Vanlige spørsmål

Finn ut mer om bevilgningene og rabattene vi tilbyr ideelle organisasjoner

 

 

Mest populært

|

Microsoft tilbyr kvalifiserte ideelle organisasjoner bevilgninger og rabatter på bl.a. skytjenester som Microsoft 365, Azure og Power Platform, Surface-maskinvare, lokal programvare og digital kompetanse. Obs! Ikke alle programmer er tilgjengelige i alle land.

Start med å gå gjennom retningslinjene for kvalifisering og kom i gang med å søke om produktbevilgning eller -rabatt.

TechSoup, som har et internasjonalt nettverk bestående av 65 andre partnerorganisasjoner, hjelper Microsoft med å gi programvarebevilgninger til ideelle organisasjoner, veldedige organisasjoner og frivillige organisasjoner i 236 land og områder. Dette arbeidet omfatter rask og pålitelig verifisering av organisasjonenes status som ideelle organisasjoner. TechSoup fungerer som et dynamisk ledd mellom sivilsamfunnet og givere i næringslivet (deriblant Microsoft), og tilbyr banebrytende teknologiprodukter, kunnskap og tjenester som hjelper mennesker å samarbeide om en mer rettferdig og likestilt verden. Finn ut mer om TechSoup.

Microsoft oppmuntrer deg til å samarbeide med en nasjonal partner som har som mål å hjelpe andre ideelle organisasjoner med å bygge organisasjons- og teknologikapasitet. En slik partner kan f.eks. være en ideell organisasjon som TechSoup eller Tech Impact.

Microsoft har i samarbeid med TechSoup opprettet Digital Skills Center for ideelle organisasjoner – en samling opplæringer og kurs som skal hjelpe ideelle organisasjoner å maksimere utbyttet av Microsoft-produktene de allerede har.

Vi har ikke et program for maskinvarebevilgninger per i dag. Ressursene nedenfor gir imidlertid mer informasjon om hvordan Microsoft og Microsofts partnere tilbyr rimelige datamaskiner og maskinvare til kvalifiserte ideelle organisasjoner.

Microsoft tilbyr ideelle organisasjoner bevilgninger og rabatter i over 200 land over hele verden. Produkttilgjengeligheten for ideelle organisasjoner er på linje med tilgjengeligheten av kommersielle Microsoft-produkter, med unntak av tilbud på ny Surface-maskinvare som bare er tilgjengelig i Australia, Belgia, Canada, Frankrike, Japan, Nederland, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA. Renoverte Surface-enheter tilbys kun i USA og Canada. Målet vårt er å levere kjøpsopplevelser som gir kundene mulighet til å benytte seg av tilbud for ideelle organisasjoner, enten de velger å kjøpe på egen hånd, via Microsoft eller gjennom en av våre sertifiserte partnere. Blant alternativene som tilbys, er Microsoft Foretaksavtale, Leverandør av skyløsninger og Åpen verdilisensiering. For å finne ut mer om produktene, tjenestene og kjøpsalternativene som tilbys i ditt land, fullfører du bekreftelsesprosessen via portalen for frivillige organisasjoner.

Microsoft vet at forutsigbare priser er viktig for strategisk IT-planlegging. For å gi ideelle organisasjoner forutsigbarhet og hjelp med IT-planleggingen gir vi opptil 75 % rabatt på kjerneproduktene våre for skyen og produkter som installeres lokalt, og opptil 60 % rabatt på premium-produkter. På grunn av partnertjenester med merverdi og ekstra brukerstøttenivåer som tilbys ideelle organisasjoner, kan de nøyaktige prisene variere avhengig kjøpskanal.

Når du kjøper via en Microsoft-partner, tilbys du ulike tjenester med merverdi. Dette kan være konsulenttjenester, tjenester for distribusjon og overføring, administrative tjenester samt opplæring og støtte til personalet ditt. Besøk siden Finn en partner hvis du vil vite mer.

Ettersom mange ideelle organisasjoner tilbyr dataopplæringsrom og andre offentlige muligheter for bruk av datamaskin, tilbyr vi programvarebevilgninger som dekker standardlisenser for offentlig tilgang til Office Standard, Windows Professional, Project, Publisher, Visio og Visual Studio. Ideelle organisasjoner kan benytte seg av dette programmet via TechSoup eller samarbeide med en aktuell lisenspartner for å få rabatter på kjøp av lokal programvare for enhetsbasert lisensiering.

Kvalifisering for programmer

|

Organisasjoner må:

 • ha rettmessig juridisk status som ideell organisasjon i hjemlandet, eller være et offentlig bibliotek eller et offentlig museum
 • jobbe til beste for samfunnet
 • samtykke i Microsofts antidiskrimineringspolicy
 • bare tildele lisenser til kvalifisert personale
 • bare bruke lisenser i organisasjonen og ikke tildele lisenser til partnere, tilknyttede organisasjoner eller søsterorganisasjoner

 

Les mer på siden for kvalifisering.

Bevilgninger til ideelle organisasjoner er forbeholdt lønnede ansatte og ulønnede ledere i ideelle organisasjoner. Rabatter for ideelle organisasjoner kan benyttes av alle ansatte og frivillige i slike organisasjoner. Deltakere i programmer for ideelle organisasjoner, medlemmer i ideelle organisasjoner eller givere til slike organisasjoner, er IKKE kvalifisert for lisenser og abonnementer for ideelle organisasjoner. Les mer på siden for kvalifisering.

Hvis den ideelle organisasjonen din har frivillige personer som organisasjonen ønsker å invitere til samarbeid med de fast ansatte, kan du invitere disse eksterne brukerne til å logge på organisasjonens nettsted og ressurser via en personlig Microsoft-konto.

 

Rabatter er også tilgjengelige hvis du vil gi frivillige personer full tilgang til Microsoft 365-funksjoner, inkludert egen e-postadresse i organisasjonen.

Organisasjoner kan ikke dele, overdra, leie eller videreselge lisenser eller abonnementer for ideelle organisasjoner med/til andre organisasjoner eller enkeltpersoner, selv om de tilhører samme gruppe. Hvis gruppens juridiske struktur omfatter både ideelle organisasjoner og profittdrevne organisasjoner, vil kun de kvalifiserte ideelle organisasjonene i gruppen kunne benytte seg av tilbudet for ideelle organisasjoner. Grupper med sentralt styrte IT-systemer er bare kvalifisert for én bevilgningskonto. Kontakt Microsoft for å finne ut mer om lisensalternativer for organisasjoner.

Ideelle organisasjoner som innfrir kravene for kvalifisering for akademiske lisenser kan kjøpe tilgjengelige akademiske lisenser for studenter og fakultet, men lisensene må anskaffes og administreres gjennom en separat leietaker.

For å maksimere antall ideelle organisasjoner vi kan betjene gjennom våre bevilgninger, krever Microsoft Philanthropies at ideelle organisasjoner har minst 85 % aktiv bruk av alle bevilgede lisenser. Vi går aktivt gjennom bruken av bevilget programvare, og ideelle organisasjoner som ikke oppfyller kravet om 85 % utnyttelse, risikerer å bli diskvalifisert for fremtidige bevilgninger fra Microsoft.

Microsoft samarbeider med TechSoup om valideringen av ideelle organisasjoner, offentlige biblioteker og offentlige museer. Som en del av prosessen vil TechSoup gå gjennom oppdragene og aktivitetene til organisasjonen din. TechSoup tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig og lokalt relevant informasjon, samt informasjon du oppgir under registreringen, og sammenligner denne informasjonen med kvalifiseringskriteriene for Microsofts tilbud for ideelle organisasjoner.

Microsoft vet hvilken enorm betydning offentlige biblioteker har i samfunnet, og gir dem derfor tilgang til de samme pristilbudene som ideelle organisasjoner selv om de ikke har status som anerkjent juridisk ideell organisasjon (tilsvarer 501(c)(3)-status i Internal Revenue Code i USA). Legg til «Library» (bibliotek) i organisasjonsnavnet under registreringen for å sikre at søknaden behandles smidig.

Vi har som mål å fastslå kvalifiseringsstatus så raskt som mulig. Prosessen kan ta opptil 10 virkedager. Tidsrammen kan variere avhengig av hvor raskt ideelle organisasjoner svarer på henvendelser om ytterligere dokumentasjon og krav i organisasjonens hjemland.

Når en ideell organisasjon bekreftes som kvalifisert, krever Microsoft at bevilgningsmottakere jevnlig attesterer at de driver i henhold til giverreglene våre for å beholde statusen som kvalifisert. Microsoft sender ut en påminnelse når en attestfrist nærmer seg, men det er til syvende og sist organisasjonens ansvar å gi bekreftelsen som kreves. Ved en eventuell unnlatelse kan Microsoft oppheve din rett til å delta i Microsofts programmer for ideelle organisasjoner med mindre eller inntil du fullfører den nødvendige bekreftelsen. I tillegg kan du bli bedt om å se gjennom og eventuelt oppdatere kontaktopplysningene dine.

Gå gjennom retningslinjene for kvalifisering som gjelder i ditt land. Hvis det fortsatt er noe som er uklart, må du gjerne kontakte oss. Velg problemkategorien «kvalifisering» og underkategorien «hvorfor ideell organisasjon ble nektet kvalifisering» i skjemaet.

Microsoft verdsetter og respekterer individuelle og kulturelle forskjeller og er opptatt av å tilby et inkluderende miljø som er imøtekommende og fritt for diskriminering.

 

Organisasjoner er derfor ikke kvalifisert for Microsofts program for ideelle organisasjoner hvis de har en policy eller på andre måter bevisst går inn for å diskriminere ved ansettelse, lønn og kompensasjon, forfremmelse, oppsigelse, pensjonering, opplæring, programmer, aktiviteter og/eller tjenester basert på rase, farge, kjønn, nasjonalitet, religion, alder, funksjonshemming, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sivil status, graviditet, seksuell legning, politisk tilhørighet, medlemskap i fagforening eller veteranstatus.

Microsoft forventer at organisasjoner ærlig og nøyaktig bekrefter antidiskrimineringserklæringen under kvalifiseringsprosessen. Microsoft krever ikke og samler heller ikke inn dokumentasjon på at antidiskrimineringspolicyen innfris. Microsoft foretar heller ikke juridiske vurderinger av hvor presis din bekreftelse er, eller om praksisene hos organisasjonen din er i tråd med diskrimineringslovgivningen. Microsoft forbeholder seg imidlertid retten til når som helst og etter eget skjønn å godkjenne eller avslå søknaden fra en organisasjon.

Skyprodukter og -tjenester

Skytjenester

|

Bekreftet kvalifiserte ideelle organisasjoner kan gå til portalen for ideelle organisasjoner for å få forklart hvordan de kjøper tilbud for ideelle organisasjoner og tilordner brukere i administrasjonssenteret for Microsoft 365.

Kunder i ideell sektor bruker standard kundestøttekanal for Microsoft 365. På siden for Microsoft 365-kundestøtte kan du lese mer om hjelpen du kan få med Microsoft 365.

Kvalifiserte ideelle organisasjoner har tilgang til bevilgninger og rabatter på kommersielle Microsoft 365-tilbud. Ettersom enkelte kommersielle produkter imidlertid ikke tilbyr rabatter for ideelle organisasjoner, gjelder de publiserte prisene.

Microsoft tilbød tidligere Office 365 E1 som den primære skybevilgningen for kvalifiserte ideelle organisasjoner. Nå tilbyr vi Microsoft 365 Business Basic og Microsoft 365 Business Premium som primære skybevilgninger, og fortsetter å bevilge opptil 2000 lisenser for Office 365 E1 via en foretaksavtale. Microsoft Philanthropies tilbyr også begrensede bevilgninger av ekstra lisenser for organisasjoner, og større ideelle organisasjoner kan sende inn forslag om strategiske/målrettede tilskudd av Office 365 E1-lisenser. Snakk med din Microsoft-kundekontakt hvis du vil vite mer.

Office 365 E1 og Microsoft 365 Business Basic har de samme kjerneproduktivitetsfunksjonene. Den største forskjellen er at Microsoft 365 Business Basic har et øvre tak på 300 lisenser.

 

Se denne sammenligningen av funksjonene i Office 365 E1 og Microsoft 365 Business Basic for mer informasjon.

For å maksimere antall ideelle organisasjoner vi kan betjene gjennom bevilgningene våre, krever Microsoft Philanthropies at ideelle organisasjoner har minst 85 % aktiv bruk av alle bevilgede lisenser. Vi går aktivt gjennom bruken av bevilget programvare, og ideelle organisasjoner som ikke oppfyller kravet på 85 % utnyttelse, risikerer å bli diskvalifisert for fremtidige bevilgninger fra Microsoft.

For å maksimere antallet ideelle organisasjoner vi kan hjelpe gjennom bevilgningene våre, går vi aktivt gjennom bruken av bevilget programvare, og ber alle ideelle organisasjoner om å gjøre aktiv bruk av minst 85 % av de bevilgede tildelte lisensene.

Du kan se hvordan personell i organisasjonen din bruker Microsoft 365-tjenester og identifisere personer som kanskje ikke har behov for noen Microsoft 365-lisens. Hvis du ønsker å generere aktivitetsrapporter i administrasjonssenteret, følger du disse trinnene. Du kan eksportere rapportdataene for å få mulighet til å gjøre en enkel sortering og filtrering av samtlige brukere, slik du kan utføre ytterligere analyser.

Microsoft Philanthropies definerer aktiv bruk som at en bruker benytter minst én Microsoft 365-skytjeneste i løpet av de siste 90 dagene. Disse skytjenestene inkluderer Exchange Online, SharePoint Online, Yammer, Microsoft Teams og Microsoft 365 Apps. (Merk at bruk av permanent lisensierte Office-apper som for eksempel Office Standard eller Office Professional, ikke medregnes i målinger av aktiv bruk.)

Når du kjøper et abonnement, angir du hvor mange lisenser du trenger, basert på hvor mange personer du har i organisasjonen. Dette er de totale lisensene i abonnementsadministrasjonsdelen i administrasjonssenteret. Når du har kjøpt et abonnement, oppretter du kontoer for og tilordner lisenser til personene i organisasjonen. Når en lisens tilordnes til en bruker, teller den som tilordnet lisens i administrasjonssenteret, og samtlige aktivitetsrapporter beregnes opp mot de tilordnede lisensene. Du kan lese mer om hvordan du kjøper eller fjerner lisenser på denne sidenSe et eksempel på beregning av tilordnede lisenser her.

Microsoft 365-priser

|

1. september 2022 blir prisene for ideelle organisasjoner* oppdatert som følger:

 • Organisasjon: Office 365 E1
  : $ 2,50 (fra $ 2),
  Office 365 E3
  : $ 5,80 (fra $ 4,50),
  Office 365 E5
  : $ 15,20 (fra $ 14),
  Microsoft 365 E3
  : $ 9 (fra $ 8)
  • Begrensede bevilgninger av Office 365 E1 er fortsatt tilgjengelige gjennom en Enterprise-avtale for kvalifiserte ideelle organisasjoner. Kontakt kontoteamet ditt for mer informasjon.
 • SMB-produkter: Business Premium
  : $ 5,50 (fra $ 5)
  • Merk: Opptil 10 lisenser på Microsoft 365 Business Premium, og 300 lisenser på Microsoft 365 Business Basic er fortsatt tilgjengelig som bevilgning.
 • Merk at vi IKKE endrer prisene for Microsoft 365 E5, Microsoft Business Standard eller Frontline-SKU-er.

Prisendringen gjenspeiler de betydelige verdiene vi har tilført Microsoft 365 det siste tiåret. Rabattnivået på 60–75 % for ideelle organisasjoner, som vi har hatt siden 2013, fortsetter som før.

 

Denne endringen er basert på produktinnovasjonen vi har utført de siste ti årene for å imøtekomme skiftende kundebehov. Siden den opprinnelige utgivelsen har vi lagt til 25 nye apper og over 1400 funksjoner, blant annet følgende:

 • Vi har introdusert Microsoft Teams som eneste løsning med både møte-, chat-, samtale- og samarbeidsfunksjoner samt mulighet til å automatisere forretningsprosesser.
 • Vi har lagt til funksjoner som hindring av datatap (DLP) for dokumenter og e-poster, Office-meldingskryptering og funksjon for reduksjon av angrepsoverflaten.
 • I tillegg har vi lagt til nye AI-støttede funksjoner som hjelper deg med å automatisere oppgaver, finne informasjonen du trenger, og kommunisere på måter som er mer tilgjengelige for alle.
 • Vi har nylig inkludert ubegrenset innringing til lydkonferanser på tvers av alle Microsoft/Office 365-programserier for ideelle organisasjoner, og vi har lagt til Microsoft Defender-sikkerhet i både Microsoft 365 E3 og Microsoft 365 Business Premium

Eksisterende kunder berøres ikke før neste fornyelse 1. september 2022 eller senere.

* Oppgitte priser er tilsvarende USD i din lokale valuta.

Microsoft 365 Business Premium

|

I den integrerte løsningen Microsoft 365 Business Premium blir førsteklasses produktivitet i Office 365 kombinert med enkel enhetsadministrasjon og sikkerhet for å koble sammen mennesker og informasjon på en ny og intelligent måte. Kvalifiserte ideelle organisasjoner kan få en Microsoft 365 Business Premium-bevilgning for opptil 10 seter og deretter betale bare $ 5.50 (USD)* per ekstra bruker per måned. 

Microsoft 365 Business Premium er utviklet spesifikt for små og mellomstore organisasjoner med færre enn 300 brukere, som ønsker å gi medarbeiderne førsteklasses løsninger for produktivitet, samarbeid, enhetsadministrasjon og sikkerhet for å beskytte organisasjonsdata og -ressurser på tvers av enheter.

Du kan få en bevilgning for ideelle organisasjoner på opptil 50 Windows Pro-lisenser ved å registrere organisasjonen din via TechSoup. Merk: TechSoup tar et nominelt administrasjonsgebyr for å dekke utgiftene med å drive og vedlikeholde bevilgningsprogrammet. Det nominelle gebyret er en direkte støtte til informasjons- og opplæringsinnholdet og samt -ressursene som TechSoup tilbyr kostnadsfritt til ideelle organisasjoner. Du kan også få prisavslag på Windows Pro-lisenser via Microsoft-partner.

Den beste måten å implementere Microsoft 365 Business Premium på er partnerassistert utrulling. Kontakt din Microsoft-partner for å finne ut om vedkommende tilbyr Microsoft 365 Business Premium. Partneren din kan gi deg oversikt over alternativene du har å velge mellom, og gi anbefalinger for utrullingen av Microsoft 365 Business Premium i organisasjonen din. Hvis du ikke har en Microsoft-partner, kan du finne en på oversiktsiden over ideelle organisasjoner vi samarbeider med.

Kunder kan kjøpe Microsoft 365 Business Premium via en partner. En Microsoft-partner kan hjelpe med å endre lisensene for å legge til gratistilbudet i ressursene dine.

* Oppgitte priser er tilsvarende USD i din lokale valuta.

Dynamics 365

|

Microsoft Dynamics 365 er neste generasjons intelligente forretningsapper i skyen. Microsoft Dynamics 365 kombinerer CRM- og ERP-funksjoner ved å levere nye spesialdesignede apper for å administrere organisasjonsfunksjoner som salg, kundeservice, feltservice, operasjoner, automatisering av prosjektservice, økonomi og markedsføring gjennom Adobe Marketing Cloud (selges separat).

Sales Professional tilbyr kjernefunksjoner for relasjonsstyring som brukes av organisasjoner uten komplekse prosesser. Se listen vår med plansammenligning for nærmere informasjon. Med mer grunnleggende funksjoner har abonnementet lavere pris, $ 16,25 (USD)* per bruker per måned. Dette utgjør en rabatt på 75 % i forhold til kommersiell pris.

Du kan velge mellom ulike Dynamics 365-apper med rabatt alt etter hva den ideelle organisasjonen din trenger. Besøk Dynamics 365 & Power Platform-siden for å finne ut mer.

Nei. Du finner en oversikt over alternativene du har å velge mellom for kundestøtte, på Dynamics 365-kundestøttesiden.

 * Oppgitte priser er tilsvarende USD i din lokale valuta.

Power Platform

|

Microsoft Power Platform er en intuitiv, utvidbar plattform med lavkodeverktøy som hjelper alle brukere med å samarbeide og utvikle innovative løsninger. Den omfatter Power BI, Power Apps, Power Virtual Agent og Power Automate.

Kvalifiserte ideelle organisasjoner kan få Power Apps gratis for opptil 10 brukere ("Per app"-plan) og til nedsatt pris på $2,50 (USD)* per bruker per måned for flere brukere, noe som tilsvarer 50 % rabatt i forhold til kommersiell pris.

Du kan se forskjellene mellom disse to tilbudene i lisensieringsveiledningen for Power Platform. Med Power Apps Premium betaler kvalifiserte ideelle organisasjoner $5 (USD)* per bruker per måned, noe som utgjør en rabatt på 75 % i forhold til kommersiell pris.

Nei. For øyeblikket gjelder de ti tildelte lisensene bare for Power Apps per app.

Ja, de ti tildelte lisensene med Power Apps per app kan fås gjennom direkteportalen, skyløsningsleverandører (CSP) og volumlisensieringskanaler.

Nei. For øyeblikket gjelder de ti tildelte lisensene bare for Power Apps per app.

Kunder kan legge til tildelte lisenser i avtalen og miljøet ditt. Samarbeid med Microsoft-partneren eller -kontakten din om dette. Kunder kan ikke redusere Power Apps-lisensforpliktelsene sine for å benytte seg av bevilgningen.

For å komme i gang på egen hånd kan du besøke nettsiden for Dynamics 365 og Power Platform. Alternativt kan du ta kontakt med Microsoft-kontoteamet eller din aktuelle Microsoft-partner, eller fylle ut dette skjemaet for å kontakte en Dynamics 365-partner som kan hjelpe deg å dra fordel av dette tilbudet.

* Oppgitte priser er tilsvarende USD i din lokale valuta.

Microsoft Cloud for Nonprofit

|

Microsoft Cloud for Nonprofit kombinerer pålitelige skyfunksjoner på Microsoft-plattformen som er tilpasset de vanligste scenarioene for ideelle organisasjoner, for eksempel administrasjon av tilknyttede personer og støttespillere, administrasjon av bevilgninger og priser, pengeinnsamling, administrasjon av frivillige personer, utforming og levering av programmer, ideelle operasjoner og databehandling. Ved å forene forskjellige og atskilte data fra hele organisasjonen kan ideelle organisasjoner dra nytte av anbefalinger og innsikt som er avgjørende for å styrke måloppnåelsen.

 

Hvis du vil vite mer, kan du besøke siden Microsoft Cloud for Nonprofit.

Fundraising and Engagement for Dynamics 365 Sales – lansert i oktober 2020 – er en spesialløsning for administrasjon av givere og pengeinnsamling som bygger på Nonprofit Common Data Model (CDM). Denne løsningen er nå en del av Microsoft Cloud for Nonprofit-tilbudet.

Gå til delen Microsoft Cloud for ideelle organisasjoner i Microsoft Docs.

Bruk siden "Finn en partner for å finne en Microsoft Cloud for Nonprofit-partner nær deg.

Ja. Du må ha en Team- eller Entrerprise-lisens på LinkedIn Sales Navigator for å kunne bruke denne plattformen i Fundraising and Engagement.

Ja. Du kan lese mer om LinkedIn Nonprofits på LinkedIn-nettstedet. Besøk siden Vanlige spørsmål om LinkedIn eller kontakt LinkedIn-teamet hvis du vil vite mer om kvalifikasjonskrav og rabatter.

Tilbud, rabatter og bevilgninger for ideelle organisasjoner

$2000 (USD)* Azure-tilbud

|

Ideelle organisasjoner kan bruke Azure-kreditt til å kjøpe alle Azure-arbeidsbelastninger som er opprettet av Microsoft (bortsett fra Azure Active Directory, som er lisensiert under Enterprise Mobility + Security). Du finner hele oversikten over tjenester på Azure-tjenestesiden.

Ja. Dette tilbudet vil kanskje ikke være tilgjengelig for enkelte områder. Besøk siden Azure-område for nærmere informasjon om plasseringer i hvert område.

Abonnementet ditt konverteres til et «Pay-As-You-Go»-tilbud, som vil si at du betaler for det du bruker. Les mer på siden «Pay-As-You-Go».

Ja. Så lenge den ideelle organisasjonen din fortsatt er kvalifisert, kan du bruke kreditten på nytt hvert år.

30 dager før utløpsdatoen får du tilsendt en e-post der fremgangsmåten for fornyelse blir forklart. Merk: Hvis du overskrider grensen på $2000 (USD)*, vil du etter fornyelse måtte sende inn en forespørsel til kundestøtte om å få flyttet abonnementet tilbake til sponsing. I motsatt fall vil du fortsatt bli fakturert.

Nei. Kreditten kan kun benyttes på Azure-tjenester som er utgitt av Microsoft.

Nei. Du står fritt til å disponere kreditten $2000 (USD)* som du selv ønsker i løpet av 12 måneder.

 1. Hvis du har et Azure-abonnement og har konfigurert kontoen din for ideelle organisasjoner, kan du sende inn en sak i portalen for ideelle organisasjoner etter at du har logget inn. Hvis du ikke har opprettet konto ennå, kan du gå til portalen for ideelle organisasjoner for å komme i gang.
 2. Hvis du ikke har tilgang til Azure-portalen, kan du sende inn en sak Microsoft Azure-kundestøttesiden.

Hvis du har spørsmål som gjelder kvalifisering, kan du kontakte oss.

Nei, men du kan søke om ny bevilgning året etter.

Ja.

Nei. Det er en Azure-kreditt, ikke en pengebevilgning.

Azure Developer Support for er inkludert. Ved betydelige eller driftskritiske arbeidsbelastninger anbefales det at organisasjonen kjøper en mer avansert støtteplan.

Vi må et registrert kredittkort på deg i tilfelle forbruket ditt skulle overskride $2000 (USD)*. Kortet blir ikke belastet så lenge du holder deg under $2000 (USD)*.

Gå til siden Azure-sponsing og velg «Sjekk saldoen din».

Nei. ExpressRoute er ikke en Azure-arbeidsbelastning, men en måte å koble til Azure på. Du må samarbeide direkte med en av våre ExpressRoute-partnere.

Nei, reservasjonstilbud gjelder ikke for Azure Nonprofit-abonnementer.

Da Azure Active Directory Premium (AADP) er en egen tjeneste separat fra Azure, kan du ikke benytte Azure-bevilgningen til å kjøpe AADP-lisenser.

 

Azure Active Directory tilbys i fire utgaver: Free, Basic, Premium P1 og Premium P2. Du kan lese mer om lisensversjonene og prisene i portalen for ideelle organisasjoner.

 

Få mer informasjon om Enterprise Mobility- + Security-utgavene

 • Kredittkort – Ja. Du kan kontakte kundestøtte for å få slått sammen abonnementene. Kontakt kundestøtten for Azure-fakturering når begge abonnementene er på plass.
 • Enterprise Agreement (EA), Server and Cloud Enrollment (SCE), Cloud Solution Provider (CSP), Open Volume License Program, EAP/ECI – Nei. Abonnementene kan ikke slås sammen.

Selv om du ikke kan bruke midlene på et eksisterende abonnement av denne typen, kan du imidlertid knytte tjenester som er tatt i bruk de eksisterende abonnementene dine, til tjenestene som tas i bruk med det nye abonnementet. Denne tilknytningen kan gjøres via offentlige endepunkter eller for tjenester i et virtuelt nettverk via en privat VPN-tilkobling.

 

Se fremgangsmåten og hensyn som må tas høyde for, her: Konfigurere en VNet-til-VNet-tilkobling ved hjelp av Azure Resource Manager og PowerShell.

Ja. Hvis du allerede har en jobb- eller organisasjonskonto, kan du bruke den til å registrere deg for tilbudet (kan være samme konto som du bruker for Office 365). Følg trinnene under:

 1. Viktig: Opprett en Microsoft-konto eller velg organisasjonskontoen som abonnementet skal benyttes med. Vi anbefaler at du bruker en konto som flere personer har tilgang til (f.eks. azureadmin@nonprofit.org)
 2. Hvis du benytter en eksisterende organisasjonskonto, kontrollerer du at den er registrert hos Microsoft, eller registrerer den hos Microsoft på
  kontoside
  .
  • Du kan ikke bruke en konto som allerede benyttes i en egen lisensavtale (EA, CSP osv.)
 3. Følg instruksjonene på portalen for ideelle organisasjoner.

Ved å ta imot en Azure-bevilgning samtykker du i at du ikke får tilrettelegge for eller delta i bruk av Azure-tjenester for utvinning av kryptovaluta, tjenestenektangrep, spamming eller annen ulovlig aktivitet og/eller bruk som kan skade Microsoft eller andre, og at du må iverksette solide interne kontroller for å forebygge alt dette. Microsoft kan fra tid til annen kontakte deg angående bruken din av Azure-tjenestene, og ved slike forespørsler må du legge frem rimelig dokumentasjon på bruken din. Hvis Microsoft har grunn til å tro at Azure-tjenester benyttes til et ulovlig formål, kan Microsoft, etter eget skjønn, avbryte eller avslutte tilgangen din til Azure-tjenestene.

*Kreditter tilsvarer $2000 (USD) i din lokale valuta.

Programvare

|

Microsoft tilbyr programvarebevilgninger først og fremst via samarbeidspartneren TechSoup. Besøk kvalifiseringssiden for å se kravene som stilles, og send deretter inn en søknad for å komme i gang med bevilgningen.

Vi anbefaler organisasjoner som ikke innfrir kvalifikasjonskravene, å sjekke ut de mange andre alternativene for programvarelisensiering.

Fra og med 1. januar 2022 vil måten kundene handler programvarelisenser på, endres. Microsoft vil fortsatt tilby programvarebevilgninger – i første rekke via samarbeidspartneren TechSoup, som kan forklarer deg hvordan du får tilgang til programvarebevilgninger, og hjelpe deg å velge beste alternativ; enten det er nye lisenser eller abonnementer på nettjenester.

 

Fra og med 4. april 2022 vil programmet for programvarebevilgninger endres. For å sikre at ideelle organisasjoner kan bruke nyeste operativsystem og benytte seg av Microsoft 365 Business Premium-bevilgningen, tilbyr vi en bevilgning for opptil 50 Windows Professional-lisenser. I markeder der Azure ikke er kommersielt tilgjengelig ennå, tilbyr vi ideelle organisasjoner bevilgninger av Windows Server- og SQL Server-lisenser.

 

Lisensgrenser gjelder. Kontakt samarbeidspartneren vår for programvarebevilgninger, TechSoup, eller et selskap som TechSoup samarbeider med lokalt, for å få nærmere opplysninger for ditt land. Obs! Disse grensene gjelder ikke for skyabonnementer.

TechSoup tar et nominelt administrasjonsgebyr for å dekke utgiftene med å drive og vedlikeholde bevilgningsprogrammet. Det nominelle gebyret er en direkte støtte til informasjons- og opplæringsinnholdet og samt -ressursene som TechSoup tilbyr kostnadsfritt til ideelle organisasjoner.

Ja. Microsoft gir programvarebevilgninger gjennom TechSoup til ideelle organisasjoner i 236 områder og territorier.

Fra og med 4. april 2022 bevilger Microsoft opptil 50 lisenser på fullversjonen av Windows Professional 11 via TechSoup. Denne versjonen av Windows gir også rettigheter for nedgradering til Windows Professional 10 for enheter som ikke oppfyller maskinvarekravene for Windows 11. Ideelle organisasjoner kan kjøpe flere lisenser til nedsatt pris via Microsoft-partnere.

Volumrabatter på programvare

|

Start med å gå gjennom retningslinjene for kvalifisering og kom i gang med å søke om produktbevilgning eller -rabatt. Når den ideelle organisasjonen din er bekreftet å være kvalifisert, kan du logge på portalen for ideelle organisasjoner, se tilgjengelige tilbud og klikke på ikonet for volumrabatter på programvare for å sende en forhandler et Microsoft-sertifikat som bekrefter at du er kvalifisert. Dette gir forhandleren nødvendig informasjon for å kunne tilby ideelle organisasjoner en spesialpris.

Med den nye volumrabatten for programvare er det ikke lenger forhandlere som tar seg av kvalifiseringsprosessen. Prosessen håndteres nå av TechSoup for Microsoft. Ideelle organisasjoner kan besøke siden for kvalifisering for å gå gjennom retningslinjene våre og søke om å bli validert. Når valideringen er utført, kan du logge på portalen for ideelle organisasjoner for å sende en forhandler et Microsoft-sertifikat som bekrefter at du er kvalifisert Dette gir forhandleren nødvendig informasjon for å kunne tilby ideelle organisasjoner en spesialpris.

En organisasjon som mister statusen som kvalifisert ideell organisasjon etter lisensieringen av produkter, kan fortsatt benytte produktene den har lisens for, men mister muligheten til å bestille nye lisenser til prisnivåene som Microsoft tilbyr ideelle organisasjoner. Organisasjonen din kan fornye Software Assurance for lisenser som ble kjøpt da den var en kvalifisert ideell organisasjon, ved å sende inn bestilling på Software Assurance under andre volumlisensieringsprogrammer fra Microsoft som organisasjonen er kvalifisert for per bestillingsdatoen.

Kontantstøtte

|

Bevilgningene våre til ideelle organisasjoner blir vanligvis gitt i form av programvare, skytjenester og abonnementer. Kvalifiserte ideelle organisasjoner kan få tilgang til globalt tilgjengelige donasjoner og rabatter via portalen for ideelle organisasjoner. Merk at vi ikke godtar uoppfordrede henvendelser om kontanter eller andre bidrag (f.eks. enheter og maskinvare). Bevilgninger tildeles bare etter invitasjon.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du ikke fant informasjonen du var på utkikk etter.

Microsoft Digital Skills Center

|

Microsoft Digital Skills Center for ideelle organisasjoner er et samarbeid mellom TechSoup og Microsoft der produktopplæring fra Microsoft kombineres med TechSoups omfattende innsikt i hvordan ideelle organisasjoner benytter teknologi. Per i dag har vi mer enn 70 kurs med fokus på blant annet Microsoft 365-produkter, Teams, Power BI og Power Apps. Kursene er tilgjengelige på engelsk, spansk, fransk, portugisisk og arabisk.

 

Microsoft Digital Skills Center fokuserer på «mikrolæring», som vil si at læringen porsjoneres i passe store størrelser som er enkle å forstå og bruke. Kursene kan for eksempel benyttes som støttemateriell på jobben, og alle kan ses når som helst i det tempoet som passer hver individuelle bruker.

 

Fullføringen av hver opplæringsbane godkjennes formelt gjennom et felles bevis fra Microsoft og TechSoup.

Kurs har et nominelt administrativt gebyr som hjelper TechSoup – som selv er en global ideell organisasjon – med å støtte kontinuerlig produksjon, administrasjon og levering av innhold. Kostnaden er uansett lav. Gebyrene starter på $ 3 (USD)* for noen av kursene på nivå 100.

Opplæring er tilgjengelig for alle ansatte og frivillige som støtter ideelle organisasjoner, veldedige organisasjoner og frivillige organisasjoner over hele verden.

Kursene er tilgjengelige på engelsk, spansk, fransk, portugisisk og arabisk.

Microsoft har i samarbeid med TechSoup opprettet Digital Skills Center for ideelle organisasjoner – en samling opplæringer og kurs som skal hjelpe ideelle organisasjoner å maksimere utbyttet av Microsoft-programvaren de eier. Lokale Microsoft-kontorer arrangerer jevnlige opplæringsarrangementer for å hjelpe ideelle organisasjoner med å utnytte teknologi og gi innspill til hvordan teknologi kan styrke organisasjonen.

 

Besøk ressurssiden Opplæringer, kurs & for å få hjelp til å styrke de digitale ferdighetene dine.

* Oppgitte priser er tilsvarende USD i din lokale valuta.

Har du spørsmål om tilbud for ideelle organisasjoner?

Microsoft hjelper deg med å finne produktene som passer til din organisasjon, og svarer på henvendelser som gjelder kvalifisering og teknisk støtte.

Kontakt oss