naudotis Parduotuve. Naudodami Parduotuvę sutinkate, kad prieš įvykdydami tokį nutraukimą turite prisiimti atsakomybę (laikydamiesi šių sąlygų) už visus jūsų pateiktus užsakymus arba jums taikomus mokesčius. „Microsoft“ gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties be išankstinio įspėjimo pakeisti, nutraukti arba kitaip laikinai sustabdyti Parduotuvės veikimą. Jei toks pakeitimas, nutraukimas arba laikinas sustabdymas turės įtakos jūsų Paslaugos ar produkto naudojimui arba kitaip sutrikdys užsakymo vykdymą, susisiekite su mumis pardavimo ir techninės pagalbos puslapyje nurodytu būdu.

27. Produktų garantijos. Daugeliui Parduotuvėje siūlomų produktų (taip pat ir tam tikriems „Microsoft“ produktams bei tam tikriems trečiųjų šalių produktams) taikomos gamintojų garantijos. Išsamios informacijos, kaip spręsti problemas, kurioms taikomos garantijos, rasite atitinkamose gamintojų garantijose, kurios pateikiamos kartu su tais produktais. Su tam tikrais produktais už papildomą mokestį galite įsigyti išplėstinių paslaugų planą. Išsamesnės informacijos rasite konkrečių planų aprašuose.

Be to, Parduotuvėje parduodamiems arba siūlomiems produktams (pavyzdžiui, prekėms, paslaugoms ir skaitmeniniam turiniui) gali būti suteikiamos teisės ir garantijos, kuriomis negalima naudotis vadovaujantis įstatymais, pavyzdžiui, dėl įstatymų numatytos vartotojų apsaugos, susijusios su nekokybiškomis, pažeistomis arba netinkamai aprašytomis prekėmis, skaitmeniniu turiniu arba paslaugomis. Visos gamintojo, paslaugų teikėjo arba kūrėjo suteikiamos komercinės garantijos yra šių privalomų vartotojo teisių priedas. Sužinokite daugiau apie komercines garantijas ir įstatymų numatytas teises https://www.microsoft.com/lt-lt/store/b/aboutwarranties.

VADOVAUDAMIESI ŠIOMIS PARDAVIMO SĄLYGOMIS BENDROVĖ „MICROSOFT“ IR JOS TIEKĖJAI, PLATINTOJAI, PARDAVĖJAI IR TURINIO PATEIKĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, TINKAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS AR DĖL PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO.

„MICROSOFT“ NEUŽTIKRINA, KAD PARDUOTUVĖS AR PASLAUGŲ INFORMACIJA BUS TIKSLI ARBA PATEIKTA LAIKU. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD KOMPIUTERIŲ IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMŲ TRIKTYS, TAIP PAT KARTKARTĖMIS PASITAIKANČIOS PRASTOVOS YRA GALIMOS. „MICROSOFT“ NEUŽTIKRINA, KAD PARDUOTUVĖ VEIKS IR PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS NEPERTRAUKIAMAI, LAIKU, SAUGIAI AR BE KLAIDŲ ARBA KAD NEBUS PRARASTA TURINIO.

28. Atsakomybės ribojimas. Niekas, kas nurodoma šiame atsakomybės ribojime, negali panaikinti arba apriboti jums jūsų teritorijoje taikomos vartotojo apsaugos ar bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima panaikinti pagal įstatymus. Tas pats pasakytina apie „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų atsakomybę, kai dėl apgaulės arba neatsargumo netenkama gyvybės arba patiriamas kūno sužalojimas.

a. „Microsoft“, netiesioginiai jos agentai ir (arba) teisiniai atstovai neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, įskaitant finansinius nuostolius, pavyzdžiui, pelno praradimą, nebent „Microsoft“, netiesioginių jos agentų ir (arba) teisinių atstovų veikla būtų laikoma bent aplaidumu arba sąmoningu nusižengimu.

b. „Microsoft“ neatsako už jūsų Pateikimus, vartotojų pateiktą turinį ar medžiagas arba vartotojų vykdomą veiklą. Tokio turinio ir veiklos „Microsoft“ neturi aiškinti ir jis nėra laikomas išreiškiančiu „Microsoft“ nuomonę.

c. Daugumą svetainėje siūlomų programų, paslaugų ir kito skaitmeninio turinio siūlo kitos įmonės, ne „Microsoft“ („Trečiųjų šalių turinys“). Išskyrus privalomą vartotojų apsaugą, į kurią savo šalyje arba teritorijoje jums suteikiamos teisės, „Microsoft“ neatsako už trečiųjų šalių turinį ar su juo susijusias pretenzijas. Žr. pirmiau pateiktą skyrių „Produktų garantijos“.

d. „Microsoft“ neatsako už jokius nesugebėjimo arba vėlavimo įvykdyti šiose sąlygose nurodytus įsipareigojimus atvejus, jeigu tokių atvejų priežastis – nuo „Microsoft“ nepriklausančios aplinkybės (pavyzdžiui, darbo ginčai, stichinės nelaimės, karas ar teroristinė veikla, kenkėjiška žala, nelaimės arba visų taikomų įstatymų ir valstybinių institucijų sprendimų paisymas). „Microsoft“ stengsis sumažinti visų šių aplinkybių poveikį ir įvykdyti įsipareigojimus, kuriems tokios aplinkybės įtakos neturi.

29. Teisių perleidimas. Mes galime bet kada ir be įspėjimo perleisti pagal šias Pardavimo sąlygas prisiimtas teises ir įsipareigojimus arba kitaip jais disponuoti. Jūs negalite perleisti šiose Pardavimo sąlygose numatytų teisių.

30. Įstatymų ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimas. Jei gyvenate (arba jūsų įmonės pagrindinė veiklos vykdymo vieta yra) Europoje, visoms pretenzijoms, susijusioms su nemokamomis Paslaugomis ir nemokamais įsigijimais iš Parduotuvės, taikomi JAV Vašingtono valstijos įstatymai, nepažeidžiant privalomųjų teisės nuostatų, taikomų šalyje, kurioje gyvenate. Visos kitos pretenzijos, susijusios su mokamais įsigijimais iš Parduotuvių ir mokamomis Paslaugomis, bus nagrinėjamos pagal šalies, kurioje gyvenate, įstatymus. Jūs ir „Microsoft“ galite pasirinkti savo gyvenamąją šalį, kurios teismuose ir pagal kurios jurisdikciją būtų sprendžiami visi dėl šių Pardavimo sąlygų kylantys arba su ja ar jomis susiję ginčai, arba galite pasirinkti atsakingąjį Vašingtono, JAV, teismą.

31. Pranešimai.

a. Pastabos ir procedūra, kaip pateikti pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo. „Microsoft“ gerbia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises. Jei norite nusiųsti pranešimą apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, įskaitant pretenzijas dėl autoriaus teisių pažeidimo, naudokite mūsų pateikimo procedūrą, išdėstytą skyriuje „Pranešimai dėl pažeidimo“ (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Į JOKIAS SU ŠIA PROCEDŪRA NESUSIJUSIAS UŽKLAUSAS NEBUS ATSAKYTA. Atsakydama į pranešimus apie autoriaus teisių pažeidimą, „Microsoft“ laikosi JAV kodekso 17 dalies 512 straipsnyje nurodyto procesoEsant tam tikroms aplinkybėms, „Microsoft“ taip pat gali išjungti „Microsoft“ paslaugų vartotojų, kurie teises galėjo pažeisti pakartotinai, abonementus arba nutraukti jų veikimą.

b. Pastabos dėl autoriaus teisių ir prekių ženklų. Viso Parduotuvės ir Paslaugų turinio autoriaus teisės priklauso „Microsoft Corporation“, kaip numatyta 2016 m., ir (arba) jos tiekėjams ir trečiosioms šalims; adresas: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Visos teisės ginamos. Mums arba mūsų tiekėjams ir kitoms trečiosioms šalims priklauso Parduotuvės, Paslaugų ir turinio nuosavybės, autoriaus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir „Microsoft“ produktų bei paslaugų pavadinimai, logotipai ir piktogramos gali būti prekių ženklai arba registruotieji „Microsoft“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir (arba) kitose šalyse.

„Microsoft“ prekių ženklų sąrašą rasite adresu: https://www.microsoft.com/trademarks. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos šiose Pardavimo sąlygose tiesiogiai nesuteiktos teisės išsaugomos.

32. Saugos įspėjimas. Siekiant išvengti sužalojimo, diskomforto ar akių nuovargio, reikėtų periodiškai daryti pertraukėles naudojant žaidimus ar kitas programas, ypač jeigu dėl naudojimo jaučiate skausmą ar nuovargį. Jei pajutote diskomfortą, pailsėkite. Diskomfortas apima tokias būsenas kaip pykinimas, jūrligė, galvos svaigulys, orientacijos sutrikimas, galvos skausmas, nuovargis, akių nuovargis arba išsausėjimas. Programų naudojimas gali išblaškyti jūsų dėmesį ir trukdyti suvokti aplinką. Kelyje venkite kliūčių, laiptų, žemų lubų, aplink save dūžtančių ar vertingų daiktų, kurie gali būti sugadinti. Labai nedidelei daliai žmonių žiūrint į mirgančias šviesas ar programose naudojamas struktūras gali pasireikšti priepuoliai. Net žmonėms, kurie anksčiau nėra patyrę priepuolių, gali pasireikšti būsena, galinti tapti priepuolio priežastimi. Galimi požymiai yra galvos svaigimas, sutrikęs regėjimas, traukuliai, galūnių drebėjimas, orientacijos sutrikimas, sumišimas, sąmonės netekimas ar konvulsijos. Jei pastebėjote tokių požymių, nedelsdami nustokite naudoti programą ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu anksčiau patyrėte priepuolių, kreipkitės į gydytoją prieš naudodami programas. Tėvai turi stebėti programas naudojančius vaikus, kad pastebėtų simptomų požymius.