A person smiling.

Microsoft Viva ieskati

Iepriekš — Workplace Analytics

Uzlabojiet produktivitāti un labjutību, izmantojot ieskatus un ieteikumus, kuru pamatā ir dati un kuru konfidencialitāte ir aizsargāta, tostarp:

 • Personiskie ieskati un ieteikumi darba plūsmas laikā nolūkā veidot labākus darba paradumus.
 • Pārvaldnieka un vadītāja ieskati, lai izprastu darba ieradumu ietekmi uz darbinieku labjutību un darba rezultātiem.
 • Uzlaboti ieskati, tostarp pielāgotas analīzes rīki un paātrinātāji darbam ar sarežģītām iespējām un izaicinājumiem.

  Lai varētu izmantot programmu Microsoft Viva ieskati, nepieciešamas Microsoft 365 vai Office 365 E1/A1/G1/E3/A3/G3/E5/A5/G5, Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium vai Exchange Online 1. plāna vai 2. plāna licences.

3,40 € par lietotāju mēnesī
(gada abonements — automātiskā atjaunošana)
Cena norādīta bez PVN.
Pārskats Bieži uzdotie jautājumi

Viva ieskati unikālie līdzekļi

 • Ieskati pārvaldniekiem

  Palīdziet komandai nezaudēt sakarus un iesaistīties, labāk izprotot darba paradumus komandas līmenī, tostarp modeļus, kas izraisa izdegšanu un stresu.

 • Uzlaboti ieskati un analīzes paātrinātāji

  Ģenerējiet pielāgotus ieskatus un izmantojiet iepriekš konfigurētas Power BI pārskatu veidnes, lai pieņemtu ar datiem pamatotus lēmumus dažādos standarta uzņēmējdarbības scenārijos. Paplašiniet programmas Viva ieskati iespējas, apvienojot Microsoft 365 datus ar ārējiem datiem, piemēram, klientu attiecību pārvaldības (CRM) un aptauju datiem.

 • Ieskati uzņēmumu vecākajiem vadītājiem

  Identificējiet tendences un iespējas visā organizācijā, lai veicinātu kultūru, kam raksturīga sapulču efektivitāte, iespēju nodrošināšana darbiniekiem un organizācijas elastība.

 • Dinamiskie ieteikumi

  Pārvērtiet ieskatus par rīcību, izmantojot pētījumiem atbilstošus padomus un ieteicamās darbības, tostarp atgādinājumus ieplānot iknedēļas fokusa laiku un atgādinājumus pārvaldniekiem ieplānot laiku sarunai divatā ar darbiniekiem.

 • Uzņēmējdarbības pārvēršanas veidnes

  Pārveidojiet jauno programmu un uzņēmējdarbības pārmaiņu ietekmi laika gaitā par skaitļiem, izmantojot iepriekš konfigurētas metrikas kopas un vizualizācijas.

 • Sadarbības modeļu veidnes

  Vizualizējiet darbinieku tīkla lieluma, izdegšanas riska, sapulču paradumu un citu ar sadarbību saistītu ieskatu atšķirības pēc funkcijas, līmeņa un ģeogrāfijas. Skatiet, kā organizācija sadala laiku starp iekšējām un klientu sapulcēm.

 • Pārvaldnieku efektivitātes veidnes

  Skatiet sasniegumu un iespēju zonas pārvaldniekiem. Atklājiet pārvaldnieku sadarbības tendences, izmantojot tiešos pārskatus, un līdzsvarojiet pēcstundu sadarbības prasības.

 • Elastīgs vaicājumu noformētājs

  Darbiniet pilnībā pielāgotas analīzes, kas veidotas atbilstoši jūsu uzņēmējdarbības mērķiem. Eksportējiet vaicājumu rezultātus, lai tos lietotu citos pārskatu un vizualizācijas rīkos.

 • Datu paplašināšana

  Apvienojiet Microsoft 365 datus ar datiem no tādiem avotiem kā CRM, aptaujas vai citas sadarbības platformas, lai gūtu bagātīgākus ieskatus.

 • Uzlaboti analīzes paātrinātāji

  Izmantojiet tādus līdzekļus kā R skripta bibliotēka, lai palīdzētu analizēt organizācijas datu tendences, procesus un tīklus.

Programmas Viva ieskati līdzekļi ir iekļauti visos Microsoft 365 plānos ar Exchange Online

 • Personiskie ieskati, izmantojot programmu Viva ieskati programmā Microsoft Teams

  Saņemiet personalizētus ieteikumus, kas palīdzēs veidot labākus darba paradumus, piemēram, vērīguma praksi, regulārus pārtraukumus un fokusa laika aizsardzību dienas laikā, nodrošinot nepārtrauktu individuālo darbu.

 • Ikdienas instruktāžas e-pasts

  Sāciet dienu uz pareizā ceļa ar svarīgiem ieteikumiem par sagatavošanos sapulcei, atgādinājumiem par uzdevumiem, ko nodrošina līdzeklis Cortana, personiskās labjutības ieteikumiem un citiem noderīgiem padomiem, lai sagatavotos gaidāmajai dienai un nedēļai.

 • Programmas Viva ieskati Outlook pievienojumprogramma un iekļautie ieteikumi

  Saņemiet mākslīgā intelekta ģenerētus ieteikumus programmā Outlook, kas palīdzēs rīkoties atbilstoši labajai praksei par e-pasta ziņojumu pārvaldību un sapulču rīkošanu. Iekļauta e-pasta ziņojumu piegādes salāgošana ar darbalaiku un sapulču laika saīsināšana, lai dalībniekiem nodrošinātu pārtraukumus.

 • Ikmēneša īssavilkuma e-pasts un personisko ieskatu informācijas panelis

  Izprotiet un uzlabojiet savus darba ieradumus. Uzziniet, kā aizsargāt personisko laiku, atvienoties un atgūt spēkus, panākt nepārtrauktu fokusa laiku, efektīvi veidot tīklu un sadarboties. Ikmēneša īssavilkuma e-pasts un personisko ieskatu informācijas panelis var palīdzēt.

[noalt]

[noalt]

Saistīti pakalpojumi

Viva mācības

Nevainojami integrē piekļuvi mācību saturam vietās, kurās darbinieki jau tagad pavada savu laiku.

Viva tēmas

Atvieglojiet informācijas atrašanu un sagādājiet iespēju ātrāk mācīties, izveidot savienojumu un ieviest inovācijas ar mākslīgā intelekta starpniecību.

Papildu resursi

Viva ieskati dokumentācija

Uzziniet par ieskatiem, lai palīdzētu cilvēkiem un komandām līdzsvarot produktivitāti un labjutību darba plūsmā.

Palīdzības ar izvietošanu saņemšana

Paātriniet izvietošanu, pārņemšanu un datu migrāciju ar FastTrack.

Microsoft Viva

Uzlabojiet darbinieku pieredzi, palīdzot lietotājiem sazināties, koncentrēties, mācīties un gūt sekmes darbā.