• Velkommen til Microsoft Norge

Samfunnsengasjement

Microsofts visjon er å gjøre hvert menneske og hver organisasjon i hele verden i stand til å oppnå mer. Derfor engasjerer vi i Microsoft oss i prosjekter og organisasjoner hvor vi med vår kunnskap og kompetanse kan bidra til å gjøre en forskjell. Vårt samfunnsengasjement bygger på en filosofi om at mennesker kan oppnå de mest fantastiske ting dersom de har tilgang til de ressursene de trenger. Du kan lese mer om vårt samfunnsarbeid på våre internasjonale nettsider om samfunnsengasjement (på engelsk).

Digital inkludering

Fellesnevneren for engasjementet vårt er digital inkludering. Samfunnet rundt oss digitaliseres på alle plan og for å henge med må man beherske digitale verktøy. Vi har engasjert oss mot organisasjoner som gjør en innsats for at alle skal henge med i denne utviklingen. Dette er en digital dugnad hvor vi gjennom penger, programvare og våre ansattes innsats kan bidra til å gjøre den digitale verden mindre fremmed for flere.

Microsoft har en treårig avtale med Røde Kors, og har blant annet bidratt til å gjøre leksehjelpen digitalt tilgjengelig for hele landet. Vi gir også opplæring i bruk av digitale verktøy til kvinner på Røde Kors sitt kvinnesenter – Stella. Målet er å øke digitale ferdigheter blant kvinner med minoritetsbakgrunn.

Microsoft har et samarbeid med Oda-nettverk, og i 2015 var vi så heldige å vinne Oda-prisen «Organisasjon». Denne vant vi for vårt arbeid med å øke kvinneandelen både i egen bedrift, og i bransjen generelt.

Som en av hovedsamarbeidspartnerne støtter Microsoft programmet Digidel 2017 som er etablert og ledet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette er et program som skal styrke samarbeidet og øke innsatsen som i dag gjøres av ulike offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner på området digital kompetanse og deltakelse.

Internasjonale kampanjer og programmer

På et mer globalt plan engasjerer Microsoft seg blant annet i Hour of Code. Kampanjen ledes av code.org og Microsoft er en av de største støttespillerne til initiativet. Dette er et initiativ som til nå har nådd over 110 millioner elever i 180 land, fra alle kontinenter, på 40 språk. I Norge kalles dette Kodetimen, og det er Lær Kidsa Koding (LKK) som er den lokale partneren til code.org. Målet er å inspirere unge til å drive med koding, da koding stadig får en større rolle i samfunnet. I 2014 ble det registrert mer enn 25 000 deltakende studenter på Kodetimen i Norge, og Microsoft-ansatte kodet for rundt 600 elever.

Et annet kodeinitiativ Microsoft er med på å arrangere er KODU-cup i samarbeid med PedSmia.

Microsoft er stolt av å bidra med programmer og tjenester som hjelper ideelle organisasjoner å gjennomføre sine oppgaver og skape endring. Slike organisasjoner har ofte begrensede ressurser og må ofte velge mellom IT-infrastruktur og å investere i programmer som støtter saken de jobber for. Microsoft startet Technology for Good-programmet for å hjelpe ideelle organisasjoner å oppnå mer. Gjennom vår samarbeidspartner TechSoup kan ideelle organisasjoner søke om gratis Software-lisenser, og dette programmet er tilgjengelig i totalt 238 markeder – nesten over hele verden.

Frivillig arbeid blant ansatte

Internt i Microsoft tilbyr vi våre ansatte muligheten til å bruke fire dager i året av arbeidstiden til å gjøre frivillig arbeid. Dette tiltaket håper vi skal gi ekstra motivasjon i hverdagen for å hjelpe samfunnet i digitaliseringen, men ikke minst hjelpe enkeltindividet til å bli integrert i vår digitale hverdag og dermed oppnå mer – på jobb, fritiden eller på reise.

Malin Rapp Færder
Corporate, External and Legal Affairs
(CELA) Microsoft Norge
a-malinf@microsoft.com
Mobil: 911 26 473

Vibeke Hansen
Kommunikasjonsdirektør Microsoft Norge
Vibeke.Hansen@microsoft.com
Mobil: 990 13 349

Hverdager fra 09:00-18:00
Telefon: 23 50 05 00
E-post: norge@microsoft.com

Hverdager fra 08:00-16:00
Lysaker Torg 45
1366 Lysaker
Besøksinformasjon