Veselība un drošība

Lietošanas prasības


Lai varētu pareizi un ērti skatīt hologrammas, izmantojot ierīci HoloLens, attālumam starp acu zīlītēm jābūt no 51 līdz 74. Šis attāluma diapazons atbilst vairākumam pieaugušo un bērnu, kuru vecums ir vismaz 13 gadi. Ierīce HoloLens nav paredzēta lietošanai bērniem, kuru vecums ir mazāks par 13 gadiem. Lai varētu skatīt stereoskopisku 3D saturu, ir nepieciešama laba binokulārā redze. Ierīci HoloLens var nēsāt virs lielākās daļas briļļu, kā arī izmantot kopā ar kontaktlēcām. Ja jums ir binokulārās redzes traucējumi, piemēram, šķielēšana (nepareizs acu novietojums, uz iekšpusi vai ārpusi vērsta šķielēšana), iespējams, nevarēsit ērti skatīt 3D attēlus. Nelielam skaitam cilvēku ir esoši binokulārās redzes traucējumi, par kuru esamību var uzzināt, tikai mēģinot skatīt 3D attēlus. Ja nevarat skaidri un ērti skatīt 3D efektus, apsveriet iespēju sazināties ar acu ārstu.

Drošība un komforts


Šis simbols apzīmē šajā ierīces lietošanas rokasgrāmatā ietvertos drošības un veselības ziņojumus

BRĪDINĀJUMS


Ierīces HoloLens nepareiza iestatīšana, lietošana un kopšana var palielināt nopietnu traumu, nāves, īpašuma bojājumu rašanās risku, kā arī izstrādājuma vai ar to saistīto piederumu bojājumu rašanās risku. Ja aizdodat savu ierīci HoloLens citai personai, pārliecinieties, vai šī persona izprot šajā lietošanas rokasgrāmatā ietverto veselības un drošības informāciju, kā arī veic kalibrēšanu.

Brīdinājums! Lietošana drošā vidē

HoloLens lietošana var novērst uzmanību un apgrūtināt apkārtējās vides vizuālu uztveri. Hologrammas var šķist attālas, tomēr traucēt apkārtējo reālo objektu vizuālu uztveri.
Izmantojiet ierīci tikai drošā vietā, kas ir piemērota veicamajām darbībām. Izvairieties no paklupšanas riska, kāpnēm, zemiem griestiem, trausliem vai vērtīgiem priekšmetiem, kas var tikt bojāti, utt. Neizmantojiet ierīci HoloLens, ja drošības nolūkos ir nepieciešams pilnībā vizuāli uztvert apkārtējo vidi un veltīt tai nedalītu uzmanību, piemēram, vadot transportlīdzekli vai veicot citas iespējami bīstamas darbības.

Uzmanību! Diskomforts


Lietojot ierīci HoloLens, varat izjust diskomfortu. Pirmajām HoloLens lietošanas sesijām jābūt īsām, un ir jāievēro pārtraukumi. Ja rodas diskomforts, pārtrauciet ierīces lietošanu, līdz jūtaties labāk. Diskomforts var izpausties kā īslaicīgs nelabums, slikta dūša, reibonis, dezorientācija, galvassāpes, nogurums, noslogotas vai sausas acis. Papildinformāciju skatiet vietnē hololens.com/support/comfort.

Uzmanību! Jauktās realitātes iespēju ērta lietošana


Dažiem jauktās vai virtuālās realitātes lietotājiem var rasties diskomforts, piemēram, slikta dūša, reibonis, dezorientācija, galvassāpes, nogurums, noslogotas vai sausas acis, īpaši lietošanas sākumā. Parasti nelabums un ar to saistīti simptomi parādās, ja rodas neatbilstība starp redzēto un to, ko uztver ķermenis. Ja jums bieži rodas slikta dūša citās situācijās, jums ir bail no augstuma, jums mēdz būt migrēnas lēkmes, jums ir iekšējās auss traucējumi vai citi veselības traucējumi, iespējams, uz jums attiecas palielināts diskomforta risks.
Dažas situācijas var palielināt diskomforta risku.
Tālāk ir minēti piemēri.
 • Nesen uzsākta ierīces lietošana — redzei pielāgojoties, simptomiem ir tendence samazināties.
 • Displejs nav kalibrēts vai uzgalvas displejs nav pareizi novietots uz galvas. Gādājiet, lai ierīce HoloLens būtu pareizi kalibrēta un noregulēta, izmantojot kalibrēšanas lietojumprogrammu.
 • Noteikta veida saturs, īpaši spēles vai filmas, kas rada iespaidu, ka pārvietojaties telpā vai lūkojaties lejup no liela augstuma, vai mijiedarbība, kas ietver kustīgu objektu izsekošanu.
 • HoloLens ilgstoša lietošana bez pārtraukuma.
 • HoloLens lietošana pilnīgi tumšā vidē, kas neļauj uztvert vizuālus signālus ar perifērisko redzi.
Pirmajām lietošanas sesijām vajadzētu būt neilgām. Sāciet ierīces lietošanu pakāpeniski un palūkojieties apkārt, lai aptvertu, kā virtuālie objekti mijiedarbojas ar apkārtējo vidi. Vairākumam cilvēku diskomforts samazinās pēc pirmajām pāris sesijām, gūstot lielāku pieredzi.
Periodiski pārtrauciet ierīces lietošanu, kā arī pārtrauciet lietošanu un atpūtieties, ja izjūtat jebkādu diskomfortu. Vēlamie pārtraukumu intervāli un ilgums var atšķirties dažādiem lietotājiem, kā arī atkarībā no ierīcē HoloLens veicamajām darbībām.
Ja rodas diskomforts, pārtrauciet HoloLens lietošanu un atpūtieties, līdz jūtaties labāk. Lai paātrinātu atgūšanos no dezorientācijas, nekustīgi sēdiet labi apgaismotā telpā. Ja jūtaties dezorientēts, līdz atkopšanās brīdim izvairieties no darbībām, kuru veikšanai nepieciešama līdzsvara izjūta, koordinācija vai citas spējas. Gādājiet par to, lai displejs būtu pareizi kalibrēts. Iegaumējiet skatāmā satura veidu un citus tās situācijas aspektus, kurā radās diskomforts, lai varētu pielāgoties vai nākamajā reizē uzsākt lietošanu pakāpeniski. Pielāgošanās laiks dažādiem lietotājiem atšķiras. Apsveriet iespēju ņemt biežākus vai ilgākus pārtraukumus.

Ja simptomi ir smagi vai nepārejoši, sazinieties ar ārstu. Pašreizējā informācija neliecina, ka 3D vai jauktās realitātes skatīšana var kaitēt redzes attīstībai vai radīt binokulārās redzes traucējumus. Ja nevarat skaidri un ērti skatīt 3D efektus, apsveriet iespēju sazināties ar acu ārstu — iespējams, jums ir nediagnosticēti binokulārās redzes traucējumi.

Brīdinājums! Jums ir nepieciešamas paredzētajai lietošanai atbilstošas fiziskās spējas


Pārliecinieties, vai jūsu līdzsvara izjūta un fiziskās spējas ir pietiekamas jebkādu kustību veikšanai, izmantojot ierīci HoloLens. Periodiski pārtrauciet ierīces lietošanu, kā arī pārtrauciet ierīces lietošanu un atpūtieties, ja esat noguris, pārpūlējies vai izjūtat jebkādu diskomfortu.

Brīdinājums! Dzirdes drošība


Iestatiet pietiekošu skaļuma līmeni, lai varētu skaidri sadzirdēt skaņas signālus klusā vidē. Nepalieliniet skaļuma līmeni.
 • Nepalieliniet skaļuma līmeni pēc tam, kad sākat klausīties skaņas signālus. Laika gaitā ausis var pielāgoties skaļām skaņām tiktāl, ka tās izklausās parastas, tomēr lielais skaļums tik un tā var bojāt dzirdi.
 • Nepalieliniet skaļumu, lai nedzirdētu apkārtējās vides trokšņus. Apkārtējās vides trokšņu un austiņās atskaņoto skaņu kombinācija var bojāt dzirdi. Blīvētas vai trokšņus slāpējošas austiņas var apslāpēt apkārtējās vides trokšņus — tādējādi jums nebūs jāpalielina skaļums.
 • Ja nevarat uztvert tuvumā esoša cilvēka sacīto, samaziniet skaļuma līmeni. Skaņa, kas nomāc runu parastā skaļumā, var bojāt dzirdi. Jums būtu jāvar sadzirdēt tuvumā esošu cilvēku sacītais arī tad, ja valkājat blīvētas vai trokšņus slāpējošas austiņas.

Brīdinājums! Līdz minimumam samaziniet skaļu skaņu klausīšanās laiku


Jo ilgāku laiku tiksit pakļauts skaļas skaņas iedarbībai, jo lielāks ir dzirdes bojājumu risks. Jo skaļāka skaņa, jo ātrāk iestāsies dzirdes bojājumi.
 • Klausoties mūziku ierīcē ar austiņām maksimālā skaļumā, varat neatgriezeniski bojāt dzirdi 15 minūšu laikā.
 • Pat zemāks skaņas skaļuma līmenis var bojāt dzirdi, ja tiksit pakļauts šādai skaņai vairākas stundas.
 • Visas skaņas, kas iedarbojas uz jums dienas laikā, uzkrājas. Ja tiksit pakļauts citas skaļas skaņas iedarbībai, dzirdes bojājumi liela skaļuma dēļ iestāsies īsākā laikā.
 • Lai varētu droši lietot ierīci bez laika ierobežojuma, iestatiet pietiekami zemu skaļuma līmeni, lai vienlaikus varētu sarunāties ar tuvumā esošām personām.

Brīdinājums! Iegaumējiet dzirdes zuduma simptomus


Pārtrauciet ierīces lietošanu un pārbaudiet dzirdi, ja rodas kāds no tālāk aprakstītajiem simptomiem.
 • Rodas jebkāds dzirdes zudums.
 • Ausīs dzirdat zvanīšanu.
 • Sava runa izklausās apslāpēta.
 • Skaņas šķiet blāvas vai klusas.
Ir ieteicams regulāri apmeklēt audiologu, lai pārbaudītu dzirdi.

Brīdinājums! Nemēģiniet veikt remontu


Brīdinājums! Nemēģiniet izjaukt, atvērt, modificēt izstrādājumu, piederumus vai barošanas avotu, kā arī nemēģiniet veikt šo priekšmetu tehnisko apkopi.


Šādu darbību veikšana ir saistīta ar elektriskās strāvas trieciena vai cita apdraudējuma risku.

Brīdinājums! Maiņstrāvas adaptera lietošanas drošības noteikumi


Ja neievērosit tālāk aprakstītos drošības pasākumus, pastāv nopietnu traumu gūšanas vai nāves iestāšanās risks elektriskās strāvas trieciena vai ierīces aizdegšanās dēļ, kā arī pastāv ierīces bojājumu rašanās risks. Lai izvēlētos savai ierīcei piemērotu barošanas avotu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 • Izmantojiet tikai to barošanas bloku un maiņstrāvas elektrības vadu, kas iekļauts ierīces komplektācijā vai ko saņēmāt no pilnvarota Microsoft mazumtirgotāja.
 • Neizmantojiet nestandarta barošanas avotus (piemēram, ģeneratorus vai sprieguma invertorus) pat tad, ja spriegums un frekvence šķiet piemērota ierīcei. Izmantojiet tikai standarta kontaktligzdā pieejamo maiņstrāvu.
 • Nepārslogojiet kontaktligzdu, pagarinātāju vai citu elektriskās strāvas kontaktrozeti. Pārliecinieties, vai šīs ierīces ir piemērotas kopējam strāvas apjomam (ampēros [A]), kas nepieciešams ierīcei (strāvas apjoms ir norādīts uz barošanas bloka) un jebkurām citām ierīcēm, kas pieslēgtas tajā pašā shēmā.
 • Ja izmantojat ierīces, kuru maiņstrāvas zari glabāšanas laikā var būt salocīti, pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas kontaktligzdai pārliecinieties, vai zari ir pilnībā iztaisnoti.
Ja izmantojat ierīces, kuru maiņstrāvas zari ir noņemami un barošanas bloks izmanto universālu adapteri, pirms maiņstrāvas adaptera pievienošanas kontaktligzdai pārliecinieties, vai zaru montāžas konfigurācija ir piemērota kontaktligzdai un pilnībā iegulst adapterī.

Uzmanību! Kabeļu un vadu lietošanas drošības noteikumi


Sakārtojiet visus kabeļus un vadus tā, lai cilvēki un mājdzīvnieki nevarētu aiz tiem netīši paklupt vai netīši pavilkt kabeļus vai vadus, pārvietojoties vai staigājot telpā. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar kabeļiem un vadiem. Ierīces valkāšanas laikā nevelciet strāvas vadu.
Lai novērstu strāvas vadu un barošanas bloka bojājumus, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 • Nepieļaujiet uzkāpšanu uz strāvas vadiem.
 • Nepieļaujiet vadu saspiešanu vai asu salocīšanu, īpaši vietā, kur vadi tiek pievienoti kontaktligzdai, barošanas blokam un ierīcei.
 • Neraustiet strāvas vadus, nesieniet tos mezglā, kā arī nelokiet un citādi nebojājiet strāvas vadus.
 • Sargājiet strāvas vadus no siltuma avotiem.
 • Sargājiet strāvas vadus no bērniem un mājdzīvniekiem. Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem kost strāvas vados vai tos košļāt.
 • Kad atvienojat strāvas vadu, velciet spraudni, nevis vadu.
 • Ja strāvas vads vai barošanas bloks tiek jebkādā veidā bojāts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
 • Atvienojiet ierīci no strāvas avota pērkona negaisa laikā vai gadījumos, kad ierīce ilgstoši netiek lietota.

Brīdinājums! Akumulatora lietošanas drošības noteikumi


Šajā ierīcē ir iebūvēts akumulators, kura nepareiza lietošana var radīt sprādzienu. Nekarsējiet, neatveriet, necaurduriet, nebojājiet izstrādājumu un nepieļaujiet tā nokļūšanu ugunī. Ierīce nedrīkst ilgstoši atrasties tiešos saules staros — tādējādi var sākties kušana vai rasties akumulatora bojājumi. Šīs ierīces akumulatoru nevar nomainīt mājas apstākļos — akumulatoru drīkst nomainīt tikai Microsoft pārstāvis vai Microsoft pilnvarots pakalpojumu sniedzējs. Papildinformāciju skatiet vietnē www.hololens.com/support.

Brīdinājums! Lietošana ūdens tuvumā


Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku, nelietojiet ierīci ūdens tuvumā un sargājiet ierīci no lietus vai mitruma iedarbības. Nemēģiniet žāvēt ierīci, izmantojot fēnu vai mikroviļņu krāsni.

Brīdinājums: izpildiet norādījumus, lai novērstu ar sakaru traucējumiem saistītas problēmas


Izslēdziet ierīci HoloLens visās atrašanās vietās, kurās izlikti paziņojumi ar atbilstošiem norādījumiem. Lidmašīnā izslēdziet ierīci, kad saņemat atbilstošus norādījumus no aviokompānijas darbiniekiem, vai pirms bezvadu ierīces ievietošanas bagāžā.

Brīdinājums! Sprādzienbīstama atmosfēra


Zonās ar sprādzienbīstamu atmosfēru bieži (bet ne vienmēr) ir pieejams informatīvs ziņojums par bīstamību. Šādu zonu piemēri ir degvielas uzpildes zonas (piemēram, zona zem laivas klāja), degvielas vai ķīmisko vielu pārvadāšanas zonas vai noliktavas, kā arī zonas, kurās gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas (piemēram, graudu putekļus vai metāla pulveri). Ja atrodaties šādā zonā, izslēdziet ierīci HoloLens, kā arī neizņemiet un neuzstādiet akumulatoru lādētājus, maiņstrāvas adapterus un nekādus citus piederumus. Šādās zonās var rasties dzirksteles, kas savukārt var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.

Brīdinājums! Personiskas medicīniskās ierīces


Elektronisko iekārtu radītās radiofrekvenču emisijas var negatīvi ietekmēt citu elektronisko iekārtu darbību un izraisīt šādu elektronisko iekārtu disfunkciju. Ierīce ir izstrādāta, pārbaudīta un ražota atbilstoši dažādu valstu (piemēram, Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas) noteikumiem par radiofrekvenču emisijām, tomēr ierīces bezvadu raidītāji un elektriskās ķēdes var radīt citu elektronisko iekārtu darbības traucējumus. Tādēļ ievērojiet tālāk aprakstītos drošības pasākumus. Informācija par elektrokardiostimulatoriem Veselības nozares ražotāju asociācija iesaka nodrošināt vismaz 15 cm (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīcēm un elektrokardiostimulatoriem, lai novērstu iespējamus elektrokardiostimulatoru darbības traucējumus.
Informācija personām, kuras izmanto elektrokardiostimulatorus
 • Ja ir ieslēgta bezvadu ierīce, tai jāatrodas vismaz 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora.
 • Ja jums ir aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet ierīci.

Uzmanību! Ar siltumu saistīti jautājumi


Parastas lietošanas laikā ierīce var ievērojami uzsilt. Ierīce atbilst lietotājiem pieejamās virsmas temperatūras ierobežojumiem, kas definēti informācijas tehnoloģijas iekārtu starptautiskajā standartā (IEC 60950-1). Lai mazinātu ar siltumu saistītus riskus, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 • Zem ierīces un apkārt tai nodrošiniet pietiekamu gaisa cirkulāciju.
 • Ievērojiet piesardzību, izmantojot ierīci, ja ar to saskaras spilvens, sega, cepure vai cits mīksts materiāls — šāds materiāls var bloķēt gaisa plūsmu un tādējādi izraisīt ierīces pārkaršanu.
 • Ja ierīce pārmērīgi uzsilst, noņemiet to un kādu laiku nelietojiet.

Brīdinājums! Ar gaismjutību saistītas lēkmes


Ļoti nelielam skaitam cilvēkam var sākties lēkme, redzot konkrētus vizuālus attēlus, tostarp mirgojošu gaismu vai rakstus, kas var tikt parādīti videospēlēs. Arī cilvēkiem, kuriem iepriekš nav bijušas lēkmes vai epilepsija, var būt nediagnosticēta saslimšana, kas videospēļu skatīšanās laikā var izraisīt “ar gaismjutību saistītas epilepsijas lēkmes”.
Šādām lēkmēm varbūt dažādi simptomi, tostarp reibonis, izmainīta redze, acu vai sejas raustīšanās, roku vai kāju raustīšanās vai drebēšana, dezorientācija, apjukums vai īslaicīgs apziņas zudums. Lēkmes var izraisīt arī apziņas zudumu vai krampjus, kas savukārt var izraisīt traumas krītot vai triecoties pret tuvumā esošiem priekšmetiem.
Ja jums rodas jebkurš no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar ārstu. Vecākiem ir jāvēro, vai bērniem nerodas iepriekš norādītie simptomi, vai jājautā bērniem par šādu simptomu rašanos — bērniem un pusaudžiem šādas lēkmes rodas biežāk nekā pieaugušajiem. Ar gaismjutību saistītu epilepsijas lēkmju rašanās risku var samazināt, ievērojot tālāk aprakstītos piesardzības pasākumus.
 • Izmantojiet ierīci HoloLens labi apgaismotā telpā.
 • Neizmantojiet ierīci HoloLens, ja esat noguris.
Ja jums vai kādam jūsu radiniekam ir bijušas lēkmes vai epilepsija, pirms HoloLens lietošanas sazinieties ar ārstu.

Brīdinājums! Aizrīšanās risks


Ierīcē var būt mazas detaļas, kas var radīt aizrīšanās risku bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Sargājiet mazas detaļas no bērniem.

Uzmanību! Ādas kairinājums


Šī ierīce ir izgatavota no materiāliem, kas tiek bieži lietoti valkājamās, patērētājiem paredzētās elektroniskās ierīcēs. Tomēr dažiem lietotājiem var rasties ādas kairinājums alerģijas vai jutīguma dēļ.
Lai samazinātu ādas kairinājuma risku, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.
 • Ja ierīce kļūst mitra, noslaukiet to ar drānu.
 • Nelietojiet losjonus vai citus izstrādājumus zem tām HoloLens daļām, kas saskaras ar jūsu galvu.
 • Nevalkājiet ierīci uz ievainotas ādas.
 • Noregulējiet galvas lenti tā, lai tās valkāšana būtu ērta — nesavelciet galvas lenti pārāk cieši.
Ja rodas ādas kairinājums, pārtrauciet HoloLens lietošanu. Ja simptomi ir smagi vai nepārejoši, sazinieties ar ārstu.

Brīdinājums! Novērtējiet attiecīgajai videi atbilstošās acu aizsardzības vajadzības


Ierīce HoloLens nenodrošina acu aizsardzību pret stipriem triecieniem (Z87.1+), gružiem, ķīmiskām vielām, UV gaismu utt. Ierīce HoloLens ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu pamata triecienaizsardzības prasībām, kas norādītas standartos ANSI Z87.1, CSA Z94.3 un EN 166.