₹3,499.00അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
+ അന്തര്‍-പ്രയോഗ വാങ്ങല്‍ ഓഫറുകൾ
₹3,499.00+
പതിപ്പുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക

വിവരണം

America, 1961. The assassination of Nazi General Deathshead was a short-lived victory. The Nazis maintain their stranglehold on the world. You are BJ Blazkowicz, aka “Terror-Billy,” member of the Resistance, scourge of the Nazi empire, and humanity’s last hope for liberty. Only you have the guns and gumption to return stateside, kill every Nazi in sight, and spark the second American Revolution. The Freedom Chronicles includes three DLC packs plus Episode 0: • The Adventures of Gunslinger Joe – As former professional quarterback Joseph Stallion, smash through Nazi hordes from the ruins of Chicago to the vastness of space! • The Diaries of Agent Silent Death – As ex-OSS agent and assassin Jessica Valiant, infiltrate hidden Nazi bunkers in California and discover the secrets of Operation San Andreas! • The Amazing Deeds of Captain Wilkins – As the US Army’s renowned hero Captain Gerald Wilkins, embark on a mission to Nazi-controlled Alaska to dismantle Operation Black Sun!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ഉള്ളടക്കം സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

Bethesda Softworks

വികസിപ്പിച്ചത്

MachineGames

റിലീസ് തീയതി

9/6/2019

ഏകദേശ വലുപ്പം

10.65 GB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

18-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്

വകുപ്പ്

ഷൂട്ടർ

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

ഒരു Windows 10 PC-യിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആക്സസ് നേടുക

പ്രസാധക വിവരം

Wolfenstein II: Deluxe Edition പിന്തുണ


ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്