Download Microsoft .NET Framework 3.5 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 3.5

Velg språk:
Microsoft .NET Framework 3.5 inneholder mange nye funksjoner som bygger på .NET Framework 2.0 og 3.0, og omfatter .NET Framework 2.0 Service Pack 1 og .NET Framework 3.0 Service Pack 1.