„MICROSOFT“ PARDAVIMO SĄLYGOS
Vartotojų parduotuvė Europos ekonominė erdvė
Atnaujinta 2019 m. rugsėjo mėn.
 
Sveiki atvykę į „Microsoft“ internetines ir mažmenines parduotuves, kurias valdo „Microsoft Ireland Operations Limited“, įsikūrusi adresu „One Microsoft Place“, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Airija.
 
„Store“ reiškia mūsų internetines ir mažmeninės prekybos vietas, kurios leidžia naršyti, peržiūrėti, įsigyti, pirkti ir vertinti bei apžvelgti prekes ir paslaugas, įskaitant įrenginius, žaidimų konsoles, skaitmeninį turinį, programas, žaidimus ir dar daugiau. Šios pardavimo sąlygos (toliau – „pardavimo sąlygos“) apima „Microsoft Store“, „Office Store“, „Xbox Store“, Windows Store ir kitų „Microsoft“ paslaugų, kurias nurodo šios pardavimo sąlygos (bendrai – „Store“), naudojimą. Per „Store“ „Microsoft“ suteikia prieigą prie įvairių šaltinių, įskaitant atsisiuntimo sritis, programinę įrangą, įrankius ir informaciją apie programinę įrangą, paslaugas bei kitas prekes (bendrai – „Paslaugos“, o kartu su „Store“ – „Store“).
Mes vartojame terminą „produktas“ arba „produktai“, norėdami nurodyti „Store“ siūlomas prekes. Daugelį „Store“ siūlomų produktų siūlo kiti subjektai, o ne „Microsoft“.
 
Naudodamiesi „Store“ ar įsigydami produktus ir paslaugas iš „Store“, jūs sutinkate su šiomis pardavimo sąlygomis, „Microsoft“ privatumo patvirtinimu (žr. toliau esantį skyrių „Privatumas ir asmeninės informacijos apsauga“) bei taikomomis sąlygomis, politika ar atsisakymais, esančiais „Store“ arba nurodytais šiose pardavimo sąlygose (bendrai – „Store“ politika“). Mes raginame atidžiai perskaityti „Store“ politiką. NEGALITE NAUDOTIS „STORE“ ARBA PASLAUGOMIS, JEI NESUTINKATE SU „STORE“ POLITIKA.
 
Jei jūsų šalyje ar regione yra „Microsoft“ mažmeninės prekybos „Store“, ji gali turėti kitokią ar papildomą politiką. „Microsoft“ gali bet kada atnaujinti ar pakeisti bet kokią politiką.
 
Sąlygos, susijusios su jūsų „Store“ naudojimu
1. Nario paskyra. Jei „Store“ ar paslaugai reikia atidaryti paskyrą, turite atlikti registracijos procesą pateikdami mums esamą, išsamią ir tikslią informaciją, kurios reikalaujama galiojančioje registracijos formoje. Taip pat viena iš paskyros atidarymo sąlygų gali būti sutikimas su paslaugos teikimo sutartimi arba atskiromis naudojimo sąlygomis. Jei naudojate paskyrą norėdami pasiekti „Store“ ir turinį, kurį įsigijote iš „Store“, galioja visos sąlygos, reguliuojančios „Microsoft“ paskyrą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Microsoft“ paslaugų teikimo sutartį. Jūs esate atsakingi už tai, kad jūsų paskyros informacija ir slaptažodis liktų konfidencialūs, ir už visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje.
 
2. Neteisėto ar draudžiamo naudojimo draudimas. Kaip sąlygą, kad naudojatės „Store“ ir paslaugomis, jūs garantuojate mums, kad nenaudosite „Store“ jokiais neteisėtais ar draudžiamais pagal šias pardavimo sąlygas, „Store“ politiką ar kitas jūsų „Store“ naudojimui taikomas sąlygas tikslais. Negalite naudoti „Store“ jokiu būdu, kuris galėtų pažeisti, išjungti, perkrauti ar sugadinti bet kurį „Microsoft“ serverį ar tinklą (-us), prijungtą (-us) prie bet kurio „Microsoft“ serverio, arba trukdyti bet kuriai kitai šaliai naudotis ir džiaugtis „Store“. Negalite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie „Store“, kitų paskyrų, kompiuterių sistemų ar tinklų, prijungtų prie bet kurio „Microsoft“ serverio ar „Store“, įsilaužimo, slaptažodžių išgavimo ar kitomis priemonėmis. Negalite gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios tyčia nebuvo pateiktos „Store“. Negalite naudoti „Store“ taip, kad būtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, įskaitant tyčinę žalą asmeniui ar subjektui, įskaitant „Microsoft“. Negalite komerciškai platinti, skelbti, licencijuoti ar parduoti jokių iš „Store“ gautų produktų, informacijos ar paslaugų.
 
3. Medžiaga, kurią pateikiate „Microsoft“ ar skelbiate „Store“. „Microsoft“ nepretenduoja į medžiagos, kurią pateikiate „Microsoft“ (įskaitant atsiliepimus, įvertinimus ir pasiūlymus) arba skelbiate, įkeliate, įvedate ar pateikiate „Store“ ar susijusioms „Microsoft“ paslaugoms, kad galėtų peržiūrėti kiti (kiekviena atskirai – „pateikimas“, o kartu – „pateikimai“), nuosavybės teises. Tačiau jūs suteikiate „Microsoft“ teisę visame pasaulyje naudoti, modifikuoti, pritaikyti, dauginti, platinti ir rodyti jūsų pateikimus (pavyzdžiui, reklamos tikslais), įskaitant jūsų vardą. Jei skelbiate savo pateikimą „Store“ vietose, kuriose jį galima rasti plačiai internete be apribojimų, jūsų pateikimas gali būti rodomas demonstracijose ar medžiagoje, reklamuojančioje „Store“. Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad turite (ir turėsite) visas teises, reikalingas bet kokiam jūsų pateiktam pateikimui atlikti ir šioms teisėms suteikti „Microsoft“ visame pasaulyje ir per visą šių teisių galiojimo laiką.
 
Už jūsų pateikimo naudojimą joks atlygis nebus mokamas. „Microsoft“ neprivalo skelbti ar naudoti jokio pateikimo ir „Microsoft“ gali bet kuriuo metu pašalinti bet kurį pateikimą savo nuožiūra. „Microsoft“ neatsako už jūsų pateikimus ar medžiagą, kurią kiti paskelbia, įkelia, įveda ar pateikia naudodami „Store“.
 
Jei vertinate ar apžvelgiate programą „Store“, iš „Microsoft“ galite gauti el. laišką, kuriame yra programos leidėjo turinys.
 
4. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. „Store“ gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, leidžiančias išeiti iš „Store“. Šių susietų svetainių „Microsoft“ nekontroliuoja ir „Microsoft“ neatsako už susietos svetainės turinį ar bet kokią nuorodą, esančią susietoje svetainėje. „Microsoft“ teikia šias nuorodas jums tik dėl patogumo, ir bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „Microsoft“ patvirtina tą svetainę. Jūsų naudojimuisi trečiosios šalies svetaine gali būti taikomos tos trečiosios šalies sąlygos.
 
Sąlygos, susijusios su produktų IR PASLAUGŲ pardavimu jums
 
5. Geografinis prieinamumas. Produktų prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar įrenginio. Be to, gali būti apribojimų, kur galime išsiųsti prekes arba teikti paslaugas ar skaitmeninį turinį. Norint užbaigti pirkimą, gali reikėti turėti galiojantį atsiskaitymo ir pristatymo adresą „Store“, kurioje perkate, šalyje ar regione.
 
6. Tik galutiniams vartotojams. Norėdami pirkti produktus iš „Store“, turite būti galutinis vartotojas. Perpardavėjai neturi teisės pirkti.
 
7. Eksporto apribojimai. Iš „Store“ įsigytiems produktams gali būti taikomi muitinės bei eksporto kontrolės įstatymai ir kiti teisės aktai. Jūs sutinkate laikytis visų galiojančių tarptautinių bei nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų.
 
8. Atsiskaitymas. Pateikdami „Microsoft“ mokėjimo metodą, jūs: (i) patvirtinate, kad esate įgalioti naudoti savo pateiktą mokėjimo metodą ir kad visa jūsų pateikta mokėjimo informacija yra teisinga bei tiksli; (ii) įgaliojate „Microsoft“ apmokestinti jus už bet kuriuos produktus, paslaugas ar pateiktą turinį, įsigytą naudojant jūsų mokėjimo metodą; ir (iii) įgaliojate „Microsoft“ apmokestinti jus už bet kokią mokamą „Store“, kurioje pasirinkote prisiregistruoti ar kurią pasirinkote naudoti, funkciją. Jūs sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant savo el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo laiką, kad galėtume atlikti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti. Mes galime jums pateikti sąskaitą (a) iš anksto; b) pirkimo metu; c) netrukus po pirkimo; arba d) periodiškai prenumeratos pagrindu. Be to, galime jus apmokestinti daugiausiai jūsų patvirtinta suma, ir jums iš anksto pranešime apie bet kokius pokyčius, susijusius su už periodines prenumeratas mokėtina suma. Tuo pačiu metu galime išrašyti sąskaitą už daugiau nei vieną ankstesnį atsiskaitymo periodą toms sumoms, kurios anksčiau nebuvo tvarkytos. Žr. toliau esantį skyrių „Automatinio pratęsimo pasirinkimas“.
 
Jei dalyvaujate bet kuriame bandomojo laikotarpio pasiūlyme, turite nutraukti paslaugą iki bandomojo laikotarpio pabaigos, kad išvengtumėte naujų mokesčių, jei nepranešime jums kitaip. Jei neatšauksite paslaugos baigiantis bandomajam laikotarpiui, įgaliojate mus apmokestinti jus už produktą ar paslaugą jūsų mokėjimo metodu.
 
9. Periodiniai mokėjimai. Pirkdami prekes, paslaugas ar skaitmeninį turinį prenumeratos pagrindu (pvz., kas savaitę, kas mėnesį, kas 3 mėnesius ar kasmet (priklausomai nuo to, kaip taikytina)), patvirtinate ir sutinkate, kad įgaliojate periodinius mokėjimus, o mokėjimai „Microsoft“ bus atliekami jūsų pasirinktu metodu jūsų pasirinktais pasikartojančiais intervalais, kol jūs arba „Microsoft“ nutrauks prenumeratą. Įgaliodami periodinius mokėjimus, jūs įgaliojate „Microsoft“ tvarkyti tokius mokėjimus kaip elektroninius debetus ar lėšų pervedimus arba kaip elektroninius vekselius iš jūsų nurodytos sąskaitos (jei tai yra automatizuoti kliringo namai ar panašūs mokėjimai), arba kaip įmokas į jūsų nurodytą sąskaitą (mokant kredito kortele ar atliekant panašius mokėjimus) (bendrai – „elektroniniai mokėjimai“). Sąskaitos už prenumeratos mokesčius paprastai išrašomos arba tokie mokesčiai nuskaičiuojami prieš prasidedant taikomam prenumeratos laikotarpiui. Jei kuris nors mokėjimas grąžinamas nesumokėtas arba jei bet kuri kredito kortelės ar panaši operacija yra atšaukiama ar atmetama, „Microsoft“ ar jos paslaugų teikėjai pasilieka teisę paimti bet kokį taikytiną grąžinamos prekės, atšaukimo ar nepakankamą lėšų mokestį ir apdoroti bet kurį tokį mokėjimą kaip elektroninį mokėjimą.
 
10. Prieinamumas ir kiekio bei užsakymo apribojimai. Prekių, paslaugų ir skaitmeninio turinio kainos ir prieinamumas „Store“ gali keistis bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo. „Microsoft“ gali nustatyti apribojimus kiekiams, kuriuos galima nusipirkti vienu užsakymu, per vieną paskyrą, viena kredito kortele, vienam asmeniui ar vienam namų ūkiui. Jei jūsų užsakytų prekių, paslaugų arba skaitmeninio turinio ar paslaugų nėra arba jos tampa neprieinamos po jūsų užsakymo, galime su jumis susisiekti ir pasiūlyti alternatyvų produktą. Jei nepasirinksite įsigyti siūlomos alternatyvos, jūsų užsakymą atšauksime.
 
„Microsoft“ gali bet kuriuo metu atsisakyti ar atmesti bet kurį užsakymą, grąžindama jums visas lėšas, kurias sumokėjote už užsakymą, dėl teisėtų priežasčių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, jei nesilaikėte užsakymo metu nurodytų sąlygų, jei jūsų mokėjimas negali būti apdorotas, jei užsakytų produktų, skaitmeninio turinio ar paslaugų nėra arba jei yra akivaizdi kainų klaida ar kitų klaidų. Atsiradus tokioms kainodaros ar kitoms klaidoms, pasiliekame teisę (a) atšaukti jūsų užsakymą ar pirkinį arba (b) susisiekti su jumis ir pasiūlyti alternatyvius variantus. Atšaukus, jūsų prieiga prie bet kokio susijusio turinio bus išjungta.
 
Galime pašalinti arba išjungti žaidimus, programas, turinį ar paslaugas jūsų įrenginyje, kad apsaugotume jus, „Store“ ar potencialiai paveiktas šalis. Retkarčiais gali nebūti tam tikro turinio ir programų arba jie gali būti siūlomi ribotą laiką. Prieinamumas gali priklausyti nuo regiono. Taigi, jei perkelsite savo paskyrą ar įrenginį į kitą regioną, jums gali nepavykti iš naujo atsisiųsti turinio ar programų arba iš naujo transliuoti tam tikro turinio, kurį anksčiau nusipirkote. Tokiu atveju gali tekti iš naujo pirkti turinį ar programas, už kuriuos sumokėjote ankstesniame regione. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalaujama pagal taikytinus įstatymus, neprivalome suteikti galimybės iš naujo atsisiųsti ar pasikeisti jūsų nusipirktą turinį ar programą.
 
11. Naujinimai. Jei taikytina, „Microsoft“ automatiškai tikrins ir atsiųs jūsų programų naujinius, net jei nesate prisijungę prie „Store“. Jei nenorite gauti automatinių „Store“ programų naujinimų, galite pasikeisti nustatymus. Tačiau programų kūrėjas gali bet kada atnaujinti tam tikras „Office Store“ programas, kurios yra visiškai arba iš dalies laikomos internete, ir joms atnaujinti gali nereikėti jūsų leidimo. Kai kurios kitos programos gali būti neprieinamos tol, kol nepriimsite naujinimo.
 
12. Programinės įrangos licencijos ir naudojimo teisės. Programinė įranga ir kitas skaitmeninis turinys, pateikiamas „Store“, jums licencijuojami, o ne parduodami. Programoms, atsisiųstoms tiesiogiai iš parduotuvės, taikomos standartinės programos licencijos sąlygos (toliau – „SALT“), kurias galite rasti adresu [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], jei su programa nepateikiamos kitokios licencijos sąlygos (iš „Office Store“ atsisiųstų programų SALT nereguliuoja ir jos turi atskiras licencijos sąlygas). „Microsoft“ mažmeninės prekybos „Store“ įsigytoms programinės įrangos licencijoms taikoma licencijos sutartis, kuri pridedama prie programinės įrangos, o pirkdami, atsisiųsdami ir (arba) įdiegdami programinę įrangą, turėsite sutikti su licencijos sutartimi. Be to, programinei įrangai ir kitam skaitmeniniam turiniui, kurį galima įsigyti parduotuvėje, taikomos naudojimo taisyklės, esančios adresu http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Bet koks programinės įrangos ar prekių dauginimas ar platinimas, neatitinkantis atitinkamų licencijos sąlygų, naudojimo taisyklių ir galiojančių įstatymų, yra aiškiai draudžiamas ir gali užtraukti griežtas civilines bei baudžiamąsias sankcijas. Pažeidėjai rizikuoja būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn maksimaliu įstatymų numatytu mastu.
 
KREIPKITĖS Į „MICROSOFT“ MAŽMENINĖS PREKYBOS „STORE“ (KAIP APRAŠYTA TOLIAU PATEIKTAME PRANEŠIMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUJE), JEI NORITE NEMOKAMAI GAUTI GALIOJANČIOS SUPAKUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SUTARTIES KOPIJĄ, PRIEŠ ATIDARYDAMI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKUOTĘ.
 
KITOS SĄLYGOS. Be programinės įrangos ir kitų atsisiunčiamų produktų, jums taip pat gali būti siūlomi kiti parduotuvėje esantys produktai ir paslaugos, atsižvelgiant į atskiras galutinio vartotojo licencijų sutartis, naudojimo sąlygas, paslaugų teikimo sąlygas ar kitas sąlygas. Jei perkate, atsisiunčiate ar naudojate tuos produktus, pirkimo, atsisiuntimo, diegimo ar naudojimo sąlyga gali būti sutikimas ir su šiomis sąlygomis.
 
JŪSŲ PATOGUMUI „MICROSOFT“ KAIP DALĮ „STORE“ AR PASLAUGŲ ARBA SAVO PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE AR PREKĖSE GALI PATEIKTI NAUDOTI IR (ARBA) ATSISIŲSTI SKIRTŲ ĮRANKIŲ IR PRIEMONIŲ, KURIE NĖRA PARDUODAMO PRODUKTO AR PASLAUGŲ DALIS. „MICROSOFT“ NETEIKIA JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ DĖL TOKIŲ ĮRANKIŲ AR PRIEMONIŲ REZULTATŲ AR NAŠUMO, NURODYTŲ PRODUKTO GARANTIJŲ SKYRIUJE, TIKSLUMO.
 
Gerbkite kitų intelektinės nuosavybės teises, kai naudojate įrankius ir priemones, pateikiamus „Store“ arba programinėje įrangoje ar prekėse.
 
13. Programinės įrangos ir turinio atsisiuntimo kodai. Tam tikra programinė įranga ir turinys jums pristatomi pateikiant atsisiuntimo nuorodą jūsų „Microsoft“ paskyroje, susijusioje su jūsų pirkiniu. Atsižvelgiant į toliau pateiktą pastraipą, mes paprastai saugome atsisiuntimo nuorodą ir susijusį skaitmeninį raktą šiems pirkiniams jūsų „Microsoft“ paskyroje 3 metus nuo pirkimo datos, tačiau nežadame jų saugoti konkretų laikotarpį. Prenumeruojamiems produktams, kurie pristatomi pateikiant atsisiuntimo nuorodą, gali būti taikomos skirtingos sąlygos ir saugojimo teisės, kurias prenumeratos metu galėsite peržiūrėti ir su jomis sutikti.
 
Jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu galime atšaukti ar pakeisti savo skaitmeninių raktų saugojimo programą. Jūs taip pat sutinkate, kad bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties galime nutraukti vieno ar daugiau produktų raktų saugojimą, pavyzdžiui, baigiantis produkto palaikymo ciklui, po kurio nebegalėsite prieigos prie atsisiuntimo nuorodos ar skaitmeninio rakto. Jei atšauksime ar pakeisime savo programą taip, kad nebegalėsite pasiekti savo paskyros atsisiuntimo nuorodos ar skaitmeninių raktų, apie tai bent prieš 90 dienų pranešime naudodamiesi susijusios „Microsoft“ paskyros kontaktine informacija.
 
14. Kainodara. Jei jūsų šalyje ar regione turime „Microsoft“ mažmeninės prekybos parduotuvę, joje siūlomos kainos, produktų pasirinkimas ir akcijos gali skirtis nuo kainų internetinėje „Store“. „Microsoft“ negarantuoja, kad internete siūloma kaina, produktas ar reklama taip pat bus prieinama ar suteikiama „Microsoft“ mažmeninėje parduotuvėje ar atvirkščiai.
 
„Store“ neturi kainos suvienodinimo garantijos. Mes nesuvienodinsime su skelbiama kaina, kurią kiti pardavėjai siūlo už tas pačias prekes.
 
Mes galime pasiūlyti galimybę iš anksto užsisakyti kai kuriuos produktus iki jų pateikimo dienos. Norėdami sužinoti daugiau apie išankstinio užsakymo politiką, apsilankykite mūsų išankstinių užsakymų puslapyje https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Jei nenurodyta kitaip, „Store“ nurodytos kainos apima mokesčius ar rinkliavas (toliau – „mokesčiai“), kurie gali būti taikomi jūsų pirkiniui. „Store“ nurodytos kainos neapima pristatymo išlaidų. Mokesčiai ir pristatymo išlaidos (jei taikytina) bus pridėti prie jūsų pirkinio sumos ir parodyti apmokėjimo puslapyje prieš baigiant užsakymą. Jūs esate visiškai atsakingi už tokių mokesčių ir išlaidų sumokėjimą.
 
Priklausomai nuo jūsų vietos, kai kurioms operacijoms gali prireikti konvertuoti užsienio valiutą arba jos gali būti tvarkomos kitoje šalyje. Jūsų bankas gali imti iš jūsų papildomus mokesčius už tas paslaugas, kai naudojate kredito ar debeto kortelę. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo banku.
 
15. Automatinio pratęsimo pasirinkimas. Jei jūsų šalyje, regione, provincijoje ar valstijoje leidžiami automatiniai pratęsimai, galite pasirinkti, kad produktai ar paslaugos būtų automatiškai pratęsti pasibaigus nustatytam paslaugos teikimo laikotarpiui. Prieš pratęsdami bet kokį produktą ar paslaugą naujam terminui, apie tai jums priminsime el. paštu. Priminę jums, kad nusprendėte automatiškai pratęsti savo produktą ar paslaugą, galime automatiškai pratęsti produktą ar paslaugą pasibaigus esamam paslaugos teikimo laikotarpiui ir nuskaičiuoti iš jūsų tuo metu taikomą kainą už naują terminą, jei nepasirinkote atšaukti produktą ar paslaugą, kaip aprašyta toliau. Taip pat jums priminsime, kad pagal jūsų pasirinktą atsiskaitymo metodą išrašysime jums sąskaitą už pratęsimą, nesvarbu, ar ji buvo pateikta pratęsimo dieną, ar vėliau. Taip pat pateiksime nurodymus, kaip galite atšaukti produktus ar paslaugas. Turite atšaukti iki pratęsimo datos, kad išvengtumėte sąskaitos už pratęsimą.
 
16. Grąžinimo politika. Ši grąžinimo politika teikiama kartu su visomis teisinėmis garantijomis ar kitomis įstatymų numatytomis grąžinimo teisėmis, kurias galite turėti pagal įstatymus (žr. toliau esantį skyrių „Produkto garantijos“). Laikydamiesi mūsų grąžinimo kriterijų, nusipirkę reikalavimus atitinkantį produktą, per trisdešimt (30) kalendorinių dienų galite atsisakyti pirkimo sutarties ir pareikalauti grąžinti pinigus, nepateikdami priežasties. Atsisakymo laikotarpis pasibaigs nuo pristatymo praėjus trisdešimčiai (30) kalendorinių dienų. 
 
Jei jūsų šalies ar regiono įstatymai suteikia jums ilgesnį sutarties atsisakymo laikotarpį, bus taikomas tas laikotarpis.
 
Norėdami pasinaudoti savo teise atsisakyti sutarties, apie savo sprendimą turite mums pranešti nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui.
 
Kreipkitės į „Microsoft Store“ palaikymo tarnybą https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809, kad praneštumėte mums apie savo sprendimą ir pradėtumėte grąžinimo procesą.
Norėdami gauti išsamios informacijos apie grąžinti tinkamų produktų grąžinimą, apsilankykite mūsų prekių grąžinimo ir pinigų grąžinimo puslapyje https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.
 
Jei pasinaudosite teise atsisakyti sutarties, mes grąžinsime sumą, kurią sumokėjote už produktus ir jų pristatymą jums (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl jūsų pasirinkto pristatymo tipo, išskyrus pigiausią standartinį pristatymo būdą, kurį siūlome). Grąžinimas paprastai turi būti atliekamas naudojant originalų mokėjimo metodą. Susijusius produktus turite grąžinti mums be nepagrįsto delsimo (ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jūsų grąžinimo prašymo pateikimo dienos) ir savo sąskaita.
 
Kaip grąžinimo sąlyga ir tiek, kiek leidžia įstatymai, taikomi toliau pateikiami reikalavimai. Visus produktus reikia grąžinti laikantis pagrįstų atsargumo priemonių (pavyzdžiui, jie neturi būti nusidėvėję ar pažeisti ir turi būti tokios būklės, kad galėtume juos vėl parduoti). Supakuota programinė įranga ir žaidimai turi būti grąžinti nepažeidus pakuotės ir kartu su visais medijos ir produkto raktais.
 
Mes galime pratęsti teisės atsisakyti laikotarpį švenčių ar kitais laikotarpiais. Jei „Store“ skelbiamas ilgesnis laikotarpis tam tikram produktui, bus taikomas skelbiamas laikotarpis.
 
Prie visų grąžinamų produktų turi būti pridėtas kvito arba dovanų čekio originalas, originalūs dokumentai, naudojimo instrukcijos, registracija, dalys bei komponentai (įskaitant laidus, valdiklius bei priedus) ir gamintojo pakuotė. Pagal galiojančius įstatymus, neįtraukus tokių elementų, gali būti negrąžinti jūsų pinigai ar uždelsta juos grąžinti arba nepakeistas produktas ar uždelsta jį pakeisti, jei jis neatitinka mūsų grąžinimo kriterijų.
 
Net jei grąžinsite savo produktus, supakuotą programinę įrangą ar žaidimus, šios pardavimo sąlygos vis tiek bus taikomos laikotarpiui tarp pirkimo arba atsisiuntimo (jeigu taikoma) ir grąžinimo.
 
Kai kurių prekių grąžinti negalima. Jei įstatymuose arba konkrečiame produkto pasiūlyme nenumatyta kitaip, visi šių rūšių produktų pirkimai yra galutiniai bei negrąžinami ir dėl šių pirkinių neturėsite atsisakymo teisės:
  • skaitmeninės programos, žaidimai, programos turinys ir prenumeratos, muzika, filmai, TV laidos ir susijęs turinys, išskyrus „Skaitmeninius žaidimų produktus“, kaip nurodyta anksčiau;
  • paslaugų / prenumeratos kortelės (pvz., „Skype“, „Xbox Live“);
  • panaudotos skaitmeninės dovanų kortelės;
  • produktai, kurie buvo personalizuoti arba pritaikyti individualiems poreikiams; ir
  • paslaugos, kurios buvo suteiktos ar kuriomis buvo pasinaudota.
Užuot susisiekę su „Microsoft Store“ palaikymo tarnybą, kad pradėtumėte grąžinimą internetu, galite naudoti šią atsisakymo formą (bet ji nėra privaloma) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.
 
17. Mokėjimai jums. Jei esame skolingi jums mokėjimą, jūs sutinkate laiku ir tiksliai pateikti mums bet kokią informaciją, kurios mums reikia norint gauti jums tą mokėjimą. Jūs esate atsakingi už visus mokesčius ir rinkliavas, kurie gali atsirasti dėl šio mokėjimo jums, išskyrus mokėjimus, atliktus pagal aukščiau pateiktą skyrių „Grąžinimo politika“. Taip pat turite laikytis visų kitų sąlygų, kurias nustatome jūsų teisei į bet kokį mokėjimą. Jei mokėjimą gausite per klaidą, galime atšaukti arba pareikalauti grąžinti mokėjimą. Jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis mums stengiantis tai padaryti. Be to, galime apie tai nepranešę sumažinti mokėjimą jums, kad pakoreguotume ankstesnę permoką.
 
18. Dovanų kortelės. Dovanų kortelės perkant fizinėse „Microsoft Store“ parduotuvėse yra reguliuojamos fizinės „Microsoft Store“ parduotuvės dovanų kortelių sąlygomis, pateikiamomis adresu www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Kitų „Microsoft“ dovanų kortelių išpirkimas ir naudojimas reguliuojamas „Microsoft“ dovanų kortelių sąlygomis www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Klientų aptarnavimas. Kontaktinę informaciją klientų aptarnavimo užklausoms pateikti rasite „Store“ pardavimo ir pagalbos puslapyje. Jei gyvenate Europoje ir negalite išspręsti problemos naudodamiesi mūsų klientų aptarnavimo kanalais, galbūt turite galimybę nukreipti problemą į ES internetinę ginčų sprendimo platformą, esančią adresu https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. „Microsoft“ kontaktinis el. pašto adresas, kurį reikia įtraukti į jūsų pateiktą informaciją, yra MSODR@microsoft.com. Atkreipkite dėmesį, kad šis el. pašto adresas yra skirtas naudoti tik su ES ODR platforma ir nėra bendrųjų pagalbos prašymų ar klausimų vieta.
 
20. Perdirbimas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Microsoft“ atliekų, elektros ir elektroninės įrangos (AEEĮ) grąžinimo politiką jūsų jurisdikcijoje, žr. „Perdirbimas“ https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.
 
BENDROSIOS sąlygos
 
21. Sąlygų keitimas. „Microsoft“ gali bet kada ir be išankstinio įspėjimo pakeisti pardavimo sąlygas. Pardavimo sąlygos, galiojančios jūsų užsakymo pateikimo metu (arba nemokamoms programoms ir žaidimams tuo metu, kai bandote įdiegti programą ar žaidimą), reguliuoja jūsų įsigijimo operaciją ir yra tarp mūsų sudaryta sandorio sutartis. Prie kitą jūsų operaciją, „Microsoft“ galėjo būti pakeitusi pardavimo sąlygas, prieš tai neįspėjusi. Kiekvieną kartą apsilankę „Store“, peržiūrėkite pardavimo sąlygas. Rekomenduojame išsisaugoti ar atsispausdinti pardavimo sąlygų kopiją dėl informacijos ateityje, kai norėsite ką nors įsigyti.
 
22. Leistinas naudojimas; amžiaus apribojimai. Jūs pripažįstate, kad jums leidžiama pateikti užsakymą ir atlikti bet kokius kitus teisėtus veiksmus, kurių iš jūsų reikalaujama pagal šias pardavimo sąlygas. Naudojantis „Store“, įskaitant pirkinius, jums gali būti taikomi amžiaus apribojimai.
 
23. Privatumas ir asmeninės informacijos apsauga. Mums svarbus jūsų privatumas. Tam tikrą informaciją, kurią renkame iš jūsų, naudojame tam, kad valdytume ir teiktume „Store“. Perskaitykite „Microsoft“ privatumo patvirtinimą https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, nes jame aprašomi duomenų, kuriuos renkame iš jūsų ir jūsų įrenginių (toliau – „duomenys“), tipai ir kaip mes naudojame jūsų duomenis. Privatumo pareiškime taip pat aprašoma, kaip „Microsoft“ naudoja jūsų komunikaciją su kitais; jūsų „Microsoft“ per „Store“ pateiktus įrašus ar atsiliepimus; ir failus, nuotraukas, dokumentus, garso failus, skaitmeninius kūrinius ir vaizdo įrašus, kuriuos įkeliate, saugote ar bendrinate savo įrenginiuose ar „Store“ (toliau – „jūsų turinys“).
 
24. Produktų rodymas ir spalvos. „Microsoft“ bando tiksliai parodyti produktų spalvas ir nuotraukas, tačiau negalime garantuoti, kad spalva, kurią matote savo įrenginio ekrane ar monitoriuje, tiksliai atitiks produkto spalvą.
 
25. Klaidos „Store“ pristatyme. Mes sunkiai dirbame, kad tiksliai paskelbtume informaciją, reguliariai atnaujintume „Store“ ir ištaisytume klaidas, kai jos aptinkamos. Tačiau bet koks „Store“ turinys tam tikru metu gali būti neteisingas arba pasenęs. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti „Store“, įskaitant produktų kainų, specifikacijų, pasiūlymų ir prieinamumo pakeitimus.
 
26. Naudojimo ar prieigos nutraukimas. „Microsoft“ gali bet kuriuo metu uždaryti jūsų paskyrą ar nutraukti „Store“ naudojimą dėl bet kokios teisėtos priežasties, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, jei pažeisite šias pardavimo sąlygas ar „Store“ politiką arba jei „Microsoft“ nebevaldys „Store“. Naudodamiesi „Store“, sutinkate būti atsakingi (laikydamiesi šių sąlygų) už visus savo užsakymus ar mokesčius, kuriuos patiriate prieš tokį nutraukimą. „Microsoft“ gali bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties ir be išankstinio įspėjimo pakeisti, uždaryti ar kitaip sustabdyti „Store“. Jei toks pakeitimas, uždarymas ar sustabdymas paveikia jūsų naudojimąsi paslauga ar produktu arba kitaip sutrikdo jūsų užsakymą, susisiekite su pardavimo ir pagalbos tarnyba.
 
27. Produktų garantijos. Daugeliui „Store“ esančių produktų (įskaitant tam tikrus „Microsoft“ produktus ir tam tikrus trečiųjų šalių produktus) suteikiamos gamintojo garantijos. Norėdami išspręsti problemas, kurias apima šios garantijos, žr. atitinkamas gamintojo garantijas, pateikiamas kartu su tais produktais. Turėsite galimybę už papildomą mokestį įsigyti išplėstinį priežiūros planą, skirtą kai kuriems produktams. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. konkrečius planus.
 
Be to, per „Store“ parduodamiems ar siūlomiems produktams (įskaitant prekes, paslaugas ir skaitmeninį turinį) gali būti suteikiamos teisės ir garantijos, kurių negalima atsisakyti pagal įstatymus, pavyzdžiui, įstatyminė vartotojų apsauga, susijusi su defektų turinčiomis, sugadintomis ar netinkamai aprašytomis prekėmis, skaitmeniniu turiniu ar paslaugomis. Bet kokios komercinės garantijos, kurias siūlo gamintojas, paslaugų teikėjas ar kūrėjas, papildo šias privalomas vartotojų teises. Sužinokite daugiau apie komercines garantijas & įstatymines teises https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
„MICROSOFT“ IR JOS TIEKĖJAI, PLATINTOJAI, PERPARDAVĖJAI BEI TURINIO TEIKĖJAI NESUTEIKIA JOKIŲ PAPILDOMŲ GARANTIJŲ, GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT PERKAMUMĄ, PATENKINAMĄ KOKYBĘ, TINKAMUMĄ TAM TIKRAM TIKSLUI, PAVADINIMĄ AR PAŽEIDIMŲ DRAUDIMĄ PAGAL ŠIAS PARDAVIMO SĄLYGAS.
 
„MICROSOFT“ NEGARANTUOJA IŠ „STORE“ AR PASLAUGŲ GAUNAMOS INFORMACIJOS TIKSLUMO AR SAVALAIKIŠKUMO. JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD KOMPIUTERINĖS IR TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMOS NĖRA BE TRIKDŽIŲ IR RETKARČIAIS ATSIRANDA PRASTOVŲ. „MICROSOFT“ NEGARANTUOJA, KAD PRIEIGA PRIE „STORE“ AR PASLAUGŲ BUS NEPERTRAUKIAMA, SAVALAIKĖ, SAUGI AR BE KLAIDŲ ARBA KAD TURINYS NEBUS PRARASTAS.
 
28. Atsakomybės apribojimas. Niekas šiame atsakomybės apribojime neišskiria ir neapriboja jokių privalomų vartotojų apsaugos priemonių, kurios jums prieinamos jūsų teritorijoje, ar bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima neįtraukti pagal įstatymus. Tas pats taikoma „Microsoft“, jos netiesioginių agentų ir (arba) teisėtų atstovų atsakomybei už sukčiavimą ar aplaidumą, lemiantį asmens sužalojimą ar mirtį.
 
a. „Microsoft“, jos netiesioginiai agentai ir (arba) teisėti atstovai neatsako už bet kokią netiesioginę žalą, įskaitant finansinius nuostolius, pavyzdžiui, negautą pelną, jei „Microsoft“, jos netiesioginiai agentai ir (arba) teisėti atstovai nesielgė mažiausiai aplaidžiai ar sąmoningai netinkamai.
 
b. „Microsoft“ neatsako už jūsų pateikimus, turinį ar medžiagą arba veiklą, kurią pateikė vartotojai. Toks turinys ir veikla nėra priskirtini „Microsoft“ ir neatspindi „Microsoft“ nuomonės.
 
c. Daugelį „Store“ siūlomų programų, paslaugų ir kitą skaitmeninį turinį jums siūlo kiti subjektai, o ne „Microsoft“ (toliau – „trečiųjų šalių turinys“). „Microsoft“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių turinį ar su juo susijusias pretenzijas, išskyrus privalomą vartotojų apsaugą, į kurią turite teisę pagal įstatymus savo šalyje ar teritorijoje. Žr. anksčiau esantį skyrių „Produktų garantijos“.
 
d. „Microsoft“ nėra atsakinga ar neatsako už įsipareigojimų pagal šias sąlygas nevykdymą ar delsimą vykdyti tiek, kiek nevykdymą ar vėlavimą sukelia aplinkybės, kurių „Microsoft“ negali pagrįstai kontroliuoti (pvz., darbo ginčai, stichinės nelaimės, karas ar teroristinė veikla, kenkėjiška žala, nelaimingi atsitikimai arba galiojančių įstatymų ar vyriausybės įsakymų laikymasis). „Microsoft“ stengsis sumažinti bet kurio iš šių įvykių padarinius ir vykdyti įsipareigojimus, kuriems tie įvykiai įtakos nedaro.
 
29. Perleidimas. Mes galime bet kada visiškai ar iš dalies perleisti, perduoti ar kitaip disponuoti savo teisėmis ir įsipareigojimais pagal šias pardavimo sąlygas, apie tai jums nepranešę. Jūs negalite perleisti ar perduoti jokių teisių pagal šias pardavimo sąlygas.
 
30. Įstatymų ir ginčų sprendimo vietos pasirinkimas. Jei gyvenate (arba, jei esate įmonė, jūsų pagrindinė verslo vykdymo vieta yra) Europoje, visas pretenzijas, susijusias su nemokamomis paslaugomis ir nemokamais įsigijimais iš „Store“, reglamentuoja Vašingtono valstijos, JAV, įstatymai, nepažeidžiant privalomųjų įstatymų nuostatų, galiojančių jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos šalyje. Visas pretenzijas, susijusias su apmokamais pirkiniais iš parduotuvių ir mokamomis paslaugomis, reglamentuoja Šalies, kurioje gyvenate, įstatymai reglamentuoja jūsų nuolatinės gyvenamosios vietos šalies įstatymai. Kalbant apie jurisdikciją, jūs ir „Microsoft“ sutinkate pasirinkti šalies, kurioje yra nuolatinė jūsų gyvenamoji vieta, teismus visiems ginčams, kylantiems iš šių pardavimo sąlygų ar susijusių su jomis, spręsti arba, alternatyviai, galite pasirinkti atsakingą teismą Vašingtone, JAV.
 
31. Pranešimai.
a. Pranešimai ir pretenzijų dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo pareiškimo tvarka. „Microsoft“ gerbia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises. Jei norite atsiųsti pranešimą apie intelektinės nuosavybės pažeidimą, įskaitant pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, pasinaudokite mūsų pranešimų apie pažeidimus pateikimo tvarka (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). Į VISAS SU ŠIA TVARKA NESUSIJUSIAS UŽKLAUSAS ATSAKYMAI PATEIKTI NEBUS. „Microsoft“ naudoja procesus, nurodytus Jungtinių Valstijų kodekso 512 skyriaus 17 straipsnyje, reaguodama į pranešimus apie autorių teisių pažeidimus. Atitinkamomis aplinkybėmis „Microsoft“ taip pat gali išjungti arba uždaryti „Microsoft“ paslaugų vartotojų, kurie gali būti pakartotiniai pažeidėjai, paskyras.
 
b. Autorių teisių ir prekių ženklų pranešimai. Viso „Store“ ir paslaugų turinio autorių teisės priklauso ©2016 „Microsoft Corporation“ ir (arba) jos tiekėjams bei trečiųjų šalių tiekėjams, „One Microsoft Way“, Redmond, WA 98052, JAV. Visos teisės ginamos. Mums ar mūsų tiekėjams ir kitiems trečiųjų šalių tiekėjams priklauso „Store“, paslaugų ir turinio nuosavybės teisės, autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir visų „Microsoft“ produktų bei paslaugų pavadinimai, logotipai ir piktogramos gali būti „Microsoft“ prekių ženklai arba JAV, Kanadoje ir (arba) kitose šalyse registruoti prekių ženklai .
 
„Microsoft“ prekių ženklų sąrašą galite rasti adresu https://www.microsoft.com/trademarks. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti jų savininkų prekės ženklai. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos šiose pardavimo sąlygose, yra saugomos.
 
32. Saugos įspėjimas. Norėdami išvengti galimų sužalojimų, diskomforto ar akių įtempimo, turėtumėte periodiškai daryti pertraukas nuo žaidimų ar kitų programų naudojimo, ypač jei dėl naudojimo jaučiate bet kokį skausmą ar nuovargį. Jei jaučiate diskomfortą, padarykite pertrauką. Diskomfortas gali apimti pykinimą, šleikštulį juo judesių, galvos svaigimą, dezorientaciją, galvos skausmą, nuovargį, akių įtempimą ar akių sausumą. Programų naudojimas gali atitraukti jūsų dėmesį ir kliudyti judėjimą jūsų aplinkoje. Venkite užkliuvimo pavojų, laiptų, žemų lubų, trapių ar vertingų daiktų, kurie gali būti sugadinti. Labai maža dalis žmonių gali patirti traukulių, kai pamato tam tikrus vaizdus, pavyzdžiui, mirksinčias lemputes ar raštus, kurie gali atsirasti programose. Netgi žmonės, kuriems nėra buvę traukulių, gali sirgti nediagnozuota liga, kuri gali sukelti šiuos traukulius. Simptomai gali būti galvos svaigimas, pakitęs regėjimas, trūkčiojimas, galūnių trūkčiojimas ar drebėjimas, dezorientacija, sumišimas, sąmonės praradimas ar konvulsijos. Jei pasireiškė kuris nors iš šių simptomų, nedelsdami nutraukite naudojimą ir pasitarkite su gydytoju; arba, jei kada nors patyrėte su traukuliais susijusių simptomų, prieš naudodamiesi programomis pasitarkite su gydytoju. Tėvai turėtų stebėti, ar programomis besinaudojantys vaikai nerodo simptomų požymių.