സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

There's a new player in town, the wiggling, jiggling Jelly Queen and she's here to challenge you to a game of Candy Crush Jelly Saga! Whatever your favorite moves, you better hope they're Jellylicious enough to take on the mighty Jelly Queen. The unstoppably spreadable game! New Candy Crush Jelly Saga is full of delightful game modes, features and boss battles featuring the Jelly Queen! Playing as Jenny, show off your Jellylicious moves and take turns switching Candies against the jiggling Jelly Queen. Every sweet move will spread more Jelly and whoever spreads the most will win the level! There are splendid new Candies, a marvelous new booster and a dreamy treetop world to explore in the Candy Kingdom too! Royal Championship is the new VS Mode in Candy Crush Jelly Saga. Players will compete 1:1 in fast paced game rounds in real time! Win a big bundle of rewards by completing a consecutive win streak and finishing in the top half of the leaderboard. The higher the position, the bigger the reward! Have you got what it takes? Take on this delightful Saga alone or play with friends to see who can get the highest score! Candy Crush Jelly Saga is completely free to play but in-game currency, to buy items such as extra moves or lives, will require payment with real money. You can turn off the payment feature by disabling in-app purchases in your device’s settings. Candy Crush Jelly Saga features: > Over 3000 Jellylicious Levels > Real Time VS mode > Boss Modes > Marvelous game modes including: Spread the Jelly & Release the Pufflers > Tasty Color Bomb Lollipop booster > Mesmerizing new Candies > Dreamy new treetop world and a host of quirky characters led by the Jelly Queen and her stooges. > Easy and fun to play, yet challenging to fully master For players that Facebook Connect, there are leaderboards for you and your friends to compare your Jellylicious scores Easily sync the game between mobile and tablet devices and unlock the full game features when connected to the internet Now you can express yourself, jelly-style! Be sassy like the Jelly Queen or cool like Cupcake Carl with our sweet Candy Crush Jelly Stickers! Facebook @CandyCrushJellySaga Twitter @CandyCrushJelly Instagram @CandyCrushSaga YouTube @CandyCrushOfficial Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Candy Crush Jelly Saga! Do not sell my data: King shares your personal information with advertising partners to personalize ads. Learn more at https://king.com/privacyPolicy. If you wish to exercise your Do Not Sell My Data rights, you can do so by contacting us via the in game help centre or by going to https://soporto.king.com/contact

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

Jellylicious! It’s time for a new update! Get ready to continue the adventure, but be careful… It’s too sweet to handle! Enjoy tasty new challenges in our latest Episode, Frosty Fudge Fields! Don't forget to download the latest version of Candy Crush Jelly Saga for all the newest content!

സവിശേഷതകൾ

  • Over 3000 Jellylicious Levels
  • Real Time VS mode
  • Boss Modes
  • Marvelous game modes including: Spread the Jelly & Release the Pufflers
  • Tasty Color Bomb Lollipop booster
  • Mesmerizing new Candies
  • Dreamy new treetop world and a host of quirky characters led by the Jelly Queen and her stooges
  • Easy and fun to play, yet challenging to fully master

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

king.com

പകർപ്പവകാശം

© 2015 King.com Ltd. “King”, “Candy Crush Jelly Saga” and associated marks and logos are trade marks of King.com Ltd or related entities.

റിലീസ് തീയതി

21/1/2016

ഏകദേശ വലുപ്പം

213.9 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
Nederlands (Nederland)
Svenska (Sverige)
Português (Brasil)
Português (Portugal)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Dansk (Danmark)
Suomi (Suomi)
Türkçe (Türkiye)
Norsk Bokmål (Norge)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)
中文(台灣)
Русский (Россия)


അധിക നിബന്ധനകൾ

Candy Crush Jelly Saga സ്വകാര്യതാ നയം
ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ
Candy Crush Jelly Saga ലൈസൻസ് ഉപാധികൾ
By downloading this game you are agreeing to our terms of service; http://about.king.com/consumer-terms/terms

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്