Microsoft® Store for studenter

Vilkår og betingelser

Datert januar 2013

Microsoft tilbyr visse rabatter på programvare, maskinvare og andre elementer til kvalifiserte studenter, lærere og ansatte ("kvalifiserte studenter" er definert nedenfor) i forbindelse med Store for studenter ("Programmet"). Programmet, som spesifikt omfatter alle tilbud i forbindelse med Programmet, tilbys til kvalifiserte studenter, underlagt følgende vilkår og betingelser ("Vilkårene"). Ved å delta i programmet og benytte programtilbudene, bekrefter du at du er en kvalifisert student og erkjenner og godtar å være bundet av disse vilkårene. I den grad disse vilkårene ikke tilsier noe annet, vil alle andre kjøpsvilkår som gjelder Microsoft Store, inkludert og uten begrensning til retningslinjer for retur og vilkår for bruk og salg, gjelde for kjøp som gjøres gjennom Programmet.

PROGRAMBESKRIVELSE

Kvalifiserte studenter kan benytte Program-tilbudene og kjøpe produkter fra Microsoft Store for studenter-nettsiden på http://www.microsoft.com/nb-no/store/b/home ("Tilbudssiden") eller enhver etterfølgende URL-adresse.

VARIGHET PÅ PROGRAMMET OG KAMPANJEN

Programmet fortsetter til det stoppes av Microsoft. Microsoft forbeholder seg retten til å avslutte, avbryte eller på annen måte endre programmet og disse vilkårene når som helst og uansett årsak. Microsoft forbeholder seg også retten til å avslutte, avbryte eller på annen måte endre konkrete tilbud som kommer direkte eller indirekte fra Programmet til enhver tid og uansett årsak.

KVALIFIKASJONSKRAV TIL PROGRAMMET

Dette programmet er kun tilgjengelig for personer som oppfyller kriteriene nedenfor ("kvalifiserte studenter"):

  1. Personen må være heltids- eller deltidsstudent, registrert ved et universitet eller en høyskole, eller fakultetsansatt eller en annen type ansatt ved en kvalifisert akkreditert utdanningsinstitusjon og kunne fremlegge bevis på dette til Microsoft eller en godkjent leverandør ved forespørsel. Tidligere studenter og ansatte er ikke kvalifisert.
  2. Personen må bekrefte kvalifikasjonsstatusen sin gjennom Tilbudssidens nettbaserte akademiske godkjenningsprosess, og
  3. personen må ha en Microsoft-konto eller opprette en ved kjøpstidspunktet.

Hvis du deltar i programmet, forbeholder Microsoft seg retten til å kontakte deg direkte eller gjennom en oppnevnt Microsoft-leverandør for å bekrefte at du er en kvalifisert student. Hvis du velger ikke å sende tilstrekkelig dokumentasjon til Microsoft eller en godkjent leverandør som bekrefter at du er en kvalifisert student, godtar du å refundere Microsoft differansen mellom det du har betalt i forbindelse med et rabattert programtilbud og anslått full utsalgspris på samme produkt. Microsoft vil etter eget skjønn avgjøre om dokumentasjonen du sender er tilstrekkelig nok til å bekrefte at du er en kvalifisert student. Ved å oppgi frivillig informasjon til Microsofts utnevnte leverandør, samtykker du i at leverandøren kan dele slik informasjon med Microsoft for programrelaterte formål.

Microsoft kan etter eget skjønn godta andre former for godkjenning for å avgjøre om du er kvalifisert i stedet for den nettbaserte akademiske godkjenningsprosessen. Microsoft kan etter eget skjønn avgjøre kvalifikasjonskriteriene til programmet og kan endre kriteriene eller nekte berettigelse til enhver tid og uansett årsak.

KJØPSBEGRENSNINGER

Rabattert programvare:

  1. Office 365 University-programvaren: Hver enkelt kvalifisert student kan kjøpe maksimalt to Office 365 University-produkter. Kvalifiserte studenter kan kun aktivere et andre Office 365 University-produkt tre år etter den første aktiveringen.
  2. Windows 8 Professional Student-programvare: Alle kvalifiserte studenter kan kjøpe maksimalt én (1) lisens i løpet av en periode på 12 måneder.
  3. Annen programvare som tilbys: Med mindre noe annet er angitt i de spesifikke tilbudsvilkårene, kan kvalifiserte studenter kjøpe maksimalt tre programvarelisenser per 12-månedersperiode under Programmet, og ikke mer enn én lisens per programvaretittel. Ikke i noe tilfelle kan én enkelt husholdning kjøpe mer enn maksimalt tre programvarelisenser i løpet av en 12 måneders periode.

Rabattert maskinvare og andre produkter:

Programtilbud som omfatter maskinvare eller andre produkter som ikke er programvare, kan også ha begrensninger på antall elementer man kan kjøpe per student, per husholdning, per tilbud eller per periode, som beskrevet i de spesifikke kampanjevilkårene.

TILBUDT PROGRAMVARE

Bare produktversjoner for elektronisk nedlasting av programvare ("ESD") tilbys gjennom programmet. For enkelte titler kan man også bestille en backupdisk fra Kampanjesiden for en ekstra avgift.