Terma dan Syarat Microsoft Gift (barangan digital)


Terma dan Syarat Microsoft Gift ini (barangan digital) ("Perjanjian" ini) antara anda dengan Microsoft Corporation (atau berdasarkan tempat tinggal anda, salah satu sekutunya) ("kami", "kita", "milik kami" atau "Microsoft") menerangkan keupayaan anda untuk membeli dan menebus hadiah Barangan Digital ("Hadiah") daripada kedai Microsoft yang mengambil bahagian (secara kolektif "Kedai Peserta"). Anda menerima Perjanjian ini apabila anda membeli atau menebus Hadiah daripada Kedai Peserta.

Perjanjian ini mempunyai syarat penting tentang hubungan kita. Ia turut merangkumi Terma Jualan kami dan Perjanjian Perkhidmatan Microsoft, termasuk syarat yang mengawal akaun Microsoft anda dan (untuk penduduk AS sahaja) yang mengikat fasal timbang tara serta pengecualian tindakan mahkamah besar-besaran yang memberi kesan pada hak anda tentang cara menyelesaikan sebarang pertikaian dengan Microsoft.

  1. Membeli Hadiah. Anda akan dicaj serta-merta semasa membeli Hadiah pada harga yang dinyatakan apabila anda melengkapkan pembelian anda. Microsoft tidak menawarkan pemadanan harga jika berlaku perubahan harga pada masa akan datang. Anda mesti menetapkan penerima Hadiah tunggal menggunakan alamat e-mel individu. Sebaik sahaja anda selesai membeli, e-mel akan dihantar kepada penerima Hadiah yang mengandungi kod ("Kod") untuk menebus hadiah. Melainkan anda memilih tarikh penghantaran yang berbeza, e-mel dihantar kepada penerima dengan serta-merta berikutan pembelian. Jika tersedia, anda boleh menjadualkan penghantaran e-mel Hadiah sehingga satu tahun selepas tarikh pembelian. Hadiah hanya boleh dibeli dan ditebus oleh pengguna di negara/rantau yang sama dan hanya di Kedai Peserta.
  2. Menebus Hadiah. Untuk menebus Hadiah anda, penerima mesti mempunyai akaun Microsoft yang sah (atau mencipta akaun Microsoft baru). Sesiapa yang mempunyai akses kepada e-mel Hadiah boleh menggunakan Kod untuk menebus hadiah dan Microsoft tidak mengawal sama ada penerima memilih untuk menebus hadiah atau menghantarnya kepada orang lain. Kod adalah untuk penggunaan tunggal dan hanya boleh ditebus sekali. Sesetengah Hadiah tamat tempoh dan mesti digunakan oleh penerima Hadiah dalam tempoh yang dinyatakan. Microsoft tidak bertanggungjawab jika Kod Hadiah hilang, dicuri, salah letak atau digunakan tanpa kebenaran anda, atau jika Hadiah tamat sebelum ia ditebus atau digunakan. Keupayaan penerima untuk menebus dan menggunakan Hadiah mungkin memerlukan spesifikasi perkakasan atau perisian tertentu, termasuk perkhidmatan akses Internet (caj masa sambungan mungkin dikenakan). Hadiah mungkin mengandungi syarat tambahan yang anda atau penerima diwajibkan menerima sebelum penerima boleh menggunakan Hadiah. Kandungan yang dihadiahkan adalah untuk kegunaan peribadi dan sah sahaja.
  3. Kanak-kanak. Hadiah kepada kanak-kanak adalah tertakluk kepada sekatan umur untuk barangan digital ("Barangan Digital") di Kedai Peserta, serta tetapan keselamatan keluarga Microsoft. Sekatan ini akan menghalang kanak-kanak bawah umur daripada mengakses Hadiah yang telah diluluskan untuk usia mereka. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang keperluan keselamatan keluarga di https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Pulangan dan Bayaran Balik. Hadiah akan dibatalkan dan dikembalikan kepada pembeli Hadiah sehingga 14 hari selepas pembelian atau sehingga ditebus oleh penerima Hadiah, yang mana berlaku terlebih dahulu. Penerima Hadiah tidak layak mendapat bayaran balik atau tempoh bertenang dan anda memperakui bahawa tiada bayaran balik akan dibuat, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang.
  5. Kandungan Layak. Pemberian hadiah tersedia untuk Barangan Digital terpilih yang disediakan di Kedai Peserta. Jika tersedia, langganan Hadiah untuk Barangan Digital hanya sah untuk tempoh langganan yang ditentukan sewaktu pembelian. Apabila tamat tempoh tempoh langganan, penerima Hadiah akan mempunyai peluang membayar untuk meneruskan langganan pada harga yang ditawarkan pada masa itu di Kedai Peserta. Jika penerima memilih untuk tidak meneruskan langganan, langganan penerima akan ditamatkan.
  6. Khidmat pelanggan. Untuk sebarang pertanyaan atau pertikaian tentang membeli atau menebus hadiah, atau mengakses dan menggunakan akaun Microsoft, sila hubungi sokongan Pelanggan Microsoft.
  7. Penggantungan; Penamatan; Tidak Boleh Ditebus untuk Wang Tunai. Jika anda melanggar syarat Perjanjian ini, kami boleh mengambil sebarang tindakan terhadap anda yang kami anggap sesuai, termasuk penggantungan atau menamatkan keupayaan anda untuk membeli atau menebus hadiah, membeli barangan daripada kedai kami (termasuk Kedai Peserta) atau mengakses akaun Microsoft anda. Apabila anda membeli Hadiah, anda membeli produk atau perkhidmatan yang berkenaan. Hadiah dan Kod tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau layak untuk dijual semula dan tidak sah di tempat yang dilarang.