Ienesiet jaunas vēsmas darbā

Cilvēki nav viendimensijas produktivitātes mašīnas. Mēs esam unikāli, sarežģīti un mums ir pilnvērtīgas dzīves — un tas nemainās darbā. Ir pienācis laiks radīt jaunu darbinieku pieredzi, veidojot darba kultūru, kas iekļauj mūsu atšķirības un ļauj darbiniekiem un darba grupām sasniegt vislabākos rezultātus.

Iepazīšanās ar Microsoft Viva

Microsoft Viva ir darbinieku pieredzes platforma, kas palīdz izveidot darba vidi, izvirzot priekšplānā darbiniekus, tādējādi palīdzot sasniegt labākus uzņēmuma darbības rezultātus.

Nodrošiniet lietotājus un darba grupas

Bagātināta kultūra un saziņa

Sazinieties, saskaņojiet plānus un iedvesmojiet ikvienu pilnvērtīgam darbam, izmantojot līdzekli Microsoft Viva sakari.

Produktivitātes un labjutības līdzsvars

Radiet vidi, kas veicina izcilus darba rezultātus un organizācijas izaugsmi, izmantojot līdzekli Microsoft Viva ieskati.

Zināšanu un kompetences izmantošana

Sniedziet lietotājiem zināšanas un kompetenci par ikdienā lietojamām programmām, izmantojot Microsoft Viva tēmas.

Paātrināta prasmju apguve un izaugsme

Padariet mācības un personisko izaugsmi par dabisku darba sastāvdaļu, izmantojot Microsoft Viva mācības.

Kas tālāk?

Uzziniet vairāk par Microsoft Viva un to, kā šī platforma uzlabo produktivitāti un darbinieku iesaistīšanos.

Uzņēmums var sasniegt vairāk, ja darbiniekiem ir iespējas strādāt labāk

94% nodarbināto apgalvo, ka paliktu uzņēmumā strādāt ilgāk, ja uzņēmums ieguldītu viņu apmācībā un izaugsmē.1

Darbinieki var uzlabot ikdienas produktivitāti par 11-14%, ja viņu rīcībā ir atbilstošs zināšanu papildināšanas rīku komplekts.2

Organizācijas ar augstu darbinieku iesaistīšanos gūst līdz pat 21% lielāku ienesīgumu.3

Papildinformācija par Microsoft Viva

Padziļināti izprotiet, kā Microsoft Viva integrētie rīki un pakalpojumi sadarbojas, lai nodrošinātu lietotājiem un grupām iespēju strādāt pēc iespējas labāk.

Sasniedziet vairāk ar Microsoft 365

Nodrošiniet saziņu un paveiciet vairāk, izmantojot intelektiskas programmas un pieredzi, integrētus mākoņpakalpojumus un iebūvēto drošību.

Papildiniet darbinieku pieredzi ar Microsoft Viva

Uzziniet, kāpēc jauna, uz datiem orientēta un ieskatu vadīta darbinieku pieredzes platforma tagad ir svarīgāka nekā jebkad agrāk.

EXP gadījums

Pagājušais gads ir apliecinājis, ka digitālā pieredze strādājot uzņēmumā ir darbinieku pieredze.