Azure Active Directory Identity Governance

Kontrolējiet visu lietotāju un administratoru piekļuvi programmām un datiem, izmantojot automatizētu identitātes pārvaldību, lai nodrošinātu to, ka tikai pilnvarotiem lietotājiem ir piekļuve.

Identitātes pārvaldības priekšrocības

Uzlabota produktivitāte

Sniedziet darbiniekiem un biznesa partneriem piekļuvi resursiem uzņēmuma līmenī.

Uzlabota drošība

Samaziniet riskus, ko rada ļaunprātīga piekļuves izmantošana, un pieņemiet pārdomātus lēmumus attiecībā uz piekļuvi, pamatojoties uz mašīnmācīšanos.

Atbilstības procesa racionalizēšana

Konsekventi kontrolējiet piekļuvi visās lietojumprogrammās, pamatojoties uz organizācijas un normatīvajām politikām.

Kas ir identitātes pārvaldība mākonī?

Identitātes pārvaldība ir identitātes un piekļuves tiesību pārvaldība vairākās lietojumprogrammās un pakalpojumos, lai ievērotu normatīvās un drošības prasības.

Centrica.
"Vadošais enerģijas un pakalpojumu uzņēmums risina sadarbības izaicinājumus, izmantojot Azure Active Directory (Azure AD) tiesību pārvaldību."


Kāpēc identitātes pārvaldībā ir svarīga pārvaldība?

Nespēja pārvaldīt lietotāju piekļuvi sensitīviem resursiem uzņēmumiem rada palielinātu risku. Piekļuves tiesību pārvaldība, vienlaikus līdzsvarojot to ar produktivitātes mērķiem, ir kritiski svarīga.

Identitātes pārvaldība pakalpojumā Azure AD

Azure Active Directory Identity Governance ļauj organizācijām efektīvi un droši pārvaldīt savas digitālās identitātes, nodrošinot pareizo lietotāju piekļuvi pareizajiem resursiem.

Drošības produktivitātes nodrošināšana, izmantojot atbilstošas kontroles iespējas

Azure AD Identity Governance palīdz aizsargāt, pārraudzīt un auditēt piekļuvi kritiskiem līdzekļiem, vienlaikus nodrošinot darbinieku produktivitāti.

Dzīves cikla pārvaldība

Automatizējiet lietotāju un vieslietotāju dzīves cikla pārvaldību, kā arī pārvaldiet piekļuves tiesības un sertifikāciju.

Priviliģētas identitātes pārvaldība

Pārvaldiet priviliģēto piekļuvi un ierobežojiet pārmērīgas piekļuves tiesības.

Microsoft Entra atļauju pārvaldība

Atklājiet, koriģējiet un pārraugiet atļauju riskus jebkurai identitātei un jebkuram resursam savā vairākmākoņu infrastruktūrā.

Lomas

Piešķiriet katram lietotājam lomu, kas viņiem sniedz nepieciešamās atļaujas.

Atskaites un pārraudzība

Iegūstiet visaptverošu pārskatu par darbībām savā vidē.


Papildu resursi

Korporācija Microsoft ieguvusi līdera statusu

Analīzes uzņēmums novērtēja Microsoft kā labāko piegādātāju līderības kategorijā IDaaS identitātes pārvaldība un administrēšana.

Modernu organizāciju identitātes pārvaldība

Uzziniet, kā organizācijas var izmantot Azure AD pārvaldības līdzekļu priekšrocības.

Kas ir identitātes pārvaldība

Uzziniet par identitātes pārvaldību un to, kā Microsoft var palīdzēt organizācijām nodrošināt atbilstību un pareizos piekļuves līmeņus.

Identitātes pārvaldība sadarbībai ar viesiem

Uzziniet, kā pakalpojums Azure AD Identity Governance izmanto automatizētas piekļuves pārskatus un viedus ieteikumus, lai veicinātu sadarbību ar viesiem.