BDAR: Duomenų subjektų prašymai (DSR)

Kaip „Microsoft“ suteikia jums galimybę atsakyti į duomenų subjektų prašymus.

BDAR suteikia asmenims (arba duomenų subjektams) tam tikras teises, susijusias su jų asmens duomenų apdorojimu, įskaitant teisę ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą, teisę gauti savo duomenis ir įvykdyti prašymą perduoti savo duomenis kitam tvarkytojui. Toliau aptarsime, ko atsakant į šiuos prašymus BDAR reikalauja iš valdytojų (jūsų) ir tvarkytojų („Microsoft“) bei kaip „Microsoft“ suteiks jums galimybę tai padaryti.


DSR dokumentai, susiję su „Online Services“

„Visual Studio“ šeima

Microsoft Professional Services

Administravimo įrankiai, susiję su duomenų subjektų prašymais

Saugos ir atitikties centras

Vartotojo sugeneruotus duomenis eksportuoja Saugos ir atitikties centras arba programoje veikiančios funkcijos.

„Azure AD“ administravimo centras

Duomenų subjekto panaikinimas iš „Azure Active Directory“ ir susijusių tarnybų naudojant „Azure AD“ administravimo centrą.

„Microsoft“ duomenų žurnalo eksportavimas

Sistemos sugeneruotus žurnalus gali eksportuoti nuomotojo administratoriai naudodami „Microsoft“ duomenų žurnalo eksportavimo funkciją.

DUK apie duomenų subjektų prašymus

Toliau pateikiami svarbūs klausimai ir atsakymai apie atsakymą į DSR.

|

Iš jūsų, kaip valdytojo, BDAR reikalauja šių dalykų:

  • Pateikti duomenų subjektams jų asmens duomenų kopiją, kartu paaiškinant jų duomenų kategorijas, tvarkymo tikslus ir trečiųjų šalių, kurioms gali būti atskleisti jų duomenys, kategorijas.
  • Padėti kiekvienam asmeniui pasinaudoti savo teise ištaisyti netikslius asmens duomenis, ištrinti duomenis ar apriboti jų apdorojimą, gauti savo duomenis skaitymui tinkama forma ir, atitinkamais atvejais, patenkinti prašymą perduoti savo duomenis kitam duomenų valdytojui.

 

Privalome įgyvendinti reikiamas technines ir organizacines priemones, kad padėtume jums atsakyti į savo teisėmis pasinaudojančių, kaip aprašyta pirmiau, duomenų subjektų prašymus.

Galite rasti su BDAR susijusių straipsnių seriją čia. Šiuose „Microsoft“ parengtuose straipsniuose pateikiamos rekomendacijos, taikomos vietiniams „SharePoint Server“, „Exchange Server“, „Skype“ verslui serverio leidimo, „Project Server“, „Office Web Apps Server“, „Office Online Server“ darbo krūviams ir vietiniam failų bendrinimui.

„Online Services“ suteikia įvairių galimybių, kurios leidžia jums, duomenų valdytojui, atsakyti į duomenų subjekto prašymą. „Microsoft“ įmonėms skirtos internetinės paslaugos ir administravimo valdymo priemonės padeda atsakyti į duomenų subjektų teisių prašymus, susijusius su asmens duomenimis, todėl galite rasti, pasiekti, taisyti, apriboti, naikinti ir eksportuoti asmens duomenis, kurie laikomi valdytojo valdomuose duomenyse, saugomuose „Microsoft“ debesyje. Jei reikia, „Online Services“ taip pat gali pateikti duomenis mašinų nuskaitoma forma.

 

DSR dokumentuose pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip konkrečios „Microsoft“ internetinės paslaugos leidžia valdyti duomenų subjektų prašymus, įskaitant bendras instrukcijas apie tai, kaip atsakyti į DSR.