Kvinner og IT-bransjen

Anne C. Gretland er leder og med-gründer av ODA-Nettverk, som er Norges ledende nettverk for kvinner i IT-bransjen.

Les intevjuet med Anne for å lære mer om ODA-Nettverks mål og visjoner.

Hva var inspirasjonen bak grunnleggingen av dette nettverket?

Vi var fem stykker som gikk sammen og startet ODA-Nettverk i 2006. Primært for å danne et eget nettverk for kvinner i IT-bransjen. Per i dag er kun 19% av de ansatte i IT-bransjen kvinner, noe som trygt kan sies å være et betydelig mindretall. Syv år etter oppstart består ODA-Nettverk av over 3500 kvinner fra 703 forskjellige bedrifter i IT-bransjen. Vi arrangerer nettverkstreff én gang i måneden med 60 - 100 deltagere, hvor vi diskuterer fag og produkter på tvers av partnere og konkurrenter, med stadig aktuelle temaer som sikkerhet, mentoring, utvikling, database og inspirasjon. I tellegg har vi et egen mentorprogram og eget magasin her.

Hvorfor er det så få jenter i IT-bransjen?

Det er Det store spørsmålet som vi har diskutert mye med unge studenter på skolene rundt omkring i Norge. For det første har jo IT-branjen generelt vært et mannsdominert miljø som ikke har hatt fokus på å tiltrekke seg begge kjønn. Jamfør en ganske oppsiktsvekkende McKinsey undersøkelse, hvor det ble avdekket at hvis en bedrift har tre eller flere kvinner i toppledelsen gir det en betydelig økning i fortjeneste.

Jøss. Finnes det IT-selskap som har tatt dette i betrakting og har hatt en jevnere ansettelse av begge kjønn?

Så absolutt. Konsulentselskapet Sogeti sin avdeling i Norge, har stor fokus på mangfold og å rekruttere både kvinner og menn, og de har i dag 50/50 kvinner og menn, både i ledelsen og ellers i selskapet.

Men, det er fortsatt flest menn som søker deltagelse hos MSU

Ja, og det er nok fordi at man fortsatt har en oppfatning av IT-bransjen som nerdete. Jobber du her har du svart t-skjorte, tjukke brilleglass og lever på pizza og Coca-Cola. Men, slik er det jo ikke lengre. Flere og flere kvinner, flere og flere typer mennesker søker disse stillingene nå. IT-bransjen handler ikke lengre bare om å programmere, det handler om løsninger og apps som kan forbedre sosiale vilkår. Det handler om mennesker og kommunikasjon.

Hva kan MSU gjør for å tiltrekke seg flere jenter?

For å tiltrekke seg flere jenter, må du kunne fortelle dem allerede i ungdomsskolealderen at de kan få en veldig spennende og interessant jobb i IT-bransjen. Når det kommer til valg av yrker, handler det i stor grad om provisjon, venner og familie. "Det er veldig trygt å velge sykepleier, fordi det gjør alle vennene mine". Det er én ting. Men det handler i stor grad om rollemodeller. Vi må kunne vise unge jenter der ute at jenter også studerer IT. Så vi i ODA-Nettverk prøver å være så synlige som overhodet mulig, og blandt annet med vår tilstedeværelse på informasjonssidene om MSU ønsker vi å oppfordre andre jenter i IT-bransjen med å være synlige. Hold foredrag, still opp i aviser, la oss vise at denne bransjen består av både kvinner og menn. Det er som når de startet Jamie Oliver, Nigella Lawson og Gordon Ramsay på TV, da var det brått en oppsving i søkere til kokkeskolene rundt omkring. Vi trenger den tilstedeværelsen der. Jeg oppfordrer alle som har studert IT å melde seg inn på rollemodell.no

Kjønn til side, MSU-deltagelse viser seg å bli mer og mer attraktivt blandt nyutdannede. Hva skyldes denne økningen?

Det handler om kritisk masse. Word of mouth. MSU har blitt et brand. Vi nådde et "tipping point" i fjor, og mye av grunnen er nok at studentene er storfornøyde når de går ut derfra. Dette er en win/win-situasjon, rett og slett. Du får god utdannelse, blir ansatt i et kult firma og sendt på kurs. I løpet av de seks ukene du tilbringer sammen med andre MSU-studenter knytter du gode nettverk og sterke relasjoner til fremtidige kollegaer og venner, samtidig som du føler deg ivaretatt av arbeidsgiveren din som investerer slik i deg. Det bygger lojalitet mellom ansatte og bedriften de jobber i. Og du slipper stresset med å finne deg jobb, for det har du allerede fått.