Iekšējā riska pārvaldība

Kritisku iekšējo risku identificēšana un novēršana

Izmantojot iebūvētās konfidencialitātes vadīklas, lietojiet vietējos un trešo personu signālus, lai noteiktu un izmeklētu iekšējos riskus.

Pievēršanās iekšējiem riskiem

Uzziniet, kā Microsoft CISO Bret Arsenault pievēršas iekšējiem riskiem, izmantojot jaunu, intelektisku risinājumu.

Iekšējā riska pārvaldība

Atklājiet, nosakiet un veiciet darbības saistībā ar iespējamiem iekšējiem riskiem jūsu organizācijā, izmantojot Microsoft 365 risinājumu Iekšējā riska pārvaldība.

Device screen showing a screenshot of Insider Risk Management solution with a focus on user activity.
Partial image of a laptop screen showing compliance-related information on a dashboard

Saziņas atbilstība

Ātri identificējiet un veiciet koriģējošas darbības to uzņēmuma uzvedības kodeksa pārkāpumu novēršanai, kas notiek uzņēmuma saziņā.

Informācijas barjeras

Ierobežojiet saziņu konkrētās lietotāju grupās ar Microsoft 365 informācijas barjeru palīdzību.

Device screen showing information barrier policy screen in Microsoft 365
Device screen showing that a Customer Lockbox request is pending

Klientu seifs

Uzlabojiet kontroli ar tiešu piekļuves autorizāciju apkopes operāciju veikšanai, izmantojot klientu seifu.

Privileged Access Management

Detalizēti kontrolējiet privileģēto administratoru piekļuvi konkrētiem uzdevumiem (piekļuves kontrole saistībā ar uzdevumiem) pakalpojumā Microsoft Office 365.

Device screen showing a list of privileged access policies

Skatiet citus Microsoft 365 piedāvājumus

Efektīvas iekšējā riska programmas izveide

Iekšējā riska pārvaldība pakalpojumā Microsoft 365

Resursi

Iekšējo draudu noteikšana un novēršana, izmantojot iekšējā riska pārvaldību

AI un mašīnmācīšanās izmantošana, lai pievērstos iekšējiem riskiem

Kā plānot iekšējā riska pārvaldību