Ierīču piekļuves un drošības vadības elementi

Palīdziet lietotājiem strādāt produktīvāk jebkurā ierīcē, vienlaikus aizsargājot organizācijas datus.

Ierīču pārvaldības priekšrocības

Organizācijas līdzekļu aizsardzība attiecas arī uz piekļuves pārvaldību no personiskajām un uzņēmuma ierīcēm.

Uzlabota drošība

Samaziniet piekļuves risku, analizējot lietotāja ierīces statusu un atbilstību, kā arī nepieciešamības gadījumā lietojot drošības politikas.

Uzlabotas lietotāju ērtības

Nodrošiniet lietotājiem vienmērīgu piekļuvi no jebkuras vietas dažādās ierīcēs.

Labāka produktivitāte

Lietotājiem tikai vienu reizi jāpiesakās savā ierīcē, kas pievienota domēnam, lai iegūtu vienotās pierakstīšanās piekļuvi visām savām programmām.

Ierīču pārvaldība pakalpojumā Azure Active Directory

Ierīču pārvaldība, izmantojot pakalpojumu Azure Active Directory (Azure AD), ir ar ierīcēm saistītas nosacītās piekļuves pamatā. Tādējādi tiek panākts, ka resursiem var piekļūt tikai pārvaldītas un atbilstošas ierīces.

Iespēja plānot Azure AD ierīču izvietošanu

Novērtējiet lietotāju ierīču pārvaldības metodes pakalpojumā Azure AD, izvēlieties ieviešanas plānu un nodrošiniet galvenās saites atbalstītajiem ierīču pārvaldības rīkiem.

Azure AD reģistrētās ierīces

Palīdziet lietotājiem piekļūt resursiem no vairākām ierīcēm bez organizācijas konta, lai pierakstītos.

Azure AD pievienotās ierīces

Organizācijās, kas izmanto galvenokārt vai tikai mākoņpakalpojumus, ierīču pievienošana pakalpojumam Azure AD nodrošina lietotāju piekļuvi gan mākonī izvietotām, gan lokālām programmām un resursiem.

Hibrīdās Azure AD pievienotās ierīces

Organizācijas, kas plāno uzturēt lokālos Active Directory resursus, var izmantot Azure AD ierīču mākoņpakalpojumu iespējas, pievienojot tās abiem domēniem.


Padziļināta informācija par Azure AD ierīču pārvaldību


Papildu resursi

Koncepcijas

Gūstiet pārskatu par Azure AD ierīču izvietošanu.

Praktiskie norādījumi

Skatiet pakāpeniskus norādījumus par ierīču pievienošanu pakalpojumam Azure AD.

Apmācība

Papildinformācija par hibrīdo Azure AD pievienoto ierīču izvietošanu.