Domēna pakalpojums Azure AD

Izmantojiet domēna pakalpojumu Azure Active Directory (Azure AD), lai migrētu mantotas programmas no lokālās vides uz pārvaldītu domēnu bez nepieciešamības pārvaldīt vidi mākonī.

Kas ir domēna pakalpojums Azure AD?

Izmantojiet pārvaldītus domēna pakalpojumus, piemēram, domēnu pievienošanu, grupas politiku, LDAP un un Kerberos autentifikāciju, bez nepieciešamības izvietot, pārvaldīt un veidot ielāpus domēnu kontrolleriem mākonī.

Domēna pakalpojuma Azure AD integrācija ar Azure AD

Nodrošiniet lietotājiem iespēju pierakstīties pakalpojumos un programmās, kas savienotas ar pārvaldīto domēnu, izmantojot esošos Azure AD akreditācijas datus. Nodrošiniet piekļuvi un migrējiet lokālos resursus uz pakalpojumu Azure, izmantojot esošās grupas un lietotāju kontus.

Jūsu domēna kontrolleris kā pakalpojums

Ja mūsdienīgās autentifikācijas metodes netiek atbalstītas, palaidiet mantotās programmas mākonī un migrējiet šīs programmas uz pārvaldītu domēnu bez nepieciešamības izvietot, pārvaldīt vai atjaunināt domēnu kontrollerus mākonī.

Pārvaldītu domēna pakalpojumu lietošana platformā Azure

Izmantojiet domēna pakalpojumu Azure AD, lai pievienotu Azure virtuālās mašīnas domēnam, neizvietojot domēnu kontrollerus. Pierakstieties virtuālajās mašīnās un piekļūstiet resursiem, izmantojot Azure AD akreditācijas datus.

Lokālo programmu migrēšana uz Azure

Pārvietojiet mantotas, direktorija atbalstītas programmas, kas darbojas lokāli, uz platformu Azure, neraizējoties par identitātes prasībām.

Izvietošana dažu minūšu laikā un uzņēmuma līmeņa veiktspēja

Ātri iespējojiet domēna pakalpojumu Azure AD savam Azure AD nomniekam, atlasiet savu veiktspējas līmeni un izmantojiet uzņēmuma līmeņa līdzekļus, piemēram, resursu mežus un ikdienas dublējumu.

Uzņēmuma mēroga un līguma par pakalpojumu līmeni iegūšana

Izmantojiet uzņēmuma līmeņa mērogu un uzticamību. Domēna pakalpojums Azure AD ir plaši pieejams pakalpojums, kas viesots datu centros visā pasaulē.

Padziļināta informācija par domēna pakalpojumu Azure AD

Papildu domēna pakalpojuma Azure AD resursi

Praktiskie norādījumi

Skatiet detalizētus norādījumus par domēna pakalpojuma Azure AD konfigurēšanu.

Apmācība

Uzziniet, kā izvietot domēna pakalpojumu Azure AD.

Koda paraugi

Atrodiet koda paraugus, kas veicinās izvietošanu.

Identitātes pakalpojumu salīdzinājums

Izprotiet atšķirības starp patstāvīgi pārvaldāmu domēna pakalpojumu Active Directory, Azure AD un pārvaldītu domēna pakalpojumu Azure AD.

Organizācijas aizsardzība, izmantojot nevainojamu identitātes risinājumu

Pārvaldīts domēns tiek konfigurēts vienvirziena sinhronizācijai no Azure AD, lai nodrošinātu piekļuvi centrālai lietotāju, grupu un akreditācijas datu kopai. Pēc sinhronizēšanas resursus var izveidot tieši pārvaldītajā domēnā, bet tie netiek atkal sinhronizēti ar Azure AD. Programmas, pakalpojumi un virtuālās mašīnas platformā Azure, kas ir savienotas ar pārvaldīto domēnu, turpmāk var izmantot biežāk lietotos domēna pakalpojuma Azure AD līdzekļus. Hibrīdā vidē ar lokālu AD vidi Azure AD Connect sinhronizē identitātes informāciju ar Azure AD, un pēc tam tā tiek sinhronizēta ar pārvaldīto domēnu.