Lærdommer fra HIMSS21 og den viktige rollen som spenst og smidighet er.

No Data Available

Microsoft Cloud for helsevesenet

Tilby bedre opplevelser, innsikt og behandling og omsorg.

Transformer behandlingsforløpet

Microsoft Cloud for helsevesenet tilbyr funksjoner for å håndtere helsedata i stor skala og for å gjøre det enklere for helseorganisasjoner å forbedre pasientopplevelsen, koordinere behandling og øke driftseffektiviteten, samtidig som sikkerhet, samsvar og interoperabilitet for helsedata støttes.

Forbedre pasientengasjementet

La data flyte sikkert gjennom hvert behandlingspunkt for å forbedre pasientopplevelser og helseutfall.

Styrke samarbeidet mellom helsepersonell

Få fart på teamets evne til å koordinere pleie i et sikkert miljø og forenkle komplekse arbeidsflyter.

Forbedre innsikt fra helsedata

Koble sammen kliniske data og driftsdata på tvers av systemer for å forutsi risiko og mobilisere for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Beskytt helseinformasjon

Beskytt sensitive helsedata for å støtte personvern og sikkerhet, og håndter samsvarskrav i stadig utvikling.

Oversikt
Guided Tour

Funksjoner

Microsoft Cloud for helsevesenet

Utvikle skreddersydde omsorgs- og behandlingsprogrammer

Hjelp pasienter med å få tilgang til behandling på egne vilkår og samhandle direkte med helseteam. Forbedre rutineoppgaver for bedre pasienttilfredshet og mer åpenhet om behandlingen.

Skap persontilpassede opplevelser

Engasjer pasienter i omsorgsbeslutninger med sikre, personlige opplevelser for å hjelpe dem med å engasjere seg i sin egen helse- og velværereisen.

Få en fullstendig oversikt over hver pasient

Analyser data som er unike for hvert tilfelle, raskt slik at klinikere og pasienter effektivt kan koordinere behandlingsplaner for høyere pasienttilfredshet.

Utvid virtuelle omsorgstjenester

Ta i bruk sikre helseroboter drevet av kunstig intelligens, og virtuelle besøk i behandlingsforløpet, og utvid bruken til flere medisinske spesialtjenester.

Øk produktiviteten til de ansatte

Forbedre koordinering og samarbeid blant helsepersonell, forenkle kompleks arbeidsflytadministrasjon og akselerer beslutningsstøtte og handling i hele organisasjonen.

Forbedre koordineringen mellom og beslutningsstøtten for helsepersonell

Organiser pasientaktiviteter og formidle riktig informasjon til de rette personene gjennom hele behandlingsforløpet.

Hjelp klinikere og ansatte med å dele kunnskap og samarbeide

Tilrettelegg for samarbeid for å optimalisere helsepersonell, styrke behandlingsforløp og redusere behandlingskøer.

Tilrettelegg for ekstern pasientovervåking for å utvide pleietilbudet forbi sykehusveggene

Overvåk tilfriskning, rehabilitering og behandlingsadministrasjon for funksjonshemminger og kroniske sykdommer for å redusere nyinnleggelser og forbedre pasienttilfredsheten.

Oppnå bedre helseutfall

Koble sammen person- og helsedata fra ulike systemer, skap innsikt for å forutsi risiko, fremskynd omsorgsbeslutninger, og bidra til bedre helseutfall.

Koble sammen helsedata ved hjelp av HL7 FHIR

Skap nye muligheter med analyse, maskinlæring og handlingsrettet intelligens på tvers av alle helsedataene dine.

Utnytt innsikt og gjør helsepersonale mer effektivt

Ta i bruk AI-drevet prediktiv analyse for datamodellering, risikovurdering og beslutningsstøtte for omsorgsteam.

Forbedre personaladministrasjonen og forutsi pasientgjennomstrømning

Forbedre driftseffektiviteten ved å synkronisere administrasjonsinnsatsen til både klinikere og administratorer for å levere praktisk innsikt til driften av alle institusjonene.

Forbedre sikkerhets- og samsvarsholdningen

Lag en helhetlig tilnærming til datasikkerhet, personvern og samsvar for å forhindre hendelser som kan forstyrre pasientbehandlingen.

Beskytt mot trusler

Bidra til å forhindre lekkasje av sensitive helsejournaler, pasientdata og personlige identiteter.

Hold deg oppdatert med de nyeste reguleringene

Bruk intelligente løsninger for å oppfylle samsvarsforpliktelser i et komplekst forskriftslandskap i stadig endring.

Ha kontroll over dataene dine

Vær trygg på at personvernet ivaretas og konfidensialiteten til dataene dine beskyttes, og at dataene dine bare brukes på måter som samsvarer med forventningene dine.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"persontilpasset-behandling","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Tilpasset behandling","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HVFH","content":"<p>Engasjer pasienter i omsorgsbeslutninger med sikre, personlige opplevelser for å hjelpe dem med å engasjere seg i sin egen helse- og velværereisen.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en innføring i persontilpasset behandling.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Personalized-Care/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en innføring"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skap persontilpassede opplevelser"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"pasientinnsikt","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWFikB?ver=12ef","imageAlt":"Et pasientsammendrag i Pasientservicesenter.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Pasientinnsikt","videoHref":"","content":"<p>Analyser data som er unike for hvert tilfelle, raskt slik at klinikere og pasienter effektivt kan koordinere behandlingsplaner for høyere pasienttilfredshet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en innføring i pasientinnsikt.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Patient-Insights/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en innføring"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Få en fullstendig oversikt over hver pasient"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"virtuell-helse","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Virtuell helse","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HOvv","content":"<p>Ta i bruk sikre helseroboter drevet av kunstig intelligens, og virtuelle besøk i behandlingsforløpet, og utvid bruken til flere medisinske spesialtjenester.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en innføring i virtuell helse.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Virtual-Health/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en innføring"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utvid virtuelle omsorgstjenester "}],"arialabel":null,"id":"tilkoblet-pasient","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxk1b?ver=c813","imageAlt":"Velkomstskjermbildet på Contoso Healthcare-appen på en mobiltelefon og skjermen for å planlegge en ny avtale på et nettbrett. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"Tilkoblede pasientopplevelser","videoHref":"","content":"<p>Hjelp pasienter med å få tilgang til behandling på egne vilkår og samhandle direkte med helseteam. Forbedre rutineoppgaver for bedre pasienttilfredshet og mer åpenhet om behandlingen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utvikle skreddersydde omsorgs- og behandlingsprogrammer"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"koordinert-behandling","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Pleiekoordinering","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4I005","content":"<p>Organiser pasientaktiviteter og formidle riktig informasjon til de rette personene gjennom hele behandlingsforløpet.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en innføring i koordinert behandling.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Coordination/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en innføring"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre koordineringen mellom og beslutningsstøtten for helsepersonell"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"samarbeid-mellom-helsepersonell","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Samarbeid mellom helsepersonell","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HVFm","content":"<p>Tilrettelegg for samarbeid for å optimalisere helsepersonell, styrke behandlingsforløp og redusere behandlingskøer.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en innføring i samarbeid mellom helsepersonell.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Care-Team-Collaboration/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en innføring"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjelp klinikere og ansatte med å dele kunnskap og samarbeide"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"kontinuerlig-pasientovervåking","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Kontinuerlig pasientovervåking","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4HOvS","content":"<p>Overvåk tilfriskning, rehabilitering og behandlingsadministrasjon for funksjonshemminger og kroniske sykdommer for å redusere nyinnleggelser og forbedre pasienttilfredsheten.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Få en innføring i kontinuerlig pasientovervåking.","href":"https://guidedtour.microsoft.com/en-us/guidedtour/healthcare/Continuous-Patient-Monitoring/1/1","openInNewTab":true,"title":"Få en innføring"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tilrettelegg for ekstern pasientovervåking for å utvide pleietilbudet forbi sykehusveggene"}],"arialabel":null,"id":"produktiviteten-til-helsepersonell","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWBkAI?ver=eb76","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":5,"name":"Produktiviteten til helsepersonell","videoHref":"","content":"<p>Forbedre koordinering og samarbeid blant helsepersonell, forenkle kompleks arbeidsflytadministrasjon og akselerer beslutningsstøtte og handling i hele organisasjonen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Øk produktiviteten til de ansatte"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"datainteroperabilitet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuL?ver=d60f","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"Datainteroperabilitet","videoHref":"","content":"<p>Skap nye muligheter med analyse, maskinlæring og handlingsrettet intelligens på tvers av alle helsedataene dine.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Utforsk infografikken om helsedata i skyen.","href":"https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdcaBPrr3/original","openInNewTab":true,"title":"Les infografikken"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koble sammen helsedata ved hjelp av HL7 FHIR"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"klinisk-analyse","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrE?ver=9b95","imageAlt":"Et ED-dashbord i Contoso Health på Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":11,"name":"Klinisk analyse","videoHref":"","content":"<p>Ta i bruk AI-drevet prediktiv analyse for datamodellering, risikovurdering og beslutningsstøtte for omsorgsteam.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utnytt innsikt og gjør helsepersonale mer effektivt"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"driftsanalyse","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyrPx?ver=8ff9","imageAlt":"En daglig oversikt i Contoso Health på Teams. ","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":12,"name":"Driftsanalyse","videoHref":"","content":"<p>Forbedre driftseffektiviteten ved å synkronisere administrasjonsinnsatsen til både klinikere og administratorer for å levere praktisk innsikt til driften av alle institusjonene.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre personaladministrasjonen og forutsi pasientgjennomstrømning"}],"arialabel":null,"id":"behandling-av-helsedata","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWOh?ver=6e85","imageAlt":"En helsearbeider som ser på kalenderen og avtalene sine på et nettbrett. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":9,"name":"Behandling av helsedata","videoHref":"","content":"<p>Koble sammen person- og helsedata fra ulike systemer, skap innsikt for å forutsi risiko, fremskynd omsorgsbeslutninger, og bidra til bedre helseutfall.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Oppnå bedre helseutfall"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"sikkerhet","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxOxf?ver=6258","imageAlt":"The Cyber Defense Operations Center. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":14,"name":"Sikkerhet","videoHref":"","content":"<p>Bidra til å forhindre lekkasje av sensitive helsejournaler, pasientdata og personlige identiteter.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les mer om Microsoft Security.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/security/business","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Beskytt mot trusler"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"samsvar","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxI53?ver=14e3","imageAlt":"Mennesker som går i et kontorbygg. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":15,"name":"Samsvar","videoHref":"","content":"<p>Bruk intelligente løsninger for å oppfylle samsvarsforpliktelser i et komplekst forskriftslandskap i stadig endring.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Les mer om håndtering av samsvar.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/compliance/compliance-overview","openInNewTab":true,"title":"Mer informasjon"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hold deg oppdatert med de nyeste reguleringene"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"personvern","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxKX9?ver=2b65","imageAlt":"En person som bruker en berøringsskjerm. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":16,"name":"Personvern","videoHref":"","content":"<p>Vær trygg på at personvernet ivaretas og konfidensialiteten til dataene dine beskyttes, og at dataene dine bare brukes på måter som samsvarer med forventningene dine.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Lær om pålitelig databeskyttelse.","href":"https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy","openInNewTab":true,"title":"Lær om pålitelig databeskyttelse"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ha kontroll over dataene dine"}],"arialabel":null,"id":"sikkerhet-og-samsvar","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWynuQ?ver=29e6","imageAlt":"En medarbeider iført personlig verneutstyr som bruker en stasjonær skjerm som kjører Azure. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":13,"name":"Sikkerhet og samsvar","videoHref":"","content":"<p>Lag en helhetlig tilnærming til datasikkerhet, personvern og samsvar for å forhindre hendelser som kan forstyrre pasientbehandlingen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Forbedre sikkerhets- og samsvarsholdningen"}],"itemsCount":16}

Se hvordan organisasjoner tenker nytt om helse og omsorg

Overvåking av pasienter for å oppnå bedre resultater

Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center samarbeidet med Sensoria Health for å utvikle en app for kontinuerlig pasientovervåking som gir forebyggende pleie i sanntid for diabetikere.

Forbedre pasientomsorg og -engasjement

Northwell Health fremskynder utviklingen og innføringen av innovative apper som forbedrer pasientomsorg og pasientengasjement.

Tilpassing av behandlingsforløpet

MVP Health Care utviklet en sentralisert plattform for medlemsengasjement for å tilpasse medlemsstøtte og fremme sunne og friske lokalsamfunn.

Å svare på utfordringer med sanntidsdata

St. Luke's University Health Network utviklet en COVID-19-protokoll som forkorter tilfriskningstiden og bidrar til å redde liv.

Sikre nøyaktig pasientdokumentasjon

Nuance Communications hjelper dokumentasjonspersonell på sykehus med å sikre kvaliteten og nøyaktigheten til pasientdokumentasjon.

Microsoft Cloud for helsevesenet

Kontakt kontoansvarlig for å komme i gang med Microsoft Cloud for helsevesenet.*

Microsoft Cloud for helsevesenet** omfatter:

  • Konfigurasjoner, koblinger og apper for helsevesenet
  • Teknisk kundestøtte, inkludert ubegrenset tilgang til tekniske ressurser døgnet rundt
  • Tilgang til vårt store økosystem av dyktige partnere for helsevesenet

 

* Se vilkår og betingelser

 

** Microsoft Cloud for helsevesenet er generelt tilgjengelig på amerikansk-engelsk. Flere språk legges til i løpet av 2021.

Utforsk alle partnerapper og -tjenester for helsevesenet

Oppdag verdifulle ressurser

En helsearbeider i jobbantrekk og med et stetoskop rundt halsen som har en samtale via en bærbar PC.

Nytenking om forbrukernes velvære

En apoteker med munnbind som står foran en vegg av medisiner.

Transformasjon av detaljhandel og helsetjenester

To helsearbeidere som ser på hjerneskanninger.

Transformer helseutfall

Finn ut mer om Microsoft-produkter for helsetjenester

Azure

Forbedre pasientengasjement, samarbeid mellom helsepersonell og klinisk innsikt.

Dynamics 365

Koble sammen mennesker, data og prosesser for å akselerere innovasjon.

HoloLens

Få fart på diagnostisering og forbedre kirurgisk presisjon.

Microsoft 365

Optimaliser behandling og omsorg samtidig som pasientsikkerheten forbedres og kostnadene reduseres.

Microsoft Teams

Muliggjør enkelt, sikkert samarbeid og kommunikasjon i én hub.

Power Platform

Oppdag datadrevet innsikt som forbedrer klinisk beslutningstaking med Power BI.

Se flere ressurser for helsevesenet

Leverandør

Betaler

Legemiddelindustri og biovitenskap

Hold deg informert om Microsoft Cloud for helsevesenet

*Microsoft Healthcare-tillegg Tjenestespesifikke vilkår beskriver dine og Microsofts rettigheter og plikter med hensyn til samsvarsstandarder for kundedata og ikke-Microsoft-produktdata utelukkende i forbindelse med bruk av Microsoft Healthcare-tillegget. De kvalifiserende lisensvilkårene for Microsoft 365 / Office 365, Dynamics 365, Power Platform, Azure og Healthcare Bot Service finner du i Tjenestevilkår på nettet og Microsofts personvernerklæring og er en forutsetning for din bruk av SKU for Healthcare-tillegget. 

Samsvarsstandardene som gjelder for bestemte funksjoner som tilbys gjennom Microsoft Healthcare-tillegget, finner du i samsvarsdashbordet

Du kan lære mer om Microsofts forpliktelse til databeskyttelse og personvern og Microsoft Healthcare-tillegget ved å gå til klareringssenteret.