സൗജന്യം
സൗജന്യം
സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ

വിവരണം

You are a worm and you slither around looking for food to eat to get longer. Other worms, likewise, slither around you seeking for food and trying to cut in front of you. When your head hits another worm you become food for worms. Try to intercept your enemies as they slither to kill them and eat their mass. you have a chance to win even if you're tiny. You can swerve in front of a much larger player to defeat them, no matter how big you are!

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

സവിശേഷതകൾ

  • • No lag! Joysticks! Easy Control !
  • • Eat to grow longer.
  • • Don't run into other players.
  • • Cut other snakes' way to kill them and finally eat them.
  • • you have a chance to win even if you're tiny.
  • • Eject mass to get extra speed.

അധിക വിവരങ്ങൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്

ReadyGame

പകർപ്പവകാശം

Kakashi 2016

വികസിപ്പിച്ചത്

ReadyGame

റിലീസ് തീയതി

13/6/2016

ഏകദേശ വലുപ്പം

21.95 MB

പ്രായ റേറ്റിംഗ്

3-ഉം അതിൽ കൂടുതലും പ്രായക്കാർക്ക്


ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് കഴിയും

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു സെർവറായി പ്രവർത്തിക്കുക.

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ

നിങ്ങളുടെ Microsoft അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പ് സ്വന്തമാക്കുക, പത്ത് Windows 10 ഉപകരണങ്ങളിൽ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷകൾ

English (United States)

അധിക നിബന്ധനകൾ

ഇടപാട് നിബന്ധനകൾ

ഈ ഉൽപ്പന്നം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുക

സൈനിൻ ചെയ്യുക Microsoft-ന് ഈ ഗെയിം റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന്