Uzņēmuma vadīšana Covid-19 epidēmijas laikā

Covid-19 epidēmija ir negatīvi ietekmējusi mūsu dzīvi un darbu. Pievērsieties jauniem izaicinājumiem jūsu uzņēmumā, izmantojot šeit atrodamo informāciju, ieskatus un resursus. Uzziniet par attālā darba paraugpraksi, padomus par video konferencēm, nodokļu samazinājumu darbam no mājām un daudz ko citu.

Person sits at desk in home office, participating in a Teams video meeting while looking at the Outlook inbox.