Finn ut hvordan du kan ivareta innbyggernes helse med løsninger for offentlig helse og helseinformasjonsteknologi

Finn ut hvordan organisasjoner for offentlig helse innoverer innen lokale tjenester på nye måter for å nå målsetningen sin og levere bedre tjenester til innbyggerne

  

No Data Available

California Department of Social Services

Bytt fra papir til digitale tjenester for å gi mobile ansatte umiddelbar tilgang til saksfiler og forkorte behandlingstiden for tjenesteforespørsler.

No Data Available

Connecticut Coalition to End Homelessness

Ta i bruk moderne datainnsamling for å håndtere hjemløshet i samfunnet.

No Data Available

Administrasjon for tjenester for barn

Halver tiden brukt på rapportering, øk moralen og yt bedre service til de nesten 50 000 sosiale sakene per år.

No Data Available

Administrasjon for tjenester for barn

Reparer fragmenterte datakilder for å forbedre kvaliteten på helse- og tjenestelevering for pasienter.