Informācijas aizsardzība un pārvaldība

Datu aizsardzība un pārvaldība neatkarīgi no to atrašanās vietas

Nosakiet riskus, atrodot datus un izprotot, kā tie tiek izmantoti. Palīdziet aizsargāt datus neatkarīgi no to atrašanās vietas, konfigurējot aizsardzību un saglabāšanas etiķetes.

Pārziniet savus datus

Izprotiet savu datu ainavu un nosakiet svarīgo informāciju savā hibrīdajā vidē.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Datu aizsardzība

Aizsargājiet savus sensitīvos datus visā to dzīves ciklā, lietojot sensitivitātes etiķetes, kas ir saistītas ar aizsardzības darbībām, piemēram, šifrēšanu, piekļuves ierobežojumiem, vizuālajiem apzīmējumiem un daudz ko citu.

Pārvaldiet savus datus

Pārvaldiet sava satura dzīves ciklu, izmantojot Microsoft 365 līdzekļus, lai importētu, glabātu un klasificētu uzņēmējdarbībai kritiskos datus. Paturiet visu nepieciešamo un izdzēsiet to, kas nav vajadzīgs.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center


Resursi

Datu drošināšana un risku mazināšana mūsdienu attālā darba vidē

Integrēta un intelektiska datu pārvaldība, izmantojot Microsoft 365

Paziņojums Azure informācijas aizsardzības klientiem par šodienas pāreju uz Microsoft informācijas aizsardzību

Izprotiet, kur atrodas jūsu sensitīvie dati, un intelektiski aizsargājiet tos ar Microsoft 365


Papildinformācija par informācijas aizsardzību

Drošības emuārs

Microsoft drošības vietne