Microsoft Priva konfidencialitātes pārvaldība

Proaktīvi identificējiet un palīdziet aizsargāt pret konfidencialitātes riskiem, sniedziet darbiniekiem iespējas pieņemt viedus lēmumus par datu apstrādi, kā arī plaši automatizējiet un pārvaldiet subjektu pieprasījumus.

Personas datu aizsardzība un konfidencialitātes ziņā elastīgas darbavietas izveide

Kritisku konfidencialitātes risku un konfliktu identificēšana

Gūstiet informāciju par saviem personas datiem un saistītajiem konfidencialitātes riskiem, ko rada pārmērīga redzamība, uzkrāšana un pārsūtīšana, izmantojot automatizētu datu atklāšanu, lietotāju kartēšanas informāciju un savstarpēji saistītus signālus.

Konfidencialitātes darbību automatizēšana un reaģēšana uz subjekta tiesību pieprasījumiem

Efektīvi maziniet konfidencialitātes riskus, izmantojot automatizētas politikas, iebūvētu riska noteikšanu un koriģēšanu un sadarbības darbplūsmas, kā arī plaši automatizējiet un pārvaldiet subjektu tiesību pieprasījumus.

Iespēju nodrošināšana darbiniekiem viedu lēmumu par datu apstrādi pieņemšanai

Sekmējiet proaktīvu konfidencialitātes kultūru, palielinot informētību par konfidencialitātes incidentiem un riskiem, kā arī saistīto atbildību, bez darbinieku produktivitātes ietekmēšanas.

Konfidencialitātes pārvaldības galvenie līdzekļi

Konfidencialitātes risku identificēšana

Iegūstiet informāciju par organizācijas konfidencialitātes stāvokli, tostarp personas datu ainavu un statusu, kā arī ar personas datu pārsūtīšanu, pārmērīgu redzamību un uzkrāšanu saistīto konfidencialitātes risku tendences.

Iegūstiet informāciju par organizācijas konfidencialitātes stāvokli, tostarp personas datu ainavu un statusu, kā arī ar personas datu pārsūtīšanu, pārmērīgu redzamību un uzkrāšanu saistīto konfidencialitātes risku tendences.

Konfidencialitātes pārvaldības plāni un izcenojums

Konfidencialitātes pārvaldības iespējām var piekļūt, izmantojot divus moduļus. Modulis Konfidencialitātes pārvaldība — risks nodrošina piekļuvi konfidencialitātes riska pārvaldības iespējām, un modulis Konfidencialitātes pārvaldība — subjekta tiesību pieprasījums ļauj izveidot un pārvaldīt subjekta tiesību pieprasījumu.

Personas datu aizsardzības pārvaldība — risks

jaunā cena 4,20 € par lietotāju mēnesī
Cena norādīta bez PVN.

(gada abonements — automātiskā atjaunošana)

Līdzeklis Konfidencialitātes pārvaldība — risks jums ļauj:

• Gūt informāciju par personas datiem jūsu Microsoft 365 vidē (Exchange Online, SharePoint, OneDrive darbam un Microsoft Teams) un saistītajiem konfidencialitātes riskiem.

 

• Izmantot noklusējuma konfidencialitātes politiku veidnes, tostarp saistībā ar datu minimizāciju, pārmērīgu redzamību un datu pārsūtīšanu, vai pielāgot tās atbilstoši jūsu unikālajām organizācijas vajadzībām.

 

• Saņemt ieteicamās koriģēšanas darbības, lai proaktīvi mazinātu konfidencialitātes riskus.

 

• Sadarboties ar informācijas darbiniekiem, izmantojot produktivitātes komplektu, un sekmēt uzvedības izmaiņas.

 

Līdzeklis Konfidencialitātes pārvaldība — risks ir pieejams atbilstošajiem Microsoft 365 Office 365 klientiem. Papildinformācija.

 

Līdzekli Konfidencialitātes pārvaldība — risks 90 dienas varat izmēģināt bez maksas.

Personas datu aizsardzības pārvaldība — subjekta tiesību īstenošanas pieprasījums (1)

jaunā cena 169,20 € par lietotāju gadā
Cena norādīta bez PVN.

Līdzeklis Konfidencialitātes pārvaldība — subjekta tiesību pieprasījums jums ļauj:

• Automatizēt savu atbildi uz subjekta tiesību pieprasījumiem un plaši tos pārvaldīt.

 

• Izmantot Microsoft Power Automate veidnes kopā ar esošajiem biznesa procesiem (nepieciešama atbilstoša Power Automate licence).

 

• Izmantot programmatisku piekļuvi API.

 

• Droši sadarboties ar citām ieinteresētajām pusēm, izmantojot Teams (nepieciešama atbilstoša Teams licence).
 

Līdzeklis Konfidencialitātes pārvaldība — subjekta tiesību pieprasījums ir pieejams atbilstošajiem Microsoft 365 Office 365 klientiem. Papildinformācija.

 

Līdzekli Konfidencialitātes pārvaldība — subjekta tiesību pieprasījums 90 dienas varat izmēģināt bez maksas vai arī bez maksas varat izveidot līdz pat 50 subjektu tiesību pieprasījumiem (atkarībā no tā, kurš ierobežojums beidzas vispirms).

Mūsu klientu atsauksmes

Novartis logo

Konfidencialitātes pārvaldība darbam ar Microsoft 365 mums palīdzēs noteikt un novērst kritiskus konfidencialitātes riskus, kas rodas, pārsūtot privātus datus pāri robežām un pārmērīgi tos koplietojot. Mēs nodrošināsim saviem darbiniekiem iespējas pašiem mazināt riskus, atbrīvojot mūsu IT resursus, lai koncentrētos uz steidzamākiem augsta nozīmīguma riskiem.

Beni Gelcers (Beni Gelzer), Novartis datu konfidencialitātes nodaļas vadītājs (Šveice)

Resursi

Konfidencialitātes pārvaldības emuārs

Lasiet jaunākos paziņojumus par konfidencialitātes pārvaldību.

Microsoft Mechanics video

Papildinformācija par konfidencialitātes pārvaldības iespējām šajā video.

Tehniskā dokumentācija

Uzziniet, kā iestatīt un izmantot konfidencialitātes pārvaldību.

Konfidencialitātes pārvaldība

Aizsargājiet personas datus un veidojiet konfidencialitātes ziņā elastīgu darbavietu.