സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Prepare for the exciting adventure in the world of epic multiplayer tank games! Amazing tank battle imbued with the spirit of fantastic world war is waiting for you! If you love driving with heavy vehicles and shooting, this is your free fire game! Improve your tank and drive it right into the battle to crush enemies! Choose a right weapon and win the tank battle! Stunning Graphics - Magnificent graphics, as in PC wargames: fully-featured 3d realistic models of military tank force Online PvP - Online wargame and fights against ace pilots from all around the world: US, UK, Germany, Russia, China, India, Indonesia, Brazil, Iraq, Turkey, Pakistan and many others Upgrade your tank - Improve your tank armor, speed, damage, reload time and other features with epic upgrade system. Amazing battlefields - Stunning locations: Arena sniper, nuclear reactor, dome, snow test site, space port filled with battle tanks, supersonic and crossfire of bullets. Daily bonuses, achievements, non-stop play Shoot modern tanks as long as you wish! Login daily to receive epic bonuses to expand and improve your hangar of fighter. Variety of achievements with cool battle rewards Loads of deadly weapons: everything for perfect annihilation! Lead your tanks to the battle, create clans and fight shoulder by shoulder with your battle friends. Show your enemies, what your tank can do under the skilled commander! All of it is waiting for you in the stunning PVP shooter - Future Tanks, where fantastic tanks meet each other in the deadly battle. A war thunder is roaring, spread your wings, commander! Have fun! This is what we created the game for! Facebook - https://www.facebook.com/FutureTanksGame INTERNET CONNECTION REQUIRED.

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

Good day, commanders! We are glad to announce a new update: * Participate in the battles for strategic locations - New maps is waiting for you! * New Daily Battle Tasks are available in the game! * You can chat with friends in separate chat! * New system of daily rewards in form of 30 day calendar. Enter the game every day and get cool rewards! * We have added consumables that can be taken to the battlefield. * New type of rewards for staying in game. * Improved control settings - Change the idea that the mobile controlling isn't a user-friendly.

സവിശേഷതകൾ

  • Free online war-game with best mass Tank battles in technological sci-fi/iron world

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Extreme Developers

പകർപ്പവകാശം

Extreme Developers

വികസിപ്പിച്ചത്

Extreme Developers

റിലീസ് തീയതി

20/5/2015

ഏകദേശ വലുപ്പം

296.08 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

7-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു സെർവറായി പ്രവർത്തിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്