Kā izvēlēties savam projektam vispiemērotāko spējo metodoloģiju

Šodienas sarežģītajā biznesa vidē var būt sarežģīti sekot līdzi visām kustīgajām daļām pat mazā uzņēmumā. Taču Spējā metodoloģija ir projektu vadības metode, kas jūsu darba grupai ļauj koncentrēties uz savu biznesa mērķu sasniegšanu.

Kas ir Spējā metodoloģija projektu vadībā?

Spējā metodoloģija ir pārvaldības process, kas ļauj jums un jūsu darba grupai reaģēt uz pastāvīgi mainīgo uzņēmējdarbības iedabu. Šī metodoloģija izmanto iteratīvas darbu sekvences, sauktas arī par sprintiem.

Spējās metodoloģijas projektu vadības pamatā ir darbs. Pastāvīgi koncentrējoties uz projektu, darba grupas var regulāri apsvērt tūlītējās nepieciešamības un pēc nepieciešamības regulēt kursu. Spējās metodoloģijas stila izmantošana palīdz arī radīt efektīvāku, ilgtspējīgāku un atbalstošāku vidi, kurā visi savu darbu var paveikt labāk.

Tāpat kā visas, arī Spējā metodoloģija nesniedz universālu ceļu uz panākumiem. Izmantojot Spējo metodoloģiju, pastāv vairākas iespējas, tādēļ apskatīsim divas populāras metodoloģijas — Scrum un Kanban, lai jūs varētu izlemt, kura jūsu darba grupai ir piemērota vislabāk. Turklāt mēs izpētīsim projektu vadības hibrīdmetodi, kur Spējā metodoloģija tiekas ar Ūdenskritumu (kas ir pavisam citāda, stingrāka metodoloģija par Spējo).

Spējās metodoloģijas Scrum izmantošana

Spējā metodoloģija Scrum noder projektiem, kas iekļaujas vienas līdz divu nedēļu sprintos. Spējā metodoloģija Scrum dod jums un jūsu darba grupai spēju kopīgot pienākumus ar citiem visā projekta dzīves ciklā.

Scrum darba grupas parasti ir nelielas, un tajās tiek izmantotas tikai trīs tālāk aprakstītās standarta lomas.

 • Produkta īpašnieks: projekta galvenā ieinteresētā puse, kas nosaka projekta vīziju, pārvalda nepabeigtos darbus, izplāno atkarības, nosaka nepieciešamību prioritātes, prognozē klienta nepieciešamības un darbojas kā klienta un darba grupas starpnieks.
 • Scrum meistars/projektu vadītājs: dod norādījumus darba grupai un strādā pie sanāksmju organizēšanas, darba norises uzraudzīšanas un visu darba pabeigšanai pastāvošo šķēršļu likvidēšanas.
 • Darba grupa: atsevišķi līdzstrādnieki vai patstāvīga grupa bez oficiāla līdera. Darba grupa izmanto savu pieredzi un resursus, lai sasniegtu projekta mērķus.

Spējā metodoloģija Scrum ir efektīva, ātra un vienkārša, bet tā nav piemērota visiem un jebkuram projektam. Tādēļ apskatīsim dažus no tās plusiem un mīnusiem.

Spējās metodoloģijas Scrum plusi

 • Pastāvīga atgriezeniskā saite no klienta vai ieinteresētās puses palīdz darba grupai izprast nepieciešamības un veikt nepieciešamās korekcijas
 • Atbildības kopīgošana var palīdzēt darba grupām īsākā laikā paveikt vairāk
 • Atbildīgs ir ikviens, līdz ar to visiem saglabājas augsta motivācija
 • Problēmas var izskatīt un atrisināt ikdienas sapulču laikā
 • Ātra izstrāde nozīmē, ka projektus var realizēt ātri

Spējās metodoloģijas Scrum mīnusi

 • Ir nepieciešamas prasmīgas, pieredzējušas un apzinīgas darba grupas
 • Stingrie laika grafiki nozīmē, ka gadījumā, ja kāds saslimst vai pamet darba grupu projekta vidū, visticamāk, radīsies aizkaves
 • Pastāvīgas izmaiņas var izraisīt nesamērīgu tvēruma pieaugumu un aizkaves. Ikdienas sapulču plānošana var būt sarežģīta
 • Darba grupas dalībnieki, kas piedalās vairākos projektos, var aizkavēt nodevumus, jo mainās viņu prioritātes.

Kas ir Spējā metodoloģija Kanban?

Kamēr Spējā metodoloģija Scrum koncentrējas uz stingriem laika grafikiem, Spējajai metodoloģijai Kanban nav fiksēta garuma sprintu. Tas nozīmē, ka gan darbs, gan produktu nodošana norit pastāvīgi.

Teorētiski Spējās metodoloģijas Kanban panelis — jeb uzdevumu panelis — nerāda laika grafiku kādam projektam vai uzdevumam. Tā vietā šim panelim ir jārāda vienkārši vienums un laiks, kad nodevums beidzas. Izlaišana var notikt, nesagaidot kādu atskaites punktu.

Turklāt nav iestatītu lomu. Nav tāda “Kanban meistara”, kurš gādā, lai viss norisinās gludi. Tā vietā panelis pieder visiem darba grupas dalībniekiem, un viņiem ir jāspēj veikli pielāgoties mainīgajām prioritātēm.

Tā kā metodoloģijai Kanban ir brīvāka struktūra, tā var palīdzēt veicināt sadarbību, vai arī tā var radīt haosu. Ir ļoti svarīgi, lai darba grupa spētu komunicēt, strādātu apzinīgi un būtu motivēta. Pirms izlemjat, vai metodoloģija Kanban jums ir piemērota, noteikti apskatiet dažus no Kanban plusiem un mīnusiem.

Spējās metodoloģijas Kanban plusi

 • Spējās metodoloģijas Kanban paneļi strikti ierobežo notiekošā darba apjomu, un tas var noderēt, lai jūsu darba grupa koncentrētos uz to, kas ir svarīgs
 • Jaunus vienumus var pievienot, kad vien ir pieejama noslodze (ne tikai pēc visu uzdevumu pabeigšanas)
 • Ikdienas sapulces nav nepieciešamas
 • Darba grupas dalībniekiem ir iespēja mainīt virzienu, ja nepieciešams, neietekmējot laika grafiku
 • Kad darbs tiek pabeigts, tas ir izlaižams, tādējādi ir iespējami pastāvīgi uzlabojumi

Spējās metodoloģijas Kanban mīnusi

 • Tā kā nav laika grafiku, darba grupas dalībniekiem var zust sajūta, ka ir jāsteidzas un ka uzdevums ir jāpabeidz
 • Neviens nav atbildīgs par gādāšanu, lai darba grupa rīkojas atbilstoši mērķiem un paraugpraksēm
 • Bez īpašnieka paneļi var kļūt pārlieku sarežģīti un novecojuši, izraisot izstrādes problēmas un pārpratumus

Hibrīdmetode: Spējā metodoloģija + Ūdenskritums

Ja jūsu projekts vai darba stils neiekļaujas tikai Spējajā metodoloģijā, iespējams, jums tā ir jāpapildina ar Ūdenskrituma modeli. Ūdenskrituma metodoloģija ir vienkārši saraksts ar projekta aktivitātēm, kuras ir sadalītas lineārās un secīgās fāzēs. Katra fāze ir atkarīga no iepriekšējās nodevumiem.

Šo tradicionālo Ūdenskrituma metodoloģiju kombinējot ar Spējās metodoloģijas projektu vadībā iebūvēto atsauksmju mehānismu, problēmas varat atklāt jau izstrādes laikā un tās ātri novērst. Tālāk ir norādīti daži scenāriji, kam varētu noderēt šī hibrīdmetode.

1. Jums ir īss projekts ar definētiem nodevumiem un fiksētu budžetu. Izmantojiet Ūdenskrituma struktūru kopā ar ātrumu un sadarbību, ar kuru ir slavena Spējā projektu pārvaldība. Šāda metode ļauj jums sadalīt projektu mazākos gabaliņos, veicinot turpmāku sadarbību starp darba grupas dalībniekiem un klientu/ieinteresēto pusi, un — pats svarīgākais — radīt produktu, kas atbilst solītajam.

2. Jums ir projekts, kurā ir jāņem vērā daudzas ieinteresētās puses, jāmazina riski un darbi ir jāpabeidz, ievērojot stingrus termiņus. Lai arī Spējā metodoloģija lieliski ierobežo riskus un nodrošina termiņu ievērošanu, Ūdenskrituma risinājums bieži vien lieliski noder informācijas un dažādu ieinteresēto pušu atsauksmju ieviešanai — un izmantojot šo hibrīdrisinājumu, jūs varat ērti atrisināt abas nepieciešamības.

Hibrīdmetodes plusi

 • Tā kā plānošana notiek pēc Ūdenskrituma metodoloģijas, darba grupas var gūt vērtīgus ieskatus par projekta prasībām un dot precīzākas prognozes par laiku un izmaksām
 • Darbs notiek mazos, iteratīvos segmentos, tādēļ ir viegli pielāgoties mainīgajām nepieciešamībām un prasībām
 • Tiek veicināta sadarbība starp darba grupām un ieinteresētajām pusēm
 • Var izmantot fiksētus gala termiņus un budžetus

Hibrīdmetodes mīnusi

 • Tiem, kas ir pieraduši strādāt ar elastīgāku Spējo metodoloģiju, šī metodoloģija var šķist ierobežojoša
 • Darba grupai ir jāvēlas sadarboties
 • Ir nepieciešams, lai prasmīgs projektu vadītājs noteiktu un norīkotu sprintus
 • Pārāk daudzas ieinteresētās puses un izmaiņas laika gaitā var izraisīt budžeta pārsniegšanu un gala termiņu kavēšanu

Galvenie secinājumi: jūsu projektu vadība ir jāveic obligāti. Šis nosacījums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai jūsu darba grupa ir liela vai maza, vai tas ir liels projekts, kurš varētu aizņemt vairākus mēnešus, vai kaut kas neliels, kam būs nepieciešama tikai nedēļa. No Scrum risinājumiem līdz Kanban paneļiem un Spējās + Ūdenskrituma divu modeļu kombinācijai, Spējā projektu vadība jums piedāvā elastību izvēlēties savam projektam vispiemērotāko, lai jūs varētu nodot savu vislabāko darbu.

Darba sākšana ar Microsoft 365

Tā ir pazīstamā sistēma Office un vēl dažādi rīki, kas palīdz labāk strādāt kopā, lai varat izdarīt vairāk jebkurā laikā un vietā.

Iegādāties tūlīt
Saistītais saturs
Produktivitāte

5 veidi, kā integrētās tiešsaistes kalendāra programmas palielina produktivitāti

Papildinformācija
Produktivitāte

Interesantāku sapulču rīkošana, izmantojot digitālās baltās tāfeles

Papildinformācija
Produktivitāte

5 veidi, kā aptaujas var palielināt iesaistīšanos tiešsaistes sapulcēs

Papildinformācija
Produktivitāte

5 veidi, kā attālajiem darbiniekiem sadarboties

Papildinformācija

Business Insights and Ideas nesniedz profesionālu konsultāciju nodokļu vai finanšu jomā. Jums jāsazinās ar savu nodokļu vai finanšu speciālistu, lai apspriestu savu situāciju.