സൗജന്യംഅന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
സൗജന്യം+
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

INITIATING GLOBAL OPERATIONS: The time for diplomacy is gone. We are calling for the best sniper in the world to join us as we take aim at evil, wherever it hides. This is not a game. There is no room for remorse here, so shoot to kill. A STUNNING FIGHT AGAINST EVIL • 500+ missions. • Soldiers, armored vehicles, air units and many more enemy classes. • Slow-motion “bullet time” effects capture your every sniper headshot. • Sandstorms, blizzards, rainstorms and other rich atmospheric effects. MODERN FIREPOWER • Sniper rifles, assault rifles, railguns and top-secret weapons. • Gather components to upgrade your military arsenal. PVP CHALLENGE • Steal resources from other players by breaking down their defenses. • Build a strong squad to keep your loot safe. LEAGUES • Earn a high enough score to enter a league and unlock rewards! Then check out who's at the top of your league on the Leaderboards. Guard your gold and secure your position using the brand-new SHIELD defense system. CLANS UP FOR GRABS • Join or create sniper Clans to team up with other players. • Trade and share resources with your Clanmates to strengthen each other. • The group Chat lets you talk strategy and socialize with your allies. CLAN HQ • Establish a home base for your Clan that members can help improve together. Clan HQ buildings can unlock loads of perks, including PvP boosts, Tier-5 Squadmates and much more. CLAN WARS • Prepare for a new game mode where Clans go head-to-head in the ultimate showdown. Declare war, weaken the opposing clan's Reactor Core, and pillage resources from them! Find out more about the game on the official site -- http://www.sniperfury.com/ _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third party advertisements that may redirect you to a third party site. Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല

ഇതിൽ പുതിയതെന്താണ്

* In unity lies strength: Contribute and gain bonuses with the new Clan Battle Pass! * Tier-12 squadmates are now available to join the battle on your side * Expect some more Arena changes, this time targeting mods * A legion of new squadmates, plus gear & weapons will back you up on missions * We’re adding bug fixes for a smoother gaming experience * We're improving weapons & squadmate perks, the hall of fame & clan league rewards! * We're launching exciting events and new battle packs * And much more!

സവിശേഷതകൾ

  • • 500+ missions
  • • Soldiers, armored vehicles, air units and many more enemy classes
  • • Slow-motion “bullet time” effects capture your every sniper headshot
  • • Sandstorms, blizzards, rainstorms and other rich atmospheric effects

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Gameloft SE

പകർപ്പവകാശം

© 2020 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

റിലീസ് തീയതി

3/2/2016

ഏകദേശ വലുപ്പം

2.69 GB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

16-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

ഷൂട്ടർ

ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉപയോഗിക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുക
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെയോ ജോലിസ്ഥലത്തെയോ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ പ്രവേശിക്കുക

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്