സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Drive on the horizon at wild speed, fully control the vehicle, nitrogen drift for no limit, and experience the growth of the legendary driver! Hot wheels spin! Speed battle start! <font color="red">City Racing 2</font> is a fun real racing game with top 3D graphics and high quality, giving you the ultimate visual enjoyment. It gathers more than 50 top classic cars, also designs a brand new challenge for you! You can customize to create a car that reflects your personal style, plunge into a thrilling speed race, use your superb driving skills to conquer rivals, win epic races, and create your own ace car club to become a legend of the track! Gameplay: ★ Career: Various levle modes, 1V1, Classic, Timing, Elimination to help you become the legend racing driver! ★ Multiplayer: 5 levels point race allows you to compete with street racing drivers all over the world in epic real-time match, hot wheels spin, leave your rivals behind! ★ Season Challenge: Complete season tasks and get rich season rewards! You will be the top rich racer! Contest of champions start! ★ Season Record: Get the first place in each city's different lap records, rewards are yours! ★ Club: Create and customize your top car club and challenge the global team wealth ranking! ★ Modification: We prepared exquisite vehicle painting for you, you can customize the body, tires, and rear wing. The powerful decal function allows you to design your own cool car! ★ Collection: Unlock the top classic cars, build your ss-class car library! ★ Social: Visit other players' garages, like and applaud the modified super sports cars! ★ Treasure: Free draw top sports cars daily, try your luck! ★ Lucky Chest: Unlock epic chests, get drawings and gold for upgrading vehicle parts to make your cars run faster, exceed the limit! Game features: ★ Use your superb car skills to epic race in the winding track, experience the street racing. Release the ultimate nitrogen, feel the fun of speed drifting and driving excitement! ★ Participate in epic fierce competitions with the world's top drivers! Get supreme honors! Contest of champions start! ★ Release no limit speed on 14 tracks in 7 cities in the world, street race, highway championship, and so on. Experience different town styles, and drift on asphalt with your skilled action, have a good joyride! ★ Real racing physics engine, restore the racing cars and racing scenes, create amazing graphic effects, and enhance the visual enjoyment to the extreme! Hot wheels spin! ★ More than 50 classic sports cars, Porsche, Ferrari, Pagani, Lamborghini, Bugatti, McLaren, etc. Each one is carefully selected to experience the exciting feeling brings by different sports cars! ★ Online racing game, a car action game for boys! Interact with top racers around the world and find like-minded friends! ★ Become a distinguished VIP member, enjoy exclusive privileges! ★ Passionate music, ignite your racing soul! ★ Points ranking, focus ranking, team ranking, check your ranking in the world, and move towards the top popular racers! ★ Mobile asphalt racing game for free, play it at anywhere! City Racing 2 is committed to creating a free fun real racing game, with a variety of maps, rich gameplay, cool top sports cars and fun social features, you can not only experience the ultimate drift pleasure in the game, but also look for rivals with considerable strength. This is a fun 3D street asphalt racing game for free, nitrogen racing, drifting, social, super cars, auto racing, club, vehicle modification everything! This driving game is not only designed for speed pursuers, but also for engine enthusiasts! You need for speed! Action!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

1. Add team race.

സവിശേഷതകൾ

  • A free online racing game you must play!Drive the epic cars and show your speed!

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

成都羽珀科技有限责任公司

പകർപ്പവകാശം

2019 Feamber Ltd All Rights.

വികസിപ്പിച്ചത്

Feamber

റിലീസ് തീയതി

3/12/2019

ഏകദേശ വലുപ്പം

257.59 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

നയം

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു സെർവറായി പ്രവർത്തിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ 3D ഓബ്ജക്റ്റുകളിൽ പ്രോഗ്രമാറ്റിക്കായി പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഉപയോക്തൃനാമത്തിലേക്കും ചിത്രത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
中文(中国)ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്