സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

Enjoy Match-3 puzzle fun with Jewel Legend! Jewel Legend is a brand new game from the makers of Fruit Slice Legend and Bubble Legend! Why you will LOVE Jewel Legend: - Easy and fun to play, challenging to master. - 410 addictive levels in Jewels Kingdom - more added regularly. - 5 completely different match game types. - Helpful magical boosters to help with challenging levels - Daily free bonus - Complete adventurous levels and unlock castle Jewel Legend is completely free to play, but some in-game items such as extra moves or lives will require payment. You can control in-app purchase by enabling Wallet PIN. Wallet PIN can be found in your Windows Phone settings. In addition, please feel free to contact us if you have any suggestion with the game!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

"Download this new version and be ready to... Features: ★ Enjoy 40 new Levels in New Episode! Over 510 levels are waiting for you! ★ Play 21 new Challenge Levels in the Castle, Can you pass them all? ★ New Jewels Collection Event ★ Bug fixes and performance improvements. Thanks for the continued support and feedback, Update to the latest version for all the new content!"

സവിശേഷതകൾ

  • Classic Match-3 jewels puzzle with new and exciting adventures!

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Hangzhou Huiwan Technology Co. Ltd.

പകർപ്പവകാശം

LinkDesks Inc.

റിലീസ് തീയതി

17/2/2015

ഏകദേശ വലുപ്പം

47.82 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
中文(台灣)
中文(中国)


അധിക നിബന്ധനകൾ

ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്