USD$1.59
USD$1.59
Системд тавигдах шаардлага

Тодорхойлолт

Gobang is an abstract strategy board game and one of the world's intellectual sports games. Traditionally, it is played with Go pieces (black and white stones) on the Go board. Usually, black and white blocks are used on both sides, and they are placed on straight and horizontal lines. Players alternately place stones of their own colors on empty intersections. The winner is the first player to form a complete chain of five stones on a horizontal, vertical or diagonal line.

Дэлгэцийн зураг

Нэмэлт мэдээлэл

Нийтэлсэн

Central software

Гарсан огноо

2020-12-10

Ойролцоо хэмжээ

5.15 Мбайт

Насны үнэлгээ

3 ба түүнээс дээш насныханд

Ангилал

Стратеги

Энэ програм:

Интернэт холболтдоо хандах

Суурилуулалт

Microsoft-н хэрэглэгчийн бүртгэлдээ нэвтрээд энэ програмыг авч, 10 хүртэл тооны Windows 10 компьютер дээр суулгаарай.

Боломжтой хэл

English (United States)

Нэмэлт нөхцлүүд

Гүйлгээний нөхцөл

Энэ бүтээгдэхүүнийг мэдээлэх

Нэвтрэх энэ тоглоомыг Microsoft-д мэдээлэхийн тулд