Microsoft gavevilkår og -betingelser (digitale varer)


Disse Microsoft gavevilkårene og -betingelsene (digitale varer) (denne «Avtalen») mellom deg og Microsoft Corporation (eller basert på hvor du bor, en av dets tilknyttede partnere) («vi», «oss,» «vår» eller «Microsoft») beskriver din mulighet til å kjøpe og løse inn gaver av Digitale varer («Gaver) fra deltakende Microsoft-butikker (kollektivt «Deltakende butikker»). Du godtar denne Avtalen når du kjøper eller løser inn en Gave fra Deltakende butikker.

Denne Avtalen har viktige vilkår om vårt forhold. Den inkorporerer våre Salgsbetingelser og Microsofts tjenesteavtale, som inkluderer vilkårene som styrer din Microsoft-konto og (kun for amerikanske innbyggere) en bindende verdifeltklausul og fraskrivelse av gruppesøksmål som berører dine rettigheter om hvordan du løser en tvist med Microsoft.

  1. Kjøpe en Gave. Du vil bli belastet umiddelbart ved kjøp av Gaven til prisen indikert når du fullfører kjøpet. Microsoft tilbyr ikke prismatching dersom prisen skulle endres i fremtiden. Du må angi en Gavemottaker som bruker personens e-postadresse. Så snart du har fullført kjøpet, vil en e-post bli sendt til Gavemottakeren som inneholder en kode («Kode») for å løse inn gaven. Med mindre du velger en annen leveringsdato, vil e-posten bli sendt til mottakeren umiddelbart etter kjøp. Hvis tilgjengelig, kan du planlegge levering av Gave-e-posten opp til ett år etter kjøpsdatoen. Gaver kan kun kjøpes og løses inn av brukere i samme land/region og kun hos Deltakende butikker.
  2. Løse inn en gave. For å løse inn gaven må mottakeren ha en gyldig Microsoft-konto (eller opprette en ny Microsoft-konto). Alle med tilgang til Gave-e-posten kan bruke Koden for å løse inn Gaven, og Microsoft kontrollerer ikke om mottakeren velger å løse inn Gaven eller sende den videre til andre. Koder er for engangsbruk og kan kun løses inn en gang. Enkelte Gaver utløper og må brukes av Gavemottakeren innen den indikerte perioden. Microsoft er ikke ansvarlig hvis Gavekoden er forsvunnet, stjålet, forlagt eller brukt uten din tillatelse, eller dersom Gaven utløper før den løses inn eller brukes. Mottakerens mulighet til å løse inn og bruke en Gave kan kreve visse maskinvare- eller programvarespesifikasjoner, inkludert Internett-tilgangstjeneste (kostnad for tilkoblingstid kan gjelde). Gaver kan inneholder tilleggsvilkår som du eller mottakeren må godta før mottakeren kan bruke Gaven. Gaveinnhold er kun for personlig og lovlig bruk.
  3. Mindreårige. Gaver til mindreårige er underlagt aldersrestriksjoner for digitale varer («Digitale varer») i deltakende butikker, så vel som sikkerhetsinnstillinger for Microsoft Familie. Disse restriksjoner forhindrer at mindreårige får tilgang til gaver som ikke er godkjent for deres alder. Du kan lære mer om familiesikkerhetskrav på https://account.microsoft.com/family/about.
  4. Retur og refusjon. Gaver kan kanselleres og refunderes til Gavekjøperen opp til 14 dager etter kjøpet eller til det løses inn av Gavemottakeren, hva enn som skjer først. Gavemottakere har ikke rett på en refusjons- eller avkjølingsperiode, og du erkjenner at ingen refusjon vil bli tatt, med mindre det loven krever det.
  5. Kvalifisert innhold. Gaver er tilgjengelig for utvalgte Digitale varer tilgjengelig hos våre Deltakende butikker. Hvis tilgjengelig, er Gaveabonnementer for Digitale varer kun gyldig for abonnementsperioden spesifisert ved kjøp. Ved utløpet av abonnementsperioden vil Gavemottakeren ha mulighet til å betale for å fortsette abonnementet til prisen tilbudt på det tidspunktet i Deltakende butikker. Hvis mottakeren velger ikke å fortsette abonnementet, vil mottakerens abonnement avsluttes.
  6. Kundeservice. For eventuelle spørsmål eller tvister angående kjøp eller innløsing av en Gave, eller tilgang til og bruk av Microsoft-konto, kontakter du Microsoft kundestøtte.
  7. Utsettelse; opphør; kan ikke løses inn for penger. Hvis du bryter vilkårene i denne Avtalen, kan vi gå til skritt mot deg som vi mener er passende, inkludert utsette eller avslutte din mulighet til å kjøpe eller løse inn Gaver, kjøpe varer fra våre butikker (inkludert Deltakende butikker), eller gå inn på din Microsoft-konto. Når du kjøper en Gave, kjøper du gjeldende produkt eller tjeneste. Gaver og koder kan ikke løses inn for penger eller kvalifisere for videresalg, og er ugyldig der det er forbudt.